Somnus nr 2_2018

Medisinlisten din Fastlegen din har plikt til å gi deg en oppdatert medisinliste. Be fast- legen forklare deg hvorfor og hvordan du bruker hver enkelt medisin. Husk også medisiner du bare bruker av og til, vitaminer, kosttilskudd og naturmedisiner. En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt. Hva skal medisinlisten inneholde? På listen skal følgende informa- sjon alltid være med for hver medisin:  Navn på virkestoff (det aktive stoffet i medisinen)  Eventuelt produktnavn (salgs- navn)  Legemiddelform ( for eksem- pel tablett, kapsel, inhalator)  Styrke (hvor mye virkestoff det er for eksempel i hver tablett. Ofte oppgitt i milligram = mg)  Dosering (for eksempel 1 tablett hver morgen)  Bruksområde (for eksempel blodtrykksmedisin) Eksempel : Xyrem: MIKSTUR, oppløsning 500 mg/ml: 1 ml inneh:. Natriumoksybat 500 mg, renset vann, maleinsyre, natriumhydrok- sid. Mot katapleksi ved narkolep- si. Dose: 4,5 g/døgn fordelt på 2 like doser

Her kan du laste ned dokumentet for narkotikaklassifisert legemiddel som du må ta med deg om du har slike medisiner.

eksempel Concerta, Equasym og Ritalin. Dersom du ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med legeerklæring fra lege i Norge. Regler som gjelder ved innreise/retur til Norge Reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ta med narkotiske lege- midler tilsvarende en ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemid- ler tilsvarende inntil en måneds for- bruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge. Krav til legeerklæring:  Erklæringen må vise at pasienten har et medisinsk behov for den aktu-

elle behandlingen  Legemidlene bør være angitt med preparatnavn, alternativt med virke- stoffnavn dersom legen ikke vet hvil- ke preparater som inngår i behand- lingen  Informasjon om dosering. Dersom doseringen ikke fremgår av den norske legeerklæringen, må den fremgå av annen dokumentasjon som den reisende har med seg. Legeerklæringen som skal benyttes i denne sammenheng har en gyldighet på inntil ett år dersom ikke legen har fastsatt kortere gyldighetstid. Medisinliste-app På iPhone og Android- mobiler kan du laste ned appen "Min Felleskatalog" der du blant annet kan legge inn din medi- sinliste.

Når du skal lage en medisinliste før du skal reise, henter du opplysning- ene fra Felleskatalogen på hvert enkelt legemiddel.

Her er legemiddellisten i Felleskatalogen.

21

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online