somnus nr 1_2020

søvnforeningen

1 20 20

e-blad

Fikk erstatning, men staten anker dom Hun vant mot staten i tingretten, som mente at idiopatisk hypersomni kan være en del av samme sykdomsgruppe som narkolepsi. Etter ti trøtte år trodde 24-åringen at hun hadde rett til erstatning. Men nå har staten bestemt seg for å anke dommen. 14

God råd mot smitte

Hypersomnisymposium: Søvneksperter overkjøres

8

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online