Somnus nr 2_2018

MESTRINGSHELG

Arild Sørensen, Knarvik: – Hvorfor er du her? – Jeg er fylkes- kontakt for

«nokså greit» Ikke godta svaret É n CPAPog 15 rangertemasker å velge mellomer utgangspunktet for deg somhar søvnapné. – Håpløst,mener salgssjef Jeanette Siltvedt Greger i Nor-Dax.

Søvnforeningen i Hordaland og er med og holder brukerkursene på lærings- og mes- tringssenteret. Selv har jeg søvnapné. – Hva håper du å lære? – Lotte (Hofossbråten,

søvnsykepleier på Kongsvinger sykehus) tok opp ting som ingen professor eller annen ekspert har satt fingeren på. – Hva savner du mest som søvnsyk? – Jeg savner at alle folk blir tatt på alvor og fulgt opp. Nå er det blitt så mange som blir diagnostisert at helsevesenet ikke klarer å svelge unna pasientene. – Hvordan har hjelpen vært i helsevesenet? – Jeg ble diagnostisert tidlig på 1990-tallet da jeg duppet av mens jeg satt på kontoret til legen. Da var jeg vitsen i vennekretsen: Jeg «kubbet» uansett hvor jeg var. Om jeg så satt foran i Grieghallen på popkonsert. Da gikk det kjapt: Jeg fikk en av disse sju kilos CPAP-ene som var i bruk den gangen. Så var det veldig god oppfølging. Det er ikke viljen de har vondt i nå, heller, men kapasiteten.

som de synes at er enkle å til- passe. Du bør vurdere å få en «second opinion» og kanskje komme til en annen behandler som ser behovet ditt, råder Greger. Hun har klare råd til deg som skal ha oppfølging av CPAP og maske: – Sørg for å ta opp alle detal- jene som gjør at det ikke fun- gerer optimalt. Ikke ta til takke med «nokså greit» hvis du kan få det mye bedre. Du skal sove med dette hver enes- te natt resten av livet, sier Jeanette Siltvedt Greger.

Georg Mathisen tekst og foto

Det er anbudspraksisen som gjør at du ikke kan finne ut hva som passer akkurat deg best. At de individuelle for- skjellene er kjempestore, skal du ikke gå langt for å få bevist: På Søvnforeningens mestringshelg fortalte den ene deltageren om stikk motsatte erfaringer fra det den andre hadde opplevd. – Vi ser at behandlere får for- kjærlighet for enkelte masker

Charlotte Mauseth, Tromsø/Hasvik: – Hvorfor er du her?

– Jeg har idiopa- tisk hypersomni. – Hva håper du å lære? – Alt mulig. Jeg hadde veldig lite informasjon fra før av. Så fant jeg Søvnforeningen på nett og meldte meg inn. Jeg for- ventet at ingen

er rart at leger og nevrologer virker som de ikke har kom- petanse, mens her sier de «jaså, du har IH?». – Hvordan har hjelpen vært i helsevesenet? – Det tok veldig lang tid, og jeg er fortsatt ikke fornøyd. Fastlegen min hjemme i Hasvik visste ikke noe, men bruk- te veldig mye tid på å finne informasjon, så nå kan han mye. Derfor var jeg redd for å bytte fastlege. Nå har jeg bodd og studert i Tromsø i to–tre år og måtte nesten bytte, så nå har jeg måttet begynne helt på nytt. Det er frustrerende.

skulle vite noe om det jeg hadde, og da jeg fikk diagnosen, trodde jeg det var noe de hadde funnet på. – Hva savner du mest som søvnsyk? – Jeg synes det er lite informasjon. Men det virker som de som er her, vet veldig mye. Det

6

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online