Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Arkivaliet er transskriberet af Tove Petersen, frivillige medarbejder ved NæstvedArkiverne, juni 2016.

Toksværd vagtværn

Anton Jensen Nr. Tvede

Som vi ved var det den 19. september 1944, at det danske Politi blev afskediget af Tyskerne, dette brutale overfald blev trodset af forskellige Sogneråd, idet de dannede et såkaldt Vagtværn til at forestå og medvirk til Opholdelse til Sikkerhed, Ro og Orden indenfor Kommunens Rammer (dette valg gjaldr 1. august 1945. I Toksværd blev udpeget, Smed Laursen, Nr, Tvede. Vognmand Joh. Sørensen, Toksværd, Hestehandler Aage Nielsen, Toksværd samt Vognmand Anton Jensen, Nr. Tvede, sidstnævnte som Formand.

I den Tid havde Vagtværnet forskellige Oplevelser, skrevet 72 Rapporter samt anholdt og arresteret 12 Personer samt Shalburgmand.

En af de sidste Dage i Juli Måned afholdt Sognerådet en Afskedsfest for Vagtværnet paa Alderdomshjemmet i Sørup, hvor Sognerådsformand G. Peter Nielsen, Sørup efter endt Spisning takkede Vagtværnet for et helt igennem veludført Arbejde og som Bevis herfor blev blandt andet Lygter, Gummiknipler m.m. som engang var udleveret, overdraget i privat eje til de forskellige Personer – dog maatte Formandens Hund nøjes med et ekstra Ben!

Nr. Tvede, den 1. August 1945

Anton Jensen

Timebetaling til Vagtværnet blev sat til 3Kr. pr. Time pr. Mand og Kørselsgodtgørelse til og fra Haslev Arrest efter Formandens Skøn, som selv passede og førte Regnskab

Fra 1. April til 1. Juni i alt 69 Timer

Bil til Haslev kr. 207,oo

Tlf og Porto 30,00

14,00

Indsendt Regning d. 12 Juni i alt 251,00

Nr. 1

Vagtværnet blev Lørdag d. 14. Oktober 1944 underrettet om, at der var fra Arbejdsmand Joh. Petersen, Toksværd Landevej, stjaalet 1 Herre- og Damecykel. Vagtværnet satte sig straks i gang med en undersøgelse om Sagen.

Nr. Tvede d. 16. Okt. 1944

Anton Jensen

Made with FlippingBook - Online magazine maker