Somnus nr 2_2018

SØVNAPNE

M ange pasientermed søvnapné opplever at de ikke blir innkalt til årlig kontroll med avlesning av chip’en i CPAP’en. Kanskje sliter dumed søvn ogmestring og synes det er vanskelig å få hjelp.

søvnapneen Hold øye med

din!

til nærmeste søvnavdeling fra sin fastlege. Ventetidene er laaaange. Maske, slange og filter skal du ha nytt en gang i året. Ny maske og ny slange og filter får du via behandlingshjel- pemiddelsentralen i din helseregion. Hvis du ønsker å prøve forskjellige masker for å finne en som er bedre enn den du har, så kan du være hel- dig å bo et sted i landet der behand-

Marit Aschehoug tekst og foto

Fastlegen har ikke datasystemer for å lese av CPAP-maskinen. Skal du ha en ordentlig kontroll, må du få time på søvnavdelingen der du fikk diag- nosen i sin tid. De som ble utredet på private klinikker er ikke i det offent- lige systemet og må få en henvisning

lingshjelpemiddelsentralen låner ut masker og hjelper deg å finne den som passer deg best. Er du uheldig, så bor du et sted der behandlings- hjelpemiddelsentralen bare leverer ut maken til den masken du hadde før og ber deg kontakte søvnavdelingen på sykehuset for å tilpasse en annen type maske. Sykehusene har ikke kapasitet til årlig kontroll Søvnavdelingene på sykehusene har ikke kapasitet til å innkalle alle med CPAP og søvnapné en gang i året for å sjekke dataene på maskinen. Føler du at søvnen og maske og maskin ikke er under kontroll, så mas på fastlegen din om å få en henvisning til kontroll på søvnavdelingen på sykehuset. Før gjerne en søvndagbok slik at du har fakta å presentere når du omsider får en time. Skriv opp hva som ikke fungerer og hvordan du føler deg om morgenen. Har du hatt noen riktig dårlige netter, så noter

Appen for ResMeds CPAP kan hentes ned i Appstore eller Google Play. Den viser poengsummen for siste natt og detaljene i natten.

14

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online