Lymfekreftbladet 4/2019

Lymfekreft bladet 4/2019 - 12. årgang

Landsmøte og landskonferanse 2020 8.–10. mai 2020, Scandic Hotel Hamar s. 6

INSPIRE – et samarbeidsprosjekt for å skaffe oversikt over nytten av kreftlegemidler s. 10

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Made with FlippingBook - Online catalogs