Lymfekreftbladet 4/2018

Lymfekreft bladet 4 / 20 1 8 / 11. årgang

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Hør de fremste ekspertene presentere det siste innenfor lymfekreftbehandling og rehabilitering LANDSKONFERANSEN 20 1 9

Made with FlippingBook Online newsletter