Guia Informativa Curs 2021-2022

Col·legi Mare de Déu del Carme

Pares Carmel ites

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes

Guia Informativa Curs 2021-2022

Infantil i Primària Independència, 107 08225 TERRASSA Telèfon 93 735 26 28

Secundària i Batxillerat Voluntaris Olímpics, 54 08225 TERRASSA Telèfon 93 735 11 70

www.carmel itans.org e-mail: info@carmelitans.org instagram: carmelitans.terrassa facebook: carmelitans.terrassa vimeo

Índex Guia Informativa

1. Entitat Titular i Direcció..................................................................................................................3 Entitat Titular: Pares Carmelites de la Província de Catalunya.........................3 Direcció....................................................................................................................................................3 2. Consell Escolar de Centre.............................................................................................................3 3. Relació de personal del Centre.................................................................................................4 3.1. Educació infantil - Tutories.................................................................................................4 3.2. Educació Primària- Tutories.............................................................................................4 3.3. Professorat especialista d’Ed. Infantil i Primària.................................................5 3.4 Educació Secundària Obligatòria - Tutories..........................................................6 3.5 Batxillerat - Tutories................................................................................................................6 3.6 Professorat d’ESO i Batxillerat.........................................................................................7 3.7 Personal de serveis i activitats extraescolars.........................................................8 3.8 Personal d’administració i secretaria..........................................................................8 4. Calendari escolar curs 2021/2022............................................................................................9 5. Reunions de famílies d’inici de curs......................................................................................10 6. Presentació del curs d’ESO i Batxillerat..............................................................................11 7. Proves extraordinàries de 1r Batxillerat...............................................................................11 8. Horari de les classes.........................................................................................................................12 9. Entrades i sortides.............................................................................................................................12 9.1 E. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n)..........................................................................................12 9.2 Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è).............................................................13 9.3 ESO i Batxillerat.........................................................................................................................13 10. Horari i ubicació de Secretaria................................................................................................14 11. Quotes per al curs 2021/22..........................................................................................................15 12. Material escolar i sortides. Agenda escolar.....................................................................15 13. Servei de menjador.........................................................................................................................15 14. Activitats extraescolars................................................................................................................16 15. Equipació escolar.............................................................................................................................17 16. Fundació Privada Karmel...........................................................................................................17

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

1. Entitat Titular i Direcció

Entitat Titular: Pares Carmelites de la Província de Catalunya

Pare Prior Provincial: P. Xavier D. Garmón Calvo Director General i Representant de la titularitat: Sr. Francesc Rubio Hortelano Administrador: P. Xavier D. Garmón Calvo | administracio@carmelitans.org

Direcció

Director: Sr. Francesc Rubio Hortelano | direccio@carmelitans.org Subdirectora: Sra. Leonor Clares García | lclares@carmelitans.org Cap d’Estudis d’Infantil: Sra. M. Pilar Sala Gomà | msala@carmelitans.org

Cap d’Estudis de 1r a 3r de Primària: Sra. Meritxell Jurado Torras | mjurado@carmelitans.org Cap d’Estudis de 4t a 6è de Primària: Sr. Enric Santiago Romera | esantiago@carmelitans.org Cap d’Estudis de 1r a 3r d’ESO: Sr. Antoni Martínez Collado | tmartinez@carmelitans.org Cap d’Estudis de 4t d’ESO i de Batxillerat: Sr. José Manuel Cardona Cardona | jcardona1@carmelitans.org Cap de Qualitat i de RRHH: Sr. José Juan Franco Moreno | jjfranco@carmelitans.org 2. Consell Escolar de Centre

Director:

Sr. Francesc Rubio Hortelano

Representant de l’Entitat Titular:

P. Gaspar Borda Bori

Representant de l’Entitat Titular:

P. Josep Lopez Villalba

Representant de l’Entitat Titular:

P. Bladimir Ramos Ramos

Representant de l’Ajuntament:

Sra. Marta Dinarés Sellarés

Representant de l’AMPA:

Sr. Raúl Dillana Berango

Representants de pares i mares:

Sr. Raúl Fernández Lumbreras

Representants de pares i mares:

Sr. Jaume Valls Llenas

Representants de pares i mares:

Sra. Cristiane Melo Martins

Representant del PAS:

Sra. Dolors Verdera Francino

Representant del professorat:

Sra. Ángeles González Soto

Representant del professorat:

Sra. M. Carmen Ramírez Pozo

Representant del professorat:

Sr. Pedro Ramírez Cobo

Representant del professorat:

Sra. Carme Cano Pérez

Representants de l’alumnat:

Sr. Daniel Asensio Estrella Sr. Josep Bòria Reyes

3

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

3. Relació de personal del Centre

3.1. Educació infantil - Tutories

P-3 A

“Dofins”

Sra. Mariona Serrat Baguè | mserra@a.carmelitans.org

P-3 B

«Tortugues» Sra. Cristina Morales Martín | cmorales@a.carmelitans.org

P-3 C

«Pops»

Sra. Anabel Ortega Polonio | aortega@a.carmelitans.org

P-4 A

«Coales»

Sra. Anna Martínez López | amartinez@a.carmelitans.org

P-4 B

«Girafes»

Sra. Nàtura López Fenoy | nlopez@a.carmelitans.org

P-4 C

«Elefants»

Sra. Núria Monsonet Bardají | nmonsonet@a.carmelitans.org

P-5 A

«Àligues»

Sr. Josep Valls Ruiz | jvalls@a.carmelitans.org

P-5 B

«Orenetes»

Sra. Núria Bach Portero | nbach@a.carmelitans.org

P-5 C

«Mussols»

Sra. Jessica Lopo Vargas | jlopo@a.carmelitans.org

3.2. Educació Primària- Tutories

Cicle Inicial 1r A Sra. Karen Luna Luque | karenl@carmelitans.org 1r B Sra. Paula Montero Gil | pmontero@a.carmelitans.org 1r C Sra. Mireia Gil Estrada | mgile@a.carmelitans.org 2n A Sra. Elisa Segura Gracia | esegura@a.carmelitans.org 2n B Sra. M. Carmen Ramírez Pozo | mramirez@a.carmelitans.org 2n C Sra. Sílvia Serrano Marchuet | sserrano@a.carmelitans.org Cicle Mitjà 3r A Sr. Ismael Félix Ávalos | ismael@a.carmelitans.org 3r B Sra. Esperança Olivella Queralt | eolivella@a.carmelitans.org 3r C Sra. Carla Sitjà Iglesias | csitja@a.carmelitans.org 4t A Sra. Montserrat Mariano Raventós | mmariano@a.carmelitans.org

4t B Sra. Dolors Ribera Aligué | mribera@carmelitans.org 4t C Sra. Àngela Castellà Burgés | acastella@a.carmelitans.org

4

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

Cicle Superior 5è A Sr. Toni Díaz González | adiaz@a.carmelitans.org

5è B Sra. Inmaculada Torres Mas | itorres@a.carmelitans.org 5è C Sr. Marc Verdaguer Ribas | mverdaguer@a.carmelitans.org 6è A Sra. Montserrat Pallejà Ortega | mpalleja@a.carmelitans.org 6è B Sra. M. José Ulibarri Ojeda | mulibarri@a.carmelitans.org 6è C Sra. Iolanda Morillas Vilanova | imorillas@a.carmelitans.org

3.3. Professorat especialista d’Ed. Infantil i Primària

Sr. Pedro Argachal Mangado | Informàtica | pargachal@a.carmelitans.org Sra. Montserrat Artero Vilarasau | Música | martero@a.carmelitans.org Sra. Sarai Ayala Medina | Educació Especial | sayala@a.carmelitans.org Sra. Sandra Cabrera González | Educació Primària | scabrera@a.carmelitans.org Sra. Ana Carles Rey | Anglès | acarles@a.carmelitans.org Sra. M. Paz Carretero Rodríguez | Música | mcarretero@a.carmelitans.org Sra. Laia Clua Fainé | Música | lclua@a.carmelitans.org Sra. Josefa Fernández Flores | Anglès | jfernandez@a.carmelitans.org Sra. Anna Girbau Llonch |Anglès | agirbau@a.carmelitans.org Sra. Ángeles González Soto | Anglès i Francès | agonzalez1@a.carmelitans.org Sra. Anna Gual García | Educació Especial | agual@a.carmelitans.org Sra Andrea Jiménez Hernández | Anglès | ajimenez@a.carmelitans.org Sr. Carles Jiménez Puvia | Ed. Física | cjimenez@a.carmelitans.org Sra. Meritxell Jurado Torras | Educació Primària | mjurado@a.carmelitans.org Sra. Begonya Padrones Gómez | Anglès | bpadrones@a.carmelitans.org Sr. Xavier Ribas Centelles | Educació Física | martero@a.carmelitans.org Sra. Lluïsa Rodríguez López | Educació Especial – Psicòloga | mrodriguez1@carmelitans.org Sra. Pilar Sala Gomà | Educació Infantil | msala@carmelitans.org Sra. Mireia Sancerni Giménez |Música | msancerni1@a.carmelitans.org Sr. Enric Santiago Romera | Educació Primària | esantiago@a.carmelitans.org Sra. M. José Ulibarri Ojeda |Anglès i Alemany | mulibarri@a.carmelitans.org

5

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

3.4 Educació Secundària Obligatòria - Tutories

1r ESO 1r A Sra. Montserrat Artero Vilarasau | martero@a.carmelitans.org 1r B Sra. Cèlia Serra Garcia | cserra@a.carmelitans.org 1r C Sra. Isabel Soler Buxasas | isoler@a.carmelitans.org 1r D Sra. Assumpta López Visiedo | mlopez1@a.carmelitans.org 2n ESO 2n A Sra. Glòria Bou Requena | gbou@a.carmelitans.org 2n B Sra. Begonya Padrones Gómez | bpadrones@a.carmelitans.org 2n C Sra. Mercè Masip Piñol | mmasip@a.carmelitans.org 2 n D Sra. Mercè Guillem García | mguillem@a.carmelitans.org 3r ESO

3r A Sr. Josep Ros Sagué | jros@a.carmelitans.org 3r B Sr. Marc Abós Grau | mabos@a.carmelitans.org

3r C Sr. Pedro Ramírez Cobo | pramirez@a.carmelitans.org 3r D Sra. Núria Alberich Forns | nalberich@a.carmelitans.org 4t ESO 4t A Sr. David Sabater Salas | dsabater@a.carmelitans.org 4t B Sra. Carla Martín Alcázar | cmartin@a.carmelitans.org 4t C Sra. Susanna Serra Seró | sserra@a.carmelitans.org 4t D Sra. Laura Cuella Moya | lcuella@a.carmelitans.org

3.5 Batxillerat - Tutories

1r BATXILLERAT 1r A Sr. Carles Nouvilas Pahissa | nouvilasc@a.carmelitans.org 1r B Sr. Paul Tompkins | ptompkins@a.carmelitans.org 1r C Sra. Sheila Aguilar Vaquera | saguilar@a.carmelitans.org 2n BATXILLERAT 2n A Sra. Marta Salvador Menchen | msalvador1@a.carmelitans.org

2n B Sr. Enric Aguilar Farró | eaguilarf@a.carmelitans.org 2n C Sr. Alba Fossas Julià | afossas@a.carmelitans.org

6

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

3.6 Professorat d’ESO i Batxillerat

Sr. Marc Abós Grau | mabos@a.carmelitans.org Sr. Enric Aguilar Farró | eaguilarf@a.carmelitans.org Sra. Sheila Aguilar Vaquera | saguilar@a.carmelitans.org Sra. Sylvia Alías Podgorny | salias@a.carmelitans.org Sra. Núria Alberich Forns | nalberich@a.carmelitans.org Sra. Montserrat Artero Vilarasau | martero@a.carmelitans.org P. Gaspar Borda Bori | gborda@a.carmelitans.org Sra. Glòria Bou Requena | gbou@a.carmelitans.org Sr. Joan Brugués Clariana | jbrugues@carmelitans.org Sra. Carme Cano Pérez | ccano1@a.carmelitans.org Sr. José Manuel Cardona Cardona | jcardona1@a.carmelitans.org Sra. M. Paz Carretero Rodríguez | mcarretero@a.carmelitans.org Sr. Joel Joan Catalina Hernández | jcatalina@a.carmelitans.org Sr. Francesc Xavier Civit Mas | xcivit@a.carmelitans.org Sra. Leonor Clares Garcia | lclares@carmelitans.org Sra. Laura Cuella Moya | lcuella@a.carmelitans.org Sra. Sandra Domínguez Nuño | adominguez1@a.carmelitans.org Sra. Glòria Duran Muntadas | gduran@a.carmelitans.org Sra. Alba Fossas Julià | afossas@a.carmelitans.org Sr. José Juan Franco Moreno | jjfranco@a.carmelitans.org Sr. Jordi Gestí Aunós | jgesti@a.carmelitans.org Sra. Eulàlia Grimau Estadella | egrimau@a.carmelitans.org Sra. Mercè Guillem Garcia | mguillem@a.carmelitans.org Sr. Jesús Hernández Mendoza | jhernandez@a.carmelitans.org Sra. M. Assumpta López Visiedo | mlopez1@a.carmelitans.org Sra. Carolina Lozano Escañuela | clozano@a.carmelitans.org Sra. Carla Martín Alcázar | cmartin@a.carmelitans.org Sr. Antoni Martínez Collado | tmartinez@a.carmelitans.org Sr. Xavier Martínez Mallofret | xmartinez@a.carmelitans.org Sra. Mercè Masip Piñol | mmasip@a.carmelitans.org

7

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

Sr. Carles Nouvilas Pahissa | nouvilasc@a.carmelitans.org Sra. Begonya Padrones Gómez | bpadrones@a.carmelitans.org Sra. Paloma Posada Olmo | pposada@a.carmelitans.org Sr. Pedro Ramírez Cobo | pramirez@a.carmelitans.org P. Bladimir Ramos Ramos | bramos@carmelitans.org Sr. Xavier Ribas Centelles | xribas@a.carmelitans.org Sr. Josep Ros Sagués | jros@a.carmelitans.org Sr. Francesc Rubio Hortelano | direccio@carmelitans.org Sr. David Sabater Salas | dsabater@a.carmelitans.org Sra. Marta Salvador Menchen | msalvador1@a.carmelitans.org Sr. Artur Sansó Ramón | asanso@a.carmelitans.org Sra. Cèlia Serra García | cserra@a.carmelitans.org Sra. Susanna Serra Seró | sserra@a.carmelitans.org Sra. Isabel Soler Buxasas | isoler@a.carmelitans.org Sra. Laura Timoner Espuga | ltimoner@a.carmelitans.org Sr. Paul Allyn Tompkins | ptompkins@a.carmelitans.org

3.7 Personal de serveis i activitats extraescolars

Coordinador d'Activitats Extraescolars

Sr. Jordi Gestí Aunós | jgesti@a.carmelitans.org

Servei Psicopedagògic E. Infantil i E. Primària: Sra. M. Lluïsa Rodríguez López | mrodriguez1@carmelitans.org ESO i Batxillerat: Sr. Josep Ros Sagué | jros@a.carmelitans.org

Sr. Marc Abós Grau | mabos@a.carmelitans.org

Sr. Marc Tébar Domínguez | mtebar@a.carmelitans.org Sr..8 Personal d’administració itari Secretaria E. Infantil i E. Primària Sra. Mònica Traver Portero | mtraver@carmelitans.org Sra. Glòria Coral Trullàs | gcoral@carmelitans.org Secretaria E. Secundària i Batxillerat Sra. M. Carme Montañez Sánchez | mmontanez@carmelitans.org Sra. Dolors Verdera Francino | dverdera@carmelitans.org

8

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

4. Calendari escolar curs 2021/2022

Segons Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya: Inici de les classes: 13 de setembre de 2021 Fi de les classes: 22 de juny de 2022 Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos Dies festius establerts pel Departament de Treball com a festes a nivell general: 12 d'octubre de 2021

1 de novembre de 2021 6 de desembre de 2021 8 de desembre de 2021

6 de juny de 2022 24 de juny de 2022 4 de juliol de 2022 D’acord amb el punt 3.3 de l’esmentada Ordre sobre el Calendari Escolar, el Consell Escolar del Col·legi en sessió de 28-06-2021 decidí com a: Dies festius a elecció del Col·legi: Dilluns, 11 d’octubre de 2021 Dimarts, 7 de desembre de 2021 Dilluns, 28 de febrer de 2022 Divendres, 29 d’abril de 2022 Divendres, 3 de juny de 2022 D’acord amb totes les escoles privades concertades de Terrassa i seguint el suggeriment del Consell Escolar Municipal.

9

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

5. Reunions de famílies d’inici de curs

Les reunions seran de manera telemàtica o presencial. Per les reunions telemàtiques rebreu una invitació per participar-hi. L’aplicació que farem servir serà Zoom. Les reunions presencials seran a la Sala d’Actes d’Infantil i Primària. Només podrà assistir un responsable i haurà de portar mascareta. Curs Dia Hora Format P-3 A 1 de setembre 18:00 Presencial P-3 B 1 de setembre 19:30 Presencial P-3 C 2 de setembre 18:00 Presencial P-4 6 de setembre 18:00 Telemàtica P-5 6 de setembre 19:30 Telemàtica 1r PRIM 7 de setembre 18:00 Telemàtica 2n PRIM 7 de setembre 19:30 Telemàtica 3r PRIM 8 de setembre 18:00 Telemàtica 4t PRIM 8 de setembre 18:00 Telemàtica 5è PRIM 9 de setembre 18:00 Telemàtica 6è PRIM 9 de setembre 19:30 Telemàtica 1r ESO 6 de setembre 19:00 Telemàtica 2n ESO 7 de setembre 18:00 Telemàtica 3r ESO 7 de setembre 19:00 Telemàtica 4t ESO 7 de setembre 19:30 Telemàtica 1r BATX 6 de setembre 18:00 Telemàtica 2n BATX 8 de setembre 19:00 Telemàtica

18:00 18:30

19:00

19:30

1 de setembre

P3 A

P3 B

2 de setembre P3 C

P4 1r BATX 1r PRIM 2n ESO 4t PRIM 3r PRIM

6 de setembre

1r ESO P5

2n PRIM 4t ESO

7 de setembre

3r ESO

8 de setembre

2n BATX

9 de setembre 5è PRIM

6è PRIM

10

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

6. Presentació del curs d’ESO i Batxillerat

Entrada pel Carrer Voluntaris i anar directament a les aules. Dia 6 de setembre: Presentació de 1r d’ESO A les 10:00 Presentació de 2n d’ESO A les 10:30 Presentació de 3r d’ESO A les 11:00 Presentació de 4t d’ESO A les 12:00 Presentació de 1r de Batxillerat A les 10:00 Dia 8 de setembre: Presentació de 2n de Batxillerat A les 12:00

7. Proves extraordinàries de 1r Batxillerat

Dia 1 de setembre:

12:00 Física i Història

Dia 2 de setembre: 09:00 Matemàtiques, Matemàtiques Ciències Socials i Llatí 11:30 Filosofia Dia 3 de setembre: 09:00 Català 11:30 Economia

11

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

8. Horari de les classes

E. INFANTIL i E. PRIMÀRIA:

Matins de 9:00 a 13:00 - Tardes de 15:00 a 17:00

ESO Matins entre les 8:00 i 13:30 segons l’horari de cada grup-classe que es comunicarà el dia de la presentació del curs. Tardes de 15:15 a 17:15, llevat d’una tarda sense classe (divendres). BATXILLERAT Matins entre les 8:00 i 13:30 i els dijous entre les 8:00 i 14:30. Tardes entre les 15:15 i 17:15, llevat de dues tardes sense classes (dijous i divendres). Cal tenir en compte que els dijous hi ha seguiment del Treball de Recerca a 1r de Batxillerat.

9. Entrades i sortides

9.1 E. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n)

Entrades Matí

Les portes s’obriran a les 8:45 i les classes comencen a les 9:00. P-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. P-4 i 2n de Primària: per la porta del c. Autonomia que dona accés al pati. P5 i 1r de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans. Tarda Les portes s’obriran a les 14:45 i les classes comencen a les 15:00. P-3: per l’accés directe a la secció, per la porta del c. Autonomia. De P-4 a 2n de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans que dona accés al pati. Sortides Matí Les portes s’obriran a les 12:45.

P-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. De P-4 a 2n de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans.

12

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

Tarda

Les portes s’obriran a les 16:45. P-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. P-4 i 2n de Primària: per la porta del c. Autonomia del pati gran. P5 i 1r de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans.

9.2 Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è)

Entrades: Matí

Les portes s’obriran a les 8:45 i les classes comencen a les 9:00. 3r i 4t: per la porta del c. Autonomia que dóna accés al pati. 5è i 6è: per la porta del c. Francesc Salvans. Tarda Les portes s’obriran a les 14:45 i les classes comencen a les 15:00. 3r, 4t, 5è i 6è: per la porta del c. Francesc Salvans. Sortides: Matí Les portes s’obriran a les 12:45 per la porta del c. Francesc Salvans. Tarda Les portes s’obriran a les 16:45: 3r i 4t: per la porta del c. Autonomia que dóna accés al pati. 5è i 6è: per la porta del c. Francesc Salvans.

9.3 ESO i Batxillerat

Entrades: Matí

Les portes s’obriran a les 7:45. 1r, 2n i 4t d’ESO: per la porta del c. Ancianitat que dóna accés al pati quan les classes comencin

a les 8:00. Quan comencin a les 9:00 pel c. Voluntaris Olímpics. 3r d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat: per la porta del c. Voluntaris Olímpics.

13

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

Tarda

Les portes s’obriran a les 15:00. 1r, 2n i 4t d’ESO: per la porta del c. Ancianitat que dóna accés al pati. 3r d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat: per la porta del c. Voluntaris Olímpics. Sortides: Matí 1r, 2n i 4t d’ESO: per la porta del c. Ancianitat que dóna accés al pati. 3r d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat: per la porta del c. Voluntaris Olímpics. Tarda 1r, 2n i 4t d’ESO: per la porta del c. Ancianitat que dóna accés al pati. 3r d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat: per la porta del c. Voluntaris Olímpics.

10. Horari i ubicació de Secretaria

E. INFANTIL i E. PRIMÀRIA:

Edifici d’Infantil i Primària c. Independència, 107 Telèfon: 93 735 26 28 Correu electrònic: secretariaprimaria@carmelitans.org Horari: de 8:15 a 18:15 de dilluns a divendres ESO i BATXILLERAT Edifici de Secundària c. Voluntaris Olímpics, 54 Telèfon: 93 735 11 70 Correu electrònic: secretariasecundaria@carmelitans.org Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 18:15 Divendres: de 8:00 a 15:00

14

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

11. Quotes per al curs 2021/22

En la sessió del Consell Escolar del 26 de juliol de 2021 s’aprovaren les quotes per al curs 2021-2022. Les quotes són mensuals de setembre a juny.

Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

Ensenyament Reglat

36,00€

Activitats Complementàries

75,00€

75,00€

52,50€

75,00€

Servei Psicopedagògic

11,00€

11,00€

11,00€

11,00€

Digitalització

13,00€

13,00€

13,00€

13,00€

Assegurances*

17,00€

17,00€

17,00€

17,00€

*Les assegurances es cobraran un cop l’any al mes d’agost.

12. Material escolar i sortides. Agenda escolar

El Consell Escolar de 26 de juliol de 2021 aprovà les següents quotes per a aquests serveis: Material escolar Rebut anual que es carregarà entre els mesos d’agost i setembre. El seu import és de 89€ per a totes les etapes. Excursions i d’altres activitats, llevat de les CONVIVÈNCIES. Es facturarà el 15 de cada mes un cop realitzada l’activitat. Les Convivències i Intercanvis: es pagaran abans de la seva realització i a través del rebut mensual en els terminis que s’indicaran. Agenda Escolar El Col·legi en proporcionarà una als alumnes d’Educació Primària i d’ESO. S’inclourà en el rebut d’octubre i el seu import és de 8,00€. 13. Servei de menjador El Consell Escolar de 26 de juliol de 2021 aprovà les següents quotes per a aquest servei: Per als qui l’utilitzen cada dia o tres o més dies fixos cada setmana al llarg de tot el curs es distribuirà el cost anual en 10 mensualitats iguals, de setembre a juny, i es facturaran al mes següent. Per a la resta d’usuaris, s’haurà d’adquirir el tiquet corresponent a secretaria i caldrà retornar-lo a la mateixa secretaria el dia que facin ús del servei de menjador. Quota mensual: 5 dies setmanals fixos 139,00€ 3 dies setmanals fixos 91,00€ 4 dies setmanals fixos 115,00 € Preu tiquet/dia: 9,45€

15

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

14. Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars les organitza la Fundació Privada Karmel que n’és la responsable. La informació sobre les extraescolars es pot consultar a la pàgina web de l’escola, juntament amb el formulari d’inscripció que caldrà emplenar abans de l’inici de les activitats. El pagament es realitza en dos rebuts, el primer a l’octubre i el segon al febrer. L’Acollida Matinal i el Pre-esport es facturen mensualment. Les activitats previstes i les quotes, aprovades pel Consell Escolar en sessió del 26-07-2021, són les següents: Guitarra 20,00€ Patinatge 20,00€ Tennis 20,00€ Ball 20,00€ Judo 38,00€ Multiesport 34,00€ Bàsquet 34,00€ Handbol 34,00€

5 dies

4 dies

3 dies

2 dies

1 dia Esporàdic

Acollida Matinal De dilluns a divendres de 7:45 a 8:45 Preesport De dilluns a dijous de 17:00 a 18:15

48,50€ 44,00€ 34,75€ 25,00€ 14,50€ 7,75€

45,00€ 34,75€ 25,00€ 14,50€ 7,75€

Curset de Natació Durant el curs 2021-2022, els dimecres hi haurà un curset de natació per als alumnes de P5 i d’E. Primària a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Al setembre rebreu una circular amb més informació. Quotes:

Soci Club Natació Terrassa: 31,50€ per 9 mensualitats, de l’octubre al juny. No Soci Club Natació Terrassa: 40,50€ per 9 mensualitats, de l’octubre al juny.

Casals i Campus Durant els mesos de juny, juliol i setembre s’organtizen els Casals i el Campus d’Estiu. El Casal d’estiu està adreçat a l’alumnat d’Educació Infantil i que comença la darrera setmana de juny i s’allarga durant tot el mes de juliol. El Campus d’Estiu (Summer Camp) està adreçat a l’alumnat de Primària i de 1r i 2n d’ESO i té la mateixa durada que el Casal d’Estiu. El Casal de Setembre s’organitza per a l’alumnat d’Educació Infantil i 1r Cicle de Primària i s’ofereix les dues setmanes abans de l’inici de les classes. La informació sobre el funcionament i la inscripció es farà arribar abans de l’inici dels Casals i del Campus.

16

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

15. Equipació escolar

Bata del Col·legi

Obligatòria des de P-3 a 2n d’Educació Primària.

Equip d’Educació Física (per a les activitats) Obligatori per a tots els alumnes d’E. Infantil i Primària per a les activitats de: Educació Física Psicomotricitat Excursions d’E. Infantil Activitats Extraescolars esportives Activitats que impliquin representativitat de l’escola En cas de voler utilitzar xandall a les classes d’Educació Física, serà exclusivament el del col·legi. Per als alumnes d’ESO és obligatori dur tota l’equipació d’educació f ísica (pantalons, samarreta i xandall). Per als alumnes de batxillerat només és obligatòria la samarreta. L’AMPA té un programa de reutilització de roba esportiva del centre. Si esteu interessats podeu contactar a la següent adreça electrònica: roba@ampakarmel.cat. La indumentària la podeu trobar a: BENITOSPORTS: Av. Jacquard, 9 (Bata i equip d’Educació Física) 16. Fundació Privada Karmel La Fundació Privada Karmel va néixer a l’empara de la nostra Escola, amb l’objecte de: Art. 5è: a) La promoció d’activitats d’ensenyament, activitats complementàries i de servei, en ordre a una educació i formació integral dels membres de la comunitat educativa. e) L’obtenció de millores en l’ensenyament i serveis de les escoles, en particular de les relacionades en l’article 8è. f) El manteniment i adequació de la infraestructura dels centres, per tal d’aconseguir la correcta aplicació del seu projecte educatiu. i) La realització d’activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte a l’entorn familiar i social, i l’ajuda i la solidaritat amb el més necessitats. Art. 4rt: El domicili de la Fundació radicarà a Terrassa, carrer Francesc Salvans, núm. 62, i desenvoluparà la seva activitat dins l’àmbit de Catalunya. Art. 6è: Els donatius que rebi de particulars, persones f ísiques i jurídiques, amb l’exprés desig de ser directament aplicats al sosteniment dels centres relacionats a l’article 8è, sense incorporar-se al capital fundacional. Art 8è: Els centres Escolars de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme, especialment el Centre Docent Mare de Déu del Carme, de Terrassa. Els alumnes de les escoles esmentades en qualsevol dels seus nivells educatius actuals i dels nous que s’implantin en el futur i totes les persones que rebin formació en les activitats promogudes i dirigides per la Fundació.

17

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2021-2022

compromesos amb la realitat que ens envolta

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online