Næs. | Herlf. | Kar. | - Brandvæsnet under luftværn, uden år

F O It S L A 5 t i l Brandvæsenets Ordning und„r Lut tvsernst i l stand i Næsttreti Omread t , (iKasstved, Herlufsholm og Karreb®k).

1 . Brandvcsenets Hovedstyrke pas Brandstationen* Der read«s over* 1 otor s pr 03 te raed Skumanlasg og 1100 SJinutliter Pumpe. 1 Mo t o r s p r t e med 1000 m/l Pumpe.

1 Paahængssprøjte må 1000 :q/l Pumpe og 1 Paahængssprø^te med 900 m/l Pumpe samt oa 2200 m Slange (2” og 3” )*

Mandskabet bestaar af 20 land, hvoraf der dog skel afgives

8 Mand t i l Ledelse af Hvalpebrandvag terne. Ihv rekvirere s i Falck 1 Sotorsprø^te med Skum og 1000 a / l Pumpe og $00 m Slange saat Zonen 1 Motorsprøjte æea 500 a / l Pumpe og 2i0 a Slang®. Dii rekvijrøreda Sprøjter skal hver mød^ med 1 Mand. Af indkaldt Mandskab afgives 20 Mand t i l hjælp for Hovedstetio en

2. H .tøl rebrandvaftte r » Hj»lpebrandvagter oprettes følgende steder* a. Rutebilstationen. b. Skolen p&a Set. Peders Kirkeplads. c . J . rntarseboteIlet. d. SkytteæarksveJ 59 (Kæstved Mark) e . Roklubbens Hus (Aad«rup)

f . L i l le E*atved Skol* (Herlufsholm) g . ftø Holsted Skole (Herlufsholm) H§vn h. I arrefcæksminds (Arbe^dc-rhuset).

T il di 5 Hjselpebrandvagter i :%stvjd afgives hvert Stei 1 fa s t

Brandmand som Leder.

Ite 5 Hjælpebrandvagter 1 K o r lu f .h o l . o« Karret** u m m u u t ledet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker