Somnus nr 1_2014

Foreningen for søvnsykdommer

Sover løven?

Mer enn en halv million nordmenn kan ha en søvnsykdom. Køene for utredning er kjempelange. 85 % forblir udiagnos- tisert og ubehandlet. Søvnapné er mest utbredt. Steinløvene foran Stortinget har fått pustemaske. I mars aksjonerer

1 20 14

Søvnforeningen foran Stortinget. Da skal vi vekke både løvene og Stortingsrepresentantene.

Made with <A HREF="https://blog.flippingbook.com/" TITLE="">FlippingBook</A> Learn more on our blog