Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1869 den 1. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Christensen, født i Karrebæk Sogn d. 24. Juli 1823 pog begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, da intet fandtes til HInter, meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Petrærius

1869, den 19 April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Christian Bigum, født i Teestrup den 3. Januar 1827 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1869, den 19. April fremstod for Raadhusprotokollen Ole Peder Meyer f. d. 11. Marts 1920 i Næsrved og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her iByen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 21. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Peter Sørensen født 25. Juni 1825 paa Herlufsholm og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Pwtrærius

1869, den 27. April fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Severin Hansen født i Vigersted Sogn den 1. Marts 1842, og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sunfdreier her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 29.April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Vilhelm Pedersen født i Næstved den 29. April 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bødker her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Niels Mikkelsen Kjer født i Herning d. 22. September 1844 og idet han foreviste en Kongelig Bevilling af 24. November f. Aa. hvorved er bevilliget at han uagtet han er ikke fyldt 25 Aar maa være fuldkommen raadig over sit Gods som en fuldmægtig Mand efter Loven, begjærede han sig meddelt Borgerskab ved Detailhandel her i Byen. Da herfor intet fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 3, Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christian Have, født 26. Juni 1842 i Klovskov Ørslev Sogn paa Falster og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 7 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Jens Anker Christian Ludvig Jensen, født i Odder 30. Oktober 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinteer, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.Petrærius

Petrærius

1869, den 10 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Marius Svane født 3. Maj 1838 i Frederiksborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager i Næstved. Da iontet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 10 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Peder Christiansen født i Østerulslev paa Lolland 5. Maj 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 29. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Albert Villiam Frederik Larsen f. 25. Maj 1843 i Nykøbing paa Sjælland og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da i ntet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 9. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Carl Lund, født i Slangerup By 20. Marts 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Fabrikation af Mineralvand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 10. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Jens Larsen f. i Kjøng d. 5. Juni 1818 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen- Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 1. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Hendrik Marcus Rosentjerne Krag født i Rørbæk paa Lolland d. 29. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 13. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Christian Ludvig Gemynthe født i Ringsted den 18. April 1822 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detalist her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 15. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Hans Pedersen født i Karrebæk den 15. August 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Manufakturhandler i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 17. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Carl Christian Nielsen født i KJøbenhavn den 16. Juli 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager i Næstved. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

1869, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Diego Florentinus Sørensen født 14. Juni 1838 i Kjøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 11. September indfandt sig paa Byfogedkontoret Dreiermester Andreas Frantz Bang og tilkjendegav at hans Søn, Dreier Jacob Frederik Ferdinand Bang staar efter et mangeaarigt Ophold i Hjemmet som sindsvag nu ved offentlig Foranstaltning og for offentlig Regning at blive anbragt i Daareanstalten ved Saxkjøbing maa andrage en af Distriktslæge Castenschiold afgiven Erklæring anses som uheldbredelig, hvorfor Faderen begjærede som stivaterat umyndig og en Værge beskikket for ham Paa Grund heraf og at Dreieren i øvrigt bekjendte med et blev dette stammende Forhold hermed i Henhold til Emne 3-17-1

Dreiermester Jacob Frederik Ferdinand Bang sættes i Umyndighedsgøringsstand.

Derfor beskikkes hans Fader forannævnte A.F. Bang til Værge for ham og vil dette Værgemaal blive at forstaa paa lovlig Maade.

Petrærius

1869, den 18. September fremstod for Raadhusprotokollen Skrædder Niels Christian Jensen født i Rødby den 20. Februar 1835 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Herrehandelerhandel her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 2. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Carl Christian Johan Jacobsen, født i Kalundborg 20. Oktober 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sætteskipper. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 9. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Heinrich Frederik Ludvig Tødt født i Næstved d. 5. November 1840 og bwgjærede sig meddelt Borgerskab Skrædder heri Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 19. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Johansen født i Sandby d. 7 December 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 21. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Pedersen født i Jersi den d. 6. November 1831 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt,

Petrærius

1869, den 29. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Christoffersen født i Haarbølle paa Møen den 12. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 2. November fremstod for Raadhusprotokollen August Agerlin født paa Frederiksværk den 2. Januar 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 18. November fremstod for Raadhusprotokollen Christian Jensen født i Rolykke d.3. August 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 24. November fremstod for Raadhusprotokollen Christian Jensen født i Lille- Næstved d. 13. Marts 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 8. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Edvard Frederik Christian Ahrentzen født paa Holmegaards Glasværk 9. August 1855 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Uhrmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 25 Januar fremstod for Raadhusprotokollen Johannes Andreas Jappe født i Kirkerup, Sorø Amt 8. August 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen, og da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 28. Februar fremstod for Raadhusprotokolle Jomfru Jacobsen Stæger her i Byen og begjærede sit under 6.September 1859 meddelte Borgerskab eller Næringsbevis ombyttet med Næringsbevis paa Detailhandel hvilket Næringsbevis, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten meddelt Paategning paa det ældre Næringsbevis lydende paa Ret til at forfærdige og udøve Handsker.

Petrærius

1870, den 31. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Hansen født Studby ved Vordingborg 6. Oktober 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 11 April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Heinrich Ernst Bolm født i Almstedt, Hannover d. 30. Juni 1840 som efter at have produceret fyldestgørende Bevis for at han i over 2 Aar har opholdt og ernæret sig ærligen her i Riget begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da der forøvrigt intet fandtes mod denne Begjæring at ændre blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrorius

1870, den 13. April fremstod for Raadhusårotokollen Christian Sophus Larsen født i Kjøbenhavn 9. Marts 1836 i Kjøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

1870, den 20. April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Peter Aackersberg født i Næstved 28. April 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sadelmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Christiansen født i Vester Ulslev 5. Maj 1834 og begjærede sit under 10. Maj 1869 erhvervede Borgerskab som Detail her i Byen ombyttet med Borgerskab paa Værtshushold her i Byen Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 27 April fremstod for Raadhusprotokollen Valdenar Larsen født i Kjøge 5. Maj 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Handske og Pelsmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.-

Petrærius

1870, den 28. April fremstod for Raadhusprotokollen Albert Hemmingsen født i Ørøskøbing 14. Maj 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 11. April fremstod for Raadhusprotokollen Andreas Halvor Halvorsen født i Fredericia d. 21. April 1823 og begjærede sit den 19. April 1856 som Slagter meddelte Borgerskab ombyttet med Borgerskab paa Værtshushold her i Byen. Da herfor intet fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen forhenværende Kjøbmand her af Byen Conrad Ferdinand Petersen, som foreviste en af Magistraten i Næstved d. 15. Februar d. Aar for ham udfærdiget Beskikkelse til at være Mægler i Næstved og Karrebæksminde, hvilken Beskikkelse har erholdt Kongelig Stadfæstelse 16. April dette Aar. Comperenten indbetalte derefter den i Lov a. 11. November 1860 anordnede Kjendelse.

Petrærius

1970, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Poul Nielsen Pohl født i Kjøbenhavn d. 7. Marts 1816 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 27 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Henrik Christian Krag Milling født d. 20.Februar 1835 i Frederikshøj ved Aalborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som MIneralvandsfabrikant her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, d. 30. Maj fremstod for Raadhusprotokollen forhenværende Kjøbmand her af Byen Frederik Bernhoff Jacobsen som foreviste en Beskikkelse fra Magistraten i Næstved af 11, Februar d. Aa. For ham til at være Mægler i Næstved og Karrebæksminde, hvilken Beskikkelse har erholdt Kongel. Stafdæstelse d. 23 April 1870. Comperenten indbetalte derefter den i Lov A. 11 November 1860 anordnede Kjendelse,

Petrærius

1870, den 18 Juni fremstod for Raadhusprotokollen Gartnerformand Hans Thor Schmidt født i Meldorf den 14. April 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gartner her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1870, den 21. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Skomagermester Johannes Christian Olsen imedens han foreviste Kongelig Reskript af 4. ds., hvorved bevilges, at han i

Forbindelse med sit Borgerskab som Skomager maa udvide Bestemmelserne i Næringsbrevet af 29. December 1857 stk. 24 vinde Borgerskab som Detalist her i Byen. , som begjærede sig meddelt Borgerskab i den sidste Egenskab, hvilket Borgerskab da ingen for øvrigt andet fandtes at ændre, blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1870, den 21. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Christopher Nielsen født i Dover, Refs Herred, Thisted Amt den 1. April 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen. Da intet herfor fandres til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrørius

1870, den 17. August fremstod for Raadhusprotokollen Sagfører Christian Hansen og begjærede for Eieren af Dampmøllen ved Næstved Hans Heinrich Baumgarten, R. af Dbr. Og St. Olaiordenen meddelt Borgerskab paa at drive Mølle- og Bagernæring i Forening her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter og da nævnte bemeldte H.H. Baumgarten er langt over Fuldmægtighedsalder bliver det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

1870, den 19. August fremstod for Raadhusprotokollen Jens Jørgen Jensen født i Kollehave den 7. Juni 1826 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen, o g da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddel.

Petrærius

1870. den 14 September frenstod for Raadhusprotokollen Niels Nielsen født i Spragelse den 1. Maj 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder i Næsrved. Da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Mads Jensen født i Faaborg 1. Junu 1838 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detilhandel her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrørius

1870, den 18. November fremstod for Raadhusprotokollen Johan Nielsen Post født i Slagelse d. 17. April 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker udi Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 5. December fremstod for Raadhusprotokollen Christian Andreas Gottlieb Schønning født i KJøbenhavn d. 12 December 1834 og idet han bemærkede at han forfærdiger og agter at sælge elektriske Apparater begjærede sig meddelt Borgerskab som Fabrikant her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten der begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, swn 9. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Niels Andersen f. d. 15. April 1840 i i Luderup og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab neddelt.

Petrærius

1871, d. 28. Febeuar fremstod for Raadhusprotokollen Chresten Christensn født i Næstved den 1. Januar 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes at været il Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 8 Marts fremstod or Raadhusprotokollen Han Christian Vang født i Nederby d, 13. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skræder og Marchandieser her i Byen.Da intet herfor fandtes at være til Hinter blv Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 14. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Niels Peter Heskjær født i Thisted d. 3. September 1843, der idet han bemærkede at han forfærdiger og herefter sælge elektriske Helbredelsesklokker begjærede sig meddelt Borgeskab som Fabrikant her i Byen. Da

Comperenten fyldesrgjorde de foreskrevne Betingelser blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d.21. Marts fremstod for Raadhusprotokolln Peter Christian Eriksen født paa Skovsborg d. 16. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Næringsbevis som Smed her i Byen, og da derfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871 d. 21. April fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Sabra født i Helsingør d. 5. November 1844 og begjærede sig meddet Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 18.April fremstod for Raadhusprotokollen afspadseret Sergent Marcus Ernst Jansen født i Schønhaven i Slesvig 10. September 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 25 April fremsod fo Raadhusprotokollen Jacob Adolp Pedersen født i Nykjøbing d. 10. Januar 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kobbermed her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev omperentden det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 25. April fremsod for Raadhusprotokollen Gallen Magius Hans Peter Christian Thrane født i Kolding d. 16. Juli 1848 og foreviste kongelig Bevilling af 29. Marts 1870, hvorefter han maa væe fuldkommen raadig over sit Gods som en fuldmyndig Mand efter Loven.. I Henhold hertil begjærede Comperenten sig meddelt Borgerkab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Petrærius

1871, d. 25 April fremstod for Raadhusprotokollen Harald Oscar Carl Julius Mørch f. i Rønnebæk d. 3. Februar 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Maler her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 29. April fremstod for Raadhusprotokollen Sophus Ludvig Hansen f. i Sandby d. 11. Februar 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Compperenren det begjærede Borgerskab meddel.

Petrærius

1871, den 1. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Harald Frederik Georges Lorange f. i København d 12 Juni 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Kjøbmandshandel og i Forbindelse hermed tillige paa Varehushandel her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 4. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Christensen f. i Sønder Kirkeby d. 23. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gæstgiver her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medel.

Petrærius

1871, d. 5 Juni fremstod for Protokollen Marcus Ernst Jansen født i Schønhagen 10.September 1828 og begjærede sit under 18. April d. Aa. Meddelte Borgerskab paa Detailhandel ombyttet med Borgerskab paa Kjøbmandshandel og Varehushold her i Byen, og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 17. Juni frmstod fo Raadhusprotokollen Slagteren Peder Petersen født i Næstved d. 27. Juli 1848 og idet han foreviste en allernaadigst Beilling af 14. Juni for ham til at være fuldmyndig begjærede han sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen, og da herfor intet fandte at være il Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskb medelt.

Petrærius

1871, d. 17. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Nielsen f. i Fjenneslevmagle d. 27. November 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 29. August fremstod for Raadhusprotokollen Arent Georg Wittusen født i Odder d. 27. Maj 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen.Da intet herfor fandtes at væe til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 29. August fremstod for Raadhusprotokollen Peter Johan Abildgaard f. i Skjelby d. 12. Oktober 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddlt.

Petræius

1871, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Martin Frederik Larsen født i Stengade paa Langeland d. 5. April 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen.Da intet herfor fandte at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871 den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Meisel f. i Næstved d 27. Februar 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Smed her i Byen. Og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 4. November fremstod for Raadhusprotokollen Johan Peter Holm f. i Nykøbing paa Falster d. 8. Februar 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hintr blev Comperenten det begjærede Borgerkab meddel.

Petrærius

1871, den 9. November fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Pedersen født i Ladby d. 27. September 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Maltkjører her i Byen,og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 9. November fremstod for Raadhusprotokollen Jens Peter Møller f. i Faxe den 9. December 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen i frilend Borgerskole, da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten meddelt

Petrærius

1871, d. 22. November fremstod for Raadhusprotokollen Jens HIngkjær Pedersen født i Hallunbeck Mariager Sogn, Hammerum Herred d. 29. Oktober 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 25. November fremstod for Raadhusprotokollem Peter Jacobsen f. 24. Marts 1839 i Lyngny ved KJøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 9. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Jens Nielsn f. i Høng d. 11. September 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Høker her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 15, Februar begjærede Jensine Marie Høy 63 Aar gl. og født i KJøbenhavn sig meddelt Næringsbevis paa Høkerhandel her i Byen og da der herfor intet fandtes at vøre til Hnter blev Comoerenten det begjærede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

1872, den 18. April fremstod for Raadhusprotokollen Axel Emanuel Terch født i Kjøbenhavn d, 2. November 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Materialist her i Byen. Da der herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt idet det blev ham tilkjendegivet at han nøje har at holde sig efterrettelig Lovgivningens Bestemmelse om Materialhandel.

Petrærius

1872, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Nels Tygesen født i Hundslev d, 1. November 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Adolph Christian Petersen født i Næstved den 14, Juli 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Tømrer her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borherskab meddelt.

Petrærius

1872, den 23. April fremstod for Raadhusprotokollen Christian Richard Boye født i Nykøbing paa Falster de, 15. Oktober 1836 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Handskemager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Pettrærius

1872, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Aurelia Jørgine Mathilde Mortensen født i KJøbenhavn d. 9. August 1837 og begjærede sig meddelt Næringsbevis paa Detailhandel her i Byen, idet hun bemærkede at hun er Datter af Politibetjent dcom N. Jørgensen og i Aaret 1866 blev gift med Erasmus Victor Mortensen, at hun imidlertid siden for ssa vidt uafbrudt har opholdt sig i sine Forældres Hus i Næstved, at hendes Mand i Aaret 1868 uden hendes Vidne og Vilje forlod hende og udvandrede til Amerika og aldrig har ydet hende nogen Forstrækning til hendes Underhold. Da Borgmesteren efter de fremstillede Omstændigheder, hvis Rigtighed tildels er ham bekendt, saa anses Comperenten for en forladt Hustru, og der for øvrigt ikke skjønnedes at være noget til Hinter for Opfyldelsen af hendes Begæring blev hun det attraaede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

1872, den 14. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christian Andersen, født i Næstelsø den 16. December 1838 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinte blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 25. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Niels Hansen født i Vitikjølle den 27. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 15. Juli begjærede Johannes Heinrich Reif født i Flensborg d. 15. Juli 1847 sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da efter de paalydende Bevisligheder intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 16. August fremstod for Raadhusprotokollen Jens Christian Lund født her i Byen d. 25. Februar 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel, da intet fandtes til Hinter herfor blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1872, den 28. August fremstod for Raadhusprotokollen Morten Hansen født i Karrebæk den 3. Januar 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 28. August fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Adam Trøjel født i Sandby paa Lolland d. 1. August 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 31. August fremstod

Heinrich Wilhelm Hørmann

Den 13, Januar 1834 og efter at have

sig i 14 Aar her i Landet begjærede

Borgerskab som Bager her i Byen

At være til HInter blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1772, den 25. Oktober frwnstod for Raadusprotokollem Vilhelm Theodor Clausen født i Næstved den 15. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 28. Oktober fremsrod for Raadhusprotokollen Hans Hansen f. i Gjøderup d. 20. December 1824 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1972, den 2. November indfandt sig paa Borgmesterens Kontor Fritz Ludvig Borella født i Saxkøbing den 22. April 1847 og begjærede sigmeddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medelt.

Petrærius

1872, den 5. November mødte paa Borgmesterens Contor Jens HIngkjær Pedersen og begjærede det d. 22. Novembet 1871 meddelte Borgerskab paa Detailhandel ombyttet med Borgerskab som Kjøbmand her i Byen, og da der herfor intet fandtes at være noget til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt, idet han afgav det tidligere Borgerskab som berettigdes med Formandens Paategning

Petrærius

1972, den 8. November indfandt sig paa Borgmesterens Contor Conrad Christian Larsen født i Nørre Tvede den 15.September 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 5. December fremlagdes til Raadhusprotokollen en Skrivelse fra Directionen for Disconto- Laane og Sparebanken for Næstved og Omegn, hvori bemeldte Bank begjærede meddelt Næringsbevis paa at drive Vekselforretning her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Banken det attraaede Næringsbevis meddelt

Petrærius

1872, den 23. December begjærede Directionen for Sparekassen for Næstved og Omegn bemeldte Bank meddelt Næringsbevis paa at drive Vekselforretning her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev det begjærede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

1872, den 30 December fremstod fo Raadhusprotokollem Christian Teodor Hansen født i Næstved den 23. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 3. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Ernst August Frederik Mielche født i Næstved 11. Juli 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjæree Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 4. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Smed Vilhelm Johansen og begjærede sig meddelt det i Næringslovens § 52 anmeldte Borgerskab paa ringe Handel videre med Brodt. Traad og Garn, Lys og Sæbe. Lægter og Kroger og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Julius Christian Christensen født i Næstved d. 23. December 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Blikkenslager og Gørtler her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 28. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Haandskomager Nicolaj Julius Stauning født i Herlufmagle d. 20. August 1845 og bejærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand og Haandskomager her i Byen, da intet hefor var til Hinter meddeltes Comperenten det begjæede Borgerskab

Petrærius

1873, den3. Marts anmødte ved Raadhusprotokollen Jes Hansen født 15. September 1822 i Kolding og begjærede sig meddelt Borgerskab som Høker her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjæree Borgerskb meddelt.

Petrærius

1873, den 18. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Jens Carl Christian Tuckhejs født i Vejle den 1. Juli 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab åaa KJøbmandshandel her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten et begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 20. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Johan Thomsen født i Varde d. 27. Juli 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Smed her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 8. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Larsen Toft født i KJøng den 5. Januar 1817 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandle her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15. April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Larsen født i Rislev d, 7. Juni 1832 og begjærede det under 2. Juni 1865 udstedte Borgerskab paa Værtshusholder, nu ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel og da intet herfor fandtes at væe til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1873, den 19. April fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Hansen f. i Nakskov den 8. Marts 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Og da intet herfor fandtes at være til HInter blev COmperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Patrærius

1873, den 23. April fremstod for Raadhusprotokollen Hans Peter Jensen født i Vester Skjerning den 23. Juni 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab son Skomager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten et begjærede Borgerskab meddelt,

Petrærius

1873, den 28. April fremstod for Raadhusprotokollen Johannes Folqvartsen født i Karrebæk Sogn d. 24. Juni 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Chotorelhandler her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Slagtersvend Axel Meier født i Langemark paa Samsø d. 25. April 1845 og begjærede sig meddelt Bogerskab paa Høkerhandel og Slagter her i Byen og da intet herfor fandtes til Hinter meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Patrærius

1873, den 20. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Hemming Carstensen født i Dame paa Møen d. 7. Decemberr 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da herfor intet fandtes at vvre til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 23. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Hans Madsen f. i Vallensved Sogn 20. Oktober 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Møller og det under 20. Juli 1868 meddelte Borgersskab som Værtshusholder ombyttet med Borgerskab som Bager. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperentens Begjæring taget til følge, hvori det nye Borgerskabsbrev vores Paategning.

Petrørius

1873, den 21, Juni fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Peder Christensen f. i Julebæk den 5. Februar 1835 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen

og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Compereten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1973, den 10 Juli fremsod for Raadhusprotokollen Christian Ludvig Hansen f. her paa Sjælland d. 22. Maj 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Gjæstgiveri her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 21. August fremstod for Raadhusprotokollen Peder Hemmingsen f. i Snertinge d. 24. November 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 30. August fremstod for Raadhusprotokollen Anders Jenen f. i Bringstrup Sogn den 28. Maj 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vætshusholder her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 26. September fremstod for Raadhusprotokollen Kjøbmand Jacob Carl Galle, født 20. Marts 1842 her i Byen og under 18. Oktober 1866 meddelt Borgerskab paa Kjøbmandshandel. der nu begjærede sig meddelt Borgerskab som Cigarfabrikant. Da intet herfor fandtes til Hinter meddeltes Comperenten det yderligt begjærede Borgerskab.

Petrærius

1873, den 22.Oktober fremstod for Raadhusprotokolln Fritz Carl Sandøe Jensen, født i Skanderborg de, 2. September 1845 og begjærede sig meddel Borgerskab som Detalist her i Byen og da der herfor intet fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgrskab meddelt.

Petrærius

1873, den 23. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen ugift Martine Henriette Daldorph f. i Kjøge den 12, August 1838 og begjærede sig meddelt Næringsbevis paa Høkerhndel her i Byen og da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

1873, den 10, December fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Hagen Larsen, født i KJøbenhavn d. 6. Oktober 1850, og idet han legitimerede at have Fuldmyndighedsbevilling af 2 Damer begjærede han sig meddelt Borgerskab som Bandagist her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgrskab meddelt.

Petrærius

1973, den 19. December mødte paa Borgmesterkontoret Skindhandler Christian Aguitz Schrøder og begjærede sit under 19. April 1856 meddelte Borgerskab som Skindhandler ombyttet med Borgerskab som Garver her i Byen, hvilket Borgerskab nu blev Comperenten meddelt ved Paategning paa det ældre Borgerskabsbevis.

Petrærius

1874, den 16. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Jens Jensen f. i Stensved, Ørslev Sogn d. 6 Januar 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da intet herfor fandtes t være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 24. Januat fremstodf or Raadhusprotokollen Carl Harald Valdemar Schniepper født i Næstved 18. Februar 1848 og begjærede sig meddelt Borgerskab her i Byen som Farver og Fabrikant, hvilket Borgrskab da intet herfor fantes at være til HInter blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1874, den 31. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Vedde Villiam Nielsen Jensen født i Saxkjøbing d. 13. Oktober 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i

Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 3. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Uhrmager Evald Frederik Christian Ahrentzen her af Byen og begjærede sig i Forbindelse med hans Borgerskab som Uhrmager af 8. Januar 1870 endvidere meddelt Borgerskab som Instrumentmager i Næstved hvilken Forandring da intet herfor fandtes at være til HInter noget til følge, idet Borgerbrevet paategnedes ham tidligere Borgertraditioner.

Petrærius

1874, den 7. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Carl Christian Hvidt f. 26. April 1844 i Vordingborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her iyen. Og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 16. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Christian Marius Poulsen født i Lundby den 15. Maj 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker her i Byen, og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 19. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Vang født i Nødebo d. 13. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmnd her i Byen i stedet for det han under 8. Marts 1871 udