Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

• REZERWA OŚWIATOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA • SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO -SPOŁECZNE

INNE ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Dofinansowanie do jednej godziny nadprogramowych zajęć specjalistycznych wynosi 64 zł. Szacunkowa liczba dodatkowych lekcji wyniesie:

Szanowni Klienci, w 2022 roku dofinansowanie z rezerwy budżetowej w ramach subwencji oświatowej zostanie przeznaczone na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 180 milionów złotych. Kwota ta pozwoli na realizację około 3 milionów dodatkowych godzin dla uczniów.

w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć, w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Wsparcie przewidziane na rok 2022 obejmuje organizację i realizację następujących zajęć:

korekcyjno-kompensacyjnych,

Prezentowane w niniejszym Katalogu pomoce edukacyjne zostały starannie przygotowane, aby jak najlepiej odpowiadać na założenia wsparcia w ramach REZERWY OŚWIATOWEJ, ale również szeroko pojęte SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE. Proponujemy rozwiązania pozwalające na najefektywniejszą realizację specjalistycznych zajęć w obrębie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, odpowiednio dobrane produkty niezbędne do pracy z dzieckiem oraz kompleksowe wyposażenie sal integracji sensorycznej i gabinetów terapeutycznych. W oparciu o podstawę programową oraz konsultacje z metodykami oraz specjalistami stworzyliśmy rzetelną i kompleksową ofertę skierowaną zarówno do uczniów szczególnie zdolnych jak i tych z dysfunkcjami, przewlekle chorych, mających trudności edukacyjne, czy adaptujących się do nowego środowiska. Nowa Szkoła aktywnie wspiera proces kształcenia oraz skutecznej terapii dzieci i młodzieży ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Od 30 lat tworzymy ofertę wspomagającą pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli w pracy z dzieckiem w edukacji włączającej. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy pomogą wybrać odpowiednie wyposażenie dla Państwa placówki. Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.nowaszkola.com Życzymy wspaniałej podróży po zakątkach nowoczesnej edukacji. Zespół Nowej Szkoły

logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego już od 1 marca 2022 roku mogą prowadzić wyżej wspomniane zajęcia. Możliwość skorzystania z suplementarnych zajęć będą mieli także uczniowie rozpoczynający edukację w roku szkolnym 2022/2023. Ujęte we wsparciu dodatkowe godziny zajęć mają zostać zrealizowane do 20 grudnia 2022 roku.

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

Szwalnia i pakowalnia paczek

Stolarnia

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: piła panelowa, piła formatowa, okleiniar - ka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertar - ki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż rosnących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • System dystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO9001:2015. • Nowoczesne systemy do zarządzania przepływem towaru klasy WMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca weryfikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową. • Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

Magazyn i pakowalnia

Certyfikaty

skało wielu wiodących producentów, dys - trybutorów i importerów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli branży rekreacyjnej i sportowej. Przyzna - ne firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i potwierdzają, że produ - kowane przez nią wyroby spełniają wyma - gane standardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wy - roby obejmuje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dys - ponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Procedura certyfikacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bez - pieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Insty - tut-nadzoru.com

Norma ISO9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.

Posiadanie tego certyfikatu i spełnianie jego warunków dla tej normy jego posiadania oznacza, że jako firma wykazujemy zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regula - cyjnych.Dążymy do zwiększenia zadowo - lenia naszych klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług ba - dawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architek - tonicznej. To firma z polskim kapitałem, któ - rej misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicz - nych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicz - nego pracują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Nor - malizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowa - niu na jakość usług i profesjonalizm, INT zy -

Norma ISO9001 : 2015

sklep.nowaszkola.com

3

6

Sala światła

36 37 42 45 59 60 65 67 68 71 75 76 78 79 80 81

Przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna Gabinet terapeutyczny

Kąciki

Baseny piankowe z piłeczkami

Pomoce terapeutyczne

7

Sala spokoju

Wyposażeni meblowe do gabinetów terapeutycznych

8

Kryjówki wyciszające Pomoce terapeutyczne

Cubo Fresh

8

14 16 17 22

Kształtki rehabilitacyjne

Modern

Suche baseny z piłkami

Stoły

Biurka

Materace

Tablice Krzesła

22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 32 33 33 34 34 35

Maty

Ściskacze terapeutyczne

Karolek Classic

Równowaga

Piankowe bazy

Składane SLIM

Piankowe wałki i półwałki

Motylek Taborety Obrotowe

Piankowe belki

Piankowe kliny, rampy, schody 81 Zestawy kształetek rehabilitacyjnych 82 Piankowe klocki 83 Piankowe kąciki 86 Piankowe tory przeszkód 89 Kształtki rekreacyjne 94 Bujaki 94 Zjeżdżalnie 97 Kąciki terapeutyczne 98

Siedziska

Pufy

Krążki, płaskie, poduszeczki

Składane

Gruszki rehabilitacyjne

Średnie

Duże Maxi

Sensoryczne

102

Integracja sensoryczna i rehabilitacja Zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

Tabliczki magnetyczne

199 202 209

Tabliczki manipulacyjne. Szlaczki

Artykuły plastyczne

Wydawnictwa plastyczne 214 Programy i urządzenia multimedialne 215 Zmysł słuchu 218 Instrumenty muzyczne i przechowywanie 219 Pomoce terapeutyczne 227 Piosenki i słuchowiska 229 Programy multimedialne 230 Zmysł węchu i smaku 232 Zmysł dotyku 233 Pomoce sensoryczne 234 Fakturowe 234 Piłki, ringo, wałki 242 Tablice manipulacyjne magnetyczne suchościeralne 250 Podświetlane piaskownice 258 Piasek i akcesoria do piasku 258 Farby i akcesoria do farb 260 Plastelina i masa solna 261

103 104

Sala integracji sensorycznej

Klatka SI

104 106 107 108 113 115 117 118 145 150 152

Belka podsufitowa do podwiesi

Stojak SI

Podwiesia Ściskacze

Pomoce obciążeniowe

Pomoce do terapii i masażu

Sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny

Tunele, spadochrony, chusty

Kąciki manipulacyjne

Wydawnictwa

Zmysł wzroku

153 154 156 165

Pomoce terapeutyczne Doświadczenia ze światłem

Pomoce lustrzane

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

171 171 176 186

Dysgrafia

Manipulacje

Klocki konstrukcyjne i akcesoria

OZNACZENIA:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne zajęcia

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

nowość

zmiana kolorów

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

4

262

Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność

Obliczenie czasu

324 326 326 327

Obliczenia pieniężne

Wydawnictwa

intelektualna Plan daltoński

Programy multimedialne

Dywany i maty matematyczne 330 Deficyty społeczno-emocjonalne 331 Emocje 332 Oddreagowywanie emocji 338 Pacynki 340 Maskotki 344 Pomoce edukacyjne 345 Historyjki obrazkowe 346 Wydawnictwa 347 Programy multimedialne 349 Zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości 357 Karty edukacyjne 358 Puzzle edukacyjne 360 Gwoździki 360 Gry na spostrzegawczość 361 Programy multimedialne 368 Wydawnictwa 370 Deficyty wiedzy o człowieku, przyrodzie i higienie 371 Człowiek 372 Przyroda 374 Świadomość czasu 377 Makatki 379 Programy multimedialne 380 Wydawnictwa 381

263 267 268 270 277 279 281 284 286 293 294

Pomoce Montessori

Zmysły

Pomoce matematyczne Pomoce przyrodnicze Pomoce geograficzne

Logopedia

Lustra

Programy multimedialne Pomoce logopedyczne

Wydawnictwa

Zaburzenia językowe, dysleksja i dysortografia

298 304

Wydawnictwa

Programy multimedialne

307

Zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

310 311 314 315 316 317 318 320 321 323

Liczmany

Korale matematyczne Układanki matematyczne Kostki matematyczne Geometryczne kształty i cyfry

Pomoce Montessori

Tabliczki matematyczne Pomoce matematyczne

Obliczanie wagi

384

Wybitne uzdolnienia Uzdolnienia humanistyczne i językowe

Roboty zaawansowane

431 434 436 437

Mikrokontrolery

Edumata

385 386

Gry

Język polski

Podłogi interaktywne

440 445 446 450 452 459 460 464

Programy multimedialne

393

Konstruowanie

Języki obce

395 399 400 401 402 405 407 408 409 411 412 413 419 421 422 423 425 428

LEGO

Uzdolnienia przyrodnicze

Szafki z klockami kontrukcyjnymi i kartami pracy

Domino MEMO Gry przyrodnicze

Klocki konstrukcyjne

Pomoce przyrodnicze

Arteterapia

Obserwacje Mapy ścienne

Instrumenty muzyczne

Akcesoria teatralne

Plansze i makatki

Pacynki

464 465 466 467

Programy multimedialne

Teatrzyki i kurtyny

Uzdolnienia matematyczne

Stroje teatralne

Plastykoterapia

Dyski matematyczne

Wyprawki

467 470 473 475 476 477 478 479

Gry logiczne

Meble plastyczne

Programy multimedialne

Farby

Kodowanie i programowanie

Papiery i bibuły

Kleje

Logicubes zebra Programming Time

Kredki, mazaki, pastele

Plastelina

Pierwsze roboty

Akcesoria do ozdabiania

Roboty

sklep.nowaszkola.com

5

przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna

6

Gabinet terapeutyczny

sklep.nowaszkola.com

7

Pełna oferta kolekcji meblowych i ak - cesoriów dostępna na stronie www. nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Seria Cubo to meble utrzymane w przyjaznej stylistyce, które idealnie pasują do wnętrz gabinetów terapeutycznych i sal szkolnych. Różno - rodność mebli zapewnia możliwość stworzenia unikalnych modułów dopasowanych do każdego pomieszczenia, co jest szczególnie waż - ne przy wyposażaniu przestrzeni terapeutycznych. Dzięki pojem - nym wnętrzom przechowywanie materiałów staje się wygodniejsze i łatwiejsze. Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru kolorystyki frontów i pojemników tak, żeby utrzymać gabinet w stonowanych i wyciszających kolorach.

