OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

Uspješno održan četvrti Dan strategije i planova OIV-a 5

OIV Spectrum Lab

Intervju: Žene na rukovodećim pozicijama OIV-a 30

12

Godina II.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

Radno mjesto Biokovo

Made with FlippingBook Learn more on our blog