Somnus nr 2_2018

Maria Eik Nystøyl, Oslo/Trondheim: – Hvorfor er du her? – Jeg har narkolepsi.

Høyst sann- synlig etter svi- neinfluensa- vaksinen. – Hva håper du å lære? – Jeg er snart ferdig med å stu-

dere og vil vite mer om hvordan jeg skal komme meg ut i arbeidsli- vet. Jeg vet at det blir vanskelig å arbeide 100 prosent. Presentasjonene om rettigheter og trygd og om pasientskadeerstat- ning er interessante. – Hva savner du mest som søvn- syk? – Å føle meg våken og å ha et sosialt liv. – Hvordan har hjelpen vært i helsevesenet? – Det har vært vanskelig med fast- legen. Det tok seks år før jeg fikk diagnose. Jeg ble utredet for stoff- skifte, for vitaminmangel, for ADD, for psykiske problemer. Da jeg flyt- tet til Trondheim for å studere, fikk jeg ny fastlege og ny nevrolog på St. Olavs Hospital. Da ble det tatt spinalprøve med én gang.

Det er først nå at du egentlig har grunnlag for å kreve erstatning for hypersom- ni etter Pandemrix-vaksinen, mener advokat Therese Lohne Boehlke. Så langt er det ingen som har fått slik erstatning.

etter vaksinen. I en artikkel i forsk- ningstidsskriftet Vaccine i fjor fastslo FHI-forsker Lill Trogstad og kollegene hennes ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo at det er klart økt risiko for idio- patisk hypersomni etter vaksinen. Fristen for å kreve erstatning er tre år – men det er tre år etter at du har eller

burde ha hatt kunnskap om skaden og om at den skyldes vaksinen. – Fristen gjelder fra det tidspunktet en sak kan føre frem. Du må ha hatt rime- lig grunnlag for å tro at en sak kan føre frem. For hypersomni mener jeg at det har du ikke hatt før nå, sier Therese Lohne Boehlke.

– Informasjon om sykdommen, som er sjelden. Det var lite å finne på nettet, også. Jeg måtte gå gjennom Somnus og Søvnforeningen, for fastlegen visste ingenting. – Hvordan har hjelpen vært i helsevesenet? – Det har tatt lang tid, og det har vært vanskelig å finne en lege som kan noe om det.

Tonny Skullerud, Søndre Høland: – Hvorfor er du her? – Jeg har fått påvist søv- napné og har mange puste- stopp, så er jeg blitt påmeldt. Jeg vet veldig lite, men vil gjerne følge med på nye ting. – Hva håper du å lære? – Jeg håper å finne ut mer

om problemet og plukke opp noe nytt. – Hva savner du mest som søvnsyk? – Jeg er fortsatt i utred- ning, så nå prøver jeg å finne ut litt selv. – Hvordan har hjelpen vært i helsevesenet? – Det har tatt lang tid å få hjelp.

5

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online