Sarkomen 1/2020

1/2020

sarkomer.no

Sarkomen - et medlemsblad fra Sarkomer

Seneffekter utgjør et bredt spekter av somatiske og psyko- logiske tilstander. 3 Seneffekter etter kreft

10

Aktivitetsuke på «Kysta»

Her møter deltakerne andre som er i en liknende situasjon.

14

«Ragnhilds historie»

Ragnhild valgte å avslutte sitt eget liv på grunn av langtidsbivirkninger.

Hold deg oppdatert på aktivitetene våre, og hjelp oss å spre informasjon om ben- og bløtvevskreft! Følg oss!

sarkomer

sarkomer.no

Made with FlippingBook Publishing Software