Somnus nr 2_2018

SØVNAPNÈ

Facebookgruppene og er lykkelige når de nærmer seg 100 % og smile- fjes. Det går nesten litt sport i det å ha høy score hver morgen. Ikke alle er fortrolige med apper og smarttelefoner. Men du kan lese av de samme dataene i displayet på din egen CPAP: Når du våkner om morgenen og stan- ser maskinen, så trykker du på den store blanke knappen og ser hva som står i displayet. Om du føler at søvn og bruk av CPAP ikke funker så bra som det burde, så kanskje du skal ha en liten notisbok på nattbordet og notere dato, antall timer med CPAP- bruk den natten, antall pustestans (AHI) og eventuell maskelekkasje. Hvis du vrir på hjulet, kan du finner flere detaljer om natten du har bak deg. Litt avhengig av hva slags maskin du har, vil du kunne se for- skjellige data. Fra egen erfaring vet jeg hvor viktig det er å holde øye med sykdommen. Jeg oppdaget ved å kikke på displayet hver morgen at trykket jeg trengte for å holde luft- veiene åpne under pustestans, steg til det maksimale av hva maskinen leverer. Hold øye med maskintrykket De vanlige maskinene leverer 20 i trykk. Min maskin stod og banket på 19,9 hver natt. Samtidig våknet jeg hver natt ved 4-5 tiden. Hvis det var folk i nærheten av meg, så kunne de fortelle at maskinen bråkte voldsomt i denne perioden. Det var nok ikke maskinen som bråkte mest, men belgen i masken som vibrerte med en

høy flappelyd. En ordentlig kontroll på sykehsuet vil kunne avsløre om gjennomsnittstrykket ditt er så høyt at du kanskje må ha en annen CPAP som går til 25. Det trengte jeg. Min nye CPAP gir høyere trykk og den gir også støtte til utpusten for å få luften ut av lungene.

på do om natten. Du skal ikke nøye deg med at sykepleieren som leser av chipen sier at alt er i orden, at du har lavt antall pustestans, lite maskelek- kasje og bra antall timer i bruk. Det er bare gjennomsnittstall. Om du har et gjennomsnitt på 4,5 pustestans i timen, så vet du fortsatt ikke om du sover bra i noen timer, har masse pustestans i løpet av en time, og så sover rolig videre. Du vet heller ikke hvor lange puste-stansene dine er. Utskrift av et par netter Be om å få en detaljert utskrift av et par netter, gjerne datoer du har notert som vanskelige. Da er det lettere å oppdage hva slags pustemønster du har, hva slags puste-stanser du og hvor lange de er. Kanskje hjelper det godt å finne en bedre maske? Sykepleierne på søvnavdelingene har mye å gjøre og vi hører om medlem- mer som får til svar at printeren vir- ker, har ikke tid til å printe ut detal- jene. Det holder ikke. Da får de prin- te ut når printeren er i orden og sende det til deg i posten. Ikke glem at søvnapné sliter på hjer- tet og er en dødelig sykdom. Derfor lønner det seg å holde øye med den.

Be om detaljert ut- skrift på sykehuset

Når du får en time på sykehuset til kontroll, så ta med CPAP og maske og skriv opp på forhånd hva du lurer på. Husk å nevne det hvis du flyr ofte

Denne oversik- ten fra chipen i CPAP’en din bør du be om å få med deg fra sykehuset. Du bør også be om å få med detalj- utskrift fra et par tre netter. At de ikke har printer eller ikke har tid, er ikke god nok grunn.

16

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online