Somnus nr 2_2018

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Vi har hørt flere historier i det siste om folk somer uheldige og havner på sykehusmed blålys og hastverk og selvsagt ikke får tid til å pakke en koffertmed tannbørste og CPAP. Så ligger de der da, kanskjemed full narkose eller i alle fall mye smertestillende og strevermed å ikke sovne for da slutter de å puste. En vi kjenner brakk ankelen og havnet selvsagt på operasjonsbordet på nærmeste sykehus – uten CPAP. Sykehuset hadde ingenting å tilby.Atmannen forklarte at han var helt avhengig av sin CPAP, særlig i forbindelsemed oppvåkning/overvåkning etter operasjon, g jorde ikke noe inntrykk. De kunne ikke trylle fremenmaskin. Historien endtemed at en kamerat av hanmed ankelen, en drosjesjåfør, kompå sykehuset, hentet nøklene til leiligheten hans, låste seg inn, hentet CPAP ogmaske og kjørte tilbake til sykehuset og leverte utstyret. 1000 kroner komdrosjeregningen på.Men sykehuset betalte. Hadde det ikke vært enklere å ha et par CPAP’er og noenmasker i forskjelli- ge typer og størrelser stående på et rent lager slik at det kan brukes til akuttpasienter? Det er ikke atomfysikk å stille inn trykk og fukter på maskinen ogman dauer ikke omrampetrykk og temperatur er stilt litt annerledes for en natt eller to. Jeg opplevde det samme selv påAker syke- hus. Jeg kom i sykebil med knust ankel og ble kjørt rett til kirurg for operasjon. Etter operasjonen skjønte jeg at jegmåtte ha CPAP’enmin – jeg pustet nesten ikke. Etter høylyttmas frameg, komde trillendemed noe digert demå ha hatt på et lager etter Koreakrigen. Datter hentet CPAP’en Hvorfor vil ikke syke- husene ha en CPAPpå lager?

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Kasserer: Gunnar Kviebakk Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl mer: Knut Bronder og Janiche Hend . Varamedle mer: Marita Bjerke, To unn Figenschou og Trude Wabakk Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r kommer ca 15. september Siste frist for manus 1. september Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeni gen 2018: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedle 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedl privat: 500 kroner eller mer. Støttemedl m bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg in på http://sovnfore ing . o/bli-medlem/ Send gjerne epo t til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

min hjemme og forsøkte å få levert den på overvåk- ningen. De ville ikke ta imot den siden den ikke var steril. De ga seg til slutt og jeg fikk hvile. Ved senere planlagte operasjoner har jeg alltid sagt fra på forhånd at jeg bruker CPAPog har den

Ha CPAPen under armen hele tiden i tilfelle du snubler.

medmeg. Det har gått greit. Jeg blir enmye greiere pasient når jeg har CPAP’enmin ved siden avmeg.

Men det skal ikke være sånn at vi somer helt avhengige av CPAPmå ty til drosjesjåfører og familie for å slippe å dø av pustestans på et sykehus? Enten vi har full narkose, epidural i ryggen ellermasse smertestillende, så er vi i tåketilstand.Alle organer slapper av, også hele svelget. Har vi brukket noe og er operert, såmå vi ligge på ryggen og slutter å puste.

Vi skal sende denne henvendelsen til alle norske sykehus, til helsedirektoratet og Bent Høie.Vi er ikke veldig optimistiske,men vi må forsøke. I mellomtiden råder vi alle: Ha CPAP’en under armen hele tiden i tilfelle du snubler.

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 2 – 2018

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online