Unil-bærekraftsrapport 2022


Innholdsfortegnelse
2

Forord adm dir 3
3

Hoydepunkter 4
4

Opprinnelse 6
6

Internkommunikasjon 7
7

Forbruker og baerekraft 8
8

Vaare maal 10
10

Klima og miljo 12
12

Klimaregnskap 13
13

Mindre kjott 14
14

Tiltak mot matsvinn 15
15

Plasthierarkiet 16
16

Plastreduskjon 17
17

Smartere emballasje 18
18

Mennesker og sosial utvikling 20
20

Likestilling 21
21

Aapenhetsloven 22
22

Menneskerettighetsbrudd 23
23

Samarbeidsprosjekter 24
24

Sunnhet og folkehelse 30
30

Intensjonsavtalen 31
31

First Price hedres 32
32

Tydeligere merking 33
33

Dyrevelferd 34
34

Ny fagsjef 35
35

Kvalitet og produkttrygghet 36
36

Mindre svinn 37
37

Beredskapssaker 38
38

Produktsvindel 39
39

Nye retningslinjer 40
40

Oppsummering 42
42

Status på utvalgte maal 43
43

Produktoptimalisering 45
45

Sertifisering og ­merkevareordninger 48
48

Baerekraftstemaet 49
49

Om Unil 50
50

Made with FlippingBook flipbook maker