IPA MEĐUREGIONALNI ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK PSIHOANALIZE

MEĐUREGINONALNI ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK PSIHOANALIZE INTERNACIONALNE PSIHOANALITIČKE ASOCIJACIJE

SADRŽAJ

AMAE .............................................................................................................................................2 KONFLIKT..................................................................................................................................15 KONTEJNIRANJE: KONTEJNER–KONTEJNIRANO .......................................................69 KONTRATRANSFER ................................................................................................................83 INTERSUBJEKTIVNOST .......................................................................................................114 NACHTRÄGLICHKEIT..........................................................................................................191 NESVESNO................................................................................................................................228 ODIGRAVANJE .......................................................................................................................307 SELF ...........................................................................................................................................328 SETING (PSIHOANALITIČKI) .............................................................................................403 TEORIJA KOMUNIKACIJE DAVIDA LIBERMANA .......................................................425 TEORIJE OBJEKTNIH ODNOSA (TOO) ............................................................................437 TRANSFER................................................................................................................................522

Nazad na sadržaj

AMAE Troregionalna saradnja Međuregionalni konsultanti: Takajuki Kinugasa ( Takayuki Kinugasa , Severna Amerika), Elijas M. da Roša Baros ( Elias M. Da Rocha Barros , Latinska Amerika)

i Arne Jemstet ( Arne Jemstedt , Evropa) Koordinator međuregionalne saradnje: Eva D. Papiasvili ( Eva D. Papiasvili , Severna Amerika) ______ Prevod na srpski jezik i uredništvo: Psihoanalitičko društvo Srbije Prevod: Marija Vezmar Koordinator: María Inés Nieto

I. UVODNA DEFINICIJA

Amae je japanska reč u opštoj svakodnevnoj upotrebi. To je imenski oblik glagola amaeru . Obe forme potiču od priloga amai koji znači „sladak ukus”. Amaeru je kombinacija glagola eru koji znači „dobiti” ili „pribaviti” i amai . Prema tome, originalno značenje amaeru je bukvalno pribaviti zaslađenost. U opštoj upotrebi, amaeru se odnosi na ponašanje na dečji, zavisan način da bi se izmamilo zadovoljenje, da bi se dobilo ono što se želi: bilo da je u pitanju naklonost, fizička bliskost, emocionalna ili stvarna podrška ili ispunjenje nekog zahteva. To je ponašanje kojim pozivamo druge da nam udovolje i pretpostavlja izvestan stepen porodične ili intimne bliskosti. Tipično, beba ili dete može da angažuje majčinsku figuru ili staratelja na ljupko zavisan način radi ispunjenja svojih želja. U Japanu, u međusobnim odnosima, amae i amaeru ponašanja viđaju se van porodičnog okruženja i izvan granica detinjstva. Događaju se u bliskim ličnim prijateljstvima, u intimnosti veze jednog para, u proširenoj porodici, ili u okviru tesno povezanih malih grupa kao što su školski razred ili članovi istog tima. Mogu se videti i u odnosima koji sadrže razlike u moći i statusu, kao na primer, učitelj/učenik, šef/podređeni ili starije/mlađe kolege. U zavisnosti od interpersonalnih okolnosti, amae fenomen je, s jedne strane, široko prihvaćen kao pokazatelj postojanosti i valjanosti nekog odnosa ali se, s druge strane, može posmatrati negativno, kao indikacija nečije nezrelosti, ugađanja sebi, polaganja prava na nešto ili nedostatka društvene svesti i zdravog razuma. U severnoameričkom Sveobuhvatnom rečniku psihoanalize (2009), Salman Ahtar ( Salman Akhtar ) definiše amae kao „japanski pojam koji označava interakciju koja se povremeno ponavlja sledeći

2

Nazad na sadržaj

kulturni obrazac iz kojeg se uobičajena pravila pristojnosti i formalnosti povremeno isključuju, čime se ljudima omogućava da dobiju jedni od drugih i pruže jedni drugima usrdnu Ego podršku” (str. 12). Ova definicija bazira se na definiciji istog pojma koju je 1971/73. dao Takeo Doi ( Takeo Doi ) i koja, dalje razvijena u okviru Ego psihološke terminologije Danijela Frimana ( Daniel Freeman ,1998.) prerasta u „interaktivna uzajamna regresija u službi Ega, koja gratifikuje i služi progresivnom intrapsihičkom rastu i razvoju oba učesnika” (Friman, 1998, str. 47). Urednici Japanskog rečnika psihoanalize (Okonogi, K. Kitazama, O. Ušijama, S. Kano, R. Kinugasai dr., 2002) takođe se naslanjaju na definiciju koju je dao Doi i ukazuju na kompleksnost emocionalne zavisnosti ukorenjene u preverbalnom, sadržane u dinamičnoj osnovi amae . Nije poznato da ijedan rečnik ili glosar bilo kog IPA jezika u Evropi i Latinskoj Americi ima unos amae te je, do danas, taj pojam ostao uglavnom nepoznat široj psihoanalitičkoj publici. Ovaj se unos nadovezuje na sve gorenavedene izvore i proširuje ih.

II. RAZVOJ KONCEPTA

Kao psihološki fenomen, koncept amae uveo je i istakao Takeo Doi u svojoj publikaciji Anatomija zavisnosti iz 1971. godine, koja je 1973. godine prevedena za zapadnu čitalačku publiku. Opisao je raznovrsna amae ponašanja u japanskim društvenim i kliničkim interakcijama i izložio ideju o suštinskoj važnosti koncepta amae za razumevanje japanske psihologije. Preveo je amae kao „zavisnost ili emocionalna zavisnost” (1973) i definisao značenje amaeru kao „zavisiti i koristiti nečije dobročinstvo” (1973). On smatra da se time označavaju „bespomoćnost i želja da se bude voljen” i iskazivanje „potrebe da se bude voljen” i da se to može shvatiti kao ekvivalent potrebama zavisnosti. Prema njemu, prototip ovoga može se videti u psihologiji malog deteta u odnosu prema majci, ne novorođenčeta nego deteta koje je već shvatilo da njegova majka postoji nezavisno od njega (Doi, 1973). U svojoj kasnijoj publikaciji, Doi (1989) proširuje dinamsku formulaciju amae : „Još jedna važna stvar u vezi sa konceptom amae jeste da, iako prevashodno ukazuje na zadovoljno stanje uma kada je nečija potreba za ljubavlju uzvraćena ljubavlju drugog, može se takođe odnositi i na samu potrebu za ljubavlju jer ne možemo uvek računati na tuđu ljubav, koliko god da to želimo. Zato sledi da se stanje frustracije u amae, čije se različite faze mogu opisati brojnim japanskim rečima, takođe može nazvati amae i zaista se tako često i naziva, jer očigledno se amae jače oseća kao osujećena, a ne kao zadovoljena želja. U vezi sa ovom upotrebom možemo da govorimo o dve vrste amae, primitivnoj koja je sigurna u voljnog recipijenta i komplikovanoj koja nije sigurna ima li takvog recipijenta. Prva vrsta je dečja, nevina i mirna; druga je detinjasta, svojeglava i zahtevna; jednostavno – dobar i loš amae , da tako kažemo...” (Doi, 1989, str. 349) Tvrdnja koju iznosi Doi da amae , tj. emocionalna zavisnost, razlikuje japansku psihologiju na načine koji su suštinski i sasvim jedinstveni, naišla je kako na oduševljeno prihvatanje tako i na

3

Nazad na sadržaj

skeptično kritikovanje. Izazvala je rasprave u smislu: na koji bi to konkretan način trebalo posmatrati japansku psihologiju? Da li Doi tvrdi da je japanski karakter u osnovi zavisan? Kako se koncept amae odnosi na shvatanje univerzalnog ljudskog razvoja? Kako koncept amae doprinosi konkretnom, specifičnom novom razvoju u teoriji i praksi psihoanalitičkog razumevanja?

III. SOCIOKULTURNE PERSPEKTIVE

Erik Erikson ( Erik Erikson , 1950) je opisao kako promenljivi i konkretni društveni i kulturni uticaji rezultiraju različitim načinima adaptacije tokom procesa psihološkog rasta i razvoja čoveka. On je razradio Frojdove ( Freud ) biloški zasnovane psihoseksualne razvojne faze, uključivši psihosocijalne faze ljudskog razvoja posle edipalnog razrešenja, proširujući ih na životni ciklus. Doijev koncept amae i njegov značaj u razumevanju specifične prirode japanske psihologije može se oceniti i u ovom kontekstu. Mnogi naučnici koji proučavaju društvene nauke, kao i oni koji proučavaju međukulturne odnose, primetili su specifičnost japanskog društva i japanskih psiholoških adaptacija. Doijev koncept amae dodaje još jednu dimenziju ovom diskursu. Među važnim karakteristikama koje su izdvojene kao specifične za japansko društvo i kulturu nalaze se: 1. Hijerarhijski organizovani društveni odnosi; 2. Grupna orijentacija u prednosti nad individualnom distinkcijom; 3. Odvajanje privatnog od javnog, unutrašnjih i spoljašnjih odnosa u mislima, osećanjima i ponašanjima; 4. Naglašavanje stida (genersianog spoljašnjim sudom) i krivice (izražavanje unutrašnjeg suda); 5. Izbegavanje konflikta i vrednovanje harmonije; 6. Udovoljavajući, reaktivan i popustljiv stil roditeljstva tokom ranog detinjstva, praćen sve strožim pravilima dodeljivanja društvene uloge i kontrolom ponašanja u kasnijim godinama. U većini japanskih odnosa sveprisutna je vertikalna hijerarhijska priroda koju naširoko prepoznaju i zainteresovano proučavaju antropolozi kulture,kao što su Rut Benedikt ( Ruth Benedict , 1946) i istoričar Edvin O. Rajšauer ( Edwin O. Reischauer , 1977), a dodatno je artikulisao Čie Nakane ( Chie Nakane ), najpoznatiji japanski antropolog van Japana (1970). Isprepletane sa njom,

4

Nazad na sadržaj

gorenavedene karakteristike su kulturni i psihološki eho četvorovekovnog feudalnog sistema rigidnog političkog i društveno-ekonomskog klasnog raslojavanja. Modernizacija pod uticajem zapada počela je u kasnom devetnaestom veku i ubrzala se nakon Drugog svetskog rata sa novim demokratskim vladinim institucijama i mnogim društvenim promenama u političkom, ekonomskom i tehnološkom javnom životu. Međutim, tradicionalne kulturne vrednosti i osobine opstaju u savremenom japanskom životu kao psihološka podstrujanja. Rajšauer (1977) primećuje japanski adaptivni kapacitet za promenu i nalazi mnogo toga zajedničkog među ljudima Istoka i Zapada. Din C. Barnland ( Dean C. Barnlund ,1975), u svojoj uporednoj kulturološkoj analizi adhezivnosti suštinskih kultrnih vrednosti koje se prenose kao normativ u jednom društvu, na primeru Sjedinjenih Država i Japana, upućuje na amae kao predstavnika „kulturno nesvesnog”. Ono što je osnovno za razumevanje amae iz ove perspektive je praksa odgajanja deteta koja obezbeđuje konstantnu fizičku bliskost, udovoljavanje, reagovanje, revnosnu empatičnu majčinsku negu i dostupnost drugih staratelja oko deteta. Zbog ograničenog prostora ostrvskog života, blizina drugih ljudi i neophodnost življenja uz druge je uslov života u Japanu. Dete se vrlo rano upoznaje ne samo sa širom porodicom već i sa komšijama i zajednicom u okruženju. Svaka odrasla osoba u blizini oslovljava se sa oji-san , čika, ili oba-san , teta, a starija deca se oslovljavaju sa onei-san , starija sestra, ili onii-san , stariji brat. Oni čine potencijalne staratelje u životu deteta, promovišući osećaj sigurnosti u pripadnosti grupi. Alan Roland ( Alan Roland , 1991) oštro je suprotstavio koncept „porodičnog ja” koji je dominantan u japanskoj pishi i ukorenjen u tananim emotivnim hijerarhijskim odnosima porodice i grupe, zapadnom „individualizovanom ja”. Rajšauer (1977) primećuje da Japanci nisu toliko vezani za porodicu kao takvu, koliko za grupu koja ih okružuje. Ovo bi moglo da upućuje na „grupno ja”,u smislu da svako dete vrlo rano identifikuje i internalizuje svoje mesto u grupi. Ono što ilustruje ovu dinamiku je japanska tradicionalna ritualna proslava koja se zove Hichi-Go-San . Deca od 2 do 3, od 4 do 5 i od 6 do 7 godina bivaju slavljena tako što ih oblače u tradicionalne nošnje i vode u lokalna svetilišta u lokalnoj zajednici. Njima se daju slatkiši i igračke kao pokloni u kolektivnom slavljenju prolaska detinjstva.

IV. PSIHOANALITIČKE IMPLIKACIJE KONCEPTA AMAE

Kao što smo ranije primetili, iako višestruko tačna i pronicljiva u demonstraciji posebnog fenomena amae kod Japanaca i u kliničkim interakcijama, Doijeva prva definicija koncepta amae (1973) kao „potrebe za zavisnošću u bespomoćnosti” i „želje da se bude voljen” izazvala je brojne teoretske i kliničke debate. Razvojno, amae prethodi detetovom usvajanju jezika. Na primer, Japanci za bebu koja majci aktivno pokazuje svoje želje, kažu: „Ovo dete je već toliko

5

Nazad na sadržaj

emocionalno zavisno ( amaeru ).” Kada malo dete nastavi da oseća želju za majčinim prisustvom, ta se emocionalna konfiguracija svesno i nesvesno pozicionira u srži njegovog emotivnog života. Ovo se može uporediti sa onim što je Frojd rekao o konceptu „seksualnosti” isključivo namenjenom psihoanalizi. „Koristimo reč sexualität [seksualnost] u istom sveobuhvatnom smislu kao što nemački jezik korisit reč lieben [voleti]” (Frojd, 1910). Japanci, u ovom smislu, misle o Edipovom kompleksu gde su ljubav i seks isprepletani iako u japanskom jeziku ne postoje reči koje odgovaraju terminu lieben ili voleti. Analogno, može se razumeti da amae formira glavni tok našeg emotivnog života pre Edipovog kompleksa, čak i u svetu van Japana, gde reč amae još ne postoji. Iako je amae verbalni koncept, poput ljubavi, za razliku od ljubavi karakteriše ga činjenica da ne sadrži „seksualnost” po sebi. Osim toga, postoje indikacije da su elementi amae sadržani u raznim psihičkim stanjima u kojima je naglašena ambivalencija. Ukoliko je to slučaj, može biti korisno uporediti amae sa raznim poznatim psihoanalitičkim konceptima. Frojd je izjavio da postoje dve struje ljubavi: nežna i čulna. „Nežna struja je starija. Ona izvire iz najranijih godina detinjstva; formira se na osnovu interesa instinkta samoodržanja i usmerena je na članove porodice i one koji brinu o detetu...” (Frojd, 1912, str. 180). Ovo odgovara samoodržavajućoj, instinktivnoj osnovi amae . Nežna struja koja odatle izvire kasnije se apsorbuje u koncept narcisizma (Frojd, 1914). Ovde Frojd piše da iako primarni narcisizam ne može biti potvđen direktnim posmatranjem, može se zaključiti iz „stava nežnih roditelja prema njihovoj deci [...] da je to ponovno oživljavanje i reprodukovanje njihovog sopstvenog narcisizma, koji su oni odavno napustili” (Frojd, 1914, str. 90, 91). Iako je Frojd (1930) kasnije napustio svoju koncepciju instinkta samoodržanja i došao do zaključka da je nežnost manifestacija erosa (seksualnog nagona) čiji je originalni cilj potisnut, Doi smatra da amae odgovara instinktu samoodržanja u skladu sa Frojdovom ranom teorijom instinkta i definiše amae kao potrebu za zavisnošću koja proizlazi iz instinkta. Osim toga, Frojd (1921) je video identifikaciju kao najraniji izraz emotivne veze sa drugom osobom, koja je ambivalentna od samog početka. Tako definisana, Frojdova identifikacija može da odgovara osnovnim identifikacionim i ambivalentnim svojstvima amae . Razrađujući dalje taj koncept u okviru matrice objektnih odnosa, Doi (1989, str. 350) ponovo ističe da je amae objektni odnos od samog početka. Iako možda ne odgovara u potpunosti Frojdovom konceptu primarnog narcisizma, „vrlo se dobro uklapa sa svakim stanjem uma koje se može nazvati narcisistično” (ibid, str. 350). U tom smislu, narcisistička svojstva amae su u osnovi „komplikovanog amae ” koje se ispoljava kroz detinjastost, svojeglavost i zahtevnost. „Slično tome”, pišeDoi (1989), „novi koncept self-objekta koji definiše Kohut ( Kohut ) kao ’te arhaične objekte investirane narcisističkim libidom’ (1971, str. 3) biće mnogo lakše razumeti u svetlu amae psihologije, pošto ’narcisistički libido’ nije ništa drugo do komplikovani amae ” (Doi, 1989, str. 351). U tom smislu, japanski analitičari vide Kohutov koncept ’potreba self-objekta’ (Kohut, 1971) kao skoro ekvivalentan amae . Takođe, Balintova ( MichaelBalint ) opservacija da „u konačnoj fazi lečenja pacijenti počinju da izražavaju svoje davno zaboravljene, infantilne, instinktivne želje i da

6

Nazad na sadržaj

zahtevaju njihovu gratifikaciju od okruženja“ (Balint, 1936/1965, str. 181) može biti relevantna jer će se primitivan amae manifestovati samo nakon što se analizom prorade narcisističke odbrane” (Doi, 1989, str. 350). Nadograđujući se na Frojda i Ferencija ( Sándor Ferenczi ), Balintove (1936/1965) ideje o „pasivnoj ljubavi prema objektu” i primarnoj ljubavi su konceptualno najbliže amae . Zaključio je da indoevropski jezici ne prave jasnu razliku između dve vrste ljubavi prema objektu, aktivne i pasivne. Dok je cilj uvek primarno pasivan (da se bude voljen), ako dete dobija dovoljno ljubavi i prihvatanja iz okruženja kojima se umanjuju frustracije, dete može napredovati u aktivno „davanje ljubavi”da bi je dobilo (konfiguracija „aktivne ljubavi prema objektu”). U kliničkim terminima postoji veza između primtivnog amae i Balintovog pojma „benigne regresije” i između komplikovanog amae i njegovog pojma „maligne regresije”. Iako je Ferbern ( Fairbairn , 1952) generalno vrednovao činjenicu zavisnosti u ranom razvoju, on nije usvojio ideju o potrebama zavisnosti u okviru svog sistema objektnih odnosa. Koncept zavisti ( higami /žutica) i projektivne identifikacije Melanije Klajn ( Melanie Klein , 1957), može se posmatrati kao izopačen amae , dok deli isti objekat sa njim. Mnogi japanski analitičari smatraju da je Bion ( Wilfred Bion , 1961) „predvideo” Doijev amae , u okviru konteksta grupne dinamike, kada je postulirao da osećanje sigurnosti postoji u svim emotivnim stanjima koja su u vezi sa tri osnovne pretpostavke grupnih fantazija: zavisnost, borba–beg i sparivanje. Slično, Bionovi koncepti container i contained , kao i Vinikotov ( Donald Winnicott ) holding , Hartmanov ( Heinz Hartmann ) dobar spoj i Sternova ( WilliamStern ) interafektivnost , pokazuju suštinsku konceptualnu sličnost sa amae dok, iz različitih perspektiva, promišljaju o preadaptivnoj zavisnosti malog deteta od roditelja, klinički relevantnoj za transfer–kontratransfer intersubjektivnu matricu u okviru psihoanalitičkog procesa.

V. DODATNE RAZVOJNE PSIHOANALITIČKE PERSPEKTIVE

Iz razvojne dinamske perspektive važno je naglasiti da Doi (1971) smatra da poreklo amae leži u odnosu deteta sa majkom, ne novorođenčeta, već deteta koje je shvatilo da postoji nezavisno i koje vidi majku kao nezamenljiv izvor gratifikacije. Ovo ukazuje na to da se amae javlja u razvojnoj fazi kada je diferencijacija Ega, kao kognicija, sud i identifikacija već obavljena i kada je uspostavljena konstantnost objekta. Ovo podrazumeva da je razvojna faza separacije– individuacije po Margaret Maler ( Margaret Mahler, 1975) već u toku, nakon što su simbiotska faza i podfaza uvežbavanja već uspešno ispregovarane. Majka postoji kao zasebno biće i njeno benevolentno popustljivo uživanje u detetu je internalizovano.

7

Nazad na sadržaj

Ako je ovo slučaj, psihička struktura superega je takođe u procesu nastajanja. Reklo bi se da opšteprihvaćena praksa odgajanja dece u Japanu potvrđuje ovaj stav. Obilna majčinska pažnja sa neverbalnom empatičnom posvećenošću i kako fizičkom tako i emocionalnom bliskošću, dostupne su detetu radi zadovoljavajućeg prolaska kroz simbiotsku fazu i fazu separacije– individuacije njegovog razvoja. Nova otkrića u ispitivanju dece (Stern, 1985) kao i self psihologija poslednjih godina, podržavaju ovakav roditeljski pristup radi promovisanja rasta koji vodi do sigurnog doživljaja sebe. U šematskom sažetku razvoja Gertrude i Rubina Blanka ( Gertrude i Rubin Blanck , 1994) mogli bismo da vidimo da se amae javlja u procesu neutralizacije agresivnog nagona dok služi separaciji–individuaciji koja je aktivno u toku. Počevši od navikavanja na nošu i sposobnosti da se kontrolišu telesne funkcije i falično-asertivna individualna ispoljavanja, uslediće smanjenje agresivnog nagona superegom. Nasuprot ovom tipičnom zapadnom scenariju, Rajšauer (1977) primećuje da se navikavanje na nošu i disciplinovanje ponašanja japanske dece odvija uz kontinuiranu neprekidnu odmerenu pažnju i brigu datu kroz primere, ohrabrenja i podsećanja. Ove metode promovišu identifikaciju deteta sa starateljima kroz umanjenje agresivnog nagona i odricanje od individualnih potreba u korist prilagođavanja spoljnim očekivanjima, čime se drugim putem stiže do formiranja superega. Ipak, sve kompleksnija i često restriktivna spoljašnja pravila, uloge, zahtevi za harmonijom, poslušnošću itd., jesu kluturne vrednosti kojima je teško prilagoditi se, što još uvek krhku individualnu psihu izlaže velikom stresu. Stid zbog osude okoline i pretnja uskraćivanjem veze pune ljubavi mogu se upotrebiti da podstaknu na povinovanje zahtevima superega zarad odricanja od detetovih individualnih potreba. U ovim suprotstavljenim pregovorima između zahteva superega i ida, može da dođe do regresije u razvojnu fazu približavanja, u kojoj dete traži privremenu utehu u simbiotskom majčinskom umirivanju pre nego što ponovo krene dalje, svojim individualnim, zasebnim putem. I Ahtar (2009) i Friman (1998) opisuju ovaj aspekt ponovnog emotivnog podsticanja funkcije amae . Frimanovo viđenje amae kao privremene, povremene žudnje i naglasak koji stavlja na recipročnu uzajamnu korist koja se ostvaruje u amae interakciji podržavaju ovu hipotezu. Proširivanjem njegovog viđenja uzajamnosti amae interakcije, potrebno je takođe znati da „zavisna” strana može da inicira amae prevashodno u korist druge strane. Na primer, recipijent amae može, svesno ili nesvesno, da oseti potrebu anksiozne majke da je dete umiri, jer ona doživljava detetovu potrebu za odvajanjem kao odbijanje: amae može i da zadovolji potrebu nesigurnog šefa za osećanjem moći nad podređenim koji se dodvorava ili potrebu ostarelog roditelja da oseća da i dalje ima neku vrednost za svoje sposobno odraslo dete. U tom slučaju, ponekad ’prijateljsko’ amae ponašanje može da prikrije uznemirujući agresivni zahtev, uvijeno formulisan u odgovarajući zavisni način, što bi odgovaralo Doijevoj (1989) referenci na ’negativni/komplikovani amae ’. Dok Doijeva originalna definicija amae (1971, 1973) kao „bespomoćne želje da se bude voljen” naglašava aspekt pasivnosti, ova pasivna dimenzija izgleda da sadrži svoju sopstvenu

8

Nazad na sadržaj

kompleksnost. Baš kao i Doi (1971, 1973, 1989), i Balint (1935/1965; 1968) vidi amae kao biološki potkrepljenu težnju/primarnu potrebu i želju za ljubavlju, a Fejt Betelard i Elizabet Jang- Bril ( Faith Bethelard i Elisabeth Young-Bruehl, 1998) smatraju da je Doijev amae očekivanje da se bude voljen na udovoljavajući način, koji one nazivaju negovanjem, koje je instinktivno i javlja se na rođenju. One, kao i Doi pre njih, predlažu ponovno razmatranje Ego-instinktivne hipoteze samoodržanja u odnosu na amae . U svetlu nešto skorijeg istraživanja veoma male dece koje ukazuje na veći kapacitet beba za aktivno učestvovanje, ’pasivno-aktivni’ spektar, koji se tiče amae , potrebno je dodatno proučavati. U kontekstu amae , ova aktivnost, bihevioralno posmatrana, na primer u Boulbijevim ( John Bowlby ) studijama privrženosti (1971), odražava unutrašnje iskustvo, gde je privrženost njegova bihevioralna manifestacija (Doi, 1989). Mogli bismo da postavimo hipotezu da psihoanalitički amae predstavlja slojevit koncept koji oslikava aktivnu instinktivnu-afektivnu težnju da se ljubav dobije pasivno, da nam se udovolji. Alternativa Doijevoj definiciji amae kao „želje-nagona” (1971) bila bi da se definicija amae preformuliše kao specifična forma odbrane, naročito rasprostranjena u japanskoj psihologiji, mada svakako svuda postoji, kako na Istoku, tako i na Zapadu. Mogli bismo onda da shvatimo amae kao odbrambeno dejstvovanje Ega, „molbu za udovoljavanje – dopuštanje”, koje posreduje između zahteva superega i zahteva ida, odnosno individualnih želja gde god da se nalaze u razvojnom životnom ciklusu. Ovaj oblik Ego odbrane je možda potreban za prilagođavanje krutom društvu koje zahteva nefleksibilni superego konformizam. Hijerarhijski red odnosa i grupno usmerenje, sa strogim poštovanjem pravila, uloga i ponašanja, gde privatne misli i emocije treba da se drže u tajnosti i gde se konflikti rešavaju stidom, po svemu sudeći su način da se izađe na kraj sa sklopom superega koji potiče iz feudalnog društva. Da bi se funkcionisalo sa ovim rigidnim ili zahtevnim očekivanjima, amae se oslanja na neverbalnu emocionalnu komunikaciju i odgovore sa empatijom, na „slatko” razumevanje za „dopuštanje” – „udovoljavanje”, kao neophodne odbrane od agresivnog nagona ili anksioznosti zbog mogućeg gubitka objekta. Amae ego posredovanje ostavlja mesta za privatni emotivni život osobe i dopušta neke načine izražavanja individualnih ljudskih nagona, bilo da su libidinalni ili agresivni. Amae je ukorenjen u identifikaciji sa preverbalnim doživljavanjem udovoljavajućeg staratelja koji ima sposobnost da oseti emocionalne potrebe i želje deteta na koje odgovara sa empatijom, analogno, možda, Vinikotovom (1965) konceptu „primarne majčinske preokupacije” koji karakteriše „uobičajeno posvećenu majku”. U ovom kontekstu, Vinikotovo razdvajanje sredinske majke koja pruža ego povezanost (držanje, nežnost, empatiju) i majke kao objekta, na koju su usmereni impulsi/nagoni ida, može da predstavlja kasniju verziju Frojdove rane podele na nežnu i čulnu struju ljubavi, gledano iz perspektive objektnih odnosa. Amae i amaeru bihevioralna komunikacija može se rasporediti u raznovrsna odbrambena delovanja, kao što su represija, regresija ili delimična regresija, poništavanje, reakciona formacija, „zajednička tajna” ili, čak, kao put ka sublimaciji.

9

Nazad na sadržaj

I u okviru sklopa odbrambene adaptacije, ideja uzajamnosti se razvojno, odnosno i transferno podrazumeva u amae : Hartmanov (1958) koncept deteta i majke koji su dobro usklađeni, Vinikotova (1965) ideja o „holding okruženju”, kao i Bionov (1962) koncept container/contained , Kohutov „self objekat” (1971) i Sternova (1985) „interafektivnost” – svi su primenljivi. Amae ponašanja mogu biti u funkciji tokom celog životnog ciklusa, kad god su individualne želje i potrebe u sukobu sa kulturološkim superego ograničenjima.

VI. ZAKLJUČAK

Na osnovu gorenavedenog sledi da se amae ponašanja i stavovi ne mogu videti samo kao izraz jednostavnih potreba za zavisnošću. Korisno je sagledati ih u okviru kompleksnih kontekstualnih permutacija nagona/želje kao i odbrambene konfiguracije. Ovaj kompleksan uvid naročito je primenljiv na transfer interakcije. Pojava amae u kliničkoj dijadi može da ukaže na pozitivni transfer povećanog poverenja i iskrenosti sa kliničarem, što može da bude od koristi tom radnom savezu. Doi (1989), u stvari, pretpostavlja da bez obzira na to koji je svesni motiv naveo pacijenta da potraži psihoanalitički tretman, osnovni nesvesni motiv je amae i, konačno, tokom vremena, ovo postaje suština transfera. Ipak, kliničari moraju da budu svesni hijerarhijske prirode inherentnog transfera, naročito u japanskim kliničkim situacijama (ali i u bilo kojem drugom psihoanalitičkom okruženju) i moraju da imaju osetljivost i sluh za neverbalnu ili indirektnu komunikaciju kako „pozitivnog” tako i „negativnog” amae , ukoliko su konceptualizovani kao primarne potrebe, instinktivne težnje, odbrambeni procesi ili kompleksna razvojno-dinamička konfiguracija svega navedenog. Slično tome, grupno usmerenje japanskih pacijenata ne sme se shvatiti samo kao neodstatak granica ili individuacije, iako zapadnoj kulturi može delovati tako pojednostavljeno. Iako dugujemo otkriće koncepta amae konkretnom japanskom kontekstu, on se, u većem ili manjem stepenu, može raspoznati u svim kulturama. U grupnom psihološkom kontekstu, odnosi se na kompleksne načine da se odvoje individualna potreba da se živi u određenom grupnom okruženju i da se tu pripada. Razvojno i klinički, iako se u njemu mogu razaznati odjeci ranog majčinskog podsticanja, kontejninga, holdinga, unutrašnja interaktivna dinamika amae proteže se tokom čitavog životnog doba individue. Doijev značajan doprinos u vezi sa amae mora da se ceni kao regionalno specifičan razvojni i klinički japanski koncept sa globalnim domašajem, koji obogaćuje teorijsko znanje i klinički senzibilitet, brišući granice geografije, psihoanalitičke kulture i individualnih stanja.

10

Nazad na sadržaj

LITERATURA

Akhtar, S and Kramer, S (1998). The Colors of Childhood: Separation Individuation across Cultural, Ratial and Ethnic Differences . Northvale, NJ: Jason Aronson. Akhtar, S, ed. (2009). Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis . London: Karnak. Balint, M (1935/1965). Critical notes on the theory of pregenital organizations of the libido. In, Primary Love and Psycho-Analytic Technique . New York: Liveright Publishing. Balint, M (1936). The Final Goal of Psycho-Analytic Treatment. Int. J. Psycho-Anal., 17:206- 216. Balint, M (1968). The Basic Fault: The Therapeutic Aspects of Regression . London, New York: Tavistock Publications. Benedict, R (1946). The Chrysanthemum and the Sword . Cambridge, Mass: The Riverside Press. Bethelard, F and Young-Bruehl, E (1998). Cherishment Culture. American Imago . 55: 521-542. Barnlund, DC (1975) Public and Private Self in Japan and the United States . Tokyo: Simul Press. Bion, WR (1961). Experiences in Groups and Other Papers . New York: Basic Books. Bion, WR (1962). Learning from Experience . London: Tavistock. Blanck, G and Blanck, R (1994). Ego Psychology: Theory and Practice . New York: Columbia University Press. Bowlby, J (1969). Attachment and Loss, Vol.1: Attachment . New York: Basic Books. (revised edition, 1982). Doi,T (1962). Amae: a key concept for understanding Japanese personality structure . Japanese Culture. (R.J. Smith & R.K. Beardsley, transl, eds.) Chicago: Adline Publishing. Doi,T (1963). Some thoughts on helplessness and the desire to be loved . Psychiatry . 26,266-272, Doi, T (1971). The Anatomy of Dependence . Tokyo: Kodansha. (Japanese original) Doi, T (1973). The Anatomy of Dependence . Kodansha International, Tokyo (English Translation). Doi, T. (1989). The Concept of AMAE and its Psychoanalytic Implications. Int. R. Psycho- Anal , 16:349-354. Doi,T (1992). On the concept of Amae; Infant Mental Health Journal , 13, 7-11 Doi,T (1993). Amae and transference love. In: On Freud’s „Observations on Transference Love” . E.S.Person, A.Hogelin & P.Fonagy, eds, pp: 165-171.

11

Nazad na sadržaj

Erikson, EH (1950). Childhood and Society , New York: WW Norton. Fairbairn, WRD (1952). Psychoanalytic Studies of the Personality . Routledge & Kegan Paul, London / An Object-Relations Theory of Personality. Basic Books, New York. Freeman, D. (1998). Emotional Refueling in development, mythology, and cosmology: the Japanese separation-individuation experience . In: Akhtar, S and Kramer, S. (eds), The Colors of Childhood: Separation Individuation across Cultural, Ratial and Ethnic Differences . Northvale, NJ: Jason Aronson. Freud, S (1910). ‘Wild’ Psycho-Analysis , S.E.XI. Freud, S (1912). On the universal tendency of debasement in the sphere of love (Contributions to the psychology of love II), S.E.XI. Freud, S (1914). On narcissism . S.E. XIV. Freud, S (1921). Group psychology and the analysis of the ego ., S.E.XVIII. Freud, S (1930). Civilization and its discontents , S.E.XXI. Hartmann, H (1958). Ego Psychology and the Problem of Adaptation . New York: International University Press. Klein, M (1957). Envy and Gratitude , London: Tavistock Publications. Kohut, H (1971). The Analysis of the Self . Madison: Int.Univ.Press. Mahler, M.S. and Furer, M (1968). On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation . New York: Int.Univ.Press. Mahler, MS, Pine F, MM and Bergman, A (1975). The Psychological Birth of the Human Infant . New York: Basic Books. Nakane, C (1970). Japanese Society . Berkeley: University of California Press. Okonogi, K, Kitayama, O, Ushijima, S, Kano, R, Kinugasa, T, Fujiyama, N, Matsuki, K, Myouki, H, eds. (2002). The Japanese Dictionary of Psychoanalysis . Tokyo: Iwasaki Gakujutu Shuppannsha Books. Passim, H (1965). Society and Education in Japan . New York: Columbia University Press. Reischauer, EO (1977). The Japanese . Cambridge, London: Belknap Press. Roland, A (1991). In Search of Self in India and Japan: Toward a Cross Cultural Psychology . Princeton: Princeton University Press.

12

Nazad na sadržaj

Spitz, RA (1965b); The First Year of Life: Normal and Deviant Relations . New York: Int.Univ.Press. Stern, DN (1985); The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology . New York: Basic Books. Winnicott, DW (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment . New York: International University Press.

Regionalni konsultanti i saradnici

Severna Amerika: Dr Takajuki Kinugasa,u saradnji sa članovima Japanskog psihoanalitičkog društva; Nobuko Miders ( Nobuko Meaders ), licencirani klinički socijalni radnik; Dr sc. Linda A. Mejers ( Linda A. Mayers ); Dr sc. Eva D. Papiasvili, ABPP ( American Board of Professional Psychology )

Evropa: recenzenti Dr Arne Jemstet i evropski konsultanti

Latinska Amerika: recenzenti Elijas M. da Roša Baros, diplomirani psiholog i latinoamerički konsultanti

Kopredsednik međuregionalne saradnje: Dr sc. Eva D. Papiasvili, ABPP ( American Board of Professional Psychology )

Dodatna specijalna urednička pomoć : Mr sc. Džesi Suzuki ( Jessi Suzuki )

13

Nazad na sadržaj

IPA Međuregionalni enciklopedijski rečnik psihoanalize je licenciran pod Creative Commons licencom CC-BY-NC- ND. Osnovna prava zadržavaju autori (IPA i saradnici članovi IPA), međutim, ovaj materijal mogu da koriste drugi, podložno nekomercijalnoj upotrebi, uz punu atribuciju IPA (uključujući pozivanje na URL www.ipa.world/IPA/Encyclopedic_Dictionary) i doslovnu reprodukciju, ne u derivativnoj, uredničkoj ili kombinovanoj formi. Molimo, pritisnite ovde za uslove.

Prevod na srpski jezik i uredništvo: Psihoanalitičko društvo Srbije Prevod: Marija Vezmar Koordinator: María Inés Nieto

14

Nazad na sadržaj

KONFLIKT Troregionalna saradnja Međuregionalni konsultanti: Kristina Dirks ( Christine Diercks , Evropa), Danijel Traub-Verner ( Daniel Traub-Werner , Severna Amerika) i Ektor Kotros ( Héctor Cothros , Latinska Amerika) Kopredsednik međuregionalne saradnje: Eva D. Papiasvili ______ Prevod na srpski jezik i uredništvo: Psihoanalitičko društvo Srbije Prevod: Marija Vezmar i Danilo Đurić Koordinator: María Inés Nieto

„... Upravo iz ovog para suprotnosti izvire naš mentalni život.” (Frojd, Pismo V. Flisu od 19. februara 1899; u Frojd S. 1886-1889, str. 278)

I. UVOD I DEFINICIJE

Frojd je započeo psihoanalizu na osnovama psihičkog konflikta – funkcionisanja ljudskog uma koje odražava interakciju suprotstavljenih sila i tendencija. Psihoanaliza stavlja poseban naglasak na efekte nesvesnih konflikata definisanih kao interakcije u umu između sila kojih je pojedinac nesvestan. U konfliktu se suprotstavljene želje, osećanja, potrebe, interesovanja, ideje i vrednosti međusobno suočavaju. U psihoanalitičkoj teoriji, psihički konflikt je centralni za dinamiku ljudskog uma i, iz klasične perspektive, pogon mu daje instinktivna [nagonska] energija, a njime posreduju afektivno emocijama bremenite fantazije. Svi mentalni procesi baziraju se na interakciji protivrečnih psihičkih sila, koje su opet u kompleksnoj interakciji sa spoljašnjim podsticajima. Primarni predmeti ispitivanja psihoanalize su nesvesni latentni aspekti psihičkog konflikta, koji su u osnovi zasnovani na potisnutim infantilnim željama. Ovi nesvesni sadržaji ponovo isplivavaju na površinu u izvitoperenim oblicima kao što su snovi, omaške, simptomi i u formi kulturoloških manifestacija.

15

Nazad na sadržaj

Za Frojda je edipalni konflikt suštinski konflikt psihoanalize. Ovaj spor – smešten između infantilne želje i zabrane – gradi dinamiku psihičkog života i njegovih ispoljavanja. Sem ovih dinamičnih kvaliteta, konflikt ima i nekoliko metapsiholoških komponenti: topografsku (svesnu, predsvesnu, nesvesnu), ekonomsku (senzornu prenadraženost, realnost i princip zadovoljstva), genetsku (u zavisnosti od razvoja ego funkcija) i strukturalnu (konflikti između Ega, Superega i Ida). Nadalje, edipalni konflikt je postavljen u okviru instinktivno-nagonskog dualizma (seksualni instinkt/instinkt samoodržanja, ego–libido/objekat–libido, instinkt života/smrti). Konceptualizacije koje su formulisali teoretičari objektnih odnosa proširuju arenu u kojoj se ovi konflikti odvijaju fokusirajući se na karakter (internalizovanih) self i objektnih odnosa. Da li je konflikt dostupan svesnom razmišljanju i time se potencijalno može realistično obraditi, ili se mora potisnuti, zavisi od snage upletenih instinktivnih [nagonskih] sila, od individualnih mentalnih kapaciteta za suočavanjei od uslova sredine. Ekstrapolacijom i dopunom savremenih severnoameričkih, evropskih i latinoameričkih rečnika i tekstova: Ahtar, 2009, Okinklos i Samberg ( Elizabeth L. Auchincloss i Eslee Samberg ,2012); Laplanš i Pontalis ( Jean Laplanche i Jean-Bertrand Pontalis , 1973); Skelton ( Skelton , 2006); Borenstejn ( Borensztejn , 2014), (nesvesni) konflikti mogu da se konceptualizuju prema sledećim binarnostima: 1. Spoljni nasuprot unutrašnjim/intrapsihičkim konfliktima: prvi se odnose na konflikte između pojedinca i njegovog okruženja, dok se drugi odnose na konflikte unutar psihe pojedinca; 2. Eksternalizovani nasuprot internalizovanim konfliktima: prvi se tiču unutrašnjih konflikata koji su preneti na spoljnu realnost, a drugi na psihičke probleme izazvane inkorporiranjem sredinskih ograničenja koja su u suprotnosti sa našim sopstvenim nagonima i željama; 3. Razvojni konflikti nasuprot anahronističkim konfliktima: prvi se odnose na razvojno normativne, specifične za pojedine faze, razvojno transformišuće konflikte izazvane roditeljskim osporavanjem detetovih želja ili kontradiktornim željama samog deteta Nahera ( Nagera , 1966), a drugi na konflikte koji nisu specifični za određene godine i mogu da budu u osnovi psihopatologije tokom odraslog doba; ova binarnost je, u neku ruku, slično specificirana kod Laplanša i Pontalisa (1973), kao edipalni konflikt nasuprot odbrambenim konfliktima; 4. Intersistemski nasuprot intrasistemskim konfliktima: prvi se odnose na tenziju između ida i Ega ili između Ega i superega (Frojd, 1923, 1926); ovi drugi (Hartman, 1939; Ana Frojd, 1965; Laplanš, 1973) se odnose na konflikte između različitih instinktivnih stremljenja (ljubav–agresija), ili različitih ego atributa ili funkcija (aktivnost–pasivnost), ili različitih superego naloga (skromnost–uspeh);

