Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1869 den 1. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Christensen, født i Karrebæk Sogn d. 24. Juli 1823 pog begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, da intet fandtes til HInter, meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Petrærius

1869, den 19 April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Christian Bigum, født i Teestrup den 3. Januar 1827 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1869, den 19. April fremstod for Raadhusprotokollen Ole Peder Meyer f. d. 11. Marts 1920 i Næsrved og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her iByen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 21. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Peter Sørensen født 25. Juni 1825 paa Herlufsholm og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Pwtrærius

1869, den 27. April fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Severin Hansen født i Vigersted Sogn den 1. Marts 1842, og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sunfdreier her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 29.April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Vilhelm Pedersen født i Næstved den 29. April 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bødker her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker