Somnus nr 2_2018

Søvngjengere som

I 2007 var en norsk 20-åring på skoletur til veterinær- og landbruks- skolen i Trebic i Tsjekkia sammen med 18 medelever og lærere. Han gikk i søvne og falt ut av et vindu i fjerde etasje. Han brakk begge bena og pådro seg alvorlige skader i ryggraden. Han ble ikke livstruende skadet. (NRK) I april 2018 pådro en student i Bergen seg lårbeinsbrudd, flere brudd foran og bak i bekkenet, brudd i skallen med påfølgende indre hjer- neblødninger, tre ribbensbrudd og brudd i ryggen. Dette forteller han selv til TV 2. Han var på håndballtur og bodde på hotell i Tromsø. – Jeg hadde flaks som overlevde og var heldig fordi det var et utbygg akkurat under mitt vindu i femte eta- sje. Hvis ikke det hadde vært der, er det ikke godt å si hvordan det ville gått, forteller han. Hotelldirektøren ved det aktuelle hotellet i Tromsø forteller til TV2 om to lignende erfaringer. – Dette har jeg opplevd to ganger før, på to andre hoteller, sier hotelldirektøren. – Jeg håper at myndighetene vil se på dette med vindusikring på hotel- ler. Kan jeg i søvne åpne et hotell- vindu, kan et barn gjør det samme, sier studenten.

I 2015 gikk en ung mann i søvne og falt 12 meter ned fra et hotellrom i Valdres like før jul. Til alt hell kom han fra ulykka med to brudd i bekke- net og ett i korsryggen. Granheim er en av mange nordmenn som er ram- met av søvngjengeri. – Jeg våknet av at jeg frøs, at alt var hvitt og at jeg ikke skjønte hvor jeg var, forteller han til Dagbladet. – Legene sa at jeg hadde hatt kjem- peflaks, for de fleste ville blitt invali- de eller ikke overlevd en sånn smell, sier han. I 2016 gikk den østerrikske kano- padleren Viktoria Schwarz i søvne og falt ned fra balkongen på hotellet. Hun gikk glipp av EM det året, men er glad det endte så bra som det gjor- de. Schwarz pådro seg flere brudd (skulder, nese og hæl) i fallet som skal ha vært på hele sju meter. – Jeg hadde 100 reddende engler med meg, sier Schwarz til nettstedet sportnet.at. I 2003 gikk en 52-årig mann i søvne og falt ut av hotellvinduet i Trondheim. Det siste han husker er at han gikk og la seg på hotellrommet. På morgenkvisten våknet han på asfalten. Det var en av nattevaktene ved hotellet som fikk tilkalt lege- mengden av belastninger i løpet av barndommen. Videre undersøkte Steine i hvilken grad den utsatte opp- levde å bli støttet av venner, familie eller andre nære relasjoner og hvor- dan ulike forhold som genetiske fak- torer, forskjeller i symptomer på trau- matisk stress, depresjon, angst og søvnproblemer virket inn. Steine sitt avhandlingsarbeid viste at alle de overnevnte faktorene kan bidra til for- skjeller med hensyn til mentale helse- ved overgrepene og satt dette i sammenheng med den totale

Historien om Bendik som gikk i søvne og media. (Skjermdump fra TV2)

Nye doktorgrader i søvn: Seksuelle overgrep og søvn

problemer hos den som har vært utsatt for overgrep. Iris Mulders Steine Psykolog fra Universitetet i Bergen Post. dok. ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB Skiftarbeid og søvn Øystein Vedaa disputerte tirsdag 28.november 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Shift work: The impor- tance of sufficient time for rest bet- ween shifts». Resultatene fra Vedaa sitt avhandlingsarbeid viser at syke-

Iris Mulders Steine disputerte onsdag 13. desember, 2017 for ph.d.-graden med avhandlingen «Predictors of symptoms outcomes among adult sur- vivors of sexual abuse: The role of abuse characteristics, cumulative childhood maltreatment, genetic vari- ants, and perceived social support.» I arbeidet undersøkte Steine betydningen av ulike spesifikke aspekt

30

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online