Somnus nr 2_2018

Margaret Sandøy Ramberg æresmedlem

Margaret Sandøy Ramberg er æres- medlem i Søvnforeningen – styreleder Pål Stensaas overrakte det synlige beviset.

en kamp å få helse- myndighetene til å skjønne at det i det hele tatt finnes noe som heter søvnsyk- dommer. Men det har skjedd en rivende utvikling, sier hun. – Kampen for erstat- ning er ikke over. Jeg ber på mine knær om at dere må følge opp dem som har fått livene sine snudd opp-ned, enten det er på grunn av narkolepsi, idio- patisk hypersomni eller en annen, sjel- den sykdom, sier Margaret Sandøy Ramberg. Stensaas gjen- valgt

Møteleder Gunnar Kviebakk loset for- eningen gjennom et raskt og historisk årsmøte. Dette var første gangen alle medlemmene i Søvnforeningen kunne møte på årsmøtet, uten at det var lokalforeninger som valgte dele- gater. Pål Stensaas fortsetter som leder i foreningen. I styret har han ellers med seg kasserer Gunnar Kviebakk (ny), sekretær Marit Aschehoug (ikke på valg) og styremedlemmene Janiche Henden (ikke på valg) og Knut Bronder (ny). Varamedlemmer: Marita Bjerke, Torunn Figenschou og Trude Wabakken.

En av seks har duppet av eller sovnet bak rattet. 500 000 nordmenn har en eller annen form for søvnproblem uten å være utredet for det. Æresmedlem Stensaas gjorde seg nesten skyldig i en bommert da han gjorde kjent at Margaret Sandøy Ramberg er utnevnt til æresmedlem i Søvnforeningen. – Du må ikke komme med overraskelser til oss som har narkolepsi! irettesatte Ramberg da hun tok imot hederen.

– Margaret har satt sitt preg på for- eningen i alle år. Hun har deltatt i alle faglige fora og var likeperson før begrepet ble oppfunnet, sier Pål Stensaas. – Følg opp! Margaret Sandøy Ramberg var tilba- ke på årsmøtet etter noen års fravær. – Jeg havnet i den gjengen som har hjerteinfarkt, og hjertet nøyde seg ikke med ett, så jeg hadde en hastig sorti fra styret, forteller hun. – Dette har vært moro. Det har vært

37

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online