Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

29/6

1944.

H o s l a g t f r e m s e n d e s i I l a n h o l d t i l H r . P o l i t i m e s t e r e n s

æ r e d e S k r i v e l s e a f 2 2 d , M a a n e d 1 t > t k » K a r t o t e k s k o r t p a a f ø r t O p l y s n i n g e r

d e r h a r B e t y d n i n g f o r E v a k u e r i n g s t j e n e s t e n .

P .

S .

V .

0

e

P i r , P o l i t i m e s t e r e n

v.

i N æ s t v e d K ø b s t a d m .

Made with FlippingBook - Online magazine maker