Wyposażenie meblowe do gabinetów terapeutycznych

Cubo

Gotowe moduły i zestawy

Moduł 26 ZC3101

Moduł 27 ZC1202

Moduł 29 ZC1304

799 zł

640 zł

799 zł

• wym. 104 x 45 x 50 cm

• wym. 36 x 45 x 87 cm

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

Moduł 28 ZC2203

Moduł 30 ZC2305

Moduł 31 ZC3306

999 zł

1 299 zł

1 899 zł

• wym. 70 x 45 x 87

• wym. 70 x 45 x 125 cm

• wym. 104 x 45 x 125

8

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Moduł 4 ZC2600

Moduł 19 ZC3602

Moduł 20 ZC3600

Moduł 16 ZC3201

999 zł

1 250 zł

1 699 zł

1 560 zł

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

CUBO0015 4 050 zł Zestaw mebli CUBO o łącznej długości 334 cm i maksymalnej wysokości 125cm, wykonanych z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. Zestaw składa się z kilku modułów meblowych. 2 z po - jemnikami z towrzywa różnej wielkości w kolorach: niebieski, biały, szary i zielony. Jeden wyposażony jedną dużą szufladę z uchytem z białym frontem wykonanym z płyty wiórowej, 3 zamykanymi szafkami z drzwiczkami z płyty wiórowej w kolo - rze białym z szarymi uchwytami. Jeden z modułów wyposażony w trzy szuflady z uchwytami z frontami z płyty wiórowej w kolorach szary, niebieski i biały.

sklep.nowaszkola.com

9

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Regały na pojemniki plastikowe

Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki po - zwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wprowadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

Pojemniki dostępne na stronie 12

Mała 1 NC1191

Mała 2 NC2191

Mała 3 NC3191

265 zł

365 zł

485 zł

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

Średnia 4 NC2291

Średnia 2 NC1291

Średnia 6 NC3291

520 zł

335 zł

650 zł

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

355 zł

680 zł

670 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

10

sklep.nowaszkola.com

11

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Pojemniki plastikowe

Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Ide - alne rozwiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywania. Dzięki możliwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej

aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzy - małe. Dostarczane z prowadnicami.

82 zł

129 zł

maxi • 1 szt., wym. 31 x 42 x 30 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2317 NS2320 NS2318 NS2319 NS2315 NS2316

NS2348 NS2349 NS2350 NS2351 NS2352 NS2353

175 zł

189 zł

małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2383 NS2386 NS2384 NS2385 NS2381 NS2382

NS2356 NS2357 NS2358 NS2359 NS2331 NS2330

249 zł

239 zł

małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2368 NS2369 NS2370 NS2371 NS2335 NS2334

NS2360 NS2361 NS2362 NS2363 NS2333 NS2332

359 zł

319 zł

małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2372 NS2373 NS2374 NS2375 NS2339 NS2338

NS2364 NS2365 NS2366 NS2367 NS2337 NS2336

12

sklep.nowaszkola.com

13

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Wnętrze gabinetu to jeden z wielu obszarów, o który należy szczególnie zadbać. Bez wątpienia wyposażenie gabinetu terapeutycznego i jego wystrój są kluczowym elementem w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania dzieci i młodzieży. Projektowanie przestrzeni powinno prowadzić do stworzenia pomieszczenia, w którym możliwe będzie przeprowadzenie różnych oddziaływań terapeutycznych. Z pewnością nasze propozycje wyposażenia meblowego i niezbędnych dodatków sprawią, że każde wnętrze gabinetu nabierze wyjątkowego charakteru i będzie sprzyjało realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, narzędzi i metod pracy.

Fresh

Szafki w zestawach z głębokimi lub płytki - mi plastikowymi pojemnikami dostępne są w wersji z drzwiami lub bez drzwi Półki za - wsze dopasowane kolorem do koloru drzwi i szuflad.

Duże szafy to dobre rozwiązanie, gdy trzeba znaleźć miejsce na pomoce terapeutyczne lub dokumenty. Wszystko co dobrze jest schować a jednocześnie mieć w zasięgu ręki, warto umieścić w szafkach i szufla - dach. Książki można wygodnie ustawić na otwartych półkach natomiast pomoce będą doskonale prezen -

Wąskie szafki

Szafy wysokie

tować się za drzwiami z zamkiem. • 92 x 45 x 176 cm (wys. z nogami)

Wąskie szafki 92cm • 92 x 45 x 94 cm (wys. z nogami)

Z szufladami

1 199 zł

1 290 zł

1 229 zł

Wersja z drzwiami na zamek

Z drzwiami i półkami

NM2024

NM2025

NM3114

NM3115

NM3444

NM3445

14

Duże szafki

1 500 zł zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Szerokie szafki 103cm • 103 x 45 x 94 cm (wys. z nogami)

1 300 zł

Z 24 małymi pojemnikami

Z 12 dużymi pojemnikami

NM4004P

NM4005P

NM4004B

NM4005B

sklep.nowaszkola.com

15

• sprzedawane w parach • drzwi sprzedawane bez zamka • materiał: płyta MDF o gr. 12 mm

Drzwi do szafek

Modern zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

199 zł

Drzwi L • wym.: 49,5 x 77 cm; gr. 12 mm

Szafka z półkami

• drzwi sprzedawane osobno

ND2473

ND2483

230 zł

Drzwi X • wym.: 49,5 x 96 cm; gr. 12 mm

L NS2403 560 zł

X NS2404 560 zł

ND2474

ND2484

Nadstawka

Nadstawka łączy się ze wszystkimi meblami serii (poza meblami narożnymi) dając jeszcze więcej moż - liwosci zagospodarowania przestrzeni. • nie może stanowić samodzielnego mebla • dostępna w 2 kolorach

320 zł

ND2443

ND2444

Drzwi do nadstawki

• sprzedawane w parach • drzwi sprzedawane bez zamka • materiał: płyta MDF o gr. 12 mm • wym.: 49,5 x 69 cm

320 zł

Jak to działa?

ND2476

ND2486

16

Pełna oferta stołów dostępna na stro - nie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Bogaty wybór blatów idealnych do aranżacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości gabinetów psychologiczno terapeutycznych w placówkach oświatowych. Prezentowane modele różnią się między sobą kształtem, wielkością i kolory - styką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprzedawane osobno) o różnych wysokościach, gwarantują wygodne miejsce pracy i zabawy dopasowane do wieku i wzrostu użytkownika. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej lamino - wanej o grubości 25 mm z obrzeżem multiplex.

Blaty Ecosteel

Blat trójkątny

• wym. blatu: 109 x 77 x 77 cm; • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex

- biały NTH7200

- szary NTH7205

- miętowy NTH7207

129 zł

129 zł

129 zł

• wym. 109 x 77 x 77 cm

• wym. 109 x 77 x 77 cm

• wym. 109 x 77 x 77 cm

Blat banan

• wym. blatu: 146 x 68 cm; • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże multiplex

- biały NTH5000

- szary NTH5005

- miętowy NTH5007

235 zł

235 zł

235 zł

sklep.nowaszkola.com

17

Blat półokrągły

• wym. blatu: Ø 135 cm; • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże multiplex

- szary NTH9005

- biały NTH9000

- miętowy NTH9007

220 zł

220 zł

220 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

18

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Blaty HPL

Nogi sprzedawne osobno

Blat Lux prostokątny LUX005 679 zł • wym.: 120 x 80 cm. Blat wykonany jest ze sklej - ki pokrytej HPL o grubości 25 mm w kolorze buk

Blat Lux kwadratowy LUX004 579 zł • wym.: 80 x 80 cm. Blat wykonany jest ze sklejki pokrytej HPL o grubości 25 mm w kolorze buk

Komplet metalowych nóg o średnicy 45 mm, dostępnych z regulacją w zakresie 1-3 oraz 3-6 lub w 5 wysokościach. Ich stalowa, solidna konstrukcja oraz elementy mo - cujące zapewniają stabilność i komfort użytkowania stołu. Pochył nóg pod kątem 5 stopni dodatkowo zwiększa wytrzymałość mebla. Nogi wyposażono w antypo - ślizgowe stopki z tworzywa sztucznego chroniące podłoże przed zarysowaniem. Zestaw nóg w połączeniu z propozycjami naszych blatów to idealne wyposażenie przestrzeni edukacyjnych.

Metalowe nogi do stołów Ecosteel i HPL

Nogi bez regulacji • 4 szt. • materiał: metal • nogi o przekroju okrągłym • ø 45 mm

regulacja wysokości 1-3; 3-6

zwiększona stabilność

stopka nierysująca, antypoślizgowa

stabilna konstrukcja (pochył nóg 5°)

bezpieczne, zaokrąglone rogi

Nogi z regulacją • 3 szt • regulowane wysokości • nogi o przekroju okrągłym • ø 48 mm

• 4 szt. • regulowane wysokości • nogi o przekroju okrągłym • ø 48 mm

- rozmiar 6 TH0006 230 zł • rozmiar: 6 • wys. stołu: 76 cm - rozmiar 4 TH0004 199 zł • rozmiar: 4 • wys. stołu: 64 cm - rozmiar 2 TH0002 190 zł • rozmiar: 2 • wys. stołu: 53 cm

- rozmiar 5 TH0005 220 zł • rozmiar: 5 • wys. stołu: 71 cm - rozmiar 3 TH0003 195 zł • rozmiar: 3 • wys. stołu: 59 cm

rozmiar 1 – 3 NS0081 199 zł • wys. blatu: 46 - 57 cm

rozmiar 3 – 6 NS0083 225 zł • wys. blatu: 59 - 76 cm

rozmiar 1 – 3 NS0067 245 zł • wys. blatu 46 – 59 cm

rozmiar 3 – 6 NS0079 299 zł • wys. blatu 59 – 76 cm

3 nogi do blatów trójkątnych

sklep.nowaszkola.com

19

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Stabilność i elegancki desing to dwie cechy, które charakteryzują nasze stoły. Nogi do stołu o przekroju trapezowym, których zaletą jest lepsze technologiczne mocowanie jej do blatu oraz zwiększenie powierzchni przylegania do podłoża, poprawiając komfort pracy użytkownika. • blaty i nogi sprzedawane osobno • certyfikaty i normy PN-EN1729–1, PN-EN1729–2

Blaty ERGO

Blat okrągły • wym. blatu: ø 90 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana • obrzeża wykończone PCW

Blat kwadratowy • wym. blatu: 75 x 75 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana • obrzeża wykończone PCW

Nogi sprzedawne osobno

- biały NS2742/B

- biały NS2741/B

250 zł

230 zł

Nogi o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z litego drewna bu - kowego.

Komplety nóg do stołów Ergo

- rozmiar 3 NS0059

- rozmiar 4 NS0064

205 zł

215 zł

• 4 szt.; • dł. 59 cm.

• 4 szt.; • dł. 64 cm

- rozmiar 5 NS0071 • 4 szt.; • wys. stołu: 69 cm

- rozmiar 6 NS0076 • 4 szt.; • wys. stołu: 76 cm

229 zł

255 zł

20

Ławka z pochylnym blatem Ławka z pochylnym blatem dopasowana dla każdego ucznia, Regulowany blat zapewnia komfort użytkowania nie tylko osobom z niepełnosprawnością ruchową ale również dzieciom pełnosprawnym. Listwa przymocowana do blatu chroni przez osuwaniem się przedmiotów z ławki i stanowi miejsce na przechowywanie wszystkich niezbędnych podczas zajęć przyborów. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ławka szkolna pojedyncza z pochyłym blatem i regulacją wysokości 3-6 NS2749 469 zł Pojedyncza ławka z możliwością pochylenia blatu w zakresie od 0 do maksymalnie 15 stopni. • wymiary: 70 x 50 cm • możliwość regulowania wysokości blatu: 59-76 cm • blat wykonany z 18 mm laminowanej płyty MDF w kolorze buku • blat zakończony zabezpieczeniem, które zapobiega zsunięciu się przyborów z blatu. • stelaż i nogi metalowe malowane proszkowo na kolor szary

sklep.nowaszkola.com

21

Biurka

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Wyposażone w wygodną wysuwa - ną szufladę na klawiaturę oraz szaf - kę na komputer stacjonarny. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie przewody elektryczne i zapobiega ich plątaniu. Istnieje możliwość montażu drzwi zamykanych na kluczyk, sprze - dawanych osobno • wym. 120 x 55 x 76 cm

Moblina szafeczka na obrotowych kół - kach z trzema szufladami zamykanymi na zamek. Dostawiona do biurka za - pewnia jeszcze więcej miejsca na waż - ne dokumenty. • wym. 34 x 45 x 60 cm

Biurko Info

455 zł

480 zł

Biurko na komputer duże

Kontenerek na kółkach z szufladami

NS2551

NS2541

NS2511

NS2531

NS2544

NS2542

NS2512

NS2532

Tablice

Tablica tekstylna granatowa YC9008 350 zł Tablica ścienna korkowa pokryta tkaniną i umieszczona w ramie aluminiowej. Za - okrąglone krawędzie, wykończone two -

rzywem ABS zapewniają bezpieczeństwo. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynko - waną. Posiada zaczepy do mocowania. • wym.: 150 x 100 cm; materiał: alu - minium, blacha ocynkowana, korek, tkanina (kolor: granat), tworzywo ABS Tablica magnetyczna mała YC9002 299 zł • biała tablica o powierzchni su - chościeralnej i magnetycznej. Po - wierzchnia lakierowana • wym. 100 x 80 cm

Mobilna tablica mała YC9005

699 zł

• wym. 100 x 70 cm • tablica suchościeralna ze spinaczem na papier • w zestawie: mazak suchościeralny, 4 ma - gnesy, gąbka • powierzchnia lakierowana

22

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Pełna oferta krzeseł dostępna na stro - nie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

Krzesła

Krzesło posiada metalowy stelaż w kolorze białym i szarym. Nogi zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej pokrytej laminatem HPL. Konstrukcja krzeseł umożliwia nakładanie ich na siebie.

Karolek

Karolek 3 NS3776B

Karolek 4 NS4777B

Karolek 5 NS5778B

Karolek 6 NS6779SZ

122 zł

135 zł

145 zł

179 zł

• wys. siedziska 35 cm • wzrost 119 - 142 cm

• wys. siedziska 38 cm • wzrost 133 - 159 cm

• wys. siedziska 43 cm • wzrost 146 - 176,5 cm

• wys. siedziska 46 cm • wzrost 159 - 188 cm

sklep.nowaszkola.com

23

Seria Classic to estetyka w połączeniu z wysoką jakością wykonania i wytrzymałością. Zaprojektowana została z myślą o funkcjonalnej przestrzeni sal szkolnych. Klasyczny kształt krzesła został osadzony na solidnym stelażu. Tylne nogi o profilu płaskoowalnym o wymiarach 20 x 40mm i grubości ścianki 1,5 mm. Przednie nogi oraz stelaż siedziska wykonane z profilu okrągłego o średnicy 20 i grubości ścianki 1,5 mm. Rama stelaża w kolorze szarym. Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki lakierowanej w kolorze bukowym pokrytej laminatem HPL. Oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krzesełka. Stopki nóg krzesła wyposażone w zaślepki. Krzesła spełniają wszystkie normy wymagane w placówkach edukacyjnych. • wym.: szer. 43 cm, gł. 37 cm, wys. 51 (siedzisko); materiał: sklejka bukowa z laminatem HPL, metal zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Classic

wys. 3 NS0013 159 zł

wys. 4 NS0014 180 zł

wys. 5 NS0015 175 zł

wys. 6 NS0016 189 zł

wys. 7 NS0017 199 zł

Składane SLIM

Stojak na krzesła Slim NS7501 490 zł Mobilny stojak na stelażu metalowym do przecho - wywania i transportu krzeseł Slim. Posiada czte - ry kółka w tym dwa z hamulcem. Wyposażony w funkcjonalny blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Przechowanie

Krzesło składane Slim NS7500 265 zł • wym.: 44,5 x 48,8 x 82,5 cm; materiał: sie - dzisko i oparcie wykonane ze sklejki o gr. 8 mm wykończonej laminatem HPL; rama krzesła wykonana z metalowych profili o wym.: 22 x 1,2 mm i 16 x 1,2 mm malowana proszkowo w kolorze szarym

dla maksymalnie 10 krzeseł. • wym. 45 x 74 x 121 cm

24

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Motylek

Ergonomiczne krzesło profilowane, z możliwością przechowywania jedno na drugim. Wykonane z two - rzywa sztucznego w kolorze szarym. Możliwość szta - plowania.

rozmiar 4 YC4005

149 zł

• wzrost: 133 - 159 cm; • wys. siedziska: 38 cm;

rozmiar 5 YC5005

169 zł

• wzrost: 146 - 176,5 cm; • wys. siedziska: 43 cm,

rozmiar 3 YC3005

rozmiar 6 YC6005

110 zł

195 zł

• wzrost: 119 - 142 cm; • wys. siedziska: 35 cm;

• wzrost: 159 -188 cm; • wys. siedziska: 46 cm,

rozmiar 6 z miękkim siedziskiem YC0650 250 zł Siedzisko i oparcie profilowane jednoele - mentowe w kolorze szarym wykonane z two - rzywa sztucznego. Podstawa wykonana

z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o przekroju płasko-owalnym. • wzrost: 159 - 188 cm; • możliwość sztaplowania; • wysokość do górnej powierzchni siedzi - ska to 46 cm

• rama taboretu: metalowe rurki o wym.: 25 x 1,5 mm, malowane proszkowo • siedzisko: sklejka o gr. 18 mm, pokryta laminatem HPL

Taboret z siedziskiem na metalowych nogach

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Rozmiar 2 ATN200

Rozmiar 3 ATN300

Rozmiar 4 ATN400

Rozmiar 5 ATN500

Rozmiar 6 ATN600

119 zł

119 zł

129 zł

129 zł

139 zł

• śr. siedziska: 25 cm • wys.: 31.1 cm • kolor stelaża: biały

• śr. siedziska: 25 cm • wys.: 35 cm • kolor stelaża: biały

• śr. siedziska: 30 cm • wys.: 38 cm • kolor stelaża: biały

• śr. siedziska: 30 cm • wys.: 43 cm • kolor stelaża: biały

• śr. siedziska: 30 cm • wys.: 46 cm • kolor stelaża: biały

sklep.nowaszkola.com

25

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Taboret mobilny YC0011

569 zł Taboret z regulacją wysokości i 5 obrotowymi kółkami. Siedzisko wy - konane z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie. • wym.: 47 x 47cm • regulacja wysokości w zakresie 45 - 60 cm • 5 kółek obrotowych • kolor: niebieski • materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal

Krzesło obrotowe szkolne i biurowe. Kolorowe i funkcjonalne. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Metalowy stelaż na 5 kółeczkach. Regulowana wysokość (38-50 cm). Ergonomicz - ny kształt zapewnia idealne podparcie dla pleców. W kolorze szarym o matowym odcieniu. Wysokość siedziska 38 - 50 cm,

Krzesło obrotowe Shape

• głębokość siedziska 49 cm, • szerokość siedziska 45 cm, • wysykość oparcia 44 cm

- szare YC0008

499 zł

- pomarańczowe YC0009

499 zł

Uni to ergonomiczny model obrotowego krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wielogo - dzinną pracę. Siedzisko połączone z oparciem fotela posiada formę Dobrego Krzesła, które swoim kształtem jest dopasowane do użytkowni - ka. Krzesło tapicerowane jest wysokogatunkową tkaniną poliestrową Baku o wysokiej ścieralności

90 000 cykli w skali Martindal’a. Regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego umożli - wiają optymalne ustawienie wysokości. Fotel wyposażony w podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego, teleskopową osłonkę na podnośnik gazowy z tworzywa sztuczne - go w kolorze czarnym. Pięcioramienną podsta -

wę krzesła wykonano z tworzywa sztucznego oraz włókna szklanego. W zestawie znajduje się 5 kółek miękkich o śr. 50 mm, śr. trzpienia 11 mm, umożliwiające ruch krzesła zarówno po powierzchniach twardych jak i wykładzinach. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: szary lub czarny. Rozmiar 6.

Krzesło Uni

- czarne rozmiar 6 DB3026 799 zł • kolor siedziska: czarny; rozmiar: 6; wyposa - żenie: podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego; teleskopowa osłonka na podno - śnik gazowy z tworzywa sztucznego w ko - lorze czarnym; pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego i włókna szklanego w kolorze czarnym; 5 czarnych kółek z two - rzywa sztucznego o śr. 50 mm, śr. trzpienia 11 mm; odporność na ścieranie 90 000 cykli w skali Martindal’a

- szare rozmiar 6 DB3036 799 zł • kolor siedziska: szary; rozmiar: 6; wyposaże - nie: podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego; teleskopowa osłonka na podno - śnik gazowy z tworzywa sztucznego w ko - lorze czarnym; pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego i włókna szklanego w kolorze czarnym; 5 czarnych kółek z two - rzywa sztucznego o śr. 50 mm, śr. trzpienia 11 mm; odporność na ścieranie 90 000 cykli w skali Martindal’a

26

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Miękkie siedziska to doskonałe wypełnienie przestrzeni terapeutycznej. To wygodne miej - sce dla dziecka, w którym może poczuć się bez - piecznie i komfortowo co sprzyja skupieniu się na działaniach terapeutycznych. Delikatne, stono - wane kolory działają uspokajająco, szczególnie w przypadku dzieci z zaburzeniami emocjonal - nymi lub nadpobudliwością ruchową. zajęcia zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

korekcyjno-kompensacyjne

Siedziska Pufy

Kostki do siedzenia NS1898 310 zł Wygodne, praktyczne i bez - pieczne siedziska, z możliwo - ścią wielu zastosowań (gimna - styka, nauka, zabawa, relaks). • 5 szt.; wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm (kolory wybierane losowo); wykonane z pianki pokrytej trwałą tkanią PCW

Puf biały NS1539B

139 zł Praktyczny i komfortowy w użytkowaniu puf wy - konany z bezftalanowej tkaniny PCW wypełnionej pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości. Materiał jest trwały, nieprzemakalny oraz łatwy do utrzymania w czystości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w placówkach edukacyjnych i tera - peutycznych. Antypoślizgowy spód pufa zapew - nia bezpieczne użytkowanie podczas siedzenia, leżenia czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. • śr. 35 cm, wys. 38 cm • kolor: biały • materiał: bezftalanowa tkanina PCW, pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, anty - poślizgowa tkanina PCW

Kostka biała NS1540B

149 zł Prosta w formie kostka do siedzenia lub zabaw ruchowych. Świetnie wkomponuje się w prze - strzeń sali światła. Antypoślizgowy spód zapewni bezpieczeństwo małym użytkownikom, a pianka o podwyższonej gęstości zagwarantuje komfor - towe użytkowanie przez długi czas. • wym. 36 x 36 x 48 cm • kolor: biały • materiał: biała bezftalanowa tkanina PCW, sza - ra antypoślizgowa tkanina PCW, pianka poliure - tanowa o podwyższonej gęstości

Siedziska piankowe w odcieniach szarości i bieli. Pasują do szafek półokrągłych serii Fresh. Świetnie sprawdzą się w przestrzeniach gabinetów terapeutycznych. Elementy można łą - czyć z innymi zestawami, dowolnie przestawiać i zmieniać układ w zależności od potrzeby i aranżacji wnętrza.

