OIVin br. 15, godina IV. - prosinac 2022

Naša 2022. godina

Modernizirana Telemach-ova oprema na OIV objektima

Intervju – Gordan Lepej

12

6

34

Godina IV.

BROJ 15

prosinac, 2022.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

OIV DAB+ Digital Radio

Proces uvođenja modernog radija budućnosti u Republici Hrvatskoj

Često postavljana pitanja Počeci radija u Hrvatskoj

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48

Made with FlippingBook Digital Publishing Software