TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

INSPIRATION TILL STIMULANS OCH RO FÖR ÄLDREOMSORG TFH presenterar

order@tfhsensory.se www.tfhsensory.se support@tfhsensory.se

SINNESSTIMULERING GÖR SKILLNAD? Vi på tfhsensory arbetar med att inreda miljöer och utveckla material som ger vår hjärna ro och stimulans.

Vi vänder oss till alla åldrar men med den här foldern vänder vi oss till er som arbetar inom äldreomsorg och som möter människor med kognitiv svikt.

Vår långa erfarenhet inom området har givit oss kunskaper om vikten av att hitta varma och energifyllda strategier/stimuli med förankring i den enskildes behov. Våra sinnen: hörsel, lukt, syn, smak, känsel och balans ger oss våra första intryck av världen vi lever i men också de sista. Med hjälp av våra sinnen får vi motivation till att leva och uppleva. Att vår hjärna kan reagera negativt på för mycket impulser känner vi till i det moderna samhället men detsamma kan ske om vi får för lite stimuli och en monoton tillvaro utan innehåll. Vi vill gärna bidra till en tillvaro i harmoni och som är vacker och sinnlig. Vi hoppas ni finner inspiration att hitta produkter som gör skillnad för individen i fråga.

Vi erbjuder work-shop och visningar både digitalt/hos er/eller i vårt Show-room i Varberg.

Vill du ha tips och råd kontaktar du vår rådgivare tel 0720-712905 eller 0340-777160 eller support@tfhsensory.se

Inte längre ensam

Att få hålla i ett djur eller en docka skapar för många positiva känslor, tröst och trygghet. . Verkliga djur är naturligtvis oslagbart men ibland begränsar livet oss så att vi inte kan ha dem i vår vardag. Dessa oslagbara djur fungerar ofta som en bro i kommunikation och samspel. Att få pyssla om och ta hand om någon ger för många ökad livsglädje och livskvalitet

Ni hittar dem på sid 84 ivår katalog. art.nr 5HCCO Rödlätt kompiskatt art.nr 5HCBW Svart-Vit kompiskatt art.nr 5HCCS Silvergrå kompiskatt art.nr 5HCDG Kompishund

"Köpte denna till min mamma som lever ensam. Hon sover med sin nyvunne vän och den är alltid i knät när hon tittar på TV" "Våra boende älskar både katten och hunden" Fint sällskap och underlättar i samspel och kommunikation"

AR T I K E L NUMME R # : 5 HC BW

AR T I K E L NUMME R # : 5 E NMR

AR T I K E L NUMME R # : 5 E NHR

AR T I K E L NUMME R # : 5 HCDG

AR T I K E L NUMME R # : 9G F R R

AR T I K E L NUMME R # : 5 L K T B C

VI HAR HÄRLIGA PRODUKTER FÖR EN MENINGSFULL OCH KUL VARDAG!

www . t f hs ens o r y . s e

När någon behöver hjälp att varva ner!

Trone Gungstol – en magisk upplevelse värd att prova. Vår fantastiska gungstol ger ro till den rastlöse. Trone Advance som låser sig själv när du reser dig. Vill ni prova stolen under 14 dagar kontaktar ni oss på support@tfhsensory.se Om ni inte vill behålla stolen betalar ni returfrakten som är 700kr + moms. Se filmer på www.tfhsensory.se. Kontakta oss för studier och referensmaterial!

​ ” T r o n e s t o l e n e r e t u t r o l i g s pæn d e n d e o g g o d t r e d s k a b n e t o p t i l a t s k a b e r o h o s ma n g e a f v o r e s b o r g e r e . I s æ r h o s d eme n t e e l l e r k o g n i t i v s k a d e d e b o r g e r e k a n d e r o l i g e b e væg e l s e r s om T r o n e s t o l e n g i v e r , s k a b e e n r o i k r o p p e n s om k a n væ r e s væ r a t s k a b e p å a n d e n må d e . ” T e r e s a Ma l ms k o v E r g o t e r a p e u t / u n d e r v i s e r SOS U S k o l e n Ny k ø b i n g

” Gy n g e s t o l e n h a r s k a b t r o o g t r y g h e d f o r d e e n k e l t e b e b o e r e , b å d e s om l æn e s t o l o g s om g y n g e s t o l . S t o l e n h a r u d f y l d t d e n d eme n t e s b e h o v f o r mo t o r i s k s t i mu l i . ” ​ Me t t e Mo r e l l N i e l s e n

E r g o t e r a p e u t - D eme n s c e n t e r P i l e h u s e t

TRONE GUNGSTOL EN UPPLEVELSE VÄRD ATT PROVA! EN UPPLEVELSE VÄRD AT PROVA! EN UPPLEVELSE VÄRD AT PROVA!

AR T I K E L NUMME R # : 8 T ROA

S L U T A A L D R I G GUNGA ! ME D VÅR RU L L S TO L SGUNGA KAN DU F OR T SÄ T T A KÄNNA K I L L I MAG E N .

AR T I K E L NUMME R # : 8WH SW

produkter för den rastlöse

Att plocka och pilla är ofta signifikant för en person som är rastlös och orolig. Tänk dig att du är van att inte ha en minut över på dagen, ständigt i gång med att skapa, producera och tillverka. Plötsligt behövs ej alla dina tjänster. Längtan finns kvar och då får man göra det bästa av situationen. Om jag ej får hjälp att få detta behov tillfredsställt hittar jag egna strategier. Här har vi samlat olika produkter som man kan organisera, plocka, och sortera. Allt för att känna tillfredställelse och känslan att bli klar. Skillnad mellan aktivitet och vila!

AR T : 4 S B L O

AR T I K E L NUMME R # : 4 I B P B

AR T : 6 T T B L

AR T : 3 SN T C P

AR T I K E L NUMME R # : 5 TWC L

AR T I K E L NUMME R # : 9 R DWL

AR T I K E L NUMME R # : 5 L K T B C

AR T I K E L NUMME R # : 4 I B P B

Ju mer vi är tillsammans

Förstärk era minnen med talande fotoalbum. Gör ditt personliga album med röster hen känner igen. Spela in en musiksnutt, fordonsljud, rim och ramsor, roliga historier. Albumet har 20 sidor av varje sida har 10 sekunders inspelningstid. Väldigt uppskattade av alla men särskilt inom äldreomsorgen.

AR T I K E L NUMME R # : 3 T P F R

MAG I SKA S J A L AR AR T I K E L NUMME R # : 6MA S C

Kasta dom i luften och se dom falla till marken. Kasta till varandra eller bara sköna att känna på. En aktivitet att göra själv eller tillsammans med andra.

AR T I K E L NUMME R # : 6 BO L L

Ju mer vi är tillsammans

AR T I K E L NUMME R # : 8OC T A

AR T I K E L NUMME R # : 6GS SK

AR T I K E L NUMME R # : 3NR B L

AR T I K E L NUMME R # : 6 BO L L

AR T I K E L NUMME R # : 3 A SMP E

AR T I K E L NUMME R # : 3 HA B E

Musikens betydelse! Det är så ljuvligt att få uppleva musiken man älskar. Genom den "känner jag ihåg " mig själv. Se vår musikspelare som är så enkel att starta och stoppa, framtagen för personer med kognitiv svikt! Artikelnummer #: 3ASMPE

Hur används Multisensoriska Sinnesrum inom äldreomsorg?

ÄLDREOMSORG - Få en stund av sinnesro i sinnesrummet tillsammans med personal eller anhörig. I sinnesrummet kan vi erbjuda personer med kognitiv svikt anpassad sinnesstimuli med olika syften och mål. Avslappning eller samspel och kommunikation. En stund för både sinnen och minnen! PSYKIATRI - Att vistas i en vacker miljö gör oss vackra i själen. Inom psykiatrin används rummen ofta som en oas där patienten ges möjlighet att renodla sinnesintryck - en stund av ro. Syftet kan var många men en del berättar att rummet används för att öka vakenheten, aktivitetsnivå och för en annan att komma ner i varv och få ro. HEMMA - Alla har inte möjlighet att ta sig till ett sinnesrum men med enkla medel kan vi skapa förutsättningar till lugn och ro hemma. Vi ger gärna tips på olika lösningar som ej behöver vara så kostsamma.

DRÖMMER NI OM ETT SINNESRUM?

Vi har designat och installerat Multisensoriska Sinnesrum runt om i världen i över 25 år. Vi har egen tillverkning och produktutveckling och kan enkelt skapa unika miljöer tillsammans med er. Vi älskar att skapa rum som är anpassade just efter era behov och förutsättningar. Vi gillar olika! Vi lyssnar på er.... I vår kostnadsfria rådgivning ingår samtal kring varför just ni vill ha ett sinnesrum, beskrivning av behov för målgrupp, ekonomiska ramar - utifrån detta samtal presenterar vi en plan för er hur vi kan göra er dröm om ett sinnesrum verklig. Ni får ett förslag på rummets utformning innehållande ritning, offert, och säkert en del som ni inte har tänkt på, men som får ert rum att bli en uppskattad investering i många år framöver!

Får ni ändrade förutsättningar eller tänker helt om - oroa er inte! Vi är med er tills att ni känner er nöjda och trygga med förslaget och dess upplägg.

Utbildning är lika viktigt som inredningen i Sinnesrummet....

Att ha tillgång till ett sinnesrum är fantastiskt! Dock vet vi att om du inte känner dig trygg med hur du skall använda rummets alla möjligheter riskerar ni att inte få ut rummets fulla potential och att deltagare ej trivs i rummet. Vi anpassar våra utbildningar utifrån era behov och hur era rum är uppbyggda. Utbildning sker på plats eller digitalt.

Tag steget och börja prata om era planer med oss Eva Söderbaum ~ eva@tfhsensory.se ~ 0340-777160 eller 0720-712905

3 ENKLA STEG TILL ERT MULTISENSORISKA SINNERUM Kontakta oss 1.

Kontakta oss och boka ett första förutsättningslöst telefon eller videomöte! Var beredd på att svara på en del frågor om er verksamhet, ert tänkta rum, målgrupp samt era tankar och önskemål med miljöns syfte och mål. Tel 0340-777160 - 0720-712905

2. Design

Under vårt samtal med er växer ett förslag fram som ni kommer få presenterat i en 3D ritning och offert. På så sätt kan ni enklare se framför er hur det färdiga rummet kommer att se ut. Vi ändrar om tills att ni känner er nöjda! Vi jobbar långsiktigt och kan inreda i etapper över 1-3 år.

3. Leverans

När ni godkänt rummets utformning och offert skapas en order och nu är det nära! Vi samordnar allt och tillsammans kommer vi överens om lämplig tid för installation och leverans. Vi har stort lager och levererar inom 2-3 veckor. Måttbeställda produkter och unik design kan dröja ytterligare någon vecka!

Vecta är en mobil och flyttbar sinnesupplevelse

NÄR N I I N T E HAR P L A T S E L L E R MÖ J L I GH E T A T T I NR E DA E T T H E L T S I NN E S RUM P A S S AR VÅRA V E C TOR B RA . N I F L Y T T AR H E L T E NK E L T ME D E R S I NN E S U P P L E V E L S E N T I L L D E N SOM B E HÖV E R D E T B Ä S T F ÖR S T UND E N . VÅR D , SKO L A OCH OMSORG , A L L A T I L L T A L A S AV D E NNA MOB I L A L ÖSN I NG AV S I NN E U P P L E V E L S E R .

Ljuseffekter för sinnesro

D E S S A P RODUK T E R ÄR O F T A F ÖR E KOMMAND E S I NN E S U P P L E V E L S E R I S I NN E S RUM B ÅD E F ÖR B ARN OCH VUXNA . L Ä T T A T T HÅ L L A I F AMN E N , B L I R I N T E VARM . L Ä T T A T T TORKA AV .

AR T I K E L NUMME R # : 5MD E G

Ägg, boll eller kub

Månljuskudde

D E NNA L J UV L I GA MÅN L J U SKUDD E SK I F T AR I O L I KA F ÄRG E R L ÅNGS AMT . E N F ÄRG I T AG E T F ÖR A T T S E DAN B L ANDA . E N F AN T AS T I SK L J U S E F F E K T I S I NN E S RUMME T E L L E R SOM S Ä L L SKA P OM NA T T E N .

AR T I K E L NUMME R # : 5 I L P L

www.tfhsensory.se

0340-777160 order@tfhsensory.se support@tfhsensory.se

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19

www.specialneedstoys.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online