Oregon Harvester Catalog vAG

This is the Oregon Harvester Catalog of Bars, Saw Chain, Sprockets, and Accessories for Mechanical Timber Harvester equipment. Published, January 2020

Harvester Application Guide | Harvesterin käyttöohje Applikationsguide Maskin | Harvesterkatalog

Guide d'application de l'abatteuse | Guía de aplicación para maquinas taladoras Руководство по использованию пильных систем на лесозаготовительных машинах

AG

HRV 1

Table of Contents Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Safety Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Harvester Saw Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Sharpening information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Harvester Bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Descriptions and part numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Guide Bar Mounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Harvester Sprockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Harvester Bar & Chain Applications 80–183 Harvester Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Oregon® Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248 Sisällysluettelo Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Harvesterisahaketju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Kuvaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Teroitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Harvesterilaipat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Kuvaukset ja osanumerot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Laipan kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Harvesterirattaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Harvesterin sahanteräsovellukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Harvesterin lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Oregon® takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248 Table of Contents Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Maskinkedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Beskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Slipningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Maskinsvärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Beskrivningar och artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Infästningar för maskinsvärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Drivhjul för maskinsvärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Maskinsvärd och kedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Tillbehör för maskinsvärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Oregon®-garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248 Inhaltsverzeichnis Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Harvester-Sägeketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Beschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Informationen zum Schärfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Harvester-Schienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Beschreibungen und Artikelnummern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Aufnahmen/ Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Harvester-Kettenräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Anwendungstabelle der Harvester-Schienen und -Ketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Harvester-Zubehörteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Oregon®-Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248

EN

F I

SE

DE

HRV 2

Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Renseignements sur la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Chaîne de scies d’abattage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Renseignements sur l’affûtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Guide-chaînes d’abattage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Descriptions et numéros de pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Fixations de guides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Pignons d’entraînement d’abattage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Applications de guide-chaînes et chaînes d’abattage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Accessoires d’abattage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Garantie Oregon® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248 Tabla de contenidos Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Información de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Cadena de sierra para maquinas taladoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Descripciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Información de afilado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Barras de la máquina taladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Descripciones y números de partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Soportes de barras de guía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Piñones de cadena de la cosechadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Aplicaciones de barras y cadenas de la cosechadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Accesorios para la taladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Garantía de Oregon® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248 Содержание Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Информация по технике безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 Пильная цепь для лесозаготовительных машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–39 Описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–35 Информация о заточке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–39 Направляющие шины для лесозаготовительных машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–71 Описание и номера деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–59 Хвостовики крепления направляющих шин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–71 Ведущие и носовые звездочки для направляющих шин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–79 Применение шин и цепей на лесозаготовительных машинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–183 Аксессуары для пильных систем лесозаготовительных машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184–241 Гарантия Oregon® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242–248

FR

ES

RU

HRV 3

HRV 4

A harvesting machine is only as good as its cutting attachments That’s why discerning users choose Oregon ® Our harvester bars, chains, accessories, and sprockets make your machine rise to its potential - maximizing your cutting efficiency while minimizing your down time

EN

Harvesteri on vain yhtä hyvä kuin sen sahauslaitteisto Tämän vuoksi vaativat kuluttajat valitsevat Oregonin ® Oregonin® laipat, ketjut, tarvikkeet ja rattaat maksimoivat leikkaustehon ja minimoivat seisonta-ajat

FI

En Skördare är aldrig bättre än sin kaputrustning, Därför väljer kloka kunder produkter från Oregon Våra Maskinsvärd, Maskinkedjor & Drivhjul ökar din maskins effektivitet och minimerar onödiga driftstopp i skogen!

SE

Ein Harvester ist nur so gut wie seine Schneideausrüstung Aus diesem Grund entscheiden sich anspruchsvolle Kunden für Oregon® Unsere Harvester-Schienen, ‑Ketten, ‑Zubehörteile und ‑Kettenräder bringen Ihre Maschine zur Entfaltung ihres Potenzials – die Schneideeffizienz wird maximiert, während Stillstandszeiten minimiert werden Aucune abatteuse-façonneuse ne peut donner un meilleur rendement que son accessoire de coupe C’est pourquoi les consommateurs avisés choisissent Oregon MD Nos guide-chaînes, chaînes, accessoires et pignons d’abatteuse-façonneuse permettent à votre machine d’atteindre son plein potentiel en maximisant l’efficacité de coupe tout en réduisant au minimum les temps d’arrêt Una máquina taladora servirá solo en la medida en que sirvan sus piezas de corte Por eso, los consumidores exigentes eligen Oregon® Nuestras barras, cadenas, accesorios y piñones de cadena para taladoras logran que su máquina despliegue todo su potencial, lo que maximiza su eficiencia en el corte y minimiza el tiempo de inactividad Эффективность лесозаготовительной машины напрямую зависит от применяемой на ней пильной системы Вот почему взыскательные потребители выбирают Oregon® Наши шины, цепи, звездочки и аксессуары раскрывают потенциал вашей машины, максимально повышая эффективность резания и сводят к минимуму время простоя

