Lymfekreftbladet 2/2018

Lymfekreft bladet 2 / 20 1 8 / 11. årgang

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

KLARE Å BEHOLDE HÅPET Klaus Døscher

Made with FlippingBook - Online magazine maker