Somnus nr 2_2018

MESTRINGSHELG

vaksine-erstatning Ennå ikke for sent for M ener du at du har fått idiopatisk hypersomni etter svineinflu- ensavaksinen? Det er fremdeles ikke for sent å få erstatning. Meld fra til NPE raskt,men ikke skriv så langt, råder advokat Therese Lohne Boehlke.

advokaten gjør så mye annet enn å fungere som postkasse. Sørg for at det blir innhentet journaler fra alle relevante steder, men vent ellers til du får den sakkyndige uttalelsen. Hvis det er feil i den, kan det hende det kan være lurt å bruke 10–15 000 kroner på advokat, sier Boehlke. Hun råder den som vil ta opp saken sin med NPE, til å skrive raskt, men kort. – Skriver du et 15 siders brev, legger du litt føring på behandlingen. Skriv hva du har vært til behandling for, hvor og hvilke ulemper det har ført til. Når saken er under behandling, får du anledning til å kommentere, forteller hun. 80 prosent nei I mars i år hadde NPE fått inn 746 saker om skader etter Pandemrix- vaksinen. Av pasientene hadde 133

fått medhold, 539 hadde fått avslag, 23 saker var henlagt eller avvist og 51 fortsatt under behandling. Men fremdeles er det ikke for sent. – NPEs praksis er at du må ha fått symptomer på narkolepsi innen to år etter vaksinen. Foreløpig er det ingen praksis i domstolene eller Pasientskadenemnda på om dette er riktig. Stine Knudsen ved Nevsom (Nasjonalt kompetansesenter for nev- routviklingsforstyrrelser og hyper- somnier) har avgitt en generell utta- lelse om at et slikt begrenset tidsvin- du sannsynligvis ikke eksisterer, sier Therese Lohne Boehlke. Hun håper at det snart kommer opp en sak for nemnda og retten. Tid for IH-saker Hun mener samtidig at det er nå det kan og bør komme saker fra dem som har fått idiopatisk hypersomni – For å få litt informasjon om lang- sovesyndromet mitt. Det er et år siden jeg fikk diagnosen. Jeg vil gjerne bli litt kjent og se om jeg finner flere slike som meg. – Hva håper du å lære? – Jeg håper å få med meg mestrings- tips i hverdagen. – Hva savner du mest som søvnsyk? Lise Marie Egge, Gjøvik: – Hvorfor er du her?

Georg Mathisen tekst og foto

Over 70 medlemmer av Søvnforeningen har vært samlet på mestringshelg i Oslo. Her fikk de vite mer om et bredt utvalg av emner – fra diagnoser og behandlingshjelpe- midler til samliv og økonomi. Therese Lohne Boehlke i advokatfir- maet Ness Lundin representerer over 50 klienter som mener at de har fått skader eller sykdommer etter svinein- fluensavaksinen med Pandemrix. Hun råder til å vente med å kontakte advokat til du eventuelt har fått en sakkyndig uttalelse som du mener at er feil. Finn feil først – Hvis du kontakter advokat mens Norsk pasientskadeerstatning behandler saken din, må du dekke det selv. Da påløper det kostnader uten at Skrikende behov for informasjon

Vanskelig å finne informasjon, fastleger som ikke vet mye om søvnsykdommer og opptil seks år å vente på å få en diagnose. Men også flinke fast- leger som leser seg opp på det de ikke kan og hjelpsomme likepersoner. Her er noen av dem som har vært på mestringshelg i Søvnforeningens regi.

4

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online