Somnus nr 2_2018

faller ut av vinduer hjelp, slik at mannen ble kjørt til sykehus. – En gjest i annen etasje hadde hørt støyen og kontak- tet nattevakten. Da han kom, drev mannen og lette etter brillene sine, sier hotellsjefen, som bekrefter at mannen bodde i sjette etasje.

I 2013 ble en 27 år gammel brite funnet kraf- tig nedkjølt og med store hodeskader. Han var i et juleselskap på et hotell i London. Han ble kjørt til sykehus, og fikk intensiv behandling i fem dager. Men døde skadene. Han hadde gått i søvne hele livet. – Søvngjengeriet hans har alltid vært noe vi lo av, ikke noe vi trodde ville få oss til å gråte, for- talte vennene til britiske medier i etterkant. I 2014 var en ung britisk kvinne på ferie i Málaga sammen med 13 kvinnelige familiemed- lemmer og venner. Hun var ikke påvirket av alkohol eller narkotika. Hun hadde gått i søvne til badet, falt ut av et stort vindu og 15 meter ned fra 5. etasje. Hun ble hardt skadet og fikk brudd i ryggraden, bekkenet, ribben og skuldre samt en punktert lunge og blødning på hjernen. Det finnes utallige slike historier på nettet – med sikre kilder. Ifølge søvnforskere går så mye som ett av fire barn i søvne. Noen foreldre tar for- holdsregler ved å sikre vinduer og fjerne farlige og spisse gjenstander. – De fleste vokser det av seg i løpet av ung- domstiden, men en regner med at mellom én til fire prosent av voksne går i søvne, sier professor og søvnekspert Ståle Pallesen ved UiB.

falt ut av hotellrommet i Tromsø i april i år, er godt kjent gjennom

Søvn og smerter etter hofteoperasjon Tone Blågestad disputerte 20. oktober 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Less pain – better sleep and mood? Interrelatedness of pain, sleep and mood in total hip arthroplasty patients.» Blågestad har i sin avhandling belyst sammenhengen mellom søvnproblemer og affektive forstyrrelser hos kroniske smertepasienter som har fått utført operasjon med innsetting av hoftepro- tese. Oppsummert konkluderer

pleierne som deltok i studien sov vesentlig mindre mellom «sein-tidlig vakter», enn de gjorde mellom to dag- vakter eller to kveldsvakter. Vedaa fant videre at sykepleierne rapporterte mer søvnighet under dagvakten – dagen etter de hadde arbeidet en sein-tidlig vakt. Med hensyn til den tredje artikke- len, som så på effekten av «sein-tidlig- vakter» på sykefravær, fant Vedaa at det å i gjennomsnitt arbeide tre «sein-tidlig vakter» per måned er assosiert med 21 % økt relativ risiko for å ha sykefravær påfølgende måned.

Blågestad med at det er et signifikant innbyrdes forhold mellom søvn, humør og smerte hos kroniske smertepasienter som skal gjennomføre hofteoperasjon. Blågestad konkluderer i videreføringen av dette med at hofteoperasjon i denne pasientgruppen ikke bare reduserer smerte, men at det også forbedrer humøret og søvnen. Tone Blågestad Ph.d. fra Universitetet i Bergen Psykolog ved Bergen og omegn familiekontor, Bufetat

31

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online