Somnus nr 2_2018

VENTELISTER hypersomni Ventelistene for å utrede 12 sykehus i Norge

utreder hypersomnier med polysomnografi hvorav ett privat i Oslo. I denne tabellen er det fire kolonner: Ventetid utredning, ventetid til dagbehandling, ventetid til inn- leggelse og antall utredninger i 2016. Bare ett sykehus – Haukeland – har oppgitt alle tallene. De har også kortest ventetid totalt sett. Ullevål i Oslo, der det nasjonale kompetans- esenteret for hypersom- nier ligger, har ikke oppgitt hverken ventetid for utredning eller dagbe- handling og heller ikke antall utredninger i 2016. Lovisenberg i Oslo har utredet flest pasienter i 2016 – 710 pasienter. 2700 i året Seks av 12 sykehus har oppgitt antall pasienter de utredet i 2016, 1350. Om man bruker gjennomsnittsberegning for de andre sykehusene også, så utredes det ca 2700 pasienter for hyper- somni i året. Kortest ventetid for selve utredningen – polysomnografien – er Lillehammer og St. Olav i Trondheim med 12 uker.

Polysomnografi – dette er en litt mer omfattende test der du sover en natt på sykehus med litt mere utstyr på deg.

Bare Haukeland, Narvik og Mosjøen har oppgitt antall uker ventetid på dagbehan- dling. De som ikke har oppgitt antall uker ven-

tetid på utredning er: Ullevål, Molde, Kristiansand, Narvik og EEG-laboratoriet i Oslo. Alle tallene er hentet ut 1. mai 2018.

18

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online