DE

FR

ES

RU

HRV 5

.404 | SpeedMax ™ XL

Built for your toughest day The SpeedMax XL Cutting System offers more uptime because it is faster, stronger, and longer-lasting It’s a complete chain, bar, and sprocket system that delivers top performance for industrial harvesting equipment Valmistettu rankimpia päiviä varten SpeedMax XL -sahausjärjestelmä tarjoaa enemmän käyttöaikaa, Fl koska se on nopeampi, vahvempi ja kestävämpi Se on täydellinen sahanteräjärjestelmä, joka tarjoaa huippuluokan suorituskykyä teollisuuden metsänhoitolaitteisiin Designad för den mest krävande arbetsdagen Sågsystemet SpeedMax XL erbjuder längre driftstid eftersom det är snabbare, starkare och hållbarare Det är ett komplett system med kedja, svärd och drev som levererar högsta prestanda i industriella skördarutrustningar SE Geschaffen für die harten Tage im Leben Das Schneidesystem SpeedMax XL bietet eine längere Einsatzzeit und Maschinenverfügbarkeit, da es schneller, stärker und langlebiger ist Es ist ein Komplettsystem mit Kette, Schiene und Kettenrad, das Spitzenleistung für die mechanische Holzernte bietet DE EN

Fabriqué pour vos journées les plus exigeantes Le système de coupe SpeedMax XL offre plus de temps de disponibilité parce qu’il est plus rapide, plus résistant et plus durable C’est un système complet de chaîne, de guide-chaîne et de pignon qui procure une performance de première classe aux équipements d’abattage industriels Construida para enfrentar el más duro de los días El sistema de corte SpeedMax XL ofrece más tiempo de funcionamiento porque es más rápido, fuerte y de mayor duración Es de un sistema completo de cadena, barra y piñón que proporciona el máximo rendimiento en taladoras industriales ES Рассчитана на самые суровые условия Режущая система SpeedMax XL способна на более продолжительное время бесперебойной работы Это надежная, быстрая и долговечная система, которая включает в себя цепь, шину и ведущую звездочку Комплексное использование системы SpeedMax XL обеспечивает значительное увеличение производительности лесозаготовительной машины RU FR

÷2

19HX

.404”

54 to 100 cm Drive Sprocket Vetoratas Drivhjul

.080”

Chamfer Chisel Chamfer Chisel Angeschrägte Halbmeißel- kette Chamfer Chisel Chamfer Chisel Chamfer Chisel Пильные зубья с двойным режущим углом

Antriebskettenrad Pignon d’entraînement Rueda dentada de accionamiento Ведущая звездочка

HRV 30 HRV 50

HRV 6

EN

+ Precision part matching improves performance while reducing wear

+ Bar, sprocket, and chain can be used separately or as cutting system

+ The SpeedMax XL .404 bar body has been widened to improve chain retention. It is stiffer and stronger to increase cutting speed and reduce down time. laipparunkoa on levitetty ketjun pysyvyyden parantamiseksi. Jäykempi ja vahvempi laippa mahdollistaa sahausnopeuden suurentamisen ja vähentää seisonta-aikoja. + SpeedMax XL har fått en bredare svärdskropp för att bättre hålla kedjan på plats, Det är starkare & mer vridstyvt för att minska stilleståndstiderna! + SpeedMax XL .404

+ New 19HX chain features a taller, more aggressive cutter designed to deliver faster cutting speed.

+ New 19HX .404 chain features Oregon’s thickest and largest

components, designed to increase strength and durability over 18HX.

Fl

+ Tarkka osien yhdistely parantaa suorituskykyä ja vähentää kulumista

+ Laippaa, ratasta ja ketjua voidaan

+ Uudessa 19HX-

+ Uudessa 19HX .404

ketjussa on korkeampi, aggressiivisempi leikkuri, joka on suunniteltu tuottamaan suurempi sahausnopeus.

-ketjussa on Oregonin paksuimmat ja suurimmat komponentit, jotka on suunniteltu lisäämään lujuutta ja

käyttää eriksewn tai leikkuujärjestelmänä

kestävyyttä 18HX- malliin verrattuna.

SE

+ Delar med hög precision ger högre prestanda och mindre förslitning

+ Svärd, drivhjul och kedja kan användas separat eller som ett system

+ Den nya 19HX kedjan har en högre skärtand med en aggresivare design för snabbare avverkning.

+ Den nya sågkedjan 19HX .404 har

Oregons tjockaste och största komponenter utformade för ökad styrka och hållbarhet jämfört med 18HX.

+ Aufeinander abgestimmte Präzisionsbauteile verbessern die Leistung, während der Verschleiß vermindert wird

+ Schiene, Kettenrad und Kette können separat oder als ein Schneidesystem eingesetzt werden

+ Der Schienenkörper

+ Die neue 19HX-Kette verfügt über einen höheren, aggressiveren Zahn, der dafür konzipiert ist, eine schnellere Schneidegeschwindigkeit zu bieten.

+ Die neue 19HX

DE

des SpeedMax XL .404 wurde verbreitert, um die Kettenrückhaltung zu verbessern. Sie ist starrer und stärker, um die Schneidegeschwindigkeit

.404-Kette bietet Oregons stärkste und größte Komponenten, die dafür konzipiert sind, die Kraft und Haltbarkeit gegenüber der 18HX zu steigern.

zu erhöhen und Stillstandszeit zu verringern.

+ Appariement de pièces de précision qui améliore

+ Le guide-chaîne, le pignon et la

+ Le corps du guide- chaîne SpeedMax XL .404 a été élargi pour améliorer la puissance de rétention de la chaîne. Ce guide-chaîne est plus rigide et plus résistant, permettant d’augmenter la vitesse de coupe et de réduire les temps d’arrêt. + El cuerpo de la barra de SpeedMax XL .404 se ensanchó para mejorar la retención de la cadena. Es más rígido y resistente para aumentar la velocidad de corte y reducir el tiempo de inactividad. + Шины SpeedMax™ XL меньше подвержены деформации благодаря более широкому профилю.

+ La nouvelle chaîne 19HX comporte une gouge à profil plus haut, plus agressive, conçue pour

+ La nouvelle chaîne 19HX .404 offre les

FR

la performance tout en réduisant l’usure

chaîne peuvent être utilisés séparément ou comme un système de coupe

composants d’Oregon les plus épais et les plus gros, conçus pour accroître la résistance et la durabilité par rapport au modèle 18HX.

procurer une vitesse de coupe supérieure.

ES

+ La precisión de las partes mejora el rendimiento a la vez que reduce el desgaste

+ La barra, el piñón y la cadena pueden utilizarse por separado o como un sistema de corte

+ La nueva cadena 19HX viene con dientes mas altos y potentes

+ La nueva cadena

19HX .404 viene con los componentes más gruesos y de mayor tamaño de Oregon, diseñados para aumentar la resistencia y la durabilidad con respecto a 18HX.

diseñados para una mayor velocidad de corte.

+ Точная подгонка всех элементов пильной системы повышает

+ Шина, звездочка и цепь могут

+ Новые, более высокие и агрессивные режущие зубья цепи 19HX обеспечивают повышенную скорость реза в сравнении с цепями 18HX.

+ Все элементы цепи 19HX .404 были дополнительно усилены

RU

использоваться как единая система или отдельно.

производительность и сокращает износ.

для увеличения общей прочности

и долговечности цепи по сравнению с 18HX.

HRV 7

Features • Ominaisuudet • Egenskaper • Leistungsmerkmale • Caractéristiques • Características • Характеристики

Patented Steel

Toutes nos chaînes d’abatteuse-façonneuse sont fabriquées avec l’acier breveté OCS-01 d’Oregon®, qui a été élaboré spécifiquement pour utilisation dans les applications de haute performance Todas nuestras cadenas para taladoras están construidas con acero OCS-01 patentado de Oregon®, que se desarrolló específicamente para el uso en aplicaciones de alto rendimiento Все пильные цепи Oregon® для лесозаготовительных машин изготовлены из патентованной стали Oregon® OCS-01, специально разработанной для применения на высокопроизводительном оборудовании RU FR ES Le réservoir LubriTec maintient l’huile en place sur chaque maillon d’attache, même en cours d’utilisation Offert sur les chaînes d’abatteuse-façonneuse à pas 404 pour une lubrification optimale et une durée de vie prolongée de la chaîne. El depósito LubriTec mantiene aceite en cada elemento de la cadena, incluso durante el funcionamiento Disponible en cadenas para taladoras de paso 404 para una lubricación óptima y mayor vida útil de la cadena. Резервуар LubriTec с внутренней стороны соединительного звена удерживает масло под каждой накладкой – даже во время работы Имеется на пильных цепях Oregon® с шагом 404, используется для распределения смазки и продления срока службы цепи FR ES RU

All of our harvester chain is built with patented Oregon® OCS-01 steel, which was developed specifically for use in high- performance applications Kaikki ketjumme on valmistettu patentoidusta Oregon® OCS-01-teräksestä, joka kehitettiin erityisesti suuritehoisiin sovelluksiin Alla våra skördarkedjor tillverkas av det patenterade stålet Oregon® OCS-01 som har utvecklats speciellt för att klara av krävande applikationer Unsere gesamte Harvester-Kette ist aus patentiertem Oregon® OCS-01-Stahl gefertigt, der speziell für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde DE EN Fl SE The LubriTec reservoir holds oil in place on each tie-strap — even during operation Available on 404-pitch harvester chains for optimal lubrication and longer chain life LubriTec-säiliö pitää öljyn paikallaan kussakin sidelevyssä – myös käytön aikana Saatavana 404-harvesteriketjuihin optimaalista voitelua ja pidempää ketjun käyttöikää varten LubriTec - reservoaren håller kvar oljan på kedjan - även under drift Finns på skördarkedjor 404 för optimal smörjning och ökad livslängd. Der LubriTec-Behälter hält Öl an jedem Kettenglied vor – sogar während des Betriebs Harvester-Ketten mit 404-Teilung sind für eine optimale Schmierung und eine längere Lebensdauer der Kette mit diesem Feature ausgestattet. DE EN Fl SE

Oregon ® OCS-01

LubriTec ™

HRV 8

LubriTec augmente la durée de vie de votre guide-chaîne et de votre chaîne Grâce au réservoir les maillons-guides de la chaîne et l’huile sont maintenus en contact plus étroit, ce qui réduit considérablement le gaspillage d’huile LubriTec aumenta la vida útil de su barra y cadena La barrera aumenta el contacto entre los eslabones de la cadena y el aceite, lo que reduce significativamente la pérdida de aceite LubriTec продлевает срок службы шины и цепи Особый выступ внутри паза шины обеспечивает более тесный контакт приводных звеньев цепи с маслом, что значительно оптимизирует его распределение RU FR ES Le pulvérisateur de souches aide à contrôler les champignons qui font pourrir les souches (Heterobasidion annosum) Oregon a élaboré ses guide-chaîne de pulvérisateur de souches avec des opérateurs d’abatteuse-façonneuse et des agences de recherche en foresterie afin de mieux protéger les conifères El sistema de rocío para tocones ayuda a controlar los hongos que causan la descomposición de los tocones (Heterobasidion annosum) Oregon desarrolló barras con sistemas de rocío para tocones con operadores de taladoras y agencias de investigación forestal para proteger mejor a los coníferos Система Stump Spray для полива пней мочевиной обеспечивает ускоренное гниение пня, что позволяет удалить его без остатка даже без поджигания FR ES RU Le système de fixation du guide-chaîne Jet-Fit réduit le temps de remplacement du guide-chaîne à quelques secondes seulement Les rainures arrière simplifient l’ajustement Les guide-chaîne à corps massif Jet-Fit offrent la même durabilité et la même fiabilité que celles des guide-chaîne d’abatteuse-façonneuse massifs avec fixations standard. El sistema de montado de barra Jet-Fit reduce el tiempo de recambio de la barra a segundos Las ranuras de cola simplifican el ensamble Las barras Jet-Fit son de estructura sólida y ofrecen la misma durabilidad y confiabilidad que las barras de taladoras con soportes estándar. Система крепления шин Jet-Fit сокращает FR ES RU

LubriTec ™

LubriTec increases the life of your bar and chain The dam makes the chain drive links and oil have closer contact, significantly reducing oil wastage LubriTec pidentää laipan ja ketjun käyttöikää Öljyreiän avulla ketjun vetolenkit ja öljy ovat paremmin kontaktissa, mikä vähentää merkittävästi öljynkulutusta LubriTec ger ökad livslängd för sågsvärdet och kedjan Den kvarhållna oljemängden ger närmare kontakt mellan drivlänkarna och oljan och minskar oljeförbrukningen betydligt LubriTec verlängert die Lebensdauer Ihrer Schiene und Kette Der Damm bewirkt, dass Kettentreibglieder und Öl in engeren Kontakt geraten, wodurch der Ölverbrauch erheblich verringert wird DE EN Fl SE Stump Spray helps to control stump-rotting fungus (Heterobasidion annosum) Oregon developed Stump Spray bars with harvester operators and forest research agencies to better protect conifers Stump spray auttaa hillitsemään männynjuurikääpää (Heterobasidion annosum) Oregon kehitti Stump spray -laipat yhteistyössä harvesterioperaattorien ja metsäntutkimusvirastojen kanssa havupuiden suojelemiseksi Rotspray bidrar till kontroll av svamp från ruttna trädrötter (heterobasidion annosum) Oregon har tillsammans med skördaroperatörer och skogsforskningsmyndigheter utvecklat stubbspray för att skydda barrträden bättre Stump Spray unterstützt dabei, den Stumpffäule verursachenden gemeinen Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum) im Zaum zu halten Oregon entwickelte Stump Spray- Schienen zusammen mit Harvester-Betreibern und Waldforschungsinstitutionen, um Koniferen besser zu schützen DE The Jet-Fit bar-mount system reduces bar change-out time to seconds The tail slots make fitting simple Solid-body Jet-Fit bars offer the same durability and reliability as solid harvester bars with standard mounts Jet-Fit-laippakiinnitysjärjestelmä pienentää EN Fl SE laipan vaihtoajan sekunteihin Asennusperät tekevät asentamisesta helppoa Umpirunkoiset Jet-Fit-laipat tarjoavat saman kestävyyden Svärdinfästningssystemet Jet-Fit reducerar bytestiden till sekunder De bakre urtagen gör infästningen enkel Jet-Fit-svärd med massiv stomme är lika robusta och pålitliga som massiva skördarsvärd med standardinfästning. Das Jet-Fit-Schienenmontagesystem verringert Schienenauswechelzeiten zu Sekunden Die Schlitze machen die Montage einfach Jet-Fit- Festkörperschienen bieten dieselbe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit wie Solid Harvester-Schienen mit standardmäßigen Halterungen. SE DE ja luotettavuuden kuin umpirunkoiset harvesterilaipat vakiokiinnikkeillä EN Fl

Stump Spray

Jet-Fit ®

время замены шин до нескольких секунд Торцевые пазы этой системы упрощают установку Цельнометаллические шины Jet-Fit обеспечивают такую же долговечность и надежность, как и цельнометаллические шины лесозаготовительных машин со стандартным креплением

HRV 9

Safety • Turvallisuus • Säkerhet • Sicherheit • Sécurité • Seguridad • Безопасность

Important Safety Information For maximum protection, machines should be equipped with the appropriate safety attachments (Figure 1) Please follow the recommendations contained in this handbook and your equipment’s operator manuals Tärkeitä turvallisuustietoja Parhaan mahdollisen suojan tarjoamiseksi koneissa on oltava asianmukaiset turvalaitteet (kuva 1) Noudata tässä käsikirjassa ja laitteiston käyttöoppaissa esitettyjä suosituksia Viktig säkerhetsinformation För bästa skydd skall maskiner vara utrustade med lämpliga säkerhetstillbehör nedan Följ rekommendationerna i denna handbok och utrustningens användarinstruktioner Wichtige Informationen zur Sicherheit Zum höchstmöglichen Schutz sind die Maschinen mit dem nachstehend aufgeführten Sicherheitszubehör auszurüsten Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch und in den Bedienungshandbüchern Ihrer Ausrüstung enthaltenen Empfehlungen EN Fl SE DE

Information importante liée à la sécurité Pour une protection maximale, les machines doivent être équipées des accessoires de sécurité appropriés (Figure 1) Veuillez suivre les recommandations contenues dans le présent manuel et le manuel de l’opérateur de votre équipement Información importante sobre seguridad Para una máxima protección, las máquinas deberán estar equipadas con los accesorios de seguridad apropiados que se indican a continuación Siga las recomendaciones descritas en este manual y en los manuales del operador de su equipo Важные сведения по безопасности Для обеспечения максимальной безопасности пильная система должна быть оснащена RU соответствующими элементами защиты, указанными ниже Следуйте рекомендациям данного руководства и инструкциям для операторов лесозаготовительного оборудования FR ES

HRV 10

A.

F.

Drive Sprocket Vetoratas Drivhjul Antriebskettenrad Pignon d’entraînement Piñón de cadena Ведущая звездочка

Direction of Chain Travel Ketjun suunta

Sågkedjans rotationsriktning Richtung der Kettenbewegung Sens de la course de la chaîne Dirección de desplazamiento de la cadena Направление движения цепи

B.

Chain Catcher Ketjusieppo

G.

Kedjefångare Kettenfänger Attrape-chaîne Retén de la cadena Уловитель цепи

Bar Groove Laipan ura Kedjespår Nut der Schiene Rainure de guide-chaîne Ranura de la barra Паз шины

C.

Chain Shot Guard Ketjun sinkoutumissuojus Kedjeskottskydd Schutzabdeckung gegen Kettenschuss Protecteur de morceaux de chaîne Defensa de disparo de cadena Защитный экран

H.

Guide Bar Laippa Sågsvärd Führungsschiene

Guide-chaîne Barra de guía Направляющая шина

D.

Outside Mount Pad Ulkopuolen kiinnike Yttre monteringsplåt

Äußere Halterungsunterlage Support de fixation extérieur Plantilla de soporte externo Внешняя панель крепления шины

I.

Inside Mount Pad Sisäpuolen kiinnike Inre monteringsplåt

E.

Innere Halterungsunterlage Support de fixation intérieur Plantilla de soporte interno Внутренняя панель крепления шины

Pivot Arm Mount Pad Kääntövarren kiinnike Skyddsplåt för svängarm

Schwenkarm-Halterungsunterlage Support de fixation de bras pivotant Plantilla de soporte del brazo pivotante Панель крепления шарнирного рычага

Figure 1 • Kuva 1 • Figur 1 • Abbildung 1 • Figure 1 • Figura 1 • Рисунок 1

HRV 11

Chain Shot • Ketjun sinkoutuminen • Kedjeskott • Kettenschuss • Morceaux de chaîne • Disparo de cadena • Выстрел цепи

Chain Shot Safety Information Chain shot can cause saw chain parts to be thrown in many directions along the cutting plane of the guide bar The “Shot Cone Zone” reflects where saw chain pieces usually travel in the event of a broken/shot chain (Figure 2) Ketjun sinkoutumisen turvallisuustiedot Ketjun sinkoutuminen voi aiheuttaa sen, että ketjun osia sinkoutuu useisiin suuntiin laipan tasossa Ketjun sinkoutumisalue osoittaa, mihin sahaketjun osat yleensä sinkoutuvat ketjun murtuessa/sinkoutuessa (kuva 2) Fl Säkerhetsinformation om kedjeskott Kedjeskott kan medföra att sågkedjans delar slungas i olika riktningar i sågsvärdets plan ”Skottzonen” enligt illustration nedan visar vart sågkedjans delar vanligen kastas i händelse av ett kedjebrott eller kedjeskott SE EN

Information de sécurité sur les morceaux

FR

de chaîne Des morceaux de chaîne peuvent être projetées dans plusieurs directions le long du plan de coupe du guide- chaîne La « zone d’éclats » correspond à la course que suivent habituellement les morceaux de chaîne de scie lorsque la chaîne brise/vole en éclats (Figure 2)

Información de seguridad sobre el

ES

disparo de cadena El disparo de cadena puede hacer que piezas de la cadena sean lanzadas en muchas direcciones en el plano de corte de la barra de guía La “zona del cono de disparo” muestra dónde se desplazan habitualmente las piezas de la cadena en caso de ruptura, como se ilustra a continuación

Сведения по безопасности

RU

при обрыве цепи Обрыв пильной цепи может вызвать разлет звеньев цепи в разных направлениях в плоскости направляющей шины Термин «зона разлета» обозначает обычное направление движения элементов пильной цепи при её разрыве, как показано ниже

Sicherheitsinformationen zum

DE

Kettenschuss Kettenschuss kann bewirken, dass Sägekettenteile entlang der Schnittebene der Führungsschiene in viele Richtungen geschleudert werden können Die „Wurfkegelzone“ gibt, wie nachstehend veranschaulicht, wieder, wohin sich Sägekettenteile im Fall einer gerissenen/geschossenen Kette normalerweise bewegen .

HRV 12

1

Shot Cone Zone Ketjun sinkoutumisalue Skottzon Wurfkegelzone Zone d’éclats Zona del cono de disparo Зона разлета

1

2

3

2

=

3

Figure 2 • Kuva 2 • Figur 2 • Abbildung 2 • Figure 2 • Figura 2 • Рисунок 2

HRV 13

Chain Shot • Ketjun sinkoutuminen • Kedjeskott • Kettenschuss • Morceaux de chaîne • Disparo de cadena • Выстрел цепи

WARNING: There is risk of serious injury or death to the machine operator, ground personnel, and bystanders from chain shot Chain shot occurs when a piece or pieces of cutting chain from the end of a broken saw chain in mechanized timber harvesting or processing is ejected at a high velocity Chain shot typically originates near the drive end of the cutting system but can also originate from the guide bar tip area Saw chain pieces usually travel in the cutting plane of the guide bar, but can deviate to either side Do not use saw chain that:

EN

• • • •

Has broken twice Is severely damaged

Has excessive saw chain stretch Has broken or cracked components

• Has loose rivet joints—if you can rotate the rivets with your fingers, they are too loose

Fl VAROITUS: Ketjun sinkoutuminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman koneen käyttäjälle, muille työntekijöille ja sivullisille Ketju sinkoutuminen tapahtuu, kun koneistetussa puunkorjuussa tai -käsittelyssä käytetyn sahaketjun pala tai paloja sinkoutuu suurella nopeudella Ketjun sinkoutuminen saa tyypillisesti alkunsa sahausjärjestelmän vetopäästä, mutta se voi myös lähteä laipan kärjestä Sahaketjun osat lentävät yleensä laipan sahaustasossa, mutta voivat poiketa kumpaankin suuntaan Älä käytä sahaketjua, joka:

• • •

On murtunut kahdesti On vakavasti vaurioitunut

On venynyt liikaa

• Jossa on murtuneita tai halkeilleita komponentteja • Jossa on löysiä niittejä — jos voit kiertää niittejä sormin, ne ovat liian löysällä

SE VARNING: Ett kedjeskott innebär att maskinoperatören, markpersonal och personer i närheten utsätts för risk för allvarliga personskador eller dödsfall Kedjeskott inträffar när en eller flera av delarna från sågkedjans ände slungas ut i hög hastighet efter kedjebrott vid mekaniserad skogsavverkning eller efterbearbetning Kedjeskott utgår vanligen från sågsystemets drivände men kan även uppstå vid sågsvärdets noshjul Sågkedjans delar kastas vanligen i sågsvärdets plan men skottriktningen kan avvika åt något håll Använd inte en sågkedja som:

• • • •

Har utsatts för kedjebrott mer än en gång

Är mycket skadad

Har sträckts ut för mycket

Med brutna eller spruckna delar

• Har lösa nitfogar (Nitfogarna är för lösa om nitarna kan roteras med fingrarna)

DE WARNHINWEIS: Für den Maschinenbediener, am Boden befindliche Personen sowie in der Nähe befindliche Personen besteht das durch einen Kettenschuss bedingte Risiko einer erheblichen oder tödlichen Verletzung Ein Kettenschuss tritt auf, wenn bei der mechanisierten Nutzholzernte oder Bearbeitung ein Teil oder Teile der Schneidekette vom Ende einer gerissenen Sägekette bei hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden Ein Kettenschuss hat seinen Ursprung normalerweise nahe dem Antriebsende des Schneidesystems, kann jedoch ebenso vom Bereich der Spitze der Führungsschiene ausgehen Sägekettenteile bewegen sich normalerweise in der Schnittebene der Führungsschiene, können jedoch nach jeder Seite abgelenkt werden Setzen Sie keine Sägekette ein, die:

• •

zwei Mal gerissen ist erheblich beschädigt ist

• übermäßige Dehnung der Sägekette aufweist • beschädigte oder brüchige Komponenten aufweist • lockere Nietverbindungen aufweist (wenn Sie die Nieten mit den Fingern drehen können, sind sie zu locker)

HRV 14

AVERTISSEMENT: Il y a risque de blessures graves, voire mortelles, pour l’opérateur de la machine, le personnel au sol et toute personne dans les environs de l’éclatement de la chaîne Il y a éclat de chaîne lorsqu’un ou plusieurs morceaux provenant de l’extrémité d’une chaîne de scie brisée lors de l’abattage ou du façonnage mécanisé de bois se trouvent éjectés à une vitesse élevée Les morceaux de chaîne proviennent généralement d’un point situé près de l’extrémité d’entraînement du système de coupe, mais ils peuvent également provenir de la région de la pointe du guide-chaîne Les morceaux de chaîne de scie sont projetés habituellement dans le plan de coupe du guide-chaîne, mais ils peuvent aussi dévier de leur trajectoire de part et d’autre N’utilisez pas une chaîne de scie qui :

FR

• • •

s’est brisée au moins deux fois; est gravement endommagée; a subi un étirement excessif;

• comporte des composants brisés ou fissurés; • comporte des joints de rivets lâches (Si vous pouvez faire tourner les rivets avec vos doigts, c’est qu’ils ont trop de jeu )

