Guia Informativa Curs 2023-2024


1. Entitat Titular i Direcció
3

Entitat Titular: Pares Carmelites de la Província de Catalunya
3

Direcció
3

2. Consell Escolar de Centre
3

3. Relació de personal del Centre
4

3.1. Educació infantil - Tutories
4

3.2. Educació Primària- Tutories
4

3.3. Professorat especialista d’Ed. Infantil i Primària
5

3.4 Educació Secundària Obligatòria - Tutories
6

3.5 Batxillerat - Tutories
6

3.6 Professorat d’ESO i Batxillerat
7

3.7 Personal de serveis i activitats extraescolars
8

4. Calendari escolar curs 2022/2023
9

5. Reunions de famílies d’inici de curs
10

6. Presentació del curs d’ESO i Batxillerat
11

8. Horari de les classes
12

9. Entrades i sortides
12

9.1 E. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n)
12

9.2 Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è)
13

9.3 ESO i Batxillerat
13

10. Horari i ubicació de Secretaria
14

11. Quotes per al curs 2022-2023
15

12. Material escolar i sortides. Agenda escolar
15

13. Servei de menjador
15

14. Activitats extraescolars
16

15. Equipació escolar
17

16. Fundació Privada Karmel
17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online