Siedzisko biało - szare

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Siedzisko piankowe małe NS2260

Siedzisko piankowe duże NS2259

850 zł

1 920 zł

• 4 elem., wym. siedziska: 65,5 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości; materiał: PCW, pianka

• 4 elem., wym. siedziska: 133 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości; materiał: PCW, pianka

sklep.nowaszkola.com

27

Krążki, płaskie poduszeczki zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Krążki do siedzenia 12 szt. NS0221 • 12 krążków do siedzenia w 12 kolorach • ø 32, gr. 3 cm • wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW 439 zł

Wózek z krążkami NS2220 629 zł Mobilna platforma wykonana z wodoodpornej sklejki z 12 krążkami do siedzenia. • wym. platformy: 80 x 39 x 23 cm • 12 krążków w 12 kolorach o wym. 32 x 5 cm • wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkani - ną PCW

Krążki z granulatem NS2163

289 zł

• 6 szt., ø 35, gr. 4 cm • wypełnione granulatem

Krążki w woreczku NS1893 359 zł Zestaw piankowych krążków do siedzenia, ćwiczeń oraz zabaw ruchowych i edukacyjnych w domu, szkole i ogrodzie. Kolorowe krążki zapakowane w worek, który zapewnia wygodę przechowy -

wania uławia ich przenoszenie. • 10 krążków z obszyciem • wym.: 32 x 3 cm • pokryte tkaniną PCW • wypełnienie: pianka

• 10 kolorów: jasnozielony, zielony, różowy, granatowy, szary, pomarańczowy, żółty, czerwony, błękitny, fioletowy • woreczek o wym.: 34 x 22 cm w kolorze niebieskim

Miękkie siedziska. 6 kształtów NS2299 239 zł • PCW jest w kolorze słonecznym, pomarańczo - wym, morskim, niebieskim jasnym, limonkowym, gołębim, białym, szarym z antypoślizgiem. Ro - dzaj wypełnienia: pianka. Składa się z 3 ele - mentów. Posiada nadruk. Dodatkowe informacje: W skład zestawu wchodzą: kwadrat o wym. 32 x 2 x 32 cm; koło o wym. 34 x 2 x 34 cm; trójkąt o wym. 35,5 x 2 x 32,4 cm; pięciokąt o wym. 34,6 x 2 x 33,5 cm; sześciokąt o wym. 35,1 x 2 x 32; gwiazda o wym. 38 x 2 x 36,4 cm; Lamówka wykonana z taśmy wzmocnionej bawełnianej.

28

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Natura. Krążki w worku NS2237

439 zł

• 10 krążków; ø 32 cm z lamówką; grubość 2 cm. • tkanina PCW w kolorze białym z nadrukiem i szarym z antypoślizgiem. • wypełnienie: pianka poliuretanowa; nadruk. • worek z tkaniny oxford w kolorze beżowym ze sznurkiem ze stoperem

Krążki z piszczałką w worku NS1894

269 zł

• 6 krążków; ø 32 cm z lamówką; grubość 3 cm. • tkanina PCW w kolorze białym z nadrukiem i szarym z antypoślizgiem. • wypełnienie: pianka poliuretanowa; nadruk. • worek z tkaniny oxford w kolorze niebieskim ze sznurkiem ze stoperem • wyposażone w piszczałkę

sklep.nowaszkola.com

29

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Pufki Emocje NS2897 325 zł Kolorowe, miękkie pufy z nadrukami min wy - rażających różne emocje(neutralna, smutna, zła, wystraszona, zaskoczona, radosna). Pufy mogą służyć do siedzenia oraz do zabaw uczących rozpoznawać, wyrażać, nazywać

i klasyfikować emocje. Ponieważ wszystkie nasze produkty z serii”emocje” posiadają te same minki, a każdej z nich przyporządkowa - ny został określony, zawsze ten kolor, można łączyć wszystkie propozycje w zestawy i wy - korzystywać do wielu różnych zajęć i zabaw. • 6 szt.; wym. ø 32 cm. gr. 3 cm, pokryte tkaniną PCW

Kolorowe, wygodne siedziska z miękkiej pianki przydadzą się w każdym gabinecie terapeutycz - nym i pokoju psychologa. Można na nich wygod - nie siedzieć w czasie zajęć w kręgu lub podczas słuchania bajek. Nadruki w formie dużych cyfr i sympatycznych zwierzaków inspirują natomiast do zabaw tematycznych i matematycznych. • pokryte tkaniną PCW

Poduszki siedziska

– zwierzęta NS0682

– morze NS0681

135 zł

135 zł

• 3 szt., ø 32 cm, wys. 3 cm

• 3 szt., ø 32 cm, wys. 3 cm

– zestaw 1–9 NS0680

385 zł

• 9 szt., ø 32 cm, wys. 3 cm

antypoślizgowy spód zapewnią bezpie - czeństwo i umożliwią komfortową zabawę na podłodze. • śr. maty z lamówką: 30 cm • materiał: bezftalanowa tkanina PCW, antypoślizgowa tkanina PCW • kolor: liczby parzyste w kolorze limonko - wym, liczby nieparzyste w kolorze turku - sowym

Maty. Cyfry NS2298 579 zł Mata edukacyjna z nadrukiem cyfr i liczb w zakresie 0 - 20. Doskonała do zabaw podłogowych i stymulacji procesów po - znawczych. Najmłodszym zapewni pierw - sze doświadczenia z pojęciem liczby. Tka - nina PCW pozbawiona ftalanów oraz

30

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator