OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

Na lokaciji Ilin Vrh započinje izgradnja višenamjenskog infrastrukturnog objekta

CRONECT

Intervju: Krizni stožer (COVID-19)

14

18

35

Godina II.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

Osvrt na ostvarene rezultate i planovi za budućnost

Made with FlippingBook Learn more on our blog