Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Katalog Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

2023 2024

multimedia w edukacji aktywna tablica

zestawy interaktywne sprzęt multimedialny druk 3D, programowanie i roboty programy multimedialne modułowe pracownie przedmiotowe

SPIS TREŚCI

AKTYWNA TABLICA . . . . . 2 ZESTAWY INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE . . . . . . . . 8

Szanowni Klienci, mamy przyjemność zaprezentować Państwu spój - ną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dy - daktycznych. Asortyment znajdujący się w niniej - szej publikacji wpisuje się w wytyczne rządowego programu Aktywna Tablica 2020 - 2024 , który umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W tym roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kom - petencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica . Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych, językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłudze programy multime - dialne dostosowane do wieku, umiejętności i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktual - ną podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach niniejszego projektu Ak - tywna Tablica oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu multi - medialnego, laptopów i pomocy dydaktycznych wyko - rzystujących TIK oraz dodatkowo na pomoce dydak - tyczne lub narzędzia do terapii spełniające wymogi TIK dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy również do naszego sklepu interne - towego: sklep.nowaszkola.com

NOWE WNIOSKI: W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

FINANSOWANIE: W ramach wsparcia finansowego placówki mogą ubiegać się o następujące kwoty: 17 500 zł - (14 000 zł kwota dofinansowania + 3 500 zł wkładu własnego) • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 • szkoły ponadpodstawowe 43 750 zł - (35 000 zł kwota dofinansowania + 8 750 zł wkładu własnego) • szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorod - ne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia 125 tys. zł - (100 000 zł kwota dofinansowania + 25 tys. zł wkładu własnego) • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) • WKŁAD WŁASNY Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy. Finansowy • przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do te - rapii objętych wnioskiem o udział w programie • wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie Rzeczowy • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne po - moce dydaktyczne • zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie W ramach wkładu finansowego katalog mozliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakre - sowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

SPRZĘT MULTIMEDIALNY 18 MONITORY INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . .19 AKCESORIA DO MONITORÓW INTERAKTYWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 TABLICE INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 AKCESORIA DO TABLIC INTERAKTYWNYCH . . 27 PROJEKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 OKABLOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 WSKAŹNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 EKRANY PROJEKCYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 STOLIK MULTIMEDIALNY . . . . . . . . . . . . . . . . .32 WIDEOKONFERENCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ VR . . . . . . . . . .34 MONITORY INFORMACYJNE. WIRTUALNA GAZETKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 KOMPUTERY STACJONARNE I MONITORY . . . 37 TABLETY I LAPTOPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 AKCESORIA DO LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 OPROGRAMOWANIE ...................41 ROZWIĄZANIA VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ROZWIĄZANIA AUDIO ..................47 SPRZĘT DLA NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ....................51 URZĄDZENIA BIUROWE . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

oraz na strony: www.nowaszkola.com aktywna-tablica.com www.multimediawedukacji.com

Życzymy udanych zakupów. Zespół Nowej Szkoły

PIASKOWNICE I PODŁOGI INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . 54 PIASKOWNICE INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PODŁOGI INTERAKTYWNE ..................... 57 SMARTFLOOR ................................... 57 PAKIETY APLIKACJI DO SMARTFLOOR ................ 60 FUNFLOOR...................................... 64 PAKIETY GIER DO FUNFLOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 STEAM. DRUK 3D. PROGRAMOWANIE I ROBOTY . 68 DRUK 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PROGRAMMING TIME ......................... 75 ZŁAPMY LWA ................................ 77 ROBOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 DRONY EDUKACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ZESTAWY KONSTRUKCYJNO - ELEKTRONICZNE . . . . . . . . . . . . 106 MIKROKONTROLERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 LEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 PROGRAMY MULTIMEDIALNE . .110 APLIKACJA EDUBOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 mTALENT....................................111 EDUSENSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 TYCI TUKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 UWAGA SŁUCHOWA PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 EDUTERAPEUTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

HARMONIJNY ROZWÓJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 GO SENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 GO EDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 GOPLAY................................ 151 JUŻ UMIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 AKADEMIA UMYSŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 WĘZŁY MATEMATYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 LEKCJOTEK@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 DIDAKTA................................ 156 MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE 160 INTERAKTYWNE PLANSZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 INTERAKTYWNE PLANSZE PRZYRODNICZE . . . . 165 MULTIMEDIALNE ILUSTRACJE PRZEDMIOTOWE 166 WIRTUALNE LABORATORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 PROFESORWHY.......................... 168 LABOLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE . . . . . . . . . . 174 CHEMICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 FIZYCZNA............................... 180 BIOLOGICZNA 184 PRZYRODNICZA.......................... 188 GEOGRAFICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 MODUŁOWE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE . . . . . . . . . .196 PRACOWNIA KOMPUTEROWA .............. 197 PRACOWNIA JĘZYKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 WYPOSAŻENIE MEBLOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

OZNACZENIA:

NOWOŚĆ

TYLKO U NAS

1

ZESTAWY INTERAKTYWNE AKTYWNA TABLICA

2

0% VAT

0% VAT

65"

65"

ŻYWOTNOŚĆ EKRANU 50 000 h OKABLOWANIE W ZESTAWIE WBUDOWANA KAMERA 13 MPIX Z MIKROFONEM KONTRAST 5 000:1 SZKŁO HARTOWANE UHD/4K ANDROID 11 8GB RAM/ 64GB PAMIĘCI WBUDOWANEJ

65"

65"

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU NA STRONIE 20

ZESTAW INTERAKTYWNY I ZI1015 17 500 zł

ZESTAW INTERAKTYWNY IV ZI1018 17 500 zł

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami Podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych

NS9265A

NS9265A

2 x

2 x

DA2398

NS9216

Laptop multimedialny 1

1 x

2 x

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

3

sklep.nowaszkola.com

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU NA STRONIE 20

0% VAT

75"

ZESTAW INTERAKTYWNY II ZI1016 17 500 zł

Monitor interaktywny 75" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

NS9275A

2 x

75"

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

0% VAT

ZESTAW INTERAKTYWNY III ZI1017 14 000 zł

65"

Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

NS9265A

2 x

ŻYWOTNOŚĆ EKRANU 50 000 h OKABLOWANIE W ZESTAWIE

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

65"

8GB RAM/ 64GB PAMIĘCI WBUDOWANEJ KONTRAST 5 000:1 SZKŁO HARTOWANE UHD/4K ANDROID 11

4

0% VAT

0% VAT

65"

75"

75"

65"

ŻYWOTNOŚĆ PANELU 50 000 h POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

8GB RAM/32 GB PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ JASNOŚĆ 420 NITS (dm/m 2 ) WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 x 20 W UHD/4K ANDROID 11

SZKŁO HARTOWANE 4 mm

UHD/4K

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 x 20 W

ZESTAW INTERAKTYWNY V ZI1019 14 000 zł

ZESTAW INTERAKTYWNY VIII ZI1022 17 500 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU NA STRONIE 22

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"

Monitor interaktywny myBoard GREY ROCK 75" UHD 4K z Androidem 11.0

DA6143A

DA7511A

2 x

2 x

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

5

sklep.nowaszkola.com

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

0% VAT

0% VAT

65"

65"

ŻYWOTNOŚĆ PANELU 50 000 h POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

65"

65"

SZKŁO HARTOWANE 4 mm

UHD/4K

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 x 20 W

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

ZESTAW INTERAKTYWNY VII ZI1021 17 500 zł

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

ZESTAW INTERAKTYWNY VI ZI1020 17 500 zł

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"

DA6143A

2 x

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"

DA6143A

2 x

Podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych

NS9216

2

DA2398

Laptop multimedialny 1

1 x

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU NA STRONIE 22

Montaż Pomoc techniczna Szkolenie

6

90"

86"

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU NA STRONIE 26

86"

90"

2 X

2 X

2 X

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

W ZESTAWIE ZA 1 PLN

2 X

2 X

2 X

2 X

2 X

2 X

ZESTAW INTERAKTYWNY X ZI1024 17 500 zł

ZESTAW INTERAKTYWNY IX ZI1023 17 500 zł

DA2099

Tablica interaktywna na podczerwień myBoard Black 86" Nano

2 x

Tablica interaktywna dotykowa myBoard BLACK 90" Ceramic PANORAMA

DA7924

2 x

DA3073

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530

2 x

DA3535

DA9590

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-535W

Głośnik do tablic Myboard czarny Soundbar

2 x

2 x

DA0782

DA0782

Uchwyt ścienny do projektora

Uchwyt ścienny do projektora

2 x

2 x

TN0042

TN0042

Kabel HDMI 10 metrów

Kabel HDMI 10 metrów

2 x

2 x

DA2146

DA2146

Kabel zasilający 10 m

Kabel zasilający 10 m

2 x

2 x

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

7

sklep.nowaszkola.com

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE . AKTYWNA TABLICA

8

2

1

3

5

0% VAT

4

65"

65"

6

7

8

9

10

GABINETY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ AT2011 43 750 zł

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

2 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NS9265A

1

DA4801 DP0654

2 3 4 5 6 7 8

2 x Eduboty - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

1 x Logopedia Pakiet GOLD PRO v 4.0

13

0% VAT

DP0654MIKROFON

1 x Mikrofon do zestawu Logopedia PRO - pakiet GOLD

11

12

PN0152 PN0108 PN0109 PN0190

1 x Eduterapeutica Lux Logopedia podstawowa

1 x Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Przemoc i agresja

1 x Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Emocje

1 x Kompetencje społeczno-emocjonalne Szkoła

Będzie dobrze.Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych

LJ0071

9

1 x

LJ0062 DP0096 DP0101

10 11 12

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

1 x Moc emocji

14

1 x Moc Emocji PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2

0% VAT

Komputer stacjonarny VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Monitor komputerowy dotykowy 27'' VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DA1702A

13

1 x

DA2712A

1 x

14

DA0955 DA2398

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitorów

W ZESTAWIE ZA 1 zł

1 x Laptop multimedialny 1

W ZESTAWIE ZA 1 zł

9

sklep.nowaszkola.com

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

1

6

8

0% VAT

3

65"

4

7

2

5

9

10

MULTIMEDIALNY GABINET TERAPEUTYCZNY I AT2012 43 750 zł

11

12

1 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NS9265A

1

DA4801 DA8333 DA8083 DA1780 DP0655

2 3 4 5 6 7 8 9

1 x Edubot - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

1 x Smartfloor. Podłoga interaktywna + statyw mobilny

1 x Mata do podłogi interaktywnej SmartFloor (3,5 m x 2,6 m) 1 x Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones

1 x Logopedia PRO - pakiet podstawowy v. 4.0

DP0655MIKROFON

1 x Mikrofon do zestawu Logopedia PRO - pakiet podstawowy

DP0910 DP0909 DP0254 PN0106 DP0101 DA0955 DA2398

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus

1 x Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2

10 11 12

1 x Eduterapeutica lux Problemy Wychowawcze. Zestaw

1 x Moc Emocji PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitora oraz Smartfloor'a

W ZESTAWIE ZA 1 zł

1 x Laptop multimedialny 1

W ZESTAWIE ZA 1 zł

10

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

3

4

5

6

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

1

0% VAT

2

0% VAT

7

8

9

10

MULTIMEDIALNY GABINET TERAPEUTYCZNY II AT2013 43 750 zł

11

12

13

Komputer stacjonarny VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Monitor komputerowy dotykowy 27'' VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DA1702A

1

1 x

DA2712A

1 x

2

LJ0048 LJ0008 LJ0025 LJ0010 LJ0060 LJ0061 LJ0062

3 4 5 6 7 8 9

1 x mTalent Percepcja słuchowa Pakiet Ekspert

1 x mTalent Percepcja wzrokowa

1 x mTalent Ortografia

1 x mTalent Matematyka. Dyskalkulia

14

16

1 x mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny 1 x mTalent Potrafię. Obszar matematyczny

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

Będzie dobrze.Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych

LJ0071

10

1 x

DP0910 DP0909 DP0254 DP0654

11 12 13 14 15 16 17 18

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

15

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus

1 x Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2

1 x Logopedia Pakiet GOLD PRO v 4.0

17

18

DP0654MIKROFON

1 x Mikrofon do zestawu Logopedia PRO - pakiet GOLD 1 x Eduterapeutica lux Problemy Wychowawcze. Zestaw

PN0106 PN0161 PN0207

1 x Eduterapeutica Lux SPE 1-3 1 x Eduterapeutica Lux SPE 4-8

11

sklep.nowaszkola.com

3

1

2

0% VAT

0% VAT

65"

4

5

6

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

AUTYZM. ZESTAW POMOCY MULTIMEDIALNYCH I AT2015 21 500 zł

1 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NS9265A

1

DA4801

2

1 x Eduboty - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

Komputer stacjonarny All in One dotykowy VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

DA2711A

3

1 x

LJ0041

1 x

4

LJ0043

1 x

5

PN0126 DA0955

6

1 x Eduterapeutica Lux Autyzm

W CENIE ZESTAWU

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitorów oraz pomoc techniczna

12

2

3

1

4

5

0% VAT

65"

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

6

7

8

9

AUTYZM. ZESTAW POMOCY MULTIMEDIALNYCH II AT2016 22 500 zł

1 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NS9265A

1

DA4801 PN0126 LJ0042 LJ0044 DP0097

2 3 4 5 6 7 8 9

1 x Eduboty - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

1 x Eduterapeutica Lux Autyzm

1 x mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 1 x mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2

1 x Spektrum Autyzmu PRO

DP0097TABLET

1 x Tablet do Spektrum Autyzmu PRO 1 x Spektrum Autyzmu PRO poziom 2

DP0098

DP0098TABLET

1 x Tablet do Spektrum Autyzmu PRO poziom 2

DA0955

W CENIE ZESTAWU

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitorów oraz pomoc techniczna

13

sklep.nowaszkola.com

1

3

5

0% VAT

4

65"

6

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

2

ZABURZENIA KONCENTRACJI I UWAGI. ZESTAW POMOCY MULTIMEDIALNYCH AT2014 39 000 zł

9

1 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

7

8

NS9265A

1

DA4801 DA3086 DA8084 DA8083 DA1780 LJ0062 LJ0079 HO0005 DP0202 DA0955 DA2398

2 3 4 5 6 7 8 9

1 x Eduboty - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

1 x Smartfloor. Podłoga interaktywna

1 x Statyw do podłogi interaktywnej Smartfloor

1 x Mata do podłogi interaktywnej SmartFloor (3,5 m x 2,6 m) 1 x Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

10

1 x mTalent ADHD

1 x Go Sense. Koncentracja i samokontrola

1 x Koncentracja uwagi

10

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitora oraz Smartfloor'a

W ZESTAWIE ZA 1 zł

1 x Laptop multimedialny 1

W ZESTAWIE ZA 1 zł

14

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

1

0% VAT

2

3

4

0% VAT

65"

5

6

7

Sprzęt multimedialny na str. 19 Programy multimedialne na str. 110

DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA. ZESTAW POMOCY MULTIMEDIALNYCH AT2017 32 500 zł

1 x Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NS9265A

1

8

9

10

DA4801

2

1 x Eduboty - Aplikacja Terapeutyczna na monitory

Komputer stacjonarny All in One dotykowy VAT 0% OFERTA TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DA2711A

3

1 x

PN0160 PN0159 PN0161 DP0254 LJ0075 DP0910 DP0909 HO0004 HO0007 HO0010 DA0955

4 5 6 7 8 9

1 x Eduterapeutica Lux Dyskalkulia 1 x Eduterapeutica Lux Dysleksja

1 x Eduterapeutica Lux SPE 1-3

1 x Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2

1 x mTalent Czytanie ze zrozumieniem

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

11

12

13

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus 1 x Go Sense. Myślenie matematyczne

10 11 12 13

1 x Go Sense. Ortografia 1 x Go Sense. Dyskalkulia

W CENIE ZESTAWU

1 x Montaż i szkolenie z obsługi monitorów oraz pomoc techniczna

15

sklep.nowaszkola.com

1

2

4

6

7

3

5

8

9

MULTIMEDIALNY PAKIET REWALIDACYJNY AT2018 43 750 zł

10

11

12

DA8333

1

1 x Smartfloor. Podłoga interaktywna + statyw mobilny

DA1780 DA8083 LJ0042 LJ0044 DP0910 DP0909 PN0161 PN0152 LJ0060 LJ0062 LJ0061 PN0106 DP0101 DA2398 DA0955

2 3 4 5 6 7 8 9

1 x Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones 1 x Mata do podłogi interaktywnej SmartFloor (3,5 m x 2,6 m) 1 x mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 1 x mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus

13

14

1 x Eduterapeutica Lux SPE 1-3

1 x Eduterapeutica Lux Logopedia podstawowa 1 x mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny 1 x mTalent Potrafię. Obszar matematyczny

10 11 12 13 14

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

1 x Eduterapeutica lux Problemy Wychowawcze. Zestaw

W ZESTAWIE ZA 1 zł

1 x Moc Emocji PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2

1 x Laptop multimedialny 1

Programy multimedialne na str. 110

W ZESTAWIE ZA 1 zł

1 x Montaż i szkolenie z obsługi podłogi interaktywnej Smartfloor

16

Regulamin promocji "w zestawie za 1 zł" dostępny na stronie www.nowaszkola.com/regulaminy

1

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PN0207 PN0106 LJ0062 DP0096

9

1 x Eduterapeutica Lux SPE 4-8

Programy multimedialne na str. 110

1 x Eduterapeutica lux Problemy Wychowawcze. Zestaw

10 11 12

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

ZESTAW PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH AT2019 43 750 zł

1 x Moc emocji

Moc Emocji PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2 Będzie dobrze - Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

DP0101

13

1 x

LJ0071

DP0654

1 x

14

1 2 3 4 5 6 7 8

1 x Logopedia Pakiet GOLD PRO v 4.0

DP0654MIKROFON

1 x Mikrofon do zestawu Logopedia PRO - pakiet GOLD

LJ0041

1 x

15

DP0910 DP0909 LJ0008 LJ0025 DP0254 PN0161

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

LJ0043

1 x

16

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus

LJ0048

17 18 19 20

1 x mTalent Percepcja słuchowa Pakiet Ekspert 1 x Go Sense. Koordynacja i grafomotoryka

1 x mTalent Percepcja wzrokowa

HO0006 HO0003 HO0005

1 x mTalent Ortografia

1 x Go Sense. Orientacja w przestrzeni

1 x Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2

1 x Go Sense. Koncentracja i samokontrola

1 x Eduterapeutica Lux SPE 1-3

17

sklep.nowaszkola.com

SPRZĘT MULTIMEDIALNY

18

MONITORY INTERAKTYWNE

MONITOR INTERAKTYWNY 86” Z WBUDOWANĄ KAMERĄ I AKCESORIAMI

86"

NS9286A

14 900 zł

NS9286 18 327 zł • cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

• cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych

0% VAT

Wyświetlacz/rozdzielczość:

4k 3840x2160

Panel/przekątna:

D-LED /86”

Model: Rama:

86DL-AL

metalowa, szczotkowana, czarna

Kontrast:

5000:1 2x 15 W

Głośniki wbudowane:

Jasność:

350cd/m2-20

Proporcje obrazu

16:9

Procesor:

4-rdzeniowy, CUPCORTEX-a55

Głębia koloru:

10 Bit; 16:7M 1895 x 1065

Rozmiar ekranu [mm]:

Ekran:

szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

Kąt widzenia:

178°

Żywotność panelu: Technologia dotyku:

50 000 h

podczerwień (IR)

Czas reakcji:

5 ms

ŻYWOTNOŚĆ EKRANU 50 000 h UCHWYT ŚCIENNY W ZESTAWIE

OKABLOWANIE W ZESTAWIE

Ilość punktów dotyku:

20

KAMERA 13 MPIX

4 UHD/4K

Precyzja:

<1 mm

Tryb pisania:

200 dot/s

System operacyjny:

Android 11.0; Windows 10/11 po dodaniu OPS

Złącza: Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, Port wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XA - V(MINI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0 Porty USB (z przodu): 1x USB-C, 2XUSB2.0+1XUSB3.0, Porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI, Porty szeregowe: 1XRS232, Porty LAN (RJ45): 1XRJ45, Wyjście słuchaw - kowe: 1 x minijack 3.5 mm, Wyjście cyfrowe: 1xDigital Coaxial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kart: 1XSD CARD READER, PLUG & PLAY: TAK Wbudowana kamera: TAK/13 Mpix Łącza: WiFi: 5G; Bluetooth: 5.0 Pamięć wewnętrzna: 8 GB RAM/64 GB pamięci wbudowanej Waga: 72 kg Wymiary: 1950.8 x 1145.5 x 91.8 mm Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz Moc: 370 W Certyfikaty: CE, ROHS, ISO9001, ISO14001

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wyko - rzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.

19

sklep.nowaszkola.com

75"

MONITOR INTERAKTYWNY 75” Z WBUDOWANĄ KAMERĄ I AKCESORIAMI

0% VAT

NS9275 13 407 zł • cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

NS9275A

10 900 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych

Wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840x2160

Panel/przekątna: D-LED /65”/ D-LED /75” Model: 65DL-AL/ 75DL-AL

Rama: metalowa, szczotkowana, czarna Kontrast: 5000:1 Jasność: 350cd/m2-20

Głośniki wbudowane: 2x 15 W Proporcje obrazu 16:9

Procesor: 4-rdzeniowy, CUPCORTEX-a55

Głębia koloru: 10 Bit; 16:7M Rozmiar ekranu [mm]: 1650 x 929

Ekran: szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

ŻYWOTNOŚĆ EKRANU 50 000 h UCHWYT ŚCIENNY W ZESTAWIE

OKABLOWANIE W ZESTAWIE

Kąt widzenia: 178° Żywotność panelu: 50 000 h Technologia dotyku: podczerwień (IR) Czas reakcji: 5 ms Ilość punktów dotyku: 20 Precyzja: <1 mm Tryb pisania: 200 dot/s System operacyjny: Android 11.0; Windows 10/11 po dodaniu OPS

4 UHD/4K

KAMERA 13 MPIX

Złącza: Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, Port wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XAV(MI - NI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0 Porty USB (z przodu): 1x USB-C, 2x USB2.0 + 1x USB3.0, Porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI, Porty szeregowe: 1XRS232, Porty LAN (RJ45): 1XRJ45, Wyjście słuchaw - kowe: 1 x minijack 3.5 mm, Wyjście cyfrowe: 1xDigital Coaxial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kart: 1XSD CARD READER, PLUG & PLAY: TAK Wbudowana kamera: TAK/13 Mpix Łącza: WiFi: 5G; Bluetooth: 5.0 Pamięć wewnętrzna: 8 GB RAM/64 GB pamięci wbudowanej Waga: 60 kg

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wyko - rzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.

Wymiary: 1731 x 1037 x 111 mm Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz Moc: 240W Certyfikaty: CE, ROHS, ISO9001, ISO14001

20

65"

MONITOR INTERAKTYWNY 65” Z WBUDOWANĄ KAMERĄ I AKCESORIAMI

0% VAT

NS9265A

7 990 zł

NS9265 9 828 zł • cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

• cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych

Wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840x2160

Panel/przekątna: D-LED /65”/ D-LED /75” Model: 65DL-AL/ 75DL-AL

Rama: metalowa, szczotkowana, czarna Kontrast: 5000:1 Jasność: 350cd/m2-20

Głośniki wbudowane: 2x 15 W Proporcje obrazu 16:9

Procesor: 4-rdzeniowy, CUPCORTEX-a55

Głębia koloru: 10 Bit; 16:7M Rozmiar ekranu [mm]: 1428 x 804

Ekran: szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

ŻYWOTNOŚĆ EKRANU 50 000 h UCHWYT ŚCIENNY W ZESTAWIE

OKABLOWANIE W ZESTAWIE

Kąt widzenia: 178° Żywotność panelu: 50 000 h Technologia dotyku: podczerwień (IR) Czas reakcji: 5 ms Ilość punktów dotyku: 20 Precyzja: <1 mm Tryb pisania: 200 dot/s System operacyjny: Android 11.0; Windows 10/11 po dodaniu OPS

KAMERA 13 MPIX

4 UHD/4K

• cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych NS9265B MONITOR INTERAKTYWNY 65" Z WBUDOWANĄ KAMERĄ I OPS Z PROCESOREM INTEL CORE I5 Z WINDOWSEM 10 HOME 0% VAT 11 690 zł

Złącza: Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, Port wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XAV(MI - NI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0 Porty USB (z przodu): 1x USB-C, 2x USB2.0 + 1x USB3.0, Porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI, Porty szeregowe: 1XRS232, Porty LAN (RJ45): 1XRJ45, Wyjście słuchaw - kowe: 1 x minijack 3.5 mm, Wyjście cyfrowe: 1xDigital Coaxial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kart: 1XSD CARD READER, PLUG & PLAY: TAK Wbudowana kamera: TAK/13 Mpix Łącza: WiFi: 5G; Bluetooth: 5.0 Pamięć wewnętrzna: 8 GB RAM/64 GB pamięci wbudowanej Waga: 47 kg

CPU: Intel® Core™ 7 generacji i5-7400 3.00 GHz ( 3.50 GHz w trybie Turbo) H110

Pamięć RAM: 4GB DDR4-2400 SO-DIMM, Twardy dysk: dysk: 128 GB SSD, 1x wolne wejście M.2, 1x wolne gniazdo SATA Inne:

HDMI x1 VGA x1 DP x1 USB 3.0; x6 Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) z 2 an - tenami zewnętrznymi RJ45 x1 wyjście słuchawkowe 3.5 mm x1 wyjście mikrofonowe 3.5 mm Bluetooth 4.0

UWAGA! W CELU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM BĄDŹ BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Wymiary: 1506 x 911 x 106 mm Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz Moc: 240W Certyfikaty: CE, ROHS, ISO9001, ISO14001

21

sklep.nowaszkola.com

MONITOR INTERAKTYWNY MYBOARD SILVER 4K ANDROID 65" Monitor z odświeżonym, nowoczesnym i intuicyjnym inter - fejsem opartym na systemie Android 9. Całość zamknięta w eleganckiej stylowej ramie, która w połączeniu z minimalną przestrzenią pomiędzy szkłem a ekranem daje niesamowite wrażenia oraz podnosi komfort pracy z monitorem. DA6143A 7 300 zł • cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych 65"

Wyświetlacz/rozdzielczość:

4k UHD3840x2160 @60Hz Cienka ramka monitora

0% VAT

Rama:

Jasność:

350cd/m2-20

Proporcje obrazu

16:9

Ekran:

szkło matowe (AG Glass) o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

Żywotność panelu: Port wejściowy HDMI:

50 000 h

tak, HDMI 2.0 (4k @60Hz)

Łączność bezprzewodowa: Wbudowane głośniki: Wyjście słuchawkowe:

Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz

2 x 20 W

tak, Mini jack 3,5 mm

Wbudowany system operacyjny: Android 8.0 Certyfikaty:

CE, ROHS, ISO9001, ISO14001

podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA500x400, pilot zdalnego sterowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), kabel USB Touch typu B (1,5m), kabel HDMI (2m), kabel VGA (1,8m), kabel zasilający (1,8m) 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO

Dołączone akcesoria

Gwarancja:

MONITOR INTERAKTYWNY MYBOARD GREY ROCK 75” UHD 4K Z ANDROIDEM 11.0

RAM/Pamięć wew: 8 GB/32 GB

3 x USB 3.0 public (android&OPS), 1 x Touch USB 3.0 type B (work with front HDMI), 1 x HDMI IN 2.0 (4k@60Hz) 1 x USB type C (DP1.2+TOUCH USB+15W+DATA) [8 buttons] POWER, SOURCE, MENU, VOL-, VOL+, HOME, ENTER, ES 4 mm Tempered AG Glass Painted with 7 Mohs scale, Zero Gap Technology

CPU: 4 x ARM Cortex-A55 @ 1.9 GHz GPU:

Przednie wejścia

Wi-Fi 5 (2,4 Ghz/5 Ghz support for internet connection) + BT 5.0

75"

WI-Fi/BT: 4K/UHD 3840 x 2160 60Hz

Przednie przyciski:

AnTuTu benchmark: 97 112

2 x HDMI IN 2.0 (4k@60Hz) 1 x Touch USB 3.0 type B (work with rear HDMI,DP) 3 x USB 3.0 (only android) 1 x RJ45 IN 10/100/1000 (Android&OPS) 1 x RJ45 OUT 10/100/1000 1 x USB type C only DATA (Android&OPS) 5W 1 x HDMI OUT 2.0 (4k@60hz) 1 x DisplayPort IN 1.2 (4k@60hz) 1 x VGA AUDIO Jack 3.5mm 1 x RS232 1 x COAX OUT 1 x Analog YPbPr minijack 3,5 mm (Component) 1 x Microphone Jack 3.5mm 1 x Earphone/Line Out 1 x AV IN 1 x AV OUT 1 x Card Reader (TF) Głośniki: 2 x 15 W Gniazdo OPS: support for 4k60Hz and size of OPS: 195 mm (L) x 180 mm (W) x 42 mm (H)

Szyba frontowa:

Jasność: 350 Nits (cd/m2) Kontrast: 5000:1 dynamic/1200:1 static Typ panelu: TFT

Rodzaj podświetlenia: D-LED (Direct LED) Czas reakcji: 8 m/s Viewing Angle: 178°(H), 178°(V) Głębia kolorów: 1.07 B (10bit) Żywotność matrycy: ≥ 50,000 hrs Wejścia audio: mini jack 3.5 mm

0% VAT

Tylne wejścia/wyjścia

Wyjście audio: mini jack 3.5 mm, SPDIF

Obsługa punktów dotyku: Android = 20, Windows = 20 Czas reakcji: 10 ms Dokładność dotyku: ≤ 2 mm Minimalny wykrywany obiekt dotykowy: ~ 2 mm

Parametry dotyku

DA7511A

9 500 zł

DA7511

11 685 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %. • oferta tylko dla placówek oświatowych

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

22

AKCESORIA DO MONITORÓW INTERAKTYWNYCH

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK TOUCHSCREEN 7 LITE 65” Z ANDROIDEM

• w zestawie: Avtek TouchScreen 7 Lite 65, Note, Connect, Capture, uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych • wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu po - zwala na połączenie z 8 komputerami lub urządzeniami mobilnymi na raz i wyświetlanie do czterech obrazów jednocześnie • możliwość pisania dwoma kolorami w tym samym czasie, dzięki dołączonymi do zestawu pisakami dwustronnymi • dokładne sterowanie dotykiem, dzięki technologii Zero Bonding. • poza oprogramowaniem Note do monitora dołączone są dwa kolejne programy: Connect i Capture

65"

KOMPUTERY OPS DEDYKOWANE DO MONITORÓW NS DIGITAL OPS z procesorem Intel Core i5 z Windows 10 Home • CPU: Intel® Core™ 7 generacji i5-7400 3.00 GHz ( 3.50 GHz w trybie Turbo) • procesor: Intel® H110

0% VAT

• pamięć RAM: 4GB DDR4-2400 SO-DIMM, 1x wolne wejście • twardy dysk: 128 GB SSD M.2, 1x wolne gniazdo SATA

DA4265A

10 407 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %; • oferta tylko dla placówek oświatowych DA4265 • cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

• inne: HDMI x1; VGA x1; DP x1; USB 3.0 x6; Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) z 2 antenami zewnętrznymi; RJ45 x1; wyjście słuchawkowe 3.5 mm; wyjście mikrofonowe 3.5 mm; Bluetooth 4.0

12 800 zł

0% VAT

NS9215 5 145 zł • cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

NS9215A

4 182 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %; • oferta tylko dla placówek oświatowych

Producent: Avtek Technologia dotyku: Podczerwień Jasność: 420 cd/m2 Rozdzielczość panelu: 4K/UHD 3840 x 2160 60Hz Kontrast: 4.000:1 Wyświetlane kolory: 1,07 mld Kąt widzenia: 178°

DEDYKOWANE DO MONITORÓW MYBOARD

Wysokiej jakości komputer OPS z procesorem Intel® Core™ i dyskiem SSD z układem graficznym Intel HD630 z obrazem 4K 60 Hz. Kompatybilny z monitorami myBoard, stanowi rozwiązanie „all in one” – bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera. Dzię - ki temu urządzenie interaktywne zyskuje nową funkcjonalność, co więcej użytkownik może pracować jednocześnie z komputerem OPS, ale też innym urządzeniem, np. laptopem. • nie zawiera systemu operacyjnego Windows

Grubość wzmocnionej szyby: 3 mm

Rozdzielczość dotyku: 32.768 x 32.768 Sposób obsługi: palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot Wejścia wideo: 3 x HDMI, VGA (D-Sub15) Wejścia audio: mini jack 3.5 mm Wyjście audio: mini jack 3.5 mm, SPDIF Porty komunikacyjne: -45 1x wejście 1x wyjście, RS232, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C, 2x USB Touch, Slot OPS Waga: 34.95 kg Waga (z opakowaniem): 44.7 kg Zużycie prądu: normalna praca 360 W Zużycie prądu (Stand-by): < 0.5 W

0% VAT

OPS z procesorem Intel Core i3 myboard DA8329A • cena zawiera podatek VAT 0 %; oferta tylko dla placówek oświatowych OPS z procesorem Intel Core i5 myboard DA8330A • cena zawiera podatek VAT 0 %; oferta tylko dla placówek oświatowych OPS z procesorem Intel Core i7 myboard DA8331A • cena zawiera podatek VAT 0 %; oferta tylko dla placówek oświatowych

3 879 zł

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz wa - runków jej stosowania.

3 999 zł

Android OS, Menu dotykowe OSD, Slot OPS, USB Media Player, Aplikacja do nanoszenia notatek, Narzędzie do prowadzenia głosowania, Notowanie na dowolnym źródle, Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia nota - tek, Zmiana nazwy źródła sygnału, Komunikacja Bluetooth, Komunikacja Wi-Fi. Dołączone akcesoria: Pilot z bateriami, Przewód audio (5 m), Przewód USB (3 m), Przewód zasilający (3 m), Uchwyt montażowy ścienny, pendrive z oprogra - mowaniem i sterownikami, Skrócona instrukcja obsługi PL, Moduł WiFi/Bluetooth, Pisaki (2 szt), Przewód HDMI (3 m)

Dodatkowe funkcje:

4 699 zł

Gwarancja: 5 lat (w tym 2 lata one-to-one)

23

sklep.nowaszkola.com

APLIKACJA EDUBOTY

Eduboty. Aplikacja Terapeutyczna na monitory DA4801 799 zł Aplikacja EduBoty pomaga w terapii specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Wspie - ra rozwój funkcji psychomotorycznych. Rozwija proce - sy uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. Pomaga niwelować blokady w uczeniu się poprzez wzmac - nianie u uczniów wiary we własne możliwości dzięki stopniowaniu trudności. Świadomość radzenia sobie z zadaniami korzystnie wpływa na budowanie właści - wej samooceny, zachęca uczniów do podejmowania trudu związanego z opanowaniem wiedzy i umiejęt - ności szkolnych. Aplikacja jest skutecznym narzędziem do efektywnej terapii, umożliwiającym realizację pla - nu działań wspierających zawartych w programie

naprawczym dla uczniów z trudnościami w nauce. Aplikacja oferuje 3 zestawy gier wspomagających te - rapię uczniów: • ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki - Wygraj z dyskalkulią • ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - Wygraj z dysleksją • z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zabu - rzeniami uwagi • na monitory interaktywne z systemem Android

• 12 gier, 1050 zadań • grupa wiekowa: 10+

UCHWYTY I STOLIKI

nośność do 150 kg

Statyw mobilny z półką do monitorów interaktywnych NS9216 1 750 zł Mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na pod - stawie jezdnej dedykowany do montażu każdego monitora interaktywnego o wadze do 150 kg i roz - miarze 65”, 75” i 86”, między innymi do monitorów interaktywnych NS9265, NS9275 i NS9286. Statyw posiada praktyczną półkę umiejscowioną pod mo - nitorem o wymiarach 73 x 34 cm. Wszystkie kółka posiadają hamulec. Mobilna podstawa malowana jest proszkowo. • wysokość statywu: 178 cm • wym. przy podstawie: 105,5 x 47 cm • wysokość z zamontowanym monitorem: 232 cm

półka pod monitorem

kółka z hamulcem

wyjątkowo lekki i mobilny

24

regulacja wysokości

Mobilny statyw-stół z elektryczną regulacją do monitora interaktywnego RVY-800 DA3009B 7 200 zł Uniwersalna podstawa kątowa RVY do ekra - nów LED 40" - 75" – do stołów interaktywnych. Sterowanie pilotem na podczerwień. Do insta - lacji od 40 do 70 calowych ekranów, ważących maksymalnie 150 kg. Wysokość i położenie

Statyw do monitora interaktywnego Balance BOX 400-70 DA4641

monitora regulowane pilotem. Mechanizm z napędem elektrycznym. Wykonana z alu - minium o wysokiej wytrzymałości. • dostosowany do systemu VESA 20 x 20 cm (min) – 40 x 60 cm (max); regulowana wysokość półki AV, mocowania do kabli, kółka z blokadą

Statyw VIS 46 PLUS DA3121

6 900 zł

• przeznaczenie: dla ekranów 42-86 cali; • przesunięcie ekranu w pionie: do 400 mm (15.75"") • min. obciążenie: 41 kg; maks. obciążenie: 68.9 kg; • łatwa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku (bez wsparcia elektrycznego silnika); • bezpieczeństwo: CE (ISO 60950) • obsługa manualna (bez silnika, bez prądu, bez kabli) • niezawodność: testowany do 60.000 cykli • montaż: łatwy i bezpieczny montaż na różnych powierzchniach < 30 minut; • przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora oraz wagę uchwytu

2 020 zł Mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na podstawie jezdnej do monitora interaktywnego. • konstrukcja wykonana z elem. stalowych malowanych proszkowo RAL-9004 • max. obciążenie: 100 kg • rozmiar monitora: powyżej 46” • słup o wysokości 160 cm i średnicy 60 mm z otworami umożliwiającymi przeprowadze - nie okablowania wewnątrz słupa • w zestawie: adapter do uchwytu VESA

regulacja położenia

Winda do monitora interaktywnego Balance BOX 400-70 DA4639

4 900 zł

• przeznaczenie: dla ekranów 42-86 cali; • przesunięcie ekranu w pionie: do 400 mm (15.75"") • min. obciążenie: 41 kg; maks. obciążenie: 68.9 kg; • łatwa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku (bez wsparcia elektrycznego silnika); • bezpieczeństwo: CE (ISO 60950) • obsługa manualna (bez silnika, bez prądu, bez kabli) • niezawodność: testowany do 60.000 cykli • montaż: łatwy i bezpieczny montaż na różnych powierzchniach < 30 minut; • przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora oraz wagę uchwytu

25

sklep.nowaszkola.com

TABLICE INTERAKTYWNE

MYBOARD BLACK 86” NANO • Tablica interaktywna na podczerwień DA2099

MYBOARD BLACK 90" CERAMIC PANORAMA • Tablica interaktywna dotykowa DA7924

AVTEK TT-BOARD 80 PRO

DA3098

5 000 zł

3 390 zł

3 490 zł

Obszar interaktywny [cm]: 168,0 x 118,0 Wymiar zewnętrzny [cm]: 172,0 x 125,0 Format: 4:3 Grubość [cm]: 3,6 Waga [kg]: 19,5 Technologia: podczerwień Powierzchnia tablicy:

Obszar interaktywny [cm]: 171,0 x 122,0 Wymiar zewnętrzny [cm]: 177,9 x 128,9 Format: 4:3 Grubość [cm]: 4 Waga [kg]: 18,5 Technologia: podczerwień Precyzja: 2 mm Tempo śledzenia: 6 ms Zasilanie:

Model IB-90 C Technologia Podczerwień (IR) Przekątna 90""

Przekątna obszaru inte - raktywnego [cm, (cale)]

222,40 cm (87,6")

Format 16:9 lub 16:10 Typ powłoki tablicy Stalowa, magnetyczna powierzchnia pokryta ceramiką Precyzja ± 0.5 mm Rejestracja dotyku pisak suchościeralny, palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty Tempo śledzenia sygnału 180 punktów/s Wymagany system operacyjny: Windows: 10, 8.1, 8,7, Vista, XP / Linux / Mac Wyposażenie Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, gąbka, oprogramo - wanie na płycie CD, zestaw montażowy Punkty dotyku 10 – TOUCH - jednoczesna praca dziesięciu osób bez ko - nieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref Certyfikaty produktu CE, ROHS, ISO9001, ISO14001 Gwarancja 3 lata na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty

Matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, porcelanowa PolyVision e3

Precyzja: <0,05 mm Tempo śledzenia: 8 ms-16 ms Zasilanie:

Zasilanie z portu USB DC 4.6V- 5.0V <1W (100mA at 5V)

Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB

Pobór prądu: <0,5 W Rozdzielczość: 32768 x 32768

Pobór prądu: <0,5 W System operacyjny: Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux Oprogramowanie: Avtek Interactive Suite Wyposażenie: Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

Win2000, WinXP, WinVista, Win7, Win8.1, Win10, Linux, Mac, Android Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

System operacyjny:

Wyposażenie:

Ilość punktów dotyku: 10 Wym. atmosferyczne: Temperatura: -10°C do 45°C, wilgotność: 10%-90% Komunikacja: USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0

26

AKCESORIA DO TABLIC INTERAKTYWNYCH

Inteligentny pisak myBoard i-Pen DA2382 230 zł Inteligentny pisak posiada 6 przycisków funkcyjnych, dzięki którym staje się bar - dzo przydatny w pracy nauczyciela bądź ucznia. Można wykorzystać go do zdalnego zarządzania, np. plikami PPT (PowerPoint). Urządzenie samoczynnie przechodzi w tryb oszczędzania energii w przypadku braku pracy, także nie jest konieczne wyłączanie w normalnym trybie użytkowania. • technologia WiFi 2.4GHz RF, napięcie robocze: 1.5V (Pisak, zasilany baterią AAA; 4.5-5.5V-ładowanie USB-komputer), szybkość transmisji: 2 Mbps, czułość odbiornika: 5~40dBm, Zasięg pracy zamknięte pomieszczenia: do 15m; otwarta przestrzeń: do 30m; zasięg pracy urządzenia może być krótszy poprzez wprowadzanie zakłóceń przez urządzenia elektroniczne w najbliższym otoczeniu.

Głośniki do tablic myBoard Silver sound DA2083 • moc 2 x 20 W • do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio) 699 zł • gniazda w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej, USB do podłączenia tablicy, HDMI do podłączenia tablicy, USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, micro USB - wyjście na komputer, wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon, gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) • zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników • przyciski + i - do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym) • zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver

Aktywna półka myBoard Black TS20609 275 zł • łatwy sposób na zmianę koloru pisaka; brak konieczności wyboru koloru z przybornika; 3 kolory (czerwony, niebieski, czarny) oraz gumka

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych Epson ELPSP 02 (2 x 15W) DA3212 810 zł Głośnik aktywny: • wym.: 142 x 155 x 231 mm; waga: 2,1 kg • moc wyjściowa: 15 W rms • częstotliwość: 80 Hz - 20 kHz • impedancja: 8 omów • zasilanie 18V DC power (x1) • RCA Audio L/R (x1) • wyjścia: cinch audio (x1) do pasywnego głośnika, stereo mini jack audio (x1), mini jack audio (x1) Głośnik pasywny: • wym.: 142 x 155 x 231 mm, waga: 1,9 kg • moc wyjściowa: 15 W rms • częstotliwość: 80 Hz - 20 kHz • impedancja: 8 omów Zawartość zestawu: • głośnik aktywny (wbudowany wzmacniacz), głośnik pasywny, uchwyty ścienne, zasilacz z kablem, kable głośnikowe o dł. 3m, podręcz - nik użytkownika

System mocowania ściennego uVis-RW100 DA2143 2 900zł Mocowanie ścienne przeznaczone do mon - tażu stacjonarnego tablicy. Uchwyt w pełni uniwersalny. Regulacja uchwytów pozwala na instalację większości modeli tablic o przekąt - nej 77-100”. Ramię do projektora z wysięgni - kiem o maks. długości 120 cm umożliwia mon - taż projektora z szerokokątnym obiektywem. Ramię do projektora obraca się o 90 ° wokół punktu osadzenia - co pozwala na precyzyjne ustawienie oka soczewki względem tablicy. Dodatkową zaletą jest też możliwość złożenia wysięgnika z projektorem do boku tablicy.

Podstawa jezdna uVIS-RW100 DA1191 3 600 zł Mobilny statyw z regulacją wysokości, pozwa - lający na swobodne przemieszczanie tabli - cy wraz z projektorem z pomieszczenia do pomieszczenia. Statyw z siłownikiem 250N przeznaczony dla wagi: tablica + projektor = 23-33 kg. Całość wykonana z profili stalo - wych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor. Kółka zaopatrzone w blokadę zapew - niają bezpieczeństwo podczas użytkowania. Podstawa jest w pełni uniwersalna, a regulacja uchwytów pozwala na instalację większości modeli tablic o przekątnej 77-100”

Soundbar myBoard BLACK DA9590 495 zł • wym.: 94 x 7,7 x 6,5 cm • moc: 2 x 20 W • bluetooth

• złącze optyczne: Toslink • pasmo przenoszenia: 30Hz-20kHz • wejścia: AUX • sterowanie: za pomocą pilota • wyświetlacz: alfanumeryczny LED • wejścia: 2 przewodowe audio jack 3,5 mm

27

sklep.nowaszkola.com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator