Somnus nr 2_2018

MESTRINGSHELGEN OPPSUMMERING:

Alfhild Lehne (t.v.) og nytt æresmedlem Margaret Ramberg (t.h.) representerer Søvnforeningens historie i tiår bak- over. I midten sekretær Marit Aschehoug.

GOD STEMNING og mange mennesker

Det ble en travel helg for styret på Soria Moria i slutten av april. En av foreleserne ble syk på kort varsel og det måtte iverksettes reserveløsninger. Pausene måtte justeres litt fordi noen forelesninger var så populære at spørs- målene haglet og ting tok tid. Men de som var der har gitt veldig gode tilbakemeldinger. Det er et kostbart arrangement, men styret mener at dette er vel verdt pengene. Alle foreleserne gjorde en fantastisk jobb: Advokat Therese Lohne Boehlke fra advokatfirma Ness Lundin om Advokat Atle Larsen fra FFO ret- tighetssenter om uføretrygd, AAP og tilrettelegging i skole og studier Overlege Mona Morgenstierne Heier om svangerskap, fødsel og amming ved hypersomnier Nevrolog Simran Bajwa om for- skadeserstatning etter Pandemrixvaksinen

skjøvet søvnfase og Long Sleep Syndrome Nevrolog Per Egil Hesla om hypersomnier Professor Bjørn Bjorvatns foredrag om insomni og parasomnier ble gjennomgått av vikar pga sykdom Samlivsterapeut Ingeborg Reber om samliv ved kroniske sykdommer Spesialrådgiver Knut Bronder om mestring av dagliglivet Spesialsykepleier i søvn, Lotte Hofossbråten fra Kongsvinger syke- hus om søvnapne Spesialsykepleier Jeanette Siltvedt Greger om masketilpasning Spesialsykepleier Jeanine Siring om Behandlingshjelpemidler ved søvnapné Produktspesialist Marie Garfjeld fra ResMed om ny reiseCPAP AirMini Britt Berntsen om rastløse bein.

Under middagen lørdag holdt forening- ens ene æresmedlem nevrolog Per Egil Hesla en inspirert takkeformaten-tale med muntre historier fra sin tid som distriktslege i Engerdal og med minner fra Søvnforeningens historie.

8

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online