Somnus nr 2_2018

Årsmøte

Pål Stensaas ble gjenvalgt, mens Knut Bronder, med lang erfaring som rådgiver og spesialsykepleier på Nevsom, er den eneste helt nye i styret. Her er styret i Søvnforeningen: Fra venstre Knut Bronder, Marita Bjerke, Gunnar Kviebakk, Pål Stensaas, Janiche Henden, Marit Aschehoug og Torunn Figenschou

strømmer inn M argaret Sandøy Ramberg et utnevnt til æresmedlem i Søvnforeningen. Foreningen er i kraftigmedvind; i hvert fall etter medlemstilstrømningen å dømme Medlemmene

Søvnforeningen. – Høyeste prioritet i fjor og i år er å rekruttere nye medlemmer for å styr- ke Søvnforeningens muligheter til innflytelse. Per i dag har vi godt over

800 betalende medlemmer. Bare i mars og første halvdel av april fikk vi over 60 nye. Det strømmer inn nye medlemmer hele tiden, forteller han. 500 000 med problemer – Vi kan ikke ønske oss en bedre situasjon. Dette inspirerer oss til å fortsette rekrutteringsarbeidet med uforminsket styrke. Vi får stadig flere medlemmer med narkolepsi og idio- patisk hypersomni, og vi rekrutterer også fra den store gruppen med søvnapné og hypersomni. På årsmøtet røpet Stensaas et par tall fra undersøkelsen som foreningen har fått gjort i samarbeid med LHL. – 28 prosent av befolkningen er like trøtte om morgenen som de var da de gikk og la seg om kvelden, forteller han.

Georg Mathisen tekst og foto

– Vi er en forening i vekst, konstater- te leder Pål Stensaas på årsmøtet i

Torunn Figenschou (t.v.) ble takket av som kasserer i styret sammen med Lise Enberget som styremedlem. (innfelt). Begge fikk blomster av styreleder Pål Stensaas som roste dem for innsatsen.

36

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online