ADVERTENCIA: el operador de la máquina, el personal de tierra y personas ajenas al trabajo pueden sufrir lesiones graves e incluso la muerte a causa de un disparo de cadena Un disparo de cadena ocurre cuando una o varias piezas de una cadena rota se expulsan a gran velocidad durante la tala o el procesamiento mecanizado de madera El disparo de cadena se origina, por lo general, cerca del lado del piñón del sistema de corte, pero también puede originarse en la zona de la punta de la barra de guía Las piezas de la cadena generalmente se desplazan en el plano de corte de la barra de guía, pero pueden desviarse en cualquier sentido No utilice una cadena cuando:

ES

• • • •

Se haya roto dos veces

Esté considerablemente dañada

Haya estiramiento en exceso de la cadena Haya componentes rotos o con grietas

• Tenga remaches flojos (Si puede hacer girar los remaches con sus dedos, están demasiado flojos)

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При разлете элементов цепи в случае её обрыва cуществует риск серьезной травмы или даже смерти оператора машины, обслуживающего персонала и посторонних лиц Разлет элементов цепи происходит, когда с конца пильной цепи с высокой скоростью разлетаются звено или звенья режущей цепи, разорванной при механизированной заготовке или обработке древесины Обычно отрыв звена возникает у ведущей звездочки режущей системы, но также он может возникнуть и на носовой части направляющей шины Звенья пильной цепи обычно разлетаются в плоскости направляющей шины, но могут отклоняться в любую сторону Не используйте пильную цепь, которая:

• • •

Была разорвана дважды Серьезно повреждена Имеет повышенный износ

• Имеет сломанные или треснувшие элементы • Имеет свободные заклепочные соединения Если вы можете провернуть заклепки пальцами, то они слишком свободны

HRV 15

Chain Shot • Ketjun sinkoutuminen • Kedjeskott • Kettenschuss • Morceaux de chaîne • Disparo de cadena • Выстрел цепи

EN Guards & Shields: Because of the high speeds, high stress, heavy loads, wear factors, and varying levels of repair and maintenance given to saw chain-based mechanized wood harvesters/processors, there is a possibility that saw chain or saw chain pieces can be thrown from the machine at high speed and velocity Machine operators, ground personnel, and bystanders are exposed to a risk of serious injury or death Equipment should be equipped with appropriate guards, shields, and window enclosures Care should be taken to minimize the exposure of the machine operator, ground personnel, and bystanders to the cutting plane of the guide bar Bystanders and ground personnel should be kept at least 230 feet (70 Meters) way Windows : For maximum protection, machines should be equipped with the appropriate window recommendations from the equipment manufacturers and comply with local codes for impact resistance Chain Catcher: A chain catcher can assist in containing thrown saw chain, and is a complement to guards and shields Replace worn out chain catchers Please follow the recommendations in your equipment manufacturer’s operators manual Fl Suojukset & kilvet: Suurten nopeuksien, suurten rasitusten, raskaiden kuormien, kulumistekijöiden ja koneellisten puunkorjuu-/käsittelylaitteiden vaihtelevien korjausten ja huoltojen vuoksi on mahdollista, että sahaketju tai sahaketjun osia voi sinkoutua koneesta suurella nopeudella Ne voivat aiheuttaa koneen käyttäjälle, muille työntekijöille ja sivullisille vakavan vamman tai kuoleman Laitteet on varustettava asianmukaisilla suojuksilla, kilvillä ja ikkunakoteloilla Huolehdi siitä, että koneen käyttäjä, muut työntekijät ja sivulliset eivät ole sinkoutumisalueella laipan sahaustasossa Sivullisten ja muiden työntekijöiden on pysyteltävä vähintään 70 metrin päässä Ikkunat: Parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi koneet on varustettava laitevalmistajien suositusten mukaisesti ikkunoilla, jotka täyttävät paikalliset iskunkestävyyttä koskevat vaatimukset Ketjusieppo: Ketjusieppo voi avustaa sinkoutuvan sahaketjun sieppaamisessa, ja täydentää suojuksia ja kilpiä Vaihda kuluneet ketjusiepot Noudata laitevalmistajan käyttöoppaan suosituksia SE Skyddsutrustning: Beroende på höga hastigheter, hög kedjespänning, stora sågkrafter, nötningsförhållanden samt i vilken utsträckning den mekaniserade skogsavverkningsutrustningen har underhållits och reparerats, finns risken att sågkedjan eller dess delar kan slungas ut från maskinen i hög hastighet Maskinoperatören, markpersonal och personer i närheten utsätts för risker för allvarliga personskador eller livsfara Utrustningen måste vara försedd med lämpliga skydd, och fönster Uppmärksamhet skall iakttas så att maskinoperatör, markpersonal och personer i närheten inte vistas i sågsvärdets plan Personer i närheten och markpersonal skall hållas minst 70 meters avstånd

Fönster: För bästa möjliga skydd skall maskiner vara försedda med lämpliga fönster, enligt rekommendation från utrustningstillverkaren och uppfylla lokala bestämmelser om kollisionsbeständighet. Kedjefångare: Kedjefångaren kan fånga upp en avhoppad sågkedja och är ett komplement till maskinens övriga skydd Byt ut utslitna kedjefångare Följ rekommendationerna i utrustningstillverkarens bruksanvisning . Schutzabdeckungen und Abschirmungen: Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, der hohen Beanspruchung, der hohen Belastungen, Verschleißfaktoren und unterschiedlichen Reparatur- und Wartungsniveaus, denen sägekettenbasierte Holzernter/‑bearbeiter ausgesetzt sind, besteht eine Möglichkeit, dass die Sägekette oder Sägekettenteile bei hoher Geschwindigkeit und Schnelligkeit aus der Maschine ausgeworfen werden können Maschinenbediener, am Boden und in der Nähe befindliche Personen sind einem Risiko erheblicher oder tödlicher Verletzungen ausgesetzt Ausrüstung ist mit zweckdienlichen Schutzabdeckungen, Abschirmungen und Fenstereinfassungen auszustatten Es ist darauf zu achten, dass die Exposition des Maschinenbedieners sowie der am Boden und in der Nähe befindlichen Personen gegenüber der Schnittebene der Führungsschiene minimiert wird Am Boden und in der Nähe befindliche Personen haben mindestens einen Abstand von ca 70 m einzuhalten Fenster: Zwecks höchstmöglichen Schutzes sollten Maschinen gemäß den entsprechenden Empfehlungen des Ausrüstungsherstellers mit Fenstern ausgestattet sein und die örtlichen Vorschriften zu Stoßfestigkeit einhalten. Kettenfänger: Ein Kettenfänger kann dabei unterstützen, eine herausgeschleuderte Sägekette im Zaum zu halten, und ist eine Ergänzung zu Schutzabdeckungen und Abschirmungen Tauschen Sie verschlissene Kettenfänger aus Bitte folgen Sie den Empfehlungen im Bedienungshandbuch des Herstellers Ihrer Ausrüstung

DE

HRV 16

Protecteurs et écrans : En raison des hautes vitesses, des contraintes élevées, des charges lourdes, des facteurs d’usure et des niveaux variables de réparation et d’entretien des abatteuses-façonneuses mécanisées à chaîne de scie, il est toujours possible qu’une chaîne de scie ou des morceaux de chaîne puissent être projetés de la machine à haute vitesse et à grande vélocité Les opérateurs de la machine, le personnel au sol et toute personne dans les environs sont exposés à un risque de blessure grave, voire mortelle L’équipement devrait être doté de protecteurs, d’écrans et d’enceintes à fenêtre appropriés Prenez soin de réduire au minimum l’exposition dans le plan de coupe du guide-chaîne de l’opérateur de la machine, du personnel au sol et de toute personne dans les environs Toute personne dans les environs et tout personnel au sol devraient être tenus à une distance d’au moins 70 m (230 pi)..

FR

Fenêtres : Pour une protection maximale, les machines devraient être dotées de fenêtres appropriées, comme recommandé par les fabricants d’équipement et en conformité avec les codes locaux de résistance aux chocs Attrape-chaîne : Un attrape-chaîne peut aider à contenir la chaîne si elle est projetée; c’est un complément aux protecteurs et écrans Remplacez l’attrape-chaîne lorsqu’usé Veuillez suivre les recommandations dans le manuel de l’opérateur du fabricant de votre équipement ES Defensas y protecciones: debido a las altas velocidades, altos niveles de esfuerzo en el sistema, las grandes fuerzas en los componentes, varios factores de desgaste y los diversos niveles de reparaciones y mantenimiento que reciben las taladoras o los procesadores de madera mecanizados con cadena, existe la posibilidad de que la cadena o piezas de la cadena sean disparadas de la máquina a gran velocidad Los operadores de las máquinas, el personal en el terreno y otras personas están expuestos a riesgo de lesiones graves o muerte

Todo el equipo deberá contar con defensas, protecciones y ventanas adecuadas en la cabina Deberá prestarse atención al plano de corte de la barra de guía para minimizar la exposición del operador de la máquina, el personal de tierra y otras personas El personal de tierra y otras personas deberán mantenerse a 70 metros de distancia como mínimo Ventanas: por máxima protección, las máquinas deberán estar equipadas con las recomendaciones adecuadas para ventanas de los fabricantes del equipo y cumplir con los códigos locales en cuanto a resistencia al impacto Retén de la cadena: el retén de cadena puede ayudar a contener una cadena expulsada y complementa a otras defensas y protecciones Reemplace los retenes de cadenas desgastados Siga las recomendaciones del manual de operador del fabricante de su equipo Элементы защиты: из-за высокой скорости, перенапряжения, больших нагрузок, износа и различного уровня ремонта/обслуживания механизированных средств заготовки/ переработки древесины с использованием пильных цепей существует вероятность того, что пильная цепь будет разорвана и ее элементы разлетятся на высокой скорости В этом случае операторы машин, обслуживающий персонал и посторонние подвергнутся риску серьезной травмы или смерти Всё лесозаготовительное оборудование должно быть оснащено соответствующими ограждениями, экранами и защитой окон Следует принять меры по минимизации нахождения оператора машины, обслуживающего персонала и посторонних в плоскости резания направляющей шины Посторонние и обслуживающий персонал должны находиться на расстоянии не менее 70 метров Окна кабины: для обеспечения максимальной безопасности они должны быть оснащены соответствующей защитой (согласно рекомендациям производителей оборудования), которая отвечает техническим требованиям ударопрочности Уловитель цепи: уловитель цепи удерживает пильную цепь, соскочившую с направляющей шины и служит дополнением к защитным экранам и щиткам Изношенные уловители цепи подлежат замене Следуйте рекомендациям руководства для операторов от производителей оборудования

RU

HRV 17

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook flipbook maker