16

Nazad na sadržaj

5. Strukturalni konflikt nasuprot konfliktu objektnih odnosa: ovaj prvi se odnosi na stresno razilaženje radnog plana između tri glavne psihičke strukture– ida, Ega i superega (Frojd, 1926) koje se doživljava kao potpuno pripadanje selfu pojedinca, a ovo drugo se odnosi na konflikt u psihičkom prostoru koji je prethodnik takvoj strukturalnoj diferencijaciji (Dorpat, 1976; Kernberg, 1983, 2003); još jedna formulacija ove binarnosti je edipalni naspram preedipalnog konflikta; 6. Konflikt tipa suprotstavljenosti nasuprot konfliktu tipa izborne dileme (Rangel – LeoRangell, 1963); ili, analogno, konvergentni nasuprot divergentnim konfliktima (Kris A. 1984, 1985): ovaj prvi se odnosi na konflikte između intrapsihičkih sila koje se mogu sjediniti kompromisom (kompromisnom formacijom), ovi drugi, koji se ponekad zovu ’ili- ili’ konflikti, odnose se na one konflikte u kojima su takvi pregovori malo verovatni i u kojima je odabir jedne strane ove rastrzanosti, sa tugovanjem koje sledi ili odricanjem od alternativnog puta, imperativ. Širok spektar psihoanalitičkih orijentacija širom sveta, sa kompleksnim razlikama i preplitanjima, stavlja naglasak različitog intenziteta na konflikt. Na jednom kraju ovog spektra su savremene frojdijanske i klajnijanske orijentacije, u čijim je formulacijama psihičkog razvoja i funkcionisanja konflikt i dalje središnji koncept. Na drugom kraju spektra mogu da budu perspektive Kohutove self psihologije, razvojne teorije zasnovane na deficitima i dostignućima psihičke strukture, koja prezentuje sasvim drugačiju paradigmu, u kojoj se, sem kratkog pominjanja konflikta između roditelja i deteta u vezi sa različitim self–objekat potrebama, pojam konflikta povlači u pozadinu. Način razmišljanja o konfliktu je jedan od definišućih faktora i Frojdovog teorijskog razvoja, kao i razvoja psihoanalitičkih teorija posle Frojda.

II. FAZE U RAZVOJU TEORIJE: FROJD

Praćenjem varijacija Frojdove konceptualizacije konflikta, možemo da definišemo nekoliko perioda u razvoju njegove teorije. Simptomatičan je jedinstven način na koji tri različite psihopatologije nastoje da organizuju svoje konflikte. Histerici prebacuju borbu između seksualnosti i društva na fizičke simptome, stvarajući konflikt između uma i tela. Opsesivni pojedinci premeštaju borbu između ideje i njenog afekta na naizgled neškodljivu opsesiju. Paranoidni pacijenti projektuju svoja nekompatibilna iskustva na spoljašnji svet, stvarajući tako konflikt između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ovi jedinstveni načini neadekvatnog rešavanja psihičkih konflikata postupno su se strukturisali kroz faze razvoja teorije.

17

Nazad na sadržaj

II. A. Trauma i predanalitički katarzični period (1893–1899) Tokom ovog vremena, Frojd govori o konfliktu između afekata koji su u vezi sa traumatskim događajima i moralnim društvenim zabranama, obeležavajući untutrašnji–spoljašnji, interpersonalni konflikt, koji podrazumeva ideju unutrašnjih suprotstavljenih sila (Frojd, 1893– 1895). Upoređujući snove i simptome histerije, Frojd se 1899. godine podseća svojih izjava o konfliktu iz 1894. godine: „Nisu samo snovi ispunjenje želja, već i histerični napadi... Prepoznao sam to odavno... Realnost – ispunjenje želja. Upravo iz ovog para suprotnosti izvire naš mentalni život.” (Frojd, 1899, str. 278) U svom ranom radu sa histericima, Frojd je otkrio da su njihove seksualne želje u sukobu sa društvenim normama i da je patološko razrešenje konflikta simptom. Simptomi nastaju kao neadekvatni načini da se reše konflikti: „... pacijenti ... su bili dobrog mentalnog zdravlja do trenutka kada se pojavila nekompatibilnost u njihovom idejnom životu ... kada se njihov Ego suočio sa iskustvom, idejom ili osećanjem koje je pokrenulo tako uznemirujući afekat da je taj ispitanik odlučio da na to zaboravi jer nije imao poverenja u svoju moć da reši kontradikciju između nekompatibilne ideje i svog Ega putem razmišljanja–delovanja...” (1894a, str. 47, originalno naglašavanje) Inspirisani iskustvima Jozefa Brojera ( Josef Breuer ) sa Anom O. i Šarkoovim ( Jean-Martin Charcot ) demonstracijama posttraumatskih histeričnih paraliza, kao i eksperimentalnim izazivanjem histerične paralize i njenim poništavanjem putem hipnotičke sugestije, Frojd i Brojer su pretpostavili (Frojd i Brojer, 1895) da se u konverzionoj histeriji javljaju specifične mentalne okolnosti u kojima se nasilni, traumatski afekti, na koje ne može da se odgovori abreakcijom, pretvaraju u fizičke simptome. Ovi simptomi su našli svoj fizički izraz, ali nisu fizički po poreklu, oni samo služe tome da – simbolično – izraze događaj koji je bio okidač za razvoj histerije. Odsečen je put kojim bismo mogli da dođemo do sećanja na pokrećući događaj, razdvojen od budne svesnosti. Frojd piše: „U traumatskim neurozama, operativni uzrok bolesti nije beznačajna fizička povreda, već afekat straha – psihička trauma. Analogno, naše ispitivanje je otkrilo, za mnoge, ako ne i za većinu simptoma histerije, taloženje uzroka koji se samo mogu opisati kao psihičke traume. Svako iskustvo koje izaziva uznemirujuće afekte – kao što su afekti straha, anksioznosti, stida ili fizičkog bola – može da funkcioniše kao trauma ove vrste.” (Frojd i Brojer 1895, str. 5-6) Ideje i željni impulsi, protivrečni sa drugim vrednostima, ako su potisnuti, mogu da dovedu do simptoma. Frojd je 1894. godine formulisao inicijalni model konflikta za nastajanje konverzionih simptoma u histeriji, opsesivnim neurozama i fobijama, koje je sumirao pod pojmom neuropsihoze odbrane (Frojd, 1894a,b). Nasuprot formiranja konflikata, u neuropsihozama odbrane Frojd je shvatio simptome stvarnih neuroza, uključujući neuroze anksioznosti i neurastenije (Frojd, 1894c; Frojd, 1898), ne kao izraz mentalnih procesa koji normalno funkcionišu, već kao direktnu posledicu toksičnih transformacija libida izazvanih neadekvatnim pražnjenjem seksualne energije. Osim toga, postalo mu je jasno da se nekompatibilne ideje njegovih pacijentkinja „javljaju mahom na polju seksualnih iskustava i senzacija” (Frojd, 1894a,

18

Nazad na sadržaj

str. 47). Još je ustanovio da su ove ideje povezane sa iskustvima iz ranog detinjstva i zaključio da su njegovi pacijenti pretrpeli seksualno zavođenje od strane nekog odraslog (Frojd, 1896, str. 203). U skladu s tim, histerični simptomi su direktni izdanci nesvesno operativnih sećanja na ta iskustva, koja – retroaktivno – ponovo izbijaju i postaju potpuno efektivna kada im savremeni događaji posluže kao okidači. Još je istakao da patogena priroda ovih događaja iz detinjstva postoji samo dok oni ostaju nesvesni (ibid, 211). Međutim, u svom čuvenom pismu Vilhelmu Flisu ( Wilhelm Fliess ) od 21. septembra 1897. godine, piše: „Više ne verujem u svoju neurotiku [teorija neuroza].” (Frojd, 1897, str. 259) Njegov „nesumnjiv uvid da nema indikacija realnosti u nesvesnom, tako da niko ne može da razlikuje stvarnost od fikcije koja je bremenita afektom”, navela je Frojda da posumnja u svoju teoriju o zavođenju (ibid, str. 260). Zahvaljujući analizi sopstvenih snova, Frojd je formulisao suštinski uvid, 15. oktobra 1897. godine: „Javila mi se jedna misao koja ima opštu vrednost. Otkrio sam, i u svom sopstvenom slučaju, [fenomen] zaljubljenosti u svoju majku i ljubomore prema svom ocu, i sada to smatram univerzalnim događajem u ranom detinjstvu, čak i ne tako ranom kao kod dece koja su postala histerična. [...] Svako je u ovoj publici, u svojoj mašti, jednom bio Edip u povoju, i svako će prestravljeno ustuknuti pred ispunjenjem ovih snova presađenih u realnost, sa čitavim udelom potiskivanja koje razdvaja naše infantilno od našeg sadašnjeg stanja.” (ibid, str. 265) Ipak, nedugo potom, ponovo izveštava o potresnim slučajevima seksualnog nasilja i u pismu Flisu (citirajući Geteovu Minjon) obznanjuje „novi moto: Šta su ti to učinili, jadno dete?” (Frojd, 1897, str. 289; Gete, 1795/96) Nikada u potpunosti ne napustivši traumu kao etiološku, kolebao se, mada je, uprkos svim sumnjama u vezi sa psihičkim posledicama upamćenog traumatičnog zavođenja, od 1897. godine nadalje, ostao odan jednoj ideji, a to je da pacijentovi „neurotični simptomi nisu u direktnoj vezi sa stvarnim događajima već sa čežnjivim fantazijama i da je, u slučaju neuroze, psihička stvarnost od većeg značaja nego materijalna stvarnost.” (Frojd, 1925, str. 34) Za njega je koncept traume sada suprotstavljen ideji infantilnih, nagonom motivisanih čežnjivih fantazija ukorenjenih u „unutrašnjem” svetu, konfliktno nastanjenih između bezuslovne želje i zabrane. Ovde se racionalni subjekt prosvetljenja susreće sa Egom, motivisan nesvesnim željama, reagujući na sredinu od koje je on/ona izrazito zavisan na početku života. Polje preklapanja ove presudne dinamike je edipalni konflikt izazvan impulsima ljubavi i mržnje prema našim primarnim objektima. Frojd se 1925. godine setio: „U stvari sam prvi put naišao na Edipov kompleks , koji će kasnije poprimiti tako ogroman značaj, ali ga tada još nisam prepoznao, prerušenog u fantaziju.” (Frojd, 1925, str. 34, originalno naglašavanje). Ishod konfliktne edipalne krize je suštinski za dinamiku psihičkog života i njegovih ispoljavanja. Na temu traume u odnosu na konflikt , Frojd zauzima različite pozicije. Na primer, u svojim ranijim predavanjima istakao je „da između intenziteta i patogenog značaja infantilnih iskustava, i onih kasnijih, postoji komplementaran odnos sličan sledu o kome smo već raspravljali. Ima slučajeva gde sva težina uzročnosti pada na seksualna iskustva iz detinjstva, slučajeva gde ti utisci svakako vrše traumatski uticaj i iziskuju isključivo onu podršku koju im može pružiti jedan

19

Nazad na sadržaj

prosečni seksualni sklop i činjenica njegovog nepotpunog razvoja. Uz ove slučajeve, ima i drugih, u kojima sav akcenat leži na kasnijim konfliktima, a naglasak za koji u analizi nalazimo da se temelji na utiscima iz detinjstva, izgleda da je u potpunosti rad regresije. Tako imamo krajnosti ’razvojne inhibicije’ i ’regresije’ i, između njih, sve stupnjeve saradnje između ta dva faktora.” (Frojd, 1916/1917, str. 364). U svojoj retrospekciji iz 1925. godine, Frojd se osvrnuo samo na svoje otkriće aspekta čežnje u infantilnim fantazijama: „Najzad sam bio prinuđen da priznam da se ove scene zavođenja nikada nisu dogodile i da su to bile samo fantazije koje su imali moji pacijenti ili sam im ih ja sam možda nametnuo.” (Frojd, 1925, str. 33) Sve u svemu, kako psihoanalitička teorija i teorija patogeneze postepeno postaju sve kompleksnije u Frojdovim formulacijama, ideja konflikta u vezi sa traumom, njeni višestruki uzroci i posledice, steći će dodatni ’prekomerno određeni’ i ’dopunski’ karakter. Koncept traumatskih snažnih spoljnih ekscitacija koje prodiru kroz zaštitni omotač ili prepreku spoljnih podsticaja (Frojd, 1920), postepeno je uzmakao u korist definicije traume kao bespomoćnosti Ega suočenog sa stvarnom ili zamišljenom, unutrašnjom ili spoljašnjom, opasnošću (Frojd, 1926), koja se može naći u svakom životnom periodu, s tim da nezrelost Ega individuu čini sklonom bespomoćnosti. Da li su neurotične produkcije spojene sa stvarnim, čak traumatskim iskustvima ili čežnjivim fantazijama? Pitanje šta je „istinito”, autentičnost scena zavođenja ili njihova izmišljena priroda, proteže se kroz čitavu psihoanalitičku teoriju (Rand i Terek – NicholasRand & Maria Torok , 1996, 305), a kompleksnost njihovog preplitanja najbolje ilustruju Frojdovi klinički slučajevi (Frojd, 1905b; 1909a,b; 1910a; 1911b; 1918). Ilze Grubrih Simitis ( Ilse Grubrich- Simitis , 1987, 2000) ukazuje na to da bi za Frojda bilo mnogo lakše da se držao svoje originalne teorije zavođenja. Seksualno zlostavljanje u porodičnoj sredini bilo je poznato, ali je predstavljalo devijaciju od norme. Model traume istakao bi razlike između normalnosti i patologije. Nasuprot tome, model nagona govori o neosporivoj činjenici našeg sopstvenog arhaičnog infantilnog osvajanja i željama za smrću, o nezaobilaznosti naše sopstvene instinktivne [nagonske] prirode. Iako je Frojd tokom svog rada istakao traumu kao presudan etiološki faktor, ovaj naglasak na unutrašnje faktore je, možda, doprineo činjenici da su teorijske diskusije o psihoanalitičkim konceptima „pomerile sasvim u stranu traumatske uzroke u odnosu na konflikte koji su u vezi sa nagonom i fiksacijom libida.” (Verner Boleber – Werner Bohleber , 2000, str. 802). Savremene psihoanalitičke teorije traume uzimaju u obzir tip i intenzitet traume, psihološke okolnosti osobe pre dejstva traume i reakciju bliskih staratelja i sredine prema žrtvama traume. II. B. Topografska teorija i prva teorija anksioznosti (1900–1920) Napredujući u sopstvenoj samoanalizi, Frojd je počeo da sagledava konflikte sve više kao unutrašnje. U svojoj konceptualizaciji unutrašnjeg konflikta, zamenio je afekte instinktima i izneo pretpostavku da sile zabrane takođe postoje unutar nas (Frojd, 1900; Frojd, 1905a,b). U „Tumačenju snova” (1900), teoretiše da se ovi konflikti javljaju među strukturama svesti i nesvesnog. Ovo unutrašnje strukturisanje psihičkog konflikta prvi put se jasno vidi u „Tumačenju

20

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online