Somnus nr 2_2018

Marianne Aasen

Mareritt og søvn

I dag er hun 51 år – og hun har levdmed slitsomme ogmasete netter siden hun var 19.Marianne Aasens natt girmareritt og søvng jengeri.

frem til svarene. I programmet som passer inn her, var 11-årige Kasper gjest. Han fortalte om anstrengende netter hvor han gikk rundt i huset i halvsøvne, og skrek så høyt av frykt at han vekket foreldrene. Begge lagene fikk spørre ut både Kasper og faren – og kom til slutt frem til sine svar. Legene sa epilepsi, mens det andre laget, som besto av etterforskere, mente dette var innen feltet dyssomni. At det dreide seg om søvngjengeri. Som var riktig! Kasper la også til at han hadde nattskrekk. Legenes svar viser at det selv ikke

for fagfolk er helt enkelt å stille denne diagnosen. Mens Marianne Aasen (51) vet alt om Kaspers sykdomsbilde. Plutselig endret nettene seg Marianne er langt eldre enn Kasper, og fikk først de samme skumle, natt- lige opplevelser da hun var i 18-19 års alderen. Plutselig endret nattesøv- nen seg. Fra rolig søvn ble nettene preget av uro, og i halvvåken tilstand gikk hun rundt i huset, fikk mareritt, og hadde skrekkopplevelser. Gjerne fulgt av at hun skrek høyt når mare-

Ellen Marie Arefjord Tekst og foto

For noen uker siden viste NRK et program i serien «Hva feiler det deg»? Dette er en medisinsk kunn- skapslek, der to lag konkurrerer mot hverandre for å finne en diagnose. Ulike personer trer frem og gir en del stikkord om sin lidelse – og så er det opp til lagene å finne frem til hva det kan dreie seg om. Det ene laget består av tre leger, det andre er «vanlige mennesker», som får bruke internett for å google seg

26

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online