Lymfekreftbladet 3/2017

Lymfekreft bladet 3 / 20 1 7 / 10. årgang

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Lymfomdagen Nasjonal fagdag s.16

Vår

SUPER - BRUKER TOVE NAKKEN s.6

www.lymfekreft.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker