Somnus nr 2_2017

søvnforeningen

Lærer leger om søvn

Nicolas Øyane, leder på Senter for kvalitet i legekontor, kurser allmennleger i søvnsykdommer sammen med søvnspesialist Bjørn Bjorvatn.

4

INSOMNI

VAKSINESYKE  Søvnløse pasienter som får hel-auto- matisk behandling på nett, sovner dobbelt så fort og sover en halvtime lenger.  Joachim blir ikke trodd, men livet er snudd på hodet for en hel familie.  Robert Eriksen i Harstad greide å utdanne seg til kokk – men narkolepsien gjør det vanskelig å jobbe.

19

2 20 17

8

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker