Somnus nr 2_2018

Lavt alkoholkonsum knyttes til høyere levealder De som reduserer alkoholkonsumet sitt, kan øke sann- synligheten for å

leve lenger og sam- tidig redusere risiko- en for mange typer hjerte- og karsyk- dommer. Det viser en internasjonal befolk- ningsundersøkelse Folkehelseinstituttet har bidratt til. I undersøkelsen ble

Legemiddelverket skroter telefaksen Fra 15. april 2018 kan ikke

Legemiddelverket motta hastesøkna- der om godkjenningsfritak som gjelder legemidler til mennesker per faks. Apotek og helsepersonell må nå sende hastesøknader på e-post. Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag. Vi gir tilbakemelding på telefon.  Husk å sladde pasientens navn, fødselsnummer og adresse.  Oppgi apotekets telefonnummer og kontaktperson.  Send søknaden til godkjenningsfri- tak@legemiddelverket.no. (Foto: Telemuseet) Søvn hos sykehjemsbeboere med demens og depresjon Forskere fra Universitetet i Bergen har i denne randomiserte dobbel-blindede placebokontrollerte studien undersøkt langtidseffekten av smertebehandling på søvn hos sykehjemsbeboere med

600 000 mennesker i 19 land spurt om egen helse og alkoholkonsum. Analysene viste at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kunne knyttes til kortere forventet levetid. Personene i gruppen som rapporterte at de drakk mindre enn 100 gram alkohol per uke, hadde lavest dødelighet. I gruppen som drakk 100-200 gram per uke, ble forventet gjenværende levetid for en 40-åring forkortet med 6 måneder. Med 200-350 gram per uke og mer enn 350 gram per uke ble forventet gjen- værende levetid forkortet med henholdsvis 1-2 år og 4-5 år for en 40-åring.

demens og depresjon. I det totale utvalget ble det ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller mellom de beboerne som mottok aktiv behandling versus de som mottok pla- cebo. Regjeringen har avgjort kontorstrukturen til Helfo Regjeringa har avgjort at Helfo skal ha kontor i Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta og Mo i Rana. Kontoret i

Kirkenes skal førast vidare. Kontorstadene til Helfo i Oslo, Bergen, Kristiansand, Voss, Eidsvoll, Kongsberg, Risør, Harstad, Gloppen, Vågå, Verdal, Nærøy, Lenvik, Beiarn, Orkdal og Brumunddal vert lagde ned. Det er bestemt at kontora i Brumunddal og Orkdal skal førast vidare i ein periode med omstilling på inntil fire år. Kontoret i Vågå skal førast vidare i ein periode med omstil- ling på inntil to år.

Brilleslange på tur

Ledninger som ikke tåler mer enn et visst antall sammenrullinger og borrelåser som setter seg fast i teppegulv og strikkeklær, det er temaer jeg har vært innom. Men nå i det siste har jeg fått et nytt irritasjonsmoment. Lys. Det begynte da jeg var så heldig å få skrive om alskens ekstrautstyr som det er mulig å få kjøpt når man er CPAP-bruker. Siden mas- ken min lekker hver natt og jeg alltid våknet opp med røde øyne, så ble det silikonbriller på meg. Slike som dekker til øynene og

TØNSBERG: Noen ganger kan jeg ta meg i å misunne dem som ikke trenger å pakke ned og pakke opp igjen CPAP-en sin flere ganger i uken. Dem som kan montere den fast ved siden av sin egen seng, gjøre alle de tilpasningene de ønsker og/eller klarer, og ha muligheten til å sove akkurat like godt hver eneste natt. Det går som regel fort over. Jeg trives med livet på reisefot, jeg lever av det, og jeg ha valgt det selv. Men det er ikke til å komme forbi at det blir mye mikk og makk med CPAP-en.

32

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online