Lymfekreftbladet 2/2017

Lymfekreft bladet 2 / 20 1 7 / 10. årgang

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Pasientenes våpendrager Stein Kvaløy s.10

JEG ER OPT IMI ST GERHARD HE I BERG s.22

www.lymfekreft.no

Made with FlippingBook - Online catalogs