OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

Korporativni magazin Odašiljači i veze d.o.o. www.oiv.hr/oivin

Uspješno održan četvrti Dan strategije i planova OIV-a 5

OIV Spectrum Lab

Intervju: Žene na rukovodećim pozicijama OIV-a 30

12

Godina II.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

Radno mjesto Biokovo

SADRŽAJ

2

SIGURNOST

1

Sigurnost Uvodna riječ direktora Sektora za izgradnju i održavanje sustava / 4 Uspješno održan četvrti Dan strategije i planova Odašiljača i veza / 5 Objekt Biokovo / 7

POSVEĆENOST

2

Posvećenost Završena montaža čelične konstrukcije novog antenskog stupa visine 65 metara na Petrovoj Gori / 10 Novi antenski stup podignut na Mljetu / 11 OIV Spectrum Lab / 12 Hybrid broadcast broadband TV / 14 OIVijesti / 20 Obilježen Svjetski dan radija / 21 Treća godina digitalnog emitiranja radija / 22 U Parizu održan strateški sastanak članova BNE organizacije / 24

ISKRENOST

3

Iskrenost Športsko društvo OIV-a ove godine postaje punoljetno / 26 Intervju: Žene na rukovodećim pozicijama OIV-a / 30 Čestitke i dobrodošlica / 35

SURADNJA

4

Suradnja Putujemo - Kambodža / 36

BROJ 4

ožujak, 2020.

SIGURNOST

3

Dragi naši,

2021. godine obilježit ćemo 95. obljetnicu postojanja našeg Društva. Od davne 1926. godine do danas radio i televizija prošli su velik tehnološki razvoj, postali najznačajniji mediji, došli u svaki dom te se i dalje ubrzano razvijaju. Cijeli taj tehnološki napredak donosili smo i dalje donosimo u Hrvatsku i uvijek među prvima u Europi, a kako bismo sačuvali barem dio naše povijesti rodila se ideja o formiranju svojevrsnog muzeja koji bi opisivao i tehnologije koje se više ne koriste. Ovim putem pozivamo sve, a posebice umirovljene kolegice i kolege da svojim znanjem sudjeluju u ovom važnom projektu. Molimo sve zainteresirane da se jave rukovoditelju Odjela za regionalno poslovanje, g. Borisu Šmudli, na mail adresu boris.smudla@oiv.hr i/ili na kontakt brojeve 01/6186253; 099/6186253.

Srednjevalni odašiljač, Trg sv. marka, Zagreb, 1926.

4

Uvodna riječ

Marijan Pavić Direktor Sektora za izgradnju i održavanje sustava

Drage kolegice i kolege,

u prvom broju našeg OIVin-a u 2020. godini pri- pala mi je čast pozdraviti vas i kratko vam se obratiti. Nakon godišnjih odmora, blagdanskog okružja i obiteljskih druženja stiglo je vrijeme povratka svakodnevnim poslovima, a za Sektor za izgradnju i održavanje sustava ova godina počela je užurbano. Uz redovne poslove odr- žavanja i ugovorene prodajne, gradnja nove DVB-T2 mreže u punom je zamahu. Najprije da ukratko predstavim naš sektor novim kolegicama i kolegama, a vi “stari“ da se podsjetite. Sve što Sektor za razvoj radijskih i prijenosnih mreža i Samostalni odjel za prodaju osmisle, projektiraju i prodaju, mi realiziramo, montira- mo i održavamo po cijeloj Republici Hrvatskoj. Organizacijski smo podijeljeni na Odjel za teh- nologiju i Odjel za regionalno poslovanje, a ima nas ukupno 118. U ovoj godini očekuju nas raznoliki projekti, a najvažniji je svakako već ranije spomenuta gradnja novih DVB-T2 mreža. Također, od većih projekata čeka nas i zamjena sustava digitalnih mikrovalnih veza u frekvencijskom području 8 GHz. Za naš iskusan i obučen tim sastavljen od stručnjaka radio i TV tehnologije, “vezista”, “energetičara”, nezaobilaznih montera na visini te brojnih potpornih djelatnika, ovaj projekt ne predstavlja problem. Poslovi održavanja za Tele2 ušli su u četvrtu godinu realizacije i mogu reći da smo već dobro uhodani što je vidljivo i u činjenici da većinu poslova odrađujemo bez podizvođača. Dodatno, preuzeli smo dio pre- gleda naših antenskih stupova te i na taj način stvorili uštede. Što mi radimo?

Posebno moram istaknuti ljude čiji je posao sve samo ne običan - naše montere iz Odjela za mehaniku i metalne konstrukcije koji i po vjetru, hladnoći, kiši rade na visini i odrađuju sve potrebno i neophodno za nesmetano pru- žanje naših usluga, ali i naše kolege u regijama koji, kad je potrebno, pješke idu kroz snježne nanose na Biokovo uz pratnju HGSS-a. Na kraju, ali ne manje značajno, osjećam potre- bu i ovim putem zahvaliti svojim kolegicama i kolegama iz sektora. Hvala vam svima na mar- ljivom i predanom radu, nesebičnom pomaganju jednih drugima i svim idejama koje iznosite. Naš OIV nisu samo stupovi, zgrade i oprema, to su ljudi koji timski svakodnevno pridonose uspjehu našeg Društva te čvrsto vjerujem da je ključ uspjeha u svima nama. Nastavimo svi zajedno u ostvarenju naših cilje- va istim žarom kao do sada. Želim vam svima puno uspjeha u radu! Fotografija: Marijan Pavić, Direktor Sektora za izgradnju i održavanje sustava Izvor: OIV

BROJ 4

ožujak, 2020.

SIGURNOST

5

Uspješno održan četvrti Dan strategije i planova Odašiljača i veza

Autor: Ida Balog, Tigran Vržina

Dan strategije i planova, koji već četvrtu godinu zaredom okuplja cijeli kolektiv Društva uspješno je održan 28. siječnja 2020. godine u Kraš Auditoriumu u Zagrebu.

Član Uprave i direktor Mate Botica pozdravio je okupljene te zaželio svima dobrodošlicu nakon čega je s posebnim gostom, izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem raspravio o temi „Zašto ostati i kako uspjeti u Hrvatskoj“.

U dijalogu su povučene paralele između sporta i biznisa, ali i raspravljeno o taktikama, vještinama i ciljevima koji vode uspjehu u ova dva naizgled različita svijeta.

„Gledajući na proteklu godinu, ali i unatrag na nekoliko proteklih nevjerojatno je koliko smo toga postigli,“ rekao je Botica. „Pobijedivši na otvorenom natječaju osigurali smo desetogodiš- nju koncesiju i dobili DVB-T2 dozvolu, Partner- stvo Europske komisije – JASPERS izdalo nam je certifikat kojim je naš plan razvoja širokopo-

jasnog pristupa dobio službeni atest, diversifici- rana je ponuda naših usluga, povećani prihodi te istovremeno povećane investicije“, istaknuo je Botica te dodao kako ostvareni uspjeh ne bi bio moguć bez sposobnih i motiviranih djelatnika. Na panelu „Postignuća 2019. i strateške inicija- tive za budućnost“ vodstvo je na transparentan

6

način prezentiralo ostvarene poslovne rezultate u protekloj godini te predstavilo ciljeve i očeki- vanja za razdoblje koje slijedi. Uspjesi se nisu nizali samo u smislu financijskog učinka već i u izgradnji infrastrukture. Dovršen je i u pogon pušten novi kapitalni objekt na Uglja- nu kao i objekti na Krku, Cavtatu, Koromačnom, Brinju i Osijeku. Započet je i dvogodišnji projekt sanacije i revitalizacije Sljemenskog tornja što će omogućiti višenamjensko korištenje tog objekta, širenje djelatnosti na turizam te OIV-u donijeti novu promociju i povećanu vidljivost u javnosti. Predstavljene su i inicijative za razvoj novih usluga, proširenje postojeće ponude na nova tržišta i nove tržišne segmente, aktiviranje imo- vine i resursa koji do sada nisu bili u potpunoj funkciji stvaranja vrijednosti te iskorištavanja viška kapaciteta. Vezano za postojeće tehnološ- ke platforme, predstavljene su strategije kojima je cilj maksimalizirati prihode od temeljnih dje- latnosti i produžiti njihov tehnološki i ekonom- ski vijek, a na kraju i inicijative za povećanje učinkovitosti i produktivnosti odnosno optimi- zaciju troškova i procesa. I ove godine okupljeni su imali mogućnost neposrednog postavljanja pitanja Upravi, direktorima, rukovoditeljima i drugim dionicima u bilo kojem trenutku te na

taj način aktivno sudjelovati u raspravi. Novitet ove godine bila je dodjela nagrada za prijedlog strateških inicijativa za poboljšanje poslovanja te je pružena prilika svima da svojim idejama pridonesu kreiranju budućnosti OIV-a. Zaposle- nicima je omogućeno da kroz anketu provedenu u studenom 2019. godine daju prijedloge i ideje čijom implementacijom će se povećati prihodi, stvoriti uštede ili optimizirati poslovanje. Mnogi od prijedloga uvršteni su u strateške inicijative predstavljene u sklopu panela, a deset djelatni- ka nagrađeno je za svoj doprinos unaprjeđenju rada kompanije.

NAGRAĐENI DJELATNICI:

Marina Pavlić Odjel za istraživanje i strateško planiranje

Mihael Ilić Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

1. 2.

6.

Boris Šmudla Odjel za regionalno poslovanje

Alen Vasić Odjel za jezgrene IT usluge i infrastrukturu

7. 8. 9.

Zlatko Matacun Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

Karla Kurjan Odjel za jezgrene IT usluge i infrastrukturu

3. 4.

Saša Radulić Odjel za regionalno poslovanje

Toni Tenjer Samostalni odjel za prodaju

Mario Postružin Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

Zoran Božić Odjel za regionalno poslovanje

10.

5.

BROJ 4

ožujak, 2020.

SIGURNOST

7

Odlazak na najviše radno mjesto u Hrvatskoj traje i po 15 sati Objekt Biokovo

Autor: Ida Balog

Fotografija: Biokovo Autor fotografije: Velimir Bešić

N a Sv. Juri, najvišem vrhu planinskog lanca Biokovo nalazi se istoimeni objekt OIV-a koji je u funkciji od daleke 1968. godine i s 1762 metara nadmorske visine jedan od najza- htjevnijih odašiljača za održavanje. U zimskom razdoblju zbog količine snijega nemoguć je pri- stup motornim vozilima, a odlazak na smjenu ponekad potraje i 15 sati. Iako su djelatnici navikli na ekstremne uvjete, potrebna je vrhunska oprema i znanje, a u tim mjesecima često ih prate i pripadnici Gorske službe spašavanja iz Makarske. Pogled s objekta u ljetnim mjesecima seže do Italije i ostavlja bez daha, no u zimskom periodu posada se pone-

kad ne mijenja dok to majka priroda ne dopusti. Smjene su planske, tri u trajanju od četiri dana na odašiljaču, osim u slučaju nevremena ili neke druge specifične situacije. Naleti vjetra česti su, a snijega nema samo nekoliko mjeseci u godini. Zbog očitih klimatskih promjena, ali i ralice koju im je omogućilo Društvo, proboj do vrha done- kle je postao lakši. No zima na Biokovu je oz- biljna stvar, obuhvaća probijanje kroz ogromne nanose snijega i leda, a zaposlenici su se znali naći u zaista nemilosrdnim uvjetima. Na plani- nu se u tim slučajevima ne ide bez kompletne opreme, terenca na četiri lanca, dereza, cepina i krplji.

8

„Biokovo je ozbiljna planina, vremenski uvjeti u kojima radimo ponekad su teško zamislivi, moraju se doživjeti. Kad kolegama kažemo da ne možemo izaći van objekta, ne govorimo to zato što nam je malo prohladno već zato što priroda ovdje zna pokazati svu svoju moć, a mi to moramo poštovati“, rekao je voditelj objekta Goran Mucić te dodao kako je jedina negativ- nost otuđenost od ostatka svijeta. „Ponekad su uistinu teški vremenski uvjeti zbog kojih se često osjećate zarobljenim, a samim time nemate mogućnost napuštanja objekta uslijed bolesti ili ozljede“, napomenuo je Mucić. Objekt Biokovo dio je Regije Jug – središte Split, visok je 90 metara, a vrh odašiljača najviša je točka u Hrvatskoj. Cesta koja vodi do objekta ujedno je i najviša hrvatska prometnica, duga je 23 kilometara, a kreće iz Makarske. Na mjestima je široka tek nekoliko metara te u skladu s time zahtijeva oprez i u najboljim vremenskim uvjetima. Objekt signalom pokriva područje Primorja, dalmatinske zagore i djela otoka, a o nesmeta- nom emitiranju televizijskih i radijskih programa brine se šest OIV-ovih djelatnika. Glavni zadatak Frane Perasovića , Jose Samca , Zorana Grčića , Danijela Kalebića , Lorenca Palita i Gorana Mucića je potpun nadzor nad održavanjem te prijenosom signala kako bi dolazilo do što manje smetnji i prekida. „Svakako je puno lakše posljednjih desetak godina otkad smo prešli na DVB-T emitiranje. Dobra strana je smanjena količina potreb- ne snage odnosno primjetno manja potrošnja električne energije. Održavanje odašiljača puno je lakše, a njegova funkcija mnogo stabilnija“, naglasio je voditelj objekta Biokovo.

Fotografije: Biokovo Autor fotografija: Goran Mucić

SIGURNOST

9

Djelatnici:

Frane Perasović Joso Samac Zoran Grčić Danijel Kalebić

Lorenc Palit Goran Mucić

prijenos i emitiranje signala, održavanje DVB-T, DVB-T2 i FM signala

Jedna od mojih najdražih anegdota je s pokojnim, dragim kolegom Ivom Tomalom. Još sam bio jako mlad, nisam odradio više od par smjena. Polako sam se navikavao na zimu i planinu i sve mi je bilo novo. Bila je teška zima, dugo smo pješačili, snijeg je bio dubok i barba Ivo se u pola pješačenja izdere „Poskok, poskok, pazi Gorane si- gurno smo upali u gnijezdo.“ Ja se okrećem, skakučem po snijegu, cijeli u bunilu jer se više bojite poskoka nego zime i planine zajedno. Vidim nema ništa, al' hodam ostatak puta kao po jajima. Tek kad smo ušli u objekt i kad mi se mozak otopio shvatio sam da su me zezali - pa kakav crni poskok usred ciče zime.

Fotografija: Goran Mucić, voditelj objekta Biokovo

Posebno ističe sve drage kolege koji su na Biokovu proveli trideset, ali i više godina, od kojih je puno naučio i koji su bili njegova obitelj daleko od doma - pok. Ivo Tomala , Pero Babić , Špiro Perasović , Nenad Radosavljević , Srećko Gregov i Nikola Šiljeg .

10

Autori: Robert Dolovski, Ida Balog N akon što su krajem siječnja započeti radovi na po- dizanju novog antenskog stupa na lokaciji Petrova Gora, isti su završeni za nešto manje od mjesec dana od početka. Radi se o antenskom stupu visine 65 metara od terena do poda zadnje platforme, a podignut je u svrhu poboljšanja kvalitete postojećih elektroničkih usluga i pri- lagodbe infrastrukture za izgradnju elektroničkih mreža sljedećih generacija. Novi stup koristit će se za smještaj odašiljačkih sustava i opreme za digitalnu televiziju (DVB-T), telekomunikacijske opreme, antenskih sustava za javne komunikacijske mreže (GSM i UMTS), uređaja i antena mikrovalnih veza te DME navigacijski sustav. Sljedeći koraci su, između ostalih, ure- đenje okoliša kao i ishođenje uporabne dozvole. Završena montaža čelične konstrukcije novog antenskog stupa visine 65 metara na Petrovoj Gori

Projekt: Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture Petrova Gora (Veliki Petrovac) Glavni projektant:

Ivana Vujić Kljajić , dipl. ing. arh.; Arhitektura Vujić d.o.o. Projektant građevinskog projekta konstrukcije stupa i temelja: Denis Dimić , mag. ing. aedif.; Leko-biro d.o.o. Projektant elektrotehničkog projekta: Goran Štrbac , dipl. ing. el. Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o. Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove:

Robert Dolovski , mag. ing. aedif. Nadzor elektrotehničkog projekta: Goran Štrbac , dipl. ing. el.

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

11

Novi antenski stup podignut na Mljetu

Autor: Ida Balog

K ontinuiranim ulaganjem u zamjenu do- trajale infrastrukture i izgradnjom novih objekata Odašiljači i veze omogućuju nesmetano odašiljanje sadržaja na područ- ju cijele Hrvatske, a sve s ciljem poboljšanja usluga krajnjim korisnicima. Tako je u siječnju 2020. godine podignut novi stup visine 36 metara na lokaciji Goveđari na otoku Mljetu. Radi se o postojećoj OIV lokaciji, a razlog postavljanja novog antenskog stupa je poboljšanje usluga odašiljanja radiodifuznog signala te usluga elektroničkih komunikacija. Čelični rešetkasti stup kvadratnog je po- prečnog presjeka sa šest sekcija, a služit će za smještaj antenskih sustava svih korisnika elektroničkih komunikacija.

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Goran Štrbac

Glavni projektant i projektant građevinskog projekta konstrukcije: mr.sc. Srđan Majić , dipl. ing. građ. Projektant elektrotehničkog projekta i Nadzor elektrotehničkih radova: Goran Štrbac , dipl. ing. građ. Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove: mr.sc. Srđan Majić , dipl. ing. građ. Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o., Đakovo

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Goran Štrbac

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Tamara Marcijuš

12

OIV Spectrum Lab je laboratorij za ispitivanje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a. Tvrtka je osnovana s ciljem da tržištu nudi neovisna i stručna mjerenja i analize elektromagnetskih zračenja u javnom i industrijskom okruženju.

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

13

Za obavljanje djelatnosti zaštite od elektromagnetskih polja osnovana tvrtka kćer sa sjedištem u Osijeku

OIV Spectrum Lab d.o.o.

Autor: Ivan Mandić

B udući da su preseljenjem sjedišta Regije Istok s objekta Josipovac u Osijek stvoreni prostorni uvjeti za proširenje djelatnosti te da na području istočno od Zagreba, ako se izuzme laboratorij za VF mjerenja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, ne postoji akreditira- na tvrtka za obavljanje djelatnosti zaštite od elektromagnetskih polja, donesena je odluka o osnivanju tvrtke kćeri OIV-a. Cilj je na području Republike Hrvatske, a s naglaskom na spome- nutom području, obavljati mjerenja razina elek- tromagnetskih zračenja primarno baznih postaja telekomunikacijskih operatera, lokalnih radijskih nakladnika i drugih korisnika RF spektra te se u razumnom roku pozicionirati na tržištu čime bi se kroz prihode tvrtke kćeri doprinijelo ukupnim prihodima Društva i amortizaciji smanjenja pri- hoda uzrokovanog prijelazom na emitiranje u DVB-T2 standardu.

OIV Spectrum Lab d.o.o. registriran je na Trgo- vačkom sudu u Osijeku, a trenutno je u pripre- mi prijava za akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 kod Hrvatske akreditacijske agencije za mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 30 MHz do 3 GHz. U međuvremenu će se obaviti edukacija odabranih zaposlenika iz Odjela za regionalno poslovanje i Odjela za radiodifuzijske i profesi- onalne mobilne mreže za obavljanje mjerenja i proračuna u skladu s normom, a nakon dobivene akreditacije i ovlaštenja Ministarstva zdravstva educirani zaposlenici mogu započeti s mjerenji- ma. Dodatno, u planu je zapošljavanje mladih diplomanata FERIT-a čime se izravno utječe na zadržavanje visokoobrazovanih stručnjaka u Slavoniji i cijeloj RH, a budući da fakultet posje- duje akreditirani laboratorij za VF mjerenja u planu je i međulaboratorijska suradnja. Također, planirano je unaprjeđenje suradnje kroz stipen- diranje studenata te kroz njihov angažman u radu na projektima u OIV-u s konačnom svrhom stvaranja interesa i poticanja mladih inženjera na zapošljavanje u Društvu. S druge strane, otvara se mogućnost održavanja gostujućih pre- davanja stručnjaka OIV-a na fakultetu s temama od zajedničkog interesa. Nadamo se uspješnim prvim koracima i još uspješnijem daljnjem razvoju uz neizostavnu pomoć tvrtke majke.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslo- vi zaštite od elektromagnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju proračun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektromagnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elek- tromagnetskih polja (NN 146/2014 i 31/2019) donesenim od strane Ministarstva zdravstva. Navedena mjerenja potrebno je, prema zahtje- vima Pravilnika, provoditi jednom u dvije godine kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora elektromagnetskog zračenja.

Fotografija: Spectrum lab, EM proračun DAB Autor: Jasminka Cigrovski

Fotografija: Spectrum, EM proračun FM Autor: Jasminka Cigrovski

14

Hbb TV

Interaktivna televizija za angažirane gledatelje i personalizirano oglašavanje

Autori: Karla Kurjan, Ida Balog

15

BEZ INSTALACIJE BEZ KONFIGURACIJE BEZ DOWNLOADA

16

Hybrid broadcast broadband TV

podataka, razmjena informacija s aplikativnim poslužiteljima na Internetu, pokretanje aplikacija na Companion Screen uređajima poput mobitela i tableta te razmjena informacija s Companion Screen uređajima ili drugim pametnim TV prijamnicima i sl. HbbTV usluga predstavlja sinergiju između kla- sičnog emitiranja televizijskog programa putem zemaljske digitalne televizije i Interneta te nudi poboljšano i napredno iskustvo praćenja televi- zije. Dodatna je prednost svakako činjenica da je usluga potpuno besplatna te omogućava pristup video arhivi, najavama emisija, vijestima, igricama, vremenskoj prognozi i još mnogočemu. Najpopularnije aplikacije koje se danas koriste u HbbTV-u odnose se na dodatne video sadržaje tj. video emisije na zahtjev (VoD) ili gledanje sadr- žaja s vremenskim odmakom preko programskog vodiča (EPG). Uz aplikacije koje omogućavaju glasanje ili sličnu interaktivnost s gledateljima, popularne su i platforme za oglašavanje i promo- ciju proizvoda uz povratnu informaciju od samog gledatelja. Otvaraju se i mogućnosti ostvarivanja personaliziranih popusta, sudjelovanja u emisija- ma u kojima se traži mišljenje gledatelja te brojne druge s naglaskom na tome da ne treba doći do prekida linearnog TV programa, odnosno isti je cijelo vrijeme vidljiv gledateljima jer HbbTV usluge mogu biti dostupne samo na jednom dijelu ekrana.

HbbTV kao novi industrijski standard pruža otvo- renu i poslovno neutralnu tehnološku platformu koja u pozadini neprimjetno kombinira tv progra- me koji dolaze do korisnika klasičnim emitiranjem u zemaljskim, kabelskim i satelitskim DVB mrežama ( broadcast ) sa servisima koji se isporučuju putem širokopojasnog pristupa ( broadband ). U HbbTV svijetu broadcast i broadband kanal isprepliću se te korisniku pružaju jedinstveno, interaktivno i per- sonalizirano TV iskustvo. Glavne funkcije broadcast kanala su prijenos TV, radio i podatkovnih servisa, signalizacija interaktivnih TV aplikacija, prijenos broadcast-related aplikacija i pridruženih podataka i sinkronizacija interaktivnih aplikacija i TV/radio/ podatkovnih servisa. Što se tiče glavnih funkcija broadband kanala, to su prijenos sadržaja uživo i sadržaja na zahtjev te prijenos broadcast-related i broadcast-independent aplikacija i pridruženih je globalna inicijativa čiji je cilj harmonizirati broadcast i broadband dostavu sadržaja korisnicima kroz njihove pametne TV prijamnike.

Sudjelovanje u emisijama s glasanjem u stvarnom vremenu i primjer HbbTV aplikacija

P R I T I S N I ZADODATNISADRŽAJ

P R I T I S N I ZADODATNISADRŽAJ

Hoće li uvođenje novih prometnih propisa utjecati na smanjenje brzine na hrvatskim cestama? Pritisnite gumb ako se slažete

i

OEMISIJI

VoD

EPG

VIJESTI

RADIO

IZLAZ

APLIKACIJE

INFO

NATRAG

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

17

Korisnici koji žele pratiti uslugu HbbTV-a putem zemaljske digitalne televizije moraju imati TV prijamnik ili uređaj koji je spojen na Internet i koji podržava HbbTV standard. Ako su svi preduvjeti ispunjeni uz omogućen HbbTV u postavkama prijamnika, korisnik će pokretanjem TV kanala na svom ekranu uočiti poziv na akciju, najčešće

označen kao crveni gumb, informirajući korisnika da je HbbTV aplikacija dostupna za pokretanje. Iz perspektive korisnika ova je funkcionalnost vrlo slična naprednom teletekstu s izrazito većim spektrom mogućnosti, ali u pozadini je ova teh- nologija ipak malo drugačija.

Primjer oglasa za web shop aktivaciju

PRITISNI ZADODATNISADRŽAJ

doseg HbbTV sadržaja državama EU do 80%

OVO JE VAŠ KÔD 6987 Ostvarite 15% popusta u našoj web trgovini

PRITISNI ZADODATNISADRŽAJ

70%

PRITISNI ŽUTU TIPKU

kućanstava u RH gleda zemaljsku TV

18

Jedna od glavnih prednosti ove tehnologije je u tome da se standardna specifikacija uglavnom zasniva na postojećim i dobro poznatim standardima. Kao rezultat ovakvog pristupa troškovi razvoja aplikacija znatno su niži, a vrijeme potrebno za razvoj aplikacije iznimno kraće. Neki od standarda na kojima se temelji HbbTV su CE-HTML koji definira standard grafičkog sučelja, razni standardi za davatelje usluga kako bi razvoj aplikacija bio što jednostavniji i DVB standard za signalizaciju i prijenos koji definira signalizaciju aplikacija koja će biti pokrenuta u okviru određenih TV kanala u odgovarajućim DVB multipleksima.

komercijalna uporaba

testni period

u razmatranju

neaktivne države

Izvor: www.hbbtv.org/deployments

Prema podacima HbbTV organizacije, ova usluga dostupna je u 37 zemalja svijeta, a vodeći europski distributeri TV sadržaja do sada su uglavnom već pokrenuli usluge za krajnje korisnike zasnovane na HbbTV-u (pilot projekti ili komercijalne usluge).

Glavne prednosti besplatne hibridne televizijske usluge:

dodatna angažiranost gledatelja interaktivnim sadržajima što poboljšava iskustvo gledanja televizije za korisnike

povećanje gledanosti TV kanala

mogućnost gledanja sadržaja s vremenskim odmakom i sadržaja na zahtjev

novi oglasni formati uz detaljan pregled gledanosti

prikupljanje podataka o konzumiranju sadržaja u stvarnom vremenu

BROJ 4

ožujak, 2020.

Jedna IoT platforma

PAMETNE ZGRADE, GRADOVI I OTOCI

POLJOPRIVREDA

poljoprivredu ili zgradu?

Upoznajte OIV Smartino IoT platformu koja se temelji na redundantnoj O IV i nfrastrukturi i pouzdanoj L oRaWAN

ne energije.

oiv

01 618 6000

iot@oiv.hr

.hr

20

OIVijesti

13.02.2020. Održan III. Hrvatski radijski forum

6.12.2019. Odana počast braniteljima Dubrovnika

Član Uprave i direktor Odašiljača i veza Mate Botica prisutvovao je trećem Hrvatskom radijskom forumu koji je održan na temu “Komercijalni radio u suvre- menoj Europi.” Na ovom jedinstvenom događaju u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti objavljeno je, između ostaloga, da je Udruga HRF postala članica Udruženja europskih radija (AER).

Povodom obilježavanja 28. obljetnice Dana branitelja Dubrovnika i obrane Grada, djelatnici OIV-a zapali- li su svijeće i položili vijenac ispred Križa na Srđu. Ovim činom podsjeća se građane cijele Hrvatske na obranu grada Dubrovnika kao stožerne točke hr- vatske državnosti te se ujedno odaje poštovanje i počast svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani. 27.11.2019. Uprava OIV-a održala sastanak s kolegama iz Makedonije Direktora Admirima Alitia i njegove suradnike Imera Dalipia te Abdula Bajramija primio je u sjedištu Odaši- ljača i veza član Uprave i direktor OIV-a Mate Botica sa suradnicima Markom Serdarevićem i Kristinom Čulinom . Kroz prikaz mogućih rješenja iz portfolija usluga OIV-a koja se mogu implementirati na područ- ju Sjeverne Makedonije, tema sastanka bio je i dogo- vor oko daljnjih koraka koji imaju za cilj proširivanje suradnje dviju kompanija.

Fotografija: Hrvatski radijski forum Autor fotografije: Ivan Dabac

22.-24.01.2020. OIV na devetom izdanju jednog od vodećih telekomunikacijskih skupova u regiji

Tanja Koščec , Mihael Ilić , Marko Serdarević i Tomi- slav Marić sudjelovali su na devetom izdanju po- pularne CEE CEE konferencije (Central and Eastern European Carriers and Enterprises Event) u Opatiji. Konferencija u organizaciji Avola Solutions svake godine okuplja sve veći broj sudionika iz svijeta te- lekomunikacija, informatike, sistemskih integracija, IT sigurnosti i srodnih područja iz nekoliko desetaka zemalja jugoistočne Europe.

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

21

Obilježen Svjetski dan radija Svake godine 13. veljače obilježava se Svjetski dan radija u znak sjećanja na osnivanje radija Ujedinjenih naroda 1946. godine, a sve s ciljem podiza- nja svijesti o samoj vrijednosti radija, poboljšanja međunarodne suradnje te osiguranja pristupa informacijama putem radija.

Na globalnoj razini radio ostaje moćan medij kojem se najviše vjeruje i naj- više konzumira te ima jedinstvenu sposobnost da dopre do najšire publike.

22

OIV nastavlja s testnim emitiranjem DAB+

Treća godina digitalnog emitiranja radija

Autor: Bruno Cigrovski

S redinom studenog prošle godine istekla je druga i formalno započela treća godina te- stnog odašiljanja DAB+. Nakon sastanka s regulatorima, Agencijom za elektroničke medije (AEM) i HAKOM-om, odlučeno je da se nastavi s testnim odašiljanjem DAB+ uz proširenje mreže i bolje pokrivanje Slavonije i Dalmacije. AEM je izdao Poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala u tehnici DAB+ na koji se javio rekordan broj nakladnika, njih čak 17 s 20 programa. Radi zadržavanja više razine audio kvalitete odluče- no je da se u multipleks ne stavlja više od 12 programa, a nakon pregovora s nakladnicima oko cijene i ostalih uvjeta multipleks je popunjen s tim brojem programa. Što se tiče proširenja mreže, HAKOM je OIV-u izdao tehničke parametre, a nedugo zatim i do- zvole za emitiranje s tri nove lokacije. Uz posto- jeće odašiljače na objektima Sljeme, Ivanščica, Učka, Belje - Đuro Podboj, Vidova Gora – Brač i Srđ uskoro kreće emitiranje DAB+ signala s obje- kata Psunj i Ugljan Mala Glava. Postojeći odaši- ljači koji su do sada bili u najmu su otkupljeni, a u tijeku je nabava novih odašiljača i antena.

kuje tijekom ožujka. Kada prorade novi odašilja- či, proračunska pokrivenost čitave mreže biti će oko 88% za vanjske i oko 53% stanovništva za unutarnje uvjete prijma.

Planovi

Nakon proširenja mreže planira se postavlja- nje i dopunskog odašiljača za bolje pokrivanje grada Zagreba. U planu je privremeno smje- štanje tog odašiljača na zgradi HRT doma, a trebao bi emitirati u vertikalnoj polarizaciji te tako omogućiti bolji prijam digitalnog radija u Zagrebu. Osim toga, u suradnji s regulatorima planiramo stvoriti preduvjete za regularni, komercijalni rad DAB+ mreže koji bi trebao započeti sredinom 2020. godine odnosno nakon završetka treće godine testnog emitira- nja. Vezano za budući, komercijalni rad mreže, OIV planira pojačati marketinške aktivnosti i za popularizaciju nove platforme iskoristiti obavezu koju je auto industriji propisao Eu- ropski zakonik o elektroničkim komunikacija- ma - EECC. Naime, krajem ove godine na snagu stupa oba- veza kojom svi novi automobili koji se stavlja- ju na tržište Europske unije moraju imati audio prijamnik koji omogućuje prijam digitalnog zemaljskog radija.

Projekti su napravljeni tijekom siječnja i veljače, a montaža i puštanje u rad novih lokacija se oče-

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

23

PSUNJ

UGLJAN

SRĐ

Činjenica da DAB+ prijamnici postaju standard za sva nova putnička vozila izravno utječe na interes slušatelja i nakladnika te se očekuje povećana slušanost digitalnog radija u čitavoj Europi.

Nakladnici unutar DAB+

OIV-u dodijeljeno posebno priznanje Zlatni Studio za razvoj digitalnog radija

Budući da je otvaranjem servisa digital- nog radija mnogim izdavačima omogućen razvoj radijskog programa na potpuno novoj platformi, uredništvo Jutarnjeg lista ove je godine OIV-u dodijelio posebno priznanje Zlatni Studio za razvoj digitalnog radija.

U sljedećem broju donosimo pregled DAB+ u Europi.

24

U Parizu je 4. i 5. veljače održan strateški sastanak članova BNE organizacije, nepro- fitnog udruženja mrežnih operatora zemalj- ske televizije i radija. OIV je jedan od osnivača ovog udruženja koje broji šesnaest članova i koji posluju u devetnaest europskih zemalja. Skupu su, uz OIV, nazočili predstavnici tvrtki Arqiva (Velika Britanija), Cellnex (Španjolska), České Ra- diokomunikace (Češka), Digea (Grčka), EI Towers (Italija), Emitel (Poljska), Elettronica Industriale (Italija), Media Broadcast (Njemačka), ORS (Au- strija) i Teracom (Švedska). Domaćin skupa bio je TDF, francuski mrežni i infrastrukturni opera- tor prisutan i u drugim zemljama poput Estonije, Poljske i Monaka, a jedan je od većih operatora u Europi koji s 2100 zaposlenih upravlja s 18200 lokacija i pruža, osim usluge odašiljanja radijskih i televizijskih programa i mnoge druge usluge iz područja telekomunikacija i multimedije za svojih 2300 kupaca. Teme sastanka bile su oslobađanje frekvencijskog pojasa 700 MHz – status po zemljama, spoznaje s WRC-19 konferencije, 5G Broadcasting te pripre- me i strategija za WRC-23 konferenciju. Odlukom 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća Europ- ske unije sve članice EU moraju frekvencijski pojas 700 MHz (tzv. 2. digitalna dividenda), koji se koristi za odašiljanje zemaljske televizije, oslobo- diti za buduće potrebe pokretnih komunikacija i 5G mreža do 30. lipnja 2020. godine ili ako su za- tražile odgodu najkasnije do 2022. godine. Neke zemlje to su već učinile kao primjerice Švedska, Njemačka, Francuska, Austrija, neke zemlje će to učiniti do zadanog roka (Češka, Španjolska, Velika Britanija) dok će Grčka to učiniti do 31. prosinca 2021., a Italija do 30. lipnja 2022. godine. U Hrvatskoj nije usvojen Nacionalni plan djelova- nja kojim se definiraju rokovi oslobađanja pojasa 700 MHz niti je zatražena odgoda tako da će prijelaz na nove frekvencije digitalne zemaljske televizije (DTT) biti napravljen najkasnije do 30. lipnja ove godine sukladno izdanoj dozvoli za nove DVB-T2 HEVC multiplekse M1, M2 i L1. Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji WRC-19 održanoj tijekom listopada i studenog 2019. godine u Egiptu, interese broadcasting sektora zastupali su i predstavnici BNE-a. Su- kladno Rezoluciji 235 donesenoj na konferenciji WRC-15, UHF frekvencijski pojas 470-694 MHz nije bio na dnevnom redu WRC-19 konferencije. Također, ranije navedenom Odlukom 2017/899 EU parlamenta i Vijeća zajamčena je dostupnost tog pojasa za televiziju barem do 2030. godine.

U Parizu održan strateški sastanak

članova BNE organizacije

Autori: Zvonko Glavaš i Tigran Vržina

BROJ 3

prosinac, 2019.

POSVEĆENOST

25

Jedna od glavnih tema konferencija bila je har- monizacija frekvencijskog spektra za IMT-2020 poznatijeg pod nazivom 5G. Oko 15 GHz spektra međunarodno je usklađeno i dodijeljeno za 5G u opsezima iznad 24 GHz. Predstavnici BNE-a par- ticipirali su u radu konferencije cijelo vrijeme usko surađujući s predstavnicima Europske radiodifu- zijske unije (EBU – European Broadcasting Union ) kao i s udrugama i organizacijama iz drugih dije- lova svijeta s ciljem lobiranja i promicanja interesa radiodifuzije. Sudjelovali su također i na prvom pripremnom sastanku za konferenciju WRC-23 održanom neposredno nakon WRC-19, koji je vrlo važan budući da se na njemu određuju radne sku- pine koje će organizirati i koordinirati pripremne studije za sljedeću konferenciju vezano za potrebe i uporabu spektra u frekvencijskom opsegu 470- 960 MHz, a što će biti jedna od tema na WRC-23 konferenciji. BNE će se kroz rad u različitim tehničkim radnim grupama fokusirati na praćenje i analiziranje svih stručnih studija relevantnih za radiodifuziju i upo- rabu spektra povezanih s WRC-23 konferencijom koje će se izrađivati u narednom trogodišnjem raz- doblju. Osim toga jako je važna daljnja promocija DTT-a poglavito u zemljama Afrike i Bliskog istoka koje zajedno s Europom spadaju u ITU Regiju 1. BNE će stoga sudjelovati na više konferencija o uporabi frekvencijskog spektra na tim područjima s ciljem lobiranja za interese radiodifuzije i daljnje korištenje UHF spektra za radiodifuziju bez pro- mjene. Vezano za 5G Broadcast u svijetu postoji više radnih grupa i organizacija koje se bave tom te- matikom kroz tehnički, regulatorni i komercijalni aspekt. BNE je aktivni sudionik u radu nekoliko takvih radnih grupa te također intenzivno prati djelovanje drugih radnih grupa kojih nije direktni član. U zemljama članicama BNE udruge pokre- ću se i testiranja 5G Broadcasta . U Njemačkoj je takvo testiranje, koje su partnerski organizirali IRT, Kathrein, Rohde & Schwarz, BR i Telefonica, službeno završeno krajem listopada 2019. godine, ali laboratorijska ispitivanja i mjerenja još uvijek traju. ORS u Austriji u suradnji s partnerima R&S, ORF, TU-Braunschweig i Enensys pokreće u ožujku ove godine test 5G Broadcasta s dvije odašiljačke lokacije kod Beča. Test bi trebao trajati do trav- nja sljedeće godine s mogućnošću produljenja do kraja 2021. godine, a u prvoj fazi cilj je testirati FeMBMS tehnologiju koja će se koristiti i uspore- diti ju s DVB-T2/DAB+ tehnologijom te prezentirati mogućnosti 5G Broadcasta dionicima radijskog i televizijskog tržišta, dok bi se u drugoj fazi istražile

mogućnosti suradnje s mobilnim operatorima i razvoj novih 5G Brodcast usluga. U Španjolskoj Cellnex također pokreće 5G Broadcast test u suradnji s tvrtkama R&S i Spinner, a prva pre- zentacija je trebala biti na svjetskom kongresu mobilnih tehnologija MWC-2020 u Barceloni koji je na žalost otkazan. Što se tiče implemen- tacije 5G Broadcast tehnologije za distribuciju audio-vizualnih sadržaja još uvijek ima puno nepoznanica. Na tržištu ne postoji prijamnič- ka oprema niti ima naznaka kada bi se ona mogla pojaviti, nema jasne slike što radijski i TV nakladnici žele u vezi 5G Brodacasta , koja je uloga radiodifuzijskih mrežnih operatora, a koja mobilnih operatora i koji poslovni modeli bi se koristili. Za sada je mišljenje većine članica BNE udruge da 5G Broadcast može biti prilika za radiodifuzijske mrežne operatore kao dopuna digitalnoj zemaljskoj televiziji i radiju, ali ne i kao zamjena za njih. U okviru skupa domaćin TDF organizirao je posjet Eiffelovom tornju, simbolu Pariza i Francuske, ali i najznačajnijem odašiljačkom objektu u njihovoj mreži u kojem se također nalazi i dio njihovog NOC-a iz kojeg nadziru i upravljaju glavnim odašiljačkim objektima u Francuskoj. Posjetili smo pogon smješten u pri- zemlju i ispod razine zemlje u kojem su smješte- ni DVB-T odašiljači za osam multipleksa koji se od tamo odašilju, jedan DVB-T2 HEVC odašiljač koji eksperimentalno odašilje UHD programe, FM odašiljači koji odašilju na 31 frekvenciji s te lokacije, DAB+ odašiljači, prostorije s procesnom opremom te prostor u kojem su smješteni agre- gati. Na vrhu tornja nalaze se UHF i UKV-FM an- tenski sustavi, a imali smo i jedinstvenu priliku posjetiti TDF-ove prostorije neposredno ispod antena te kratko uživati u impresivnom pogledu na Pariz noću.

Fotografija: Pariz BNE Autor fotografija: Tigran Vržina

26

Športsko društvo OIV-a ove godine postaje punoljetno

Autor: Ida Balog

Š portsko-rekreacijsko društvo (ŠRD) Oda- šiljača i veza osnovano je 2002. godine kao udruga registrirana u Gradskom uredu za opću upravu i pravna je osoba. Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unap- ređenja organiziranog bavljenja sportskom re- kreacijom svih zainteresiranih djelatnika OIV-a, njihovih članova obitelji, ali i drugih zainteresi- ranih građana. Društvo čine Skupština koja je ujedno i najviše tijelo, a čine ju svi poslovno sposobni članovi, Upravni odbor koji ima izvršnu funkciju i sastoji

se od pet članova te tročlani Nadzorni odbor i tročlana Stegovna komisija. Rad svih tijela Udruge je na volonterskoj bazi, a svi članovi prisutni bilo virtualno ili fizički na skupštinama imaju pravo sudjelovanja u usvajanju planova i programa rada, financijskog plana, izmjenama Statuta te utvrđivanju politike Društva. U skladu s time može se reći kako članovi i vode sam ŠRD. Sjednice koje se sazivaju mogu biti izvanredne, redovite - najmanje jednom godišnje ili izborne - svake 4 godine.

VODSTVO ŠRD OIV

PREDSJEDNIK Jan Šturik

DOPREDSJEDNIK Matej Kihalić

TAJNIK Martina Trgovec

UPRAVNI ODBOR Jan Šturik

NADZORNI ODBOR Darko Bratković

Matej Kihalić

Marijan Pavić Gordan Lepej

Tamara Marcijuš Martina Trgovec Dubravko Balaško

STEGOVNA KOMSIJA Dean Pribolšan Marko Virt Mario Ribarić

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

27

Društvo broji gotovo dvjesto članova, a primar- no se bavi organizacijom redovitih treninga, sudjelovanja na raznim sportskim natjecanji- ma, izletima pa i kulturnim događajima. Članstvom se ostvaruje pravo na korištenje brojnih sportskih objekata u ugovoreno vrije- me, a pojedini članovi već dugi niz godina pre- dano vode razne sekcije sportaša u mnogim aktivnostima. Tako primjerice nogometaši s izvrsnim rezultatima nastupaju u malono- gometnoj ligi JUFS na Velesajmu, a u sklopu OIV-a tradicionalno se u čast poginulom kolegi održava turnir “Denis Karlo Petrinec” koji je postao sportsko-kulinarski događaj koji posje- ćuje velik broj kolega i prijatelja. Postoje planovi i za tenisku ligu, a do tada te- niska sekcija jednom godišnje organizira turnir na Podsusedskim terenima, dok je za skuplja- nje bodova za boje OIV-a u SOKAZ ligi stolnog tenisa zadužen Davor Trbojević. Prva biciklijada održana je 2017. godine, a velik interes pokazao se i za planinarenje te je u tijeku osmišljavanje koncepta koji bi bio optimalan za sve koji bi u dobrom društvu tije- kom vikenda htjeli osvojiti neki vrh Hrvatske. Uz već navedeno postoje i planovi za proši- renje aktivnosti kao što su primjerice jutarnji treninzi u sklopu tvrtke, razne radionice, izleti i posjeti kulturnim događajima.

„Iako ne postoji službeni moto, mogli bismo reći da se vodimo onom poznatom „U zdravom tijelu – zdrav duh.“ Mislim da svima koristi više druženja nakon posla kroz radni tjedan na nekom sportskom terenu, vikendom na izletima ili nekim većim događanjima kao što je primjerice B2Run na koji smo se kao kompanija prvi puta uključili prošle godine. Time stvaramo jednu zdravu radnu atmosferu i izgrađujemo bolje odnose s kolegama s kojima možda i nemamo svakodnevnu suradnju na poslu. Također, pozivam sve da za upite, pohvale i konstruktivne kritike kliknu na stranici OIV Intraneta kućicu ŠRD ili nas kontaktiraju na mail adresu srd@oiv.hr.“ – Jan Šturik, predsjednik ŠRD-a.

28

Prošle godine ugovorena je usluga korištenja Multisport kartice (Benefit Systems) koja nudi razne relaksacijske programe, treninge i sportove na puno lokacija diljem Hrvatske. Nudi fleksibilno korištenje kartice po principu jedan centar – jednom dnevno. U ovom trenutku OIV broji nešto više od 40 korisnika s trendom rasta.

TRAVANJ

SVIBANJ B2Run Rijeka – gat Karoline Riječke 2020 Vrijeme održavanja utrke: 14.05.2020.

Krka HALF – Nacionalni park KRKA 2020 Vrijeme održavanja utrke: 4.04.2020.

B2BTrail – Baška, Krk 2020 Vrijeme održavanja utrke: 24.-26.04.2020.

ZadarHalf – Falkensteiner Punta Skala Vrijeme održavanja utrke: 16.05.2020.

B2Run Split – Splitska riva 2020 Vrijeme održavanja utrke: 23.04.2020.

Uhvati Vitar BIKE maraton – Otok Brač Vrijeme održavanja utrke: 16.05.2020.

TOUGH MUDDER 5K urban – Bundek, Zagreb 2020 Vrijeme održavanja utrke: 24. i 25.04.2020.

LUCKY TRAIL TRAKOŠĆAN – Hotel Trakošćan Vrijeme održavanja utrke: 17.05.2020.

Svi koji se odluče sudjelovati mogu poslati prijave na mail adrese martina.trgovec@oiv.hr i/ili jan.sturik@oiv.hr.

„Biciklijada naziva „Krug oko Save“ bila je hit te se nadamo da će postati i redovit događaj. Nas jedanaest krenulo je u nepoznatu avanturu predvođeni Dubravkom Balaškom. Puno smijeha, dobrog društva, prevaljenih kilometara, ali i jedna probušena guma.“ – Jan Šturik

BROJ 4

ožujak, 2020.

POSVEĆENOST

29

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo našu novu korporativnu web stranicu koja je plod rebrandinga koji smo dovršili 2018. godine. To je bio tek prvi korak i značajan datum u našoj novijoj povijesti kojim smo, osim novog vizualnog identiteta, dobili i novi naziv OIV – digitalni signali i mreže. U tom procesu brandirali smo naše profesionalne usluge te usluge i platforme koje su sada oživjele u novom digitalnom ruhu kako bismo što bolje predstavili naše djelatnosti i učinkovitije komunicirali s korisnicima i potencijalnim poslovnim partnerima. Moderan dizajn, preglednost i odlična organizacija sadržaja, ono je što čini naše novo web odredište mjestom na kojem se na najbolji način predstavljamo javnosti i krećemo u nove poslovne izazove. Osim Hrvatske, korisnicima je dostupna i engleska verzija koja će najbolje komunicirati sve segmente našeg poslovanja na inozemnim tržištima.

Krenite surfati našom novom web stranicom, uživajte u svemu što smo vam pripremili i pošaljite nam svoje dojmove i sugestije.

OIV – digitalni signali i mreže

30

Upoznajemo se još bolje

Intervju

Žene na rukovodećim pozicijama OIV-a

Intervju vodile: Nikolina Grubešić, Ida Balog

Kako rukovoditi OIV-om na „ženski“ način podijelile su s nama Josipa Buntak, Dubravka Duilo, Ivana Ferić Volarević, Ana Grubešić, Ivana Jagar, Marija Pezo, Eva Majstorović, Tamara Marcijuš i Saša Vilović.

AG: Za sebe mogu reći da sam cijelo školovanje bila „štreberica“ i sve razrede završila s odličnim uspjehom, bila oslobođena mature, upisala Gra- đevinski fakultet u Zagrebu gdje sam bila visoko rangirana na prijamnoj listi te naravno, shodno istreniranim radnim navikama završila isti unutar predviđenih rokova. Ne mogu tvrditi da sam imala ambiciju za rukovodećim pozicijama, ali pretpostavljam da me moj stav prema obave- zama i dodijeljenim zadacima spontano doveo tu gdje trenutno jesam. Također, moram naglasiti i da je neophodno da netko taj trud prepozna zbog čega sam izuzetno zahvalna i dodatno mo- tivirana. TM: Oduvijek sam bila ambiciozna, a želja da svoj posao odradim što bolje i da svi budu zadovoljni rezultatom vodila me iz dana u dan. Uz svakod- nevne izazove koji su zahtjevali nova znanja i kreativnost te pomoći kolega mislim da sam se razvila u osobu kakva sam danas.

1. Jeste li imali ambiciju/težili rukovodećim po- zicijama ili Vas je to „snašlo“ - došlo spontano?

Fotografija: Ivana Jagar, Rukovoditeljica Odjela za poslove nabave IJ: Nakon završenog stu- dija svi teže zaposliti se u struci. U tu vrijeme nisam puno znala o OIV-u, ali sam ubrzo shvatila da je to tvrtka u kojoj prven- stveno mogu mnogo na- učiti. Ako se u potpunosti predate poslu, unosi- te strast i entuzijazam mislim da je neizostavno da razmišljate o vlastitom napredovanju koje će se uz već navedeni pristup, dogoditi u ovoj ili nekoj drugoj kompaniji.

BROJ 4

ožujak, 2020.

ISKRENOST

31

najbolji način. Često mi žene unoseći empatiju i analitičnost možemo dati dodatnu vrijednost timskom radu i samim time naša timska odluka može biti potpunija, obuhvatnija i bolja. AG: Ovo pitanje je teško jer ja kao žena ne znam kako razmišlja muški mozak iako se mi žene tru- dimo shvatiti. Mislim da muškarci manje koriste emocije u poslovnom svijetu i manje analiziraju te iz tog razloga drugačije prosuđuju poslovne situacije i objektivniji su. Iako postoji mogućnost da samo ja tako mislim jer sebe kao ženu prepo- znajem u navedenom.

2. Mislite li da ste kao žena morali pokazati više znanja, vještina da biste postigli isti učinak i vrednovanje kao muški kolege, smatrate li to što ste žena svojom prednosti ili nedostatkom ili je to potpuno irelevantno u vašem slučaju? SV: Načelno spol nije bio relevantan, a tu i tamo koja predrasudica nije mi uspjela odveć pokvariti raspoloženje.

JB: Ne smatram da sam morala pokazati više znanja i vještina da bi postigla isti učinak kao muški kolege. Ponekad je biti žena prednost, a ponekad i ne, sve ovisi o situaciji.

JB: Da, mislim da žene i muškarci na drugačiji način prosuđuju poslovne situacije.

EM: Svakako. Mislim da žene puno više o svemu promišljaju i teže donose odluke.

Fotografija: Josipa Buntak, Voditeljica Odsjeka pisarnice

IFV: Ne volim generalizirati, mislim da to ovisi od osobe do osobe, ne toliko o spolu.

MP: Nisam se osjetila zakinutom u nijednom po- gledu, čak naprotiv. U poduzeću koje je većinski muško, teško mi se sjetiti trenutaka kad sam osje- tila nedostatkom činjenicu da sam žena. Možda su relevantnija iskustva kolegica koje rukovode muškim kolegama ili u zanimanjima koja se sma- traju kao pretežito „muška“. EM: Kao žena sam svakako morala pokazivati više znanja, vještina, rada i truda, ne samo da bi postigla isti učinak, već i da bi vrednovanje tog učinka bilo isto. Ne bih govorila o prednostima i nedostacima, mislim da je tu u pitanju više odnos prema radu i drugima. AG: Ne mogu reći da sam kroz školovanje i radni odnos imala predrasude da nešto ne mogu jer sam žena iako sam, prema mišljenju nekih, zavr- šila „muški“ fakultet. Vjerujem da kvaliteta kva- litetu prepoznaje i vrednuje, kako u privatnom tako i u poslovnom svijetu. Što ne znači da ne postoje slučajevi gdje su žene zakinute odnosno da moraju pokazati i doprinijeti puno više kako bi bile jednako vrednovane kao muški kolege.

MP: Svatko od nas na svoj način može prosuđi- vati poslovne situacije, ovisno o situacijama i bez obzira na spol. Najčešće kažu da žene više uklju- čuju emocije u sve pa tako i poslovne situacije, iako moram napomenuti kako poznajem kolege i prijatelje koji su veliki emotivci. TM: Iskreno, u početku DA. Prilično sam emotivna osoba pa mi je trebalo vremena da naučim odvo- jiti emocije kod poslovnih situacija.

4. Prednosti Vašeg radnog mjesta?

MP: Nikad nije dosadno. Volim raditi s ljudima i uvijek sam radila s veli- kim brojem ljudi. Od isku- stava zaposlenika možeš dobiti najčišću sliku, a po- gotovo jer smo poduzeće gdje postoje zaposlenici koji u OIV-u rade cijeli po- slovni vijek. Ta iskustva koja mi pričaju nešto su najdragocjenije.

3. Mislite li da žene i muškarci na drugačiji način prosuđuju poslovne situacije?

Fotografija: Marija Pezo, Rukovoditeljica Odjela za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

DD: Moguće. No, to je dobro, zato i trebamo su- rađivati.

SV: Moj osobni doživljaj prednosti je, lažan ili ne, intenzivan osjećaj da sam upućena u poslovanje OIV-a i da svojim radommogu pridonijeti kolektivu.

IJ: Muškarci mogu biti brži i pragmatičniji u do- nošenju odluka što ne mora uvijek biti nužno i

32

AG: Imam apsolutni uvid u CAPEX i OPEX svih organizacijskih jedinica, pa se lakše usporediti i ocijeniti u odnosu na druge. Što se infrastruk- ture tiče, koliko god zahtjevna i komplicirana bila, prednost je ta što kada se izvode radovi na nekom objektu imam mogućnost otputovati na brda sa najljepšim pogledima u Hrvatskoj, a lijepo je biti dio tima u velikim realiziranim projekatima u OIV-u. TM: Mislim da su najveće prednosti moguć- nost sudjelovanja u donošenju odluka i prilike za inicijativu kod realizacije projekata od izni- mne važnosti za OIV te utjecaj na uspješnost poslovanja. Onaj neopisivo dobar osjećaj kad se posao uspješno dovrši jer to je potvrda da Odsjek uspješno obavlja svoj posao te da imamo osigurane redovne i sigurne prihode što je danas nažalost sve rijeđe. IFV: Nikad nije dosadno, posao je jako dinamičan i raznovrstan.

granu prava, razgovarati s nizom ljudi koji su me upućivali sljedećem tijelu nadležnom za oružje i sport dok konačno nismo našli rješenje. AG: Sanacija i energetska obnova tornja Sljeme bi definitivno bio do sada najizazovniji projekt u dosadašnjoj karijeri. Toranj je sam po sebi spe- cifičan i zahtjevna je građevina, klimatski uvjeti također, a kontrolirati sve tehničke parametre, koordinirati sve tehničke procese i sudionike u gradnji unutar zadanih rokova i voditi brigu o opremi na tornju koja je ključna za poslovanje OIV-a pravi je izazov. MP: Svaki dan je izazov. Vodim Odjel gdje na dnevnoj bazi postoje izazovne situacije i trenuci kad moraš zaposleniku priopćiti lijepu vijest, ali i neku manje lijepu. EM: Rekla bih da je pozicija na kojoj sam sada najizazovnija jer se zapravo radi o srednjem ma- nagmentu i potrebno je sve izbalansirati i prema nadređenima, ali i prema zaposlenicima kojima sam ja nadređena. TM: Izazov u OIV-u je svaki dan, ali jedna od naj- izazovnijih situacija je bila dovršiti sve u rokovi- ma za svečano otvorenje Ugljana, a raznorazni problemi i neočekivane situacije pojavljivali su se svakodnevno. 6. Kao direktorica/rukovoditeljica/voditeljica odgovorni ste za izvršenje zadataka, ali i za ljude kojima su zadaci dodijeljeni, što je izazovnije posao ili ljudi?

5. Koji projekt/ situaciju biste izdvojili kao naj- izazovnije u Vašoj dosadašnjoj karijeri?

IFV: Za mene je veliki izazov bio dolazak u ovu sredinu jer je sve, od vrste poslova koje ovdje radim do načina na koji se radi i to što sam na poziciji voditelja potpuno drugačije od onog što sam do sada radila u svojoj karijeri.

JB: Podjednako je izazovno i jedno i drugo, ali u mojem dosadašnjem iskustvu s ljudima je teže.

Fotografija: Ivana Ferić Volarević, Voditeljica Odsjeka za održavanje nekretnina

IFV: Ovisi o situaciji – nekad jedno, a ponekad i drugo.

IJ: Budući da vodim odjel koji je jedan od pot- pornih odjela unutar kompanije nije lako izdvoji- ti jedan projekt kao najizazovniji. Krajem prošle godine potpisan je ugovor za nabavu PIS-a te vjerujem kako će njegova implementacija biti naj- izazovniji projekt s kojim se moj odjel imao prilike susresti. Bit će potrebno uložiti veliku energiju i trud, ali rezultat će itekako pridonijeti kvaliteti poslovanja kako našeg odjela tako i cijelog Druš- tva. SV: Bilo je par opakih sporova no ne bih o njima. Najneobičniji izazov bila je donacija puške naža- lost pokojnoj kolegici koja se natjecala u streljaš- tvu. Trebalo je proučiti meni dotad nepoznatu

SV: Kako je odjel rastao, a time i posao, tako su rasle i dvojbe kako raspodijeliti poslove - isto- dobno osigurati širinu znanja i raznolikost poslova nužne za međusobne zamjene, ali i dubinu znanja i specijalizaciju po granama prava. Upravo to pove- zivanje ljudi i poslova predstavlja najveći izazov. IJ: I jedno i drugo ima svoje izazove. Nastojim voditi na način „ leading by example “ te svojim radom biti cijenjena od kolega, a time mi posao vođenja ljudi postaje lakši. Oduvijek se smatram dijelom tima s kojim radim, a onda i vođenje po- staje efikasnije.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40

Made with FlippingBook Learn more on our blog