Somnus nr 3_2019

UT PÅ TUR

A lle flyselskapene godtar at du får tamed deg CPAP-en somekstra håndbagasje i tillegg til de kiloene du får oppgitt at du kan tamed deg.Men hvis du skal på chartertur,må du søke på forhånd. Godtar CPAP i håndbagasjen

– Svaret er ja, enkelt og greit. Alle slike hjelpemidler får du med deg, og det skal det ikke være noen tvil om, sier han. Widerøe har mindre plass i hyllene og under setene enn SAS og Norwegian. I hvert fall delvis, for de nyeste flyene har større kapasitet til håndbagasje enn noen av de andre, sier informasjonssjef Catharina Solli. Hun gjør oppmerksom på at batterier kan være et problem: Elektriske spar- kesykler kan for eksempel ikke sen- des fordi batteriene kan være selvan- tennelige. Men CPAP-er som ikke går på batteri, er ikke noe problem i så måte. – I de minste flyene våre er ikke hat- tehyllene fullt så høye som på større fly. Men uansett er CPAP utstyr som du kan ta med deg i tillegg til hånd- Charterselskapene tillater mye min- dre håndbagasje enn det som er lov på rutefly. Desto viktigere er det å få med CPAP-en i tillegg, og det får du. – Du må jo ta den med i håndbaga- sjen, for tenk om bagasjen tar seg en ferietur et annet sted. Men det må søkes, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving. Hun bekrefter at de fleste kundene bestiller så lang tid i forveien at det er tid til å søke. Det samme sier norsk kommunika- bagasjen, understreker Solli. Charter: Du må søke

Tekst og foto: Georg Mathisen

CPAP-brukere over hele landet har bekymret seg i sommer. Etter at spe- sielt Norwegian gikk til offensiv mot overvekt i håndbagasjen, har mange stilt samme spørsmål: Får jeg med meg CPAP-en inn på flyet heretter? Mange har spurt på nett, også, og der er som vanlig mange av svarene heller upålitelige. Somnus har spurt de største flysel- skapene på norske flyplasser, og også de flyselskapene som er strengest på håndbagasjen. Og alle sier det samme: Selvsagt får du med medi- sinsk utstyr – altså CPAP – i tillegg – Du kan alltid ta med deg nødvendig medisinsk utstyr på flyet uten ekstra kostnad, sier kommunikasjonsrådgi- ver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian – selskapet som altså begynte sommerens offensiv mot overfylte bagasjehyller. – Det er alltid greit å ha med bekref- telsen fra legen, og du finner en funksjon på nettsiden om spesielle behov ved medisinske tilstander. Hvis du har behov for å bruke CPAP ombord, er det lurt å informere kun- deservice, og da kan det også hende til den vanlige vekten. Ikke noe problem

at du må forevise legeerklæring som viser at det er trygt for deg å fly, sier hun, og kommer med et annet råd som også gjelder alle flyselskapene: – På internasjonale flyvninger må dokumentasjonen være på engelsk! Alle hjelpemidler Den norske mediesjefen i SAS, Knut Morten Johansen, er like klar. Norwegian gikk til offensiv mot overvekt i håndbagasjen i sommer. Det fikk mange til å lure på pm, man får med seg pustemaskinen i håndbagasjen.

14

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report