OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

Korporativni magazin Odašiljači i veze d.o.o. www.oiv.hr/oivin

Na lokaciji Ilin Vrh započinje izgradnja višenamjenskog infrastrukturnog objekta

CRONECT

Intervju: Krizni stožer (COVID-19)

14

18

35

Godina II.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

Osvrt na ostvarene rezultate i planovi za budućnost

SADRŽAJ

2

SIGURNOST

1

Sigurnost Uvodna riječ - Robert Bogdanić / 4

Osvrt na ostvarene rezultate u 2019. godini… i pogled na budućnost OIV-a – Mate Botica / 6

POSVEĆENOST

2

Posvećenost Krenula sljedeća faza sanacije odašiljača Sljeme / 9 Preseljenje opreme na najvišem simbolu glavnoga grada teče u zadanim rokovima / 10 Na objektu Belje „Đuro Podboj“ obnovljen kompletan FM pogon / 12 Zamijenjena oprema digitalne mikrovalne veze na Borincima / 13 Na lokaciji Ilin Vrh započinje izgradnja višenamjenskog infrastrukturnog objekta / 14

Odgođen prelazak na novi DVB-T2HEVC sustav / 15 Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između OIV-a, OIV Spectrum Lab-a i FERIT-a / 16

OIVijesti / 17 CRONECT / 18 Povećan interes i zahtjevi za korištenje OIV CRONECT radio komunikacijske mreže / 24 Završeno proširenje DAB+ mreže / 25 Pregled DAB+ u Europi / 26 Održana 10. sjednica Glavne Skupštine i sastanak Upravnog odbora BNE organizacije / 30 Obilježena 94. godišnjica Odašiljača i veza / 32

ISKRENOST

3

Iskrenost Djelatnici, Uprava i Nadzorni odbor OIV-a donirali 241.719,63 kuna za borbu protiv koronavirusa / 34 Intervju: Krizni stožer OIV-a (COVID-19) / 35 Rezultati anonimne ankete / 39 Povjerenstvo za uklanjanje posljedica potresa kod zaposlenika / 42 Čestitke i dobrodošlica / 43

SURADNJA

4

Suradnja Putujemo - Kuba / 44

BROJ 5

lipanj, 2020.

SIGURNOST

3

U prošlom izdanju OIVin časopisa najavili smo ideju o formiranju muzeja koji će sačuvati tehnologije koje su dio naše povijesti i koje se više ne koriste te se nadamo kako ste već kontaktirali kolegu Borisa Šmudlu te dali svoj doprinos. Budući da ćemo sljedeće, 2021. godine, obilježiti 95. obljetnicu postojanja našeg Društva u planu je i izdavanje monografije kako bismo zauvijek obilježili i taj značajan događaj. Početak naše djelatnosti veže se uz prvo odašiljanje radijskog signala 1926. godine kada je u rad puštena prva radijska postaja na srednjem valu na Markovom trgu, a ujedno ćemo obilježiti i drugu važnu obljetnicu, 65 godina od početka televizijskog odašiljanja s Tomislavova doma na Sljemenu. Molimo sve bivše i sadašnje djelatnike koji mogu pridonijeti svojim znanjem i idejama da se jave na mail adresu Odjel_za_korporativne_komunikacije_i_ marketing@oiv.hr.

4

ROBERT BOGDANIĆ , rukovoditelj Samostalnog odjela za korporativnu sigurnost

Sigurnost u nesigurnom vremenu

ureda za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i ko- rupcije. Svoje znanje u području sigurnosnih rizika testirao sam i u privatnom sektoru, a početkom ove godine postao sam dio tima naše kompanije. Hvala Vam na srdačnoj dobrodošlici.

KOJA JE NAŠA SVRHA ?

Definicija da je „Korporativna sigurnost u suvreme- nim i promjenjivim uvjetima današnjice strateški pri- oritet za održivost i uspjeh modernih kompanija“ nije samo floskula. Potvrđena je to i dokazana činjenica i u ovim izvanrednim situacijama zbog korona virusa i nedavnog potresa u Zagrebu. Sigurnost i zaštita zdravlja svih naših zaposlenika, a što podrazumijeva i uspostavu visokih standarda zaštite na radu imaju ključnu ulogu… Jer tko u ovom izazovnom vremenu radi, treba imati i posebnu zaštitu. Zato je važno da u našoj kompaniji imamo razvijene jasne i u praksi primjenjive moduse po- stupanja, a kojih se svi zajedno za našu dobrobit trebamo odgovorno pridržavati.

Fotografija: Rober Bogdanić, rukovoditelj Samostalnog odjela za korporativnu sigurnost

O ČEMU JE ZAPRAVO RIJEČ ?

Moto nam je: Mi smo Vaš SOS!

Drage kolegice i kolege,

kao Vaš novi kolega ipak nisam novi u našim Novina- ma, jer sam u prošlom broju „izašao“ pod naslovom „Novi zaposlenici i bebe“ :), a ovoga puta dana mi je prilika za Uvodnu riječ, kako bih Vam u ova zasigurno izazovna vremena ukratko predstavio važnost rada naših timova u Samostalnom odjelu za korporativnu sigurnost.

Siguran , a pritom brz protok informacija putem digitalnih tehnologija posebice u uvjetima rada na daljinu; Osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu svih naših zaposlenika i svih naših objekata; Sustav zaštite na radu i zaštite od požara, a što obuhvaća prioritetno zaštitu naših zaposlenika koji su izloženi posebnim uvjetima rada, zaštitu od nezgoda na radu kao i osiguranje zaštitnih sredstava i opreme za rad te razvoj i održavanje sigurnog sustava zaštite od požara.

UKRATKO O MENI

Kao diplomirani kriminalist, svoj dosadašnji tridese- togodišnji radni vijek proveo sam u funkciji zaštite ljudi i njihove imovine. Kao zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova postupno sam napredovao do radnog mjesta rukovoditelja Policijskog nacionalnog

BROJ 5

lipanj, 2020.

SIGURNOST

5

NAŠ USTROJ: Timski rad je naš postulat djelovanja tako da se naš ustroj sastoji od tri međusobno povezana tima: • Tim za informacijsku sigurnost • Tim za tjelesnu i tehničku zaštitu • Tim za zaštitu na radu i zaštitu od požara

U narednom razdoblju definirat ćemo i još jednu važnu ulogu u našoj kompaniji za koju smo uvidje- li da nam nedostaje, a to je „Business continuity“ i krizno upravljanje. Potrebno je posložiti više procesa da u uvjetima kriznih situacija osiguramo nastavak poslovanja svakog segmenta rada. Ukratko - očeki- vati neočekivano, predvidjeti nepredviđeno!

UMJESTO ZAKLJUČKA

I na kraju možemo reći, da se s vremenom afiniteti mijenjaju, dok je potreba za sigurnošću konstanta!

SIGURNOST PRIJE SVEGA!

Ako bismo zavirili u svijet interneta prije ove krize najtraženija riječ ukucavana u „GOOGLE“ bila je iz domene sporta, a sada je to riječ COVID , nevidljivi neprijatelj koji pod mikroskopom izgleda kao kruna (lat. Corona: vijenac, kruna) i koji je neočekivano za- vladao svijetom predstavljajući stvarnu opasnost. A da bi izbjegli tu opaku pošast trebamo se znati čuvati, trebamo sustavno ulagati u prevenciju i pritom biti i ostati odgovorni. Zato je pred nama još puno posla kako bismo bili spremni i u budućnosti odgovoriti na različite sigurnosne izazove koje nam donosi moder- no doba. A na tom putu nek nam upravo sigurnost, posvećenost, iskrenost i suradnja bude nit vodilja!

U novonastalim okolnostima, u vrijeme pandemi- je uzrokovane korona virusom, računalo i sigurna veza za mogući rad od kuće postali su najtraženija roba na tržištu. Stoga nam je cilj da se u narednom razdoblju usmjerimo na osnaživanje kapaciteta Tima za informacijsku sigurnost uz istovremeni razvoj i implementaciju standarda koji se odnose na naše već donesene suvremene politike informacijske si- gurnosti. Tim za tjelesnu i tehničku zaštitu , gotovo pune dvije godine, marljivo i temeljito radi na multimodularnom projektu implementacije sustava tehničke zaštite na svim većim objektima OIV-a. U punu funkciju stav- ljeno je petnaest objekata, a radovi nisu stali ni za vrijeme ove pandemije jer je upravo u tijeku ugradnja sustava vatrodojave, videonadzora, protuprovalnog sustava i kontrole pristupa na objektu Psunj, a potom slijedi i Moslavačka gora. Tim za zaštitu na radu i zaštitu od požara svoju dje- lotvornost potvrđuje i u izvanrednim situacijama. Tijekom krize virusa COVID-19 uspjeli smo nabaviti za sve zaposlenike zaštitnu opremu: dezinficijense, zaštitne rukavice od nitrila i dvoslojne maske od pamuka domaćeg proizvođača visoke kvalitete. Mišljenja smo da se svaka kuna uložena u pravovre- menu prevenciju vraća sedmerostruko! Tako smo već početkom svibnja započeli s nabavom beskontaktnih toplomjera te postavom barijera na ulazima radi de- zinfekcije obuće. No, ovdje je važno naglasiti da nam je od svega najvažnija svijest zaposlenika o važnosti samozaštitnog ponašanja, tako da postavljanjem upozorenja i drugih znakova obavijesti na vidljiva mjesta, radimo na senzibilizaciji svih nas s ciljem oču- vanja zdravlja i sigurnosti. S radošću možemo reći da do sada niti jedan zaposlenik naše kompanije nije zaražen virusom COVID-19.

Sigurnost i zaštita zdravlja svih naših zaposlenika, a što podrazumijeva i uspostavu visokih standarda zaštite na radu imaju ključnu ulogu… Jer tko u ovom izazovnom vremenu radi, treba imati i posebnu zaštitu. Zato je važno da u našoj kompaniji imamo razvijene jasne i u praksi primjenjive moduse postupanja, a kojih se svi zajedno za našu dobrobit trebamo odgovorno pridržavati.

6

RIJEČ UPRAVE

Osvrt na ostvarene rezultate u 2019. godini…

...i pogled na budućnost OIV-a

Nastavili smo ulagati u budućnost - naše investicije u 2019. godini bile su veće nego li zbrojena ulaganja iz 2013., 2014. i 2015. godine zajedno. Sve smo to učinili bez novih zaduženja, otplativši sve bankovne kredite iz prijašnjih razdoblja.

Pogled na proteklu godinu doista je impresivan! Za- divljujuće je koliko smo toga postigli! Kontinuirani rast naših operativnih i financijskih pokazatelja u proteklim godinama natkrilili smo poboljšanjima i još većim uspjesima u 2019. godini. Diversificirana je ponuda naših usluga, a ponovno ostvarenim rastom prihoda, povećali smo ukupni rezultat za daljnjih 4,2% u odnosu na ionako odličnu 2018. godinu.

Indikator ukupnih prihoda (u mil. kn)

Podvući ćemo crtu i pogledati unatrag, što smo sve učinili dobro, a što loše tijekom 2019. godine. Pomno ćemo ispitati jesmo li nešto mogli bolje i jesmo li pri- premili dobre temelje za 2020. i godine koje dolaze!

OSTVARENI REZULTATI

Pobijedivši na otvorenom međunarodnom natječaju osigurali smo 10 godišnju dozvolu za odašiljanje u DVB-T2 HEVC tehnologiji, stabilizirajući i osigura- vajući dio prihoda iz osnovnih djelatnosti sve do 31. prosinca 2030. godine.

BROJ 5

lipanj, 2020.

SIGURNOST

7

ULAGANJE U BUDUĆNOST

Indikator ukupnih rashoda (u mil. kn)

Tijekom 2019. dovršen je cijeli niz velikih investicij- skih projekata. Izgrađen je, dovršen i u pogon pušten novi velebni infrastrukturni objekt na otoku Ugljanu, dovršeni su novi objekti Krk Kras, zamijenjeni stu- povi na lokacijama Koromačno i Cavtat. Započeta je zamjenska izgradnja strateškog objekta na Petrovoj Gori, kao i zamjenska izgradnja objekata na lokacija- ma Brinje i Goveđari, zamijenjeni su brojni agregati, trafostanice, rekonstruirani su vodovi, automatizira- ni ključni objekti. U 2019. godini na najznačajnijim objektima ugrađena je nova DVB-T2 oprema, a DAB+ odašiljanje digitalnog radijskog signala prošireno je na dodatne lokacije, dodatno je investirano i u povećanje sigurnosti i još mnogo toga…. Dok je iza nas još jedna izuzetno uspješna godina, ispred nas je razdoblje novih izazova i neizvjesno- sti. Naša misija osnaživanja društva kroz tehnološki i troškovno stabilne infrastrukturne sustave nikada nije bila važnija nego upravo sada u vrijeme epidemi- je, potresa i globalnih prijetnji. Pandemija i nadolaze- ća gospodarska kriza traže od nas pouzdanu uslugu prijenosa, trajnosti, otpornosti i sigurnosti sustava u uvjetima smanjenih gospodarskih mogućnosti. Započeto usklađivanje poslovanja u kriznim uvjeti- ma, neće i ne smije zanemariti nadolazeće tehnološ- ke promjene, kao ni potrebu održavanja tehnološke i gospodarske konkurentnosti. Poslovanje prema načelima odgovornosti, razumijevanja i solidarnosti zahtjeva brigu za vlastiti tržišni prosperitet i brigu za nakladnike, zaposlenike, korisnike, ali i razumijevanje za potrebe i prioritete vlasnika – Republike Hrvatske. Očekujemo da će bez obzira na mogućnost krize, u sljedećem srednjoročnom razdoblju od deset ili dva- deset godina tehnološke i poslovne promjene biti veće nego li u posljednjih 100 godina. Naša je namjera da kao agilan sudionik tržišta, anticipirajući promjene, pravovremeno pripremimo nove proizvode i usluge te implementiramo nove tehnološke i tržišne strate- gije. Fokus ostaje razvoj postojećih i stvaranje novih platformi za dugoročni rast kompanije i doprinos boljitku cijele Republike Hrvatske. Naši planovi u pripremi stoga su dio dugoročnih strategija prosperitetnog razvoja OIV-a znatno izvan trajanja mandata Uprave. Razvijamo čak 30 novih strateških inicijativa za treće desetljeće 21. stoljeća. Kao tehnološki jedna od najnaprednijih kompanija s liste Društava od posebnog državnog interesa naša je zadaća biti lider implementacije dugoročnih visoko tehnoloških strategija u RH. Svjesni potencijala OIV-a, kritičnu nacionalnu infrastrukturu koja nam je po- vjerena na gospodarenje nastojat ćemo oplemeniti

U svim ključnim poslovnim područjima stvoren je napre- dak, a operativna otpornost gradi se sve učinkovitijom kontrolom troškova. Stroga kontrola troškova rezultirala je gotovo identičnim rashodima kao i 2018. godine.

Indikator EBITDA (u mil. kn)

Zamrzavanje troškova u kombinaciji s povećanjem prihoda povećalo je operativnu dobit (EBITDA) za 19,3%.

Indikator neto dobiti (u mil. kn)

Naša čista (neto) dobit u 2019. godini najveća je od osamostaljenja Odašiljača i veza, dakle od 2002. godine, iznosi rekordnih 52 milijuna kuna, a povećana je za 17,8% u odnosu na 2018. godinu.

Nismo se samo bavili štednjom i povećanjem prihoda.

8

Bez dugova, s dobrom likvidnošću i zdravom bilan- com, naš temelj nije plitak već je duboko zasađen u gotovo stoljeće dugoj tradiciji. Na toj tradiciji temeljimo i predstojeću implemen- taciju NP-BBI projekta - izgradnju nacionalne širo- kopojasne optičke infrastrukture diljem Republike Hrvatske novcem iz strukturnih EU fondova. Samo NP-BBI projekt, kojeg pripremamo dulji niz godina povećati će ukupnu imovinu OIV-a čak dva puta. Taj projekt krajem 2019. i službeno je prihvaćen od strane JASPERSA - partnerstva Europske komisije, EIB-a, EBRD-a i KfW-a.

ODGOVORNOST ZA ZAPOSLENIKE I DRUŠTVO U CJELINI

OIV brine o svojim ljudima. Sami ste svjedoci poja- čane brige o zaposlenicima tijekom 2019. godine. Uz fleksibilno radno vrijeme svim djelatnicima omogu- ćeno je novo dopunsko i dodatno osiguranje, treći mirovinski stup, a povećani su i iznosi prigodnih na- grada. Uz daljnje zalaganje naših djelatnika, nastavit ćemo dostizati visoko postavljene ciljeve, omogućiti daljnji rast i razvoj OIV-a te nastaviti suštinski brinuti o dobrobiti svojih zaposlenika i njihovih obitelji. OIV brine i o društvu u cjelini, a to je ponovno pre- poznato u 2019. godini kada smo dobili još jedno priznanje za društveno odgovorno poslovanje. Podvlačeći crtu i razmišljajući o postignućima pro- teklih godina, ali i o budućnosti pred nama, želim iskazati iskrenu zahvalnost svim zaposlenicima OIV-a zbog njihove predanosti zajedničkom cilju. Ta predanost vidljiva je danas, kao što je bila vidljiva i za vrijeme rata, kada je kontinuiranim održavanjem omogućena povezanost i neprekidna informiranost svih građana RH. Ne prestajem biti zadivljen kre- ativnošću i hrabrosti većine naših zaposlenika koji svaki dan iznova kvalitetno odrađuju svoj posao. Oni su izvor mog nepokolebljivog povjerenja u vlastite sposobnosti, u našu budućnosti i postizanje visoko zacrtanih ciljeva. Budu li zbog globalnih poteškoća naši planovi i odgođeni, pronaći ćemo načine za nji- hovu realizaciju u bliskoj budućnosti.. Danas smo izloženi novim poslovnim izazovima, ali naše korporativne vrijednosti - usredotočenost na postavljene ciljeve, otvorenost novim znanjima, su- vremenim tehnologijama te najboljim korporativnim i organizacijskim praksama uz prepoznatljivu preda- nost zaposlenika našoj misiji jamstvo su prosperiteta i svijetle budućnosti OIV-a.

i poboljšati za ubrzavanje razvoja Hrvatske i šire društvene zajednice. Uvjeren sam da ćemo u pot- punosti iskoristiti tehnološke i tržišne prilike koje bez obzira na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemi- jom zasigurno nadolaze. Nastavljamo razvijati postojeću imovinu i postojeće platforme OIV-a. Započeti dvogodišnji projekt sana- cije i revitalizacije Sljemenskog tornja omogućiti će višenamjensko korištenje našeg kapitalnog objekta, širenje djelatnosti na turizam, daljnju diverzifikaciju i dugoročno povećanje prihoda. Nakon 44 godine naša će perjanica konačno biti otvorena javnosti, građanima Hrvatske i cijeloga svijeta. Uz sve ostalo OIV-u i Republici Hrvatskoj ovaj projekt donijeti će novu promociju i povećanu vidljivost u međunarod- noj javnosti.

Mate Botica

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

9

Krenula sljedeća faza sanacije odašiljača Sljeme

Autor: Ida Balog

N akon što je u lipnju 2019. godine započe- ta sveobuhvatna sanacija objekta Sljeme, u travnju ove godine ušli smo u sljedeću fazu obnove najvišeg simbola grada Zagreba i zaštitnog znaka Medvednice. U ovoj fazi radova planirano je unutarnje ure- đenje gornje gondole s pripadnim strojarskim i elektro instalacijama, zamjena dizala, uređenje stepeništa u trupu stupa, unutarnje uređenje turističkog ulaza i dijela dvorišne zgrade za turi- stičko ugostiteljsku namjenu te sanacija vanjske ovojnice i krova donje gondole. Projekt je podijeljen u sedam faza, a ovom obno- vom zaustavit će se propadanje tornja kao izu- zetno značajnog infrastrukturnog objekta OIV-a te bitno produžiti njegova trajnost.

Završetak cjelokupnog projekta planiran je u drugoj polovici 2021. godine.

10

I U IZAZOVNIM VREMENIMA

Preseljenje opreme na najvišem simbolu glavnoga grada teče u zadanim rokovima

Autori: Pavao Vitaljić, Ida Balog

Sveobuhvatna obnova objekta Sljeme, osim što je zahtjevan građevinski pothvat, OIV-u donosi i dodatne izazove. Dok traje obnova, potrebno je sve sustave koji rade na njemu održati potpuno funkcionalnima.

T oranj na Sljemenu dom je TV i radio odašiljačima koji pokrivaju daleko najveći broj stanovnika u Republici Hrvatskoj i jedna od glavnih točaka u OIV-ovoj komunikacijskoj mreži - poglavito mikro- valnih veza, ali na njemu su smještene i tehnologije poput DMR-a, IOT-a, MPLS-a te mnoge druge. Toranj je zbog svog položaja i opremljenosti idealna lokacija za smještaj EKI pa se tako na njemu nalazi i oprema brojnih „podstanara“ koji se većinom bave infrastrukturnim sustavima poput telekomunikacija, plinovoda, naftovoda i sl., a ova oprema služi im za komunikaciju te upravljanje i nadzor dijelovima su- stava. Većina opreme ima antene koje su smještene na vanjskom dijelu stupa. One za TV i radio odašiljače nalaze se iznad gornje gondole i restorana odnosno iznad područja izvođenja radova dok je većina osta- lih antena smještena na pet platformi, od 7. do 11. kata tornja. U sklopu radova uređuju se i spomenute platforme pa je u skladu s time potrebno osloboditi prostor, ali i omogućiti neometani rad svih sustava. Zato su pro- jektanti OIV-a napravili plan privremenih preseljenja opreme koji realizira Sektor za tehnološke operacije predvođen „mehanikom“, a koje ni opća blokada zbog koronavirusa nije usporila.

U prvoj fazi izmještene su sve antene s 8. i 9. kata na kojima se uglavnom nalazila oprema podstanara te je ista premještena na 10. kat. Demontirani su i svi nosači antena pa su 8. i 9. kat u potpunosti ispražnje- ni, čime je omogućeno njihovo preuređenje. Na 10. katu su prvo napravljeni novi nosači kako bi se na njih mogla smjestiti sva dodatna oprema, a zatim je bilo potrebno razmjestiti već postojeću opremu na tom katu kako bi se napravilo dodatnog mjesta. Preseljeno je ukupno 30-ak različitih antena, veličine uglavnom do 1,8 metara u promjeru. Uz navedeno, cijeli stup s baznom stanicom jednog telekoma, koji se nalazio na terasi iznad glavnog ulaza pomaknut je za cca. pet metara kako ne bi smetao izvođenju radova.

S ograde platforme na 8. katu, uz pomoć posade objekta, skinut je svjetleći logo Odašiljača i veza, kako bi u skoroj budućnosti stup mogao zasjati obnovljen s novim logom.

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

11

Budući da se često radi o velikim antenama, prese- ljenje opreme s jednog na drugo mjesto nije jedno- stavno. Potrebno ih je u komadu, već sastavljene preseliti s vanjske strane objekta s jednog kata na drugi. Prije toga potrebno je snimiti postojeće stanje, konfigurirati i ugasiti aktivnu opremu, rastaviti osjet- ljive dijelove, odspojiti sve kabele, premjestiti antene, produžiti te potom ponovno spojiti sve kabele te dosmjeriti antenu kako bi se postigla ista funkci- onalnost kao prije selidbe. To je potrebno odraditi vodeći računa da prekid po anteni bude što kraći, uglavnom do nekoliko desetaka minuta, kako bi se omogućilo nesmetano korištenje sustava. Sve to za- htjeva specifična znanja i alate za svaki pojedini tip uređaja, uz neizostavnu opremu i stručnjake obučene za rad na visini. Navedeno je posebno zahtjevno u uvjetima kada je na platformi mnogo opreme koja uzrokuje snažno elektromagnetsko polje što utječe na rad mjernih instrumenata. Sve radove potrebno je uskladiti i s vremenskim uvjetima te podstanarima i vlasnicima opreme koji su uglavnom u potpunosti prepustili izvođenje radova OIV-u, što je pokazatelj dobrih partnerskih odnosa i povjerenja koje imaju u naše djelatnike.

Neki od njih imaju specifičnu opremu koja zahtjeva pronalazak točne mikrolokacije antene kako bi sve ispravno radilo, a opet lokacija mora biti takva da ne smeta nikakvoj drugoj opremi. Dodatno, zbog važnosti komunikacije koju neki podstanari preno- se svojim uređajima bilo je potrebno koordinirati i vrijeme selidbe kao i redoslijed i trajanje pojedinih selidbi antena. Sve radove trebalo je uskladiti i s izvođačima radova kojima OIV nije vršio uslugu razmještanja. Budući da se radi o mnoštvu opreme koja ima svoje specifične zahtjeve i malom prostoru na koji je treba smjestiti ovi radovi zahtijevali su i dozu kreativnosti i impro- vizacije što je uz dobru suradnju uspješno odrađeno. Uz sve navedeno, potrebno je spomenuti i druge, uobičajene probleme poput toga da je Sljeme gra- dilište pa je potrebna koordinacija s građevinarima, ali i činjenicu da se zbog građevinskih radova liftovi uglavnom ne mogu koristiti te da je nastupila totalna blokada zbog koronavirusa. Unatoč svemu, za sve probleme pronađeno je rje- šenje na zadovoljstvo svih strana te se svi radovi provode u zadanim rokovima.

Autor fotografija: Pavao Vitaljić

ŠTO SLIJEDI?

Za sada je odrađen samo manji dio preseljenja. U skladu s dinamikom građevinskih radova, očekuju nas daljnja preseljenja kako bi se omogućilo preuređenje svih pet platformi i kako bi Sljeme i u sljedećim desetljećima bilo simbol i ponos grada Zagreba i OIV-a. Nakon obnove 8. i 9. kata očekuje nas priprema istih za prihvat novih antena, a zatim i preseljenje antena sa 7. kata na 8. kat i antena s 10. kata na 9. kat, pa uređenje 10. kata i konačno preseljenje antena s 11. na 10. kat.

12

Na objektu Belje „Đuro Podboj“ obnovljen kompletan FM pogon

Autor: Ida Balog

Z amjenom odašiljača koji emitiraju programe HR1, HR2 i HR Osijek te odašiljača Slavonskog radija, OIV je na objektu Belje „Đuro Podboj“ obnovio kompletan FM pogon. Radovi su završeni 22. svibnja 2020. godine te su obavljeni bez prekida u odašiljanju budući da je za vrijeme radova korišten zamjenski pogon. S obzirom da je nova oprema energetski efikasnija i pouzdanija, ovom investicijom vrijednom 1,5 milijuna kuna, OIV je osigurao kvalitetan prijam navedenih radijskih

programa u konzumnom području odašiljača Belje koje čini čitava Baranja i šire osiječko područje od- nosno najveći dio istočne Slavonije. Ove vrlo složene radove na zamjeni FM radijske oda- šiljačke opreme obavili su djelatnici Odjela za radij- ske tehnologije - Berislav Hadžić , Vukašin Joveski i Vojo Popović , djelatnici Odjela za montaže - Bernard Borković , Mirko Đud , Dubravko Balaško i Davor Tr- bojević te djelatnici regije Osijek - Goran Pejaković i Ivan Blažević .

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

13

Zamijenjena oprema digitalne mikrovalne veze na Borincima

Autor: Ida Balog

U svibnju ove godine obavljena je zamjena opreme digitalne mikrovalne veze na postojećoj trasi Borinci (OIV) – RP (radarska postaja) Borinci (MORH). Dodatno, montirani su i pušteni u rad LoRa IoT koncentrator i oprema. Uz već postojeće IoT koncentratore na objektima Psunj i Papuk te Hotelu Osijek, ovo je četvrti takve vrste u osječkoj regiji. Ionako već opasne radove na visini od 70 metara dodatno su otežavali kiša i vjetar, a potrebno je bilo spustiti opremu odnosno paraboličnu antenu promjera 1,2 metara s radijskom jedinicom te pripadajućom cijevnom konstrukcijom tešku cca 100 kilograma. Sve je ručno spušteno u dva navrata po ranije postavljenoj „žičari“, a nakon toga na istoj visini montiran je LoRa IoT koncentrator s pripadajućom antenom i nosačem težine oko 10 kilograma te komunikacijskim kabelom kojim je koncentrator spojen u OIV mrežu. Komunikacija između ekipe na stupu i na tlu odvijala se OIV DMR radijskim stanicama kako bi međusobno informiranje bilo trenutno i jasno. • Stup je cijelom visinom popunjen antenskom opremom raznih operatora te čeličnom užadi koja stup “drži” u vertikali što dodatno otežava montažu ili demontažu opreme • Ranije postavljena “žičara” kojom se spuštala oprema sastojala se od 200 metara užeta, sustava kolotura, stop descendera i ručke-penjalice kojom je kolega Mario Podboj spuštao i dizao opremu Prema ranijem dogovoru s MORH-om, slijedeće je jutro na lokaciji RP Borinci, radar isključen na 30 minuta kako bi se radovi zamjene opreme digitalne mikrovalne veze u bliskom polju radara obavili na siguran način te su kolege Mladen Storjak i Stanislav Sokolović zamijenili vanjski dio opreme, a Mario Podboj i Leonard Kren unutarnji dio opreme.

Odmah po zamjeni opreme radar je pušten u rad, a ekipe su nastavile završavati radove na obje lokacije.

14

ZAJEDNIČKI PROJEKT OIV-A I HKZP-A

Na lokaciji Ilin Vrh započinje izgradnja višenamjenskog infrastrukturnog objekta

Autor: Tamara Marcijuš

K ako bi ostvarili strateški i poslovni projekt koji će znatno podići kvalitetu i sigurnost usluga te omogućiti veće poslovne kapacitete i u konačni- ci poboljšati sigurnost i kvalitetu života na području Dubrovačko-neretvanske županije i cijele regije, OIV i Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) kroz objedinjene projektne zahtjeve pokreću zajednički projekt izgradnje višenamjenskog infrastrukturnog objekta na lokaciji Ilin Vrh. Razvojem Zračne luke Dubrovnik i znatnim pove- ćanjem prometnih kapaciteta, HKZP je identifici- rao potrebu nadogradnje postojeće infrastrukture za nadzor zračne plovidbe. S obzirom na reljefnu kompleksnost dubrovačkog područja i potreba u smislu pokrivanja cjelokupnog terminalnog područja Dubrovnik, HKZP je ocijenio predmetnu lokaciju kao strateški izuzetno povoljnu za smještaj sekundarnog radarskog sustava. OIV na istoj lokaciji već ima in- frastrukturu i kao infrastrukturni operator dijeli re- surse s ostalim mobilnim operaterima, no uzimajući u obzir nove potrebe, nakon višegodišnje eksploatacije nužna je rekonstrukcija točnije nadogradnja iste. Budući da se lokacija planirane gradnje nalazi na obuhvatu srednjovjekovnog groblja s crkvom Sv. Ilije, od strane Ministarstva kulture, Uprave za za- štitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Du- brovniku zatraženi su prethodni arheološki radovi kojima su pronađena dva groba i segment ukopanog suhozida. Zbog navedenog, potrebno je bilo napravi- ti i arheološke iskope na području cijelog obuhvata zahvata, što je i izvedeno kako bi se moglo pristupiti izvođenju radova. Također, građevinska dozvola je ishođena te je ista postala pravomoćna, a radovi bi trebali započeti u lipnju 2020. godine. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja ra- darske postaje i elektroničke komunikacijske infra- strukture u vlasništvu Župe Gospe Karmelske iz Pločica. Sastavni dio projekta bit će i izgradnja nove trafostanice kako bi se osiguralo odgovarajuće na- pajanje te projekt uklanjanja građevina kojim će se nakon preseljenja postojećih antenskih sustava na novi antenski stup, ostvariti preduvjet za uklanja-

nje postojećeg, neodgovarajućeg stupa u vlasništvu OIV-a i ormarića odnosno objekata ostalih korisnika smještenih oko istog. Gradnja se sastoji od antenskog stupa visine 25 metara s platformom i antenskom kupolom promje- ra 9,8 metara na vrhu i pogonskih objekta odnosno kontejnera za smještaj sustava nadzora zračnog pro- meta i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Novi višenamjenski antenski stup koristit će se za smještaj odašiljačkih sustava i opreme za UKV/FM radio, digitalnu televiziju (DVB-T2), telekomunikacij- sku opremu, antenske sustave za javne komunikacij- ske mreže (GSM i UMTS), uređaja i antena mikrovalnih veza te radara i navigacijskih sustava HKZP-a. Kon- tejneri će se koristiti za smještaj uređaja i opreme, a agregati za osiguranje dodatnog napajanja.

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

15

Odgođen prelazak na novi DVB-T2/HEVC sustav

Autor: Ida Balog

Z bog mjera u suzbijanju epidemije koronavirusom, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je u ožujku ove godine odgodila potpuni prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC za najmanje šest mjeseci. Odluka o odgodi donesena je s obzirom na neizvjesnost trajanja borbe protiv zaraze u Hrvatskoj i svijetu što će znatno utjecati na raspoloživost i dostupnost prijamnika stanovništvu, a u ovim trenutcima najvažnije je osigurati neprekinuto informiranje. Svi stanovnici Republike Hrvatske moći će pratiti televizijske programe putem opreme koju trenutačno koriste najmanje do novog datuma prelaska, a o kojem će javnost biti pravovremeno obaviještena putem web stranice „Gledaj bez brige“ .

16

Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između OIV-a, OIV Spectrum Lab-a i FERIT-a

Autor: Ida Balog

Č lan Uprave i direktor OIV-a Mate Botica , direktor OIV Spectrum Lab-a Ivan Mandić i dekan Fakul- teta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Drago Žagar su 14. svibnja 2020. godine u prostorijama FERIT-a u Osijeku potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji. Naime, OIV Spectrum Lab laboratorij je za ispitiva- nje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a, koji tržištu nudi neovisna, stručna mjerenja i analize elektromagnetskih zračenja u javnom i in- dustrijskom okruženju. Budući da fakultet posjeduje

akreditirani laboratorij za VF mjerenja, potpisom ovog ugovora omogućit će se međulaboratorijska suradnja, ali i unaprjeđenje suradnje kroz stipendiranje stude- nata. Kroz njihov angažman na projektima u OIV-u cilj je stvoriti interes kod mladih inženjera te ih potaknuti na zapošljavanje u Društvu čime se izravno utječe na zadržavanje visokoobrazovanih stručnjaka u Slavoniji i cijeloj RH. S druge strane, otvara se mogućnost održavanja go- stujućih predavanja stručnjaka OIV-a na fakultetu s temama od zajedničkog interesa.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslovi zaštite od elektroma- gnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju pro- račun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektroma- gnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja donesenim od strane Ministarstva zdravstva.

Autor fotografije: FERIT

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

17

OIVijesti

24.03.2020. Mrežni operativni centar radi 24/7 i u izvanrednim situacijama

Naši kolege iz NOC-a nadziru i upravljaju opremom i sustavima OIV-a u režimu 24/7 s glavnim ciljem osigu- ranja kontinuiteta usluga prema našim korisnicima. Osim što su u direktnom kontaktu s korisnicima naših usluga, djeluju kao prva razina podrške OIV-a i u vrijeme izvanrednih situacija. „Nakon snažnog potresa koji je u ožujku zatresao Zagreb, dečki su smireno i staloženo pristupili provjeri svih sustava i rada naših usluga te procjeni eventualne nastale štete. Širok raspon znanja svih sustava kao i nužna smirenost pri nastanku problema glavna je odlika kolega koje rade u NOC-u, a posebice u ovo krizno vrijeme pri čemu je odašiljanje TV i radio signala, zajedno sa komunikacijama, od kritične važnosti za sve građane“, rekao je Zoran Kezan , direktor Sektora za jezgrene mreže, IT i usluge.

22.03.2020. Nakon snažnog potresa nema štete na objektu Sljeme

15.03.2020. Za praćenje nastave putem televizije pušten program Sportske televizije u multiplexu M2 Kako bi se što većem broju učenika omogućilo pra- ćenje nastave putem televizije zbog zatvaranja škola uslijed krize koronavirusa COVID-19, OIV je pustio program Sportske televizije u multipleksu M2.

Obavljen je obilazak i pregled objekta Sljeme, za- štitnog znaka Medvednice te nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom koji je pogodio Zagreb i oko- licu. Svi servisi na pogođenom području odvijaju se bez poteškoća i bez prekida, a s najviše točke iznad Zagreba, OIV Pano360 kamere i dalje nastavljaju budno pratiti glavni grad i Zagrebačku goru.

18

NAJBOLJA GARANCIJA SIGURNOSTI JE KOMUNIKACIJA

Kritične komunikacije u digitalno doba

Autor: Dino Leko

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

19

24 sata, 365 dana u godini Cronect omogućuje neograničenu nacionalnu komunikaciju profesionalnim službama u Hrvatskoj.

20

S ada već davne 2007. godine Hrvatskom je odje- knula vijest o stravičnom stradavanju vatrogasaca na Kornatima. U gomili popratnih vijesti i analiza koje su tih dana kolale medijima u OIV-u nas se posebno dojmila činjenica da vatrogasci u NP Kornati nisu imali nikakvu „vezu“ sa svojim stožerom. To nas je ponukalo da napravimo analizu stanja komunikacijskih sustava javnih i državnih službi Republike Hrvatske koja je na žalost u većini slučajeva potvrdila loše stanje na terenu. Gotovo sve žurne službe, osim MUP-a, koristile su dotrajalu analognu opremu ili samo mobitele. Mreža analognih repetitora i manjim dijelom digitalnih bila je neučinkovita i rascjepkana, a osigurati koordinaciju multidisciplinarnih žurnih službi na terenu u tim uvje- tima bilo je gotovo nemoguće. Uvidjevši potrebu pokrenuli smo inicijativu o konsoli- daciji svih Profesionalnih/privatnih mobilnih radijskih mreža za kritične komunikacije – PMR (eng. Professional Mobile Radio ) u vlasništvu javnih i državnih kompanija. Kao društveno odgovorna firma, željeli smo na vlastitom području ekspertize pomoći službama koje bi trebale koristiti kritične komunikacije i riješiti dugogodišnji problem razjedinjenih komunikacijskih sustava u našoj zemlji. Prema sličnim inicijativama neke su Europske zemlje u to doba već planirale ili izgradile Trunking PMR mreže za potrebe svojih žurnih službi i to nam se činilo kao prihvatljivo rješenje. Trunking mreže rade na principu dinamičkog do- djeljivanja resursa korisniku (komunikacijskih kanala). Za razliku od repetitorskih mreža gdje vrijedi 1 komunikacijski kanal = 1 korisnik, u Trunking mreži se komunikacijski kanali puno učinkovitije iskorištavaju te jedan komunikacij- ski kanal podržava veći broj korisnika. Kada je Trunking mreža pravilno projektirana i izgrađe- na, svaki korisnik ima iskustvo kao da posjeduje vlastitu mrežu. Trunking mreža dodatno omogućuje da dva korisnika ili tima budu potpuno odvojena, ali im se za izvanredne situacije ostavlja mogućnost povezivanja. Mogućnost komunikacije dvije organizacije odnosno timova ili grupa određuje se u Kontrolnom centru, prema željama korisnika. Različiti timovi mogu imati trajno zajedničku grupu za koordinaciju ili se pak zajed- ničkom dispečeru omogući da privremeno, za potrebe intervencija, poveže više timova/grupa. U praksi bi to značilo sljedeće - zamislite da su kod potresa u Zagrebu na intervenciju izašli timovi policije, vatrogasaca, hitne pomoći, Ureda za upravljanje u

hitnim situacijama, komunalnih redara Grada Zagre- ba, Prometno redarstvo Grada Zagerba i sl. Trunking PMR sustavi omogućuju da se sve navedene timove prisutne na predmetnoj lokaciji, privremeno za vrijeme trajanja intervencije, poveže u jedan tim kako bi se lakše koordinirali. Pri tome su oni i dalje u mogućnosti komunicirati kroz svoje redovne grupe. Ovakve opcije se naravno moraju unaprijed dogovoriti, pripremiti u sustavu i uvježbati među sudionicima, ali to su situacije u kojima PMR Trunking mreže spašavaju živote, imovinu i štede one beskrajno važne sekunde kada je to najpotrebnije. Potaknuti stanjem komunikacija te činjenicom da po- sjedujemo značajne potrebne resurse na objektima za odašiljanje, odlučili smo se na izgradnju Trunking PMR mreže. Pri odabiru tehnologije sustava pokazalo se da mreža temeljena na tada relativno novom DMR Tier 3 standardu, pruža jednake funkcionalnosti kao mreža temeljena na TETRA standardu, a omogućuje veće pokrivanje terena radijskim signalom s jedne bazne stanice (teoretski za pokrivanje terena koje pokriju 2 DMR BS, potrebno je izgraditi 7 TETRA BS). Ovakve mreže najčešće se grade i koriste za potrebe posebnih organizacija koje u sklopu svog posla imaju potrebu za kritičnom komunikacijom poput vojske, policije, vatrogasaca, timova za potrage i spašavanja (GSS) te kompanija koje upravljaju kritičnim infrastruk- turama neke države, gradova i sl. Pod pojmom „kritične komunikacije“ smatramo komu- nikacijske sustave koji grupama profesionalaca omogu- ćuju neprekinutu komunikaciju i u najtežim uvjetima i vremenima tj. u izvanrednim situacijama. ŠTO ODREĐUJE SUSTAVE ZA KRITIČNE KOMUNI- KACIJE? Pouzdanost, Raspoloživost, Redundancija i Sigurnost. Kada očuvanje ljudskih života ili kritičnih infrastruktura ovisi o sigurnoj komunikaciji onda se ništa ne prepušta slučaju. Izgraditi i održavati vlastitu PMR komunikacijsku mrežu i sustav poprilično je zahtjevno. Potrebni su specifični infrastrukturni resursi i ljudi sa specifičnim tehničkim znanjima, vještinama i sposobnostima. Na sreću, OIV kroz svoju osnovnu djelatnost odašiljanja TV i radijskih programa već desetljećima posjeduje sve od navedenog. Izgraditi i održavati PMR mrežu za kritične komunikacije (eng. Mission-Critical ili Business-Critical ) je deset puta zahtjevnije. Mreža mora garantirati uspostavu veze u svim situacijama i to je pozicija iz koje, kao odgovorni profesionalac, pokrećete sve procese planiranja, pro- jektiranja, izgradnje te u konačnici održavanja mreže. To je ujedno i osnovna razlika između PMR mreže za kritične komunikacije i mobilnih telekom mreža koju prosječni promatrači, radi velikih mogućnosti mobilne

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

21

mreže i pametnih telefona u redovnim situacijama, olako poistovjećuju. Zbog dostupnosti i raširenosti uređaja (pametni telefoni i pametni telefoni u specijalnim izvedbama), predviđa se da će u budućnosti doći do neke vrste integracije PMR i mobilnih sustava, ali to je posebna tema i pretpostavlja nadogradnje, ulaganja i prilagodbe obje vrste tehnologija.

TRI SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE U PMR MREŽI ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE: 1. Glasovni poziv ostvaruje se unutar jedne sekunde - pritiskom na tipku PTT (eng. Push To Talk) 2. Osnovna vrsta Glasovnog poziva u PMR mreži je Grupni poziv unutar Timova 3. PMR sustav i mreža moraju biti izrazito robusni i omogućiti pozive i u izvanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

Fotografija: Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije

JAVNE MOBILNE MREŽE / PMR TRUNKING MREŽE ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE

CRONECT MREŽA

Prema ovim načelima smo i mi izgradili PMR mrežu koja se temelji na DMR Tier 3 (Trunking) standardu. Odabranom sustavu Hytera DS-6210, dodatno smo u procesu izgradnje i implementacije ugradili naše isku- stvo, znanje, profesionalnost te sve skupa integrirali u provjerenu OIV infrastrukturu. Time smo dobili sigurnu i robusnu Trunking PMR mrežu - CRONECT, drugu po veličini Trunking PMR mrežu u Hrvatskoj. Pojednostavljeno, Cronect mreža se sastoji od Kontrol- nog centra, IP prijenosne mreže i mreže baznih stanica, ali vjerujte da tu ništa nije jednostavno. Kontrolni centar je „mozak sustava“ i upravlja radom svih elemenata mreže. OIV-ova IP prijenosna mreža povezuje Kontrolni centar sa svakom pojedinom DMR baznom stanicom (DMR BS) koja pak odrađuje pokrivanje radijskim signalom na terenu gdje korisnici pomoću radijskih stanica raz- govaraju. Svi elementi sustava su izvedeni u „1+1“ konfiguraciji. Ali da ne bi bilo jednostavno, redundantni kontrolni centri su fizički odvojeni i nalaze se na dvije različite tektonske ploče. IP mreža za povezivanje DMR Baznih stanica (BS) koristi prijenosnu mrežu OIV-a, koja je pak

Javne mobilne mreže grade se s ciljem pružanja usluge što većem broju korisnika i cilj operatera je imati što više korisnika uz što manja ulaganja. Pokrivanje signa- lom se fokusira na područja najveće gustoće korisnika. Moćne su to mreže i pružaju korisnicima bezbrižne sate poziva i korištenja zabavnih aplikacija, ALI – nema garancije uspostave poziva. Ako ste se ikad našli u situaciji da ste na masovnom koncertu ili utakmici i pokušavate nazvati prijatelja/icu u toj gužvi, koji se iz nekog razloga nikako ne javlja na mobitel, to vam je jedan od odgovora zašto mobilna mreža nije namijenjena za kritične komunikacije, barem ne u ovim okvirima. Trunking PMR mreže za kritične komunikacije prema DMR ili TETRA standardima se projektiraju, grade i održavaju na način da se, bez obzira na potencijalnu gustoću korisnika na pojedinom području, osigura ko- munikacija. To se obično rješava na način da se dodaje aktivna redundancija opreme u tzv. „1+1“ konfiguraciji - ako jedan server prestane raditi, rezervni automatski preuzima rad, ako jedna konekcija prema BS padne, rezervna automatski preuzima rad, ukoliko napajanje električnom energijom padne, redundantno napajanje nastavlja raditi itd..

22

POZIV U CRONECT MREŽI

Osnovna usluga Cronect mreže je brz i siguran glasovni poziv u odabranoj radnoj grupi. Poziv se ostvaruje na način specifičan za PMR mreže. Korisnik jednostavnim pritiskom na tzv. PTT tipku (eng. Push To Talk , tipkalo za govor) unutar sekunde ostvaruje poziv unutar oda- brane grupe i postaje Govornik. Razgovor se odvija u tzv. poludupleksnom prijenosu, odnosno dok Govornik priča/odašilje, ostali pripadnici grupe slušaju. Nakon što Govornik otpusti PTT tipkalo, komunikacijski kanal je na raspolaganju za nastavak poziva ostalim sudionicima poziva. Jednako jednostavno moguće je komunicirati u tzv. Privatnom ili Individualnom pozivu, gdje se poziv ostvaruje između dvije stanice. Privatni poziv moguće je, ukoliko korisnik ima stanicu koja podržava ovaj način rada, koristiti i u punom dupleksnom prijenosu gdje oba sudionika poziva mogu istovremeno govoriti. Svi eventualni problemi u sustavu pravovremeno su detektirani i prosljeđuju se na obradu timovima za održavanje. Održavati mrežu s nacionalnim pokrivanjem nije moguće isključivo iz jednog centra. Održavanja Cronect mreže se, osim iz sjedišta u Zagrebu, provodi i iz regionalnih središta, koja su strateški raspoređena po Hrvatskoj gdje rade i dežuraju educirani i osposobljeni timovi spremni za brzu intervenciju u slučaju potrebe detekcije ili otklanjanja kvara.

izgrađena od nekoliko različitih tehnologija (svjetlovodne mreže, mikrovalne mreže). Vjerojatno se samo nešto stariji djelatnici OIV-a sjećaju kad je posljednji puta došlo do ozbiljnog prekida odašiljanja TV ili radio programa uslijed kvara na „vezama“. Besprekidni sustavi napajanja osiguravaju kontinuirani rad DMR BS na velikim OIV objektima, a na manjim objektima baterijska napajanja nam garantiraju auto- nomiju svake DMR BS u trajanju od minimalno 12 sati, što je dovoljno da se organizira intervencija i da OIV djelatnici iz Zagreba ili jednog od regionalnih centara dođu u bilo koji kutak Hrvatske, izuzev otoka za koje je potrebno više vremena. Za veće autonomije DMR BS, potrebno bi bilo pojačati podove kontejnera, od čega smo odustali radi težina baterija. Zbog svega navedenog, robusnost Cronect mreže je vrhunska, čemu smo u nekoliko navrata svjedočili u praksi u izvanrednim situacijama budući da se znalo dogoditi da jedina aktivna PMR bazna stanica na objektu ostane upravo Cronect BS.

KORISNICI ILI VIŠE OD TOGA?

Naši korisnici dolaze iz redova žurnih službi, upravi- telja kritičnim infrastrukturama, zaštitarskih tvrtki, gradskih poduzeća, društava i ustanova koje upravljaju gradovima i sl. Svaki korisnik usluge praktički zakupljuje udio resursa mreže odnosno komunikacijske kanale. Korisnici su me- đusobno potpuno odvojeni i iako dijele resurse mreže dobivaju iskustvo korištenja usluge kao da posjeduju vlastitu PMR mrežu uz benefit izostanka brige oko održavanja sustava.

NADZOR I ODRŽAVANJE

Postavljenu Sigurnost i pouzdanost Cronect usluge dodatno osiguravaju dva dobro postavljena i uhodana „kotačića“ unutar OIV-a, a to su nadzor i održavanje sustava. Nadzor svih OIV sustava, pa tako i Cronect sustava se u sklopu redovnih djelatnosti Mrežnog operativnog centra (NOC) provode po principu 24/7 tijekom cijele godine.

Cronect mreža omogućuje široki spektar funkcional- nosti, ali uslugu krojimo prema potrebama korisnika.

Osnovne funkcije kao što su Grupni poziv, individualni poziv, snimanje i reprodukcija poziva, (GPS) pozici- oniranje terminala u realnom vremenu i tekstualne poruke, po potrebi se nadopunjuju sa specijaliziranim

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

23

Pokrivanje s 203 BS

Trenutno pokrivanje s 51 DMR BS

Pokrivanje s 120 BS

funkcijama razvijenim za posebne namjene kao što su „Man Down“, „Lone Worker“, Pannic Button“, enkripcija govora, podataka i sl. Naš prosječni korisnik trenutno koristi usluge na po- dručju jedne županije u kojem ima mogućnost kori- štenja grupnih poziva u do tri različite grupe unutar svoje organizacije. Šalje tekstualne poruke, a dispečer na ekranu računala na geografskoj karti u realnom vremenu prati pozicije terminala. Dok se kreće po teritoriju, korisnik ne razmišlja koji kanal mu je na tom području dostupan. Sve potrebno za komunika- ciju korisnika odrađuje Cronect mreža automatski. Sva konverzacija snima se na OIV servere te korisnik

preko svog računa pristupa i preslušava svoje pozive. Dio korisnika u sklopu svojih profesija ima i zakonsku obavezu snimanja i čuvanja snimaka i do dvije godine. Proces „krojenja“ usluge za korisnika te njihova edukacija, a u nekim slučajevima i podrška pri „prvim koracima“ u PMR komunikaciji, često učine da se strogo poslovni odnosi izgube. Korisnici postaju prijatelji s kojima se čujete kad ste „u prolazu“ i nad kojima bdijete kad znate da su na intervenciji gdje im je Cronect usluga - alat i sigurnost. Zanimljivo je promatrati kako kod nekih ljudi rušimo negativne predrasude o „državnoj tvrtci“ te ih iznenadimo svojim entuzijazmom, spremnošću da pomognemo i napravimo dodatni iskorak.

Za potrebe HGSS-a smo tako rekonstruirali antenski sustav bazne stanice koja pokriva NP Paklenica i time im omogućili rad i iz dubokog kanjona rijeke Paklenice, a dodatno smo i povezali komunikacijski kanal repetitora renđera NP Paklenica s njihovom grupom u Cronect mreži. Na taj način smo omogućili međusobnu koordinaciju renđera s teritorija tog nacionalnog parka i HGSS-a na teritoriju cijele Zadarske županije. Najveća nagrada nam je čuti iskreno oduševljenje korisnika koji je do prelaska na našu uslugu koristio repetitor, a sada mu se odjednom signal „pojavi“ i iza drugog brda gdje je prije bila „rupa“ no zapravo ga je u Cronect mreži automatski preuzela sljedeća DMR bazna stanica.

24

Povećan interes i zahtjevi za korištenje OIV CRONECT radio komunikacijske mreže

Autor: Ida Balog

U vrijeme kriznih situacija jasno je da je pouzdana komunikacija jedna od najvažnijih životnih potreba, kako civilnog stanovništva tako i svih profesionalnih službi. OIV je još 2017. godine uspostavio profesionalnu radijsku komunikacijsku mrežu na cijelom području Republike Hrvatske, neovisnu od drugih komercijalnih komunikacijskih mreža i ponudio na tržištu potpuno novu komunikacijsku uslugu za koju se u posljednje vrijeme bilježi povećan interes.

Uz korištenje OIV-ove profesionalne radijske mobilne mreže u svakodnevnim djelatnostima, Grad Dubrovnik prepoznao je i prednosti korištenja iste i u kriznim situacijama kao što je epidemija koronavirusa koja je pogodila Hrvatsku i svijet. Budući da je dubrovačka gradska uprava još od vremena Domovinskog rata i potpune komunikacijske izolacije vrlo osviještena u pogledu važnosti pouzdanih komunikacija, gradona- čelniku grada Mati Frankoviću predano je 24. ožujka 2020. godine dodatnih deset CRONECT radiokomuni- kacijskih stanica. Gradu Dubrovniku isporučene dodatne CRONECT radiokomunikacijske stanice

Fotografija: Djelatnik OIV-a Toni Tenjer predaje Cronect radio stanice gradonačelniku Mati Frankoviću

Grad Dubrovnik koristi CRONECT od samih početaka, a narudžba dodatnog broja komunikacijskih uređaja i usluga pokazuje organiziranost i posvećenost maksimalnoj prevenciji i borbi u kriznim situacijama od strane poglavarstva i gradonačelnika Frankovića kao i potvrdu kvalitete ove OIV-ove usluge.

OIV ustupio CRONECT radiokomunikacijske stanice Crvenom križu grada Zagreba

Nakon snažnog potresa koji je u ožujku pogodio glavni grad Republike Hrvatske te za potrebe borbe protiv epidemije izazvane širenjem virusa COVID-19, OIV je djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb ustupio CRONECT radiokomunikacijske stanice koje su im od neizmjerne važnosti. Time im je u trenucima ove dvije krizne situacije osigu- rana nesmetana komunikacija i brzo djelovanje kriznog stožera, logistike, ljudi na terenu te osoblja koje radi u karanteni.

BROJ 5

lipanj, 2020.

POSVEĆENOST

25

Završeno proširenje DAB+ mreže

U rad pušten signal s tri nove lokacije

Autor: Ida Balog, Bruno Cigrovski

U z već postojeće odašiljače na objektima Sljeme, Ivanščica, Učka, Belje - Đuro Podboj i Vidova Gora – Brač, u rad su u ožujku pušteni i DAB+ odašiljači na Srđu i Psunju čime je DAB+ signalom po- kriveno šire područje Dubrovnika, šire područje Nove Gradiške, veći dio Požeške kotline te područja Lipika i Novske. Planirano proširenje mreže, čiji su projekti napravljeni u siječnju i veljači 2020. godine, završeno je u travnju početkom odašiljanja signala s objekta Ugljan Mala Glava koji pokriva područje Zadra i okolice, odnosno najveći dio Zadarske županije. Proračunska pokrivenost čitave mreže sada iznosi oko 85 posto za vanjske i oko 52 posto stanovništva za unutarnje uvjete prijma. Dodatno, dovršena je i zamjena opreme na objektima Belje – Đuro Podboj te Vidova Gora – Brač na kojima su instalirani odašiljači većih izlaznih snaga čime se osi- guralo bolje pokrivanje širih područja Osijeka i Splita.

Sljedeći je korak postavljanje dopunskog odašiljača za bolje pokrivanje grada Zagreba.

U planu je privremeno smještanje odašiljača na

zgradi HRT doma, a trebao bi emitirati u vertikalnoj polarizaciji te tako omogućiti bolji prijam digitalnog radija u glavnome gradu.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48

Made with FlippingBook Learn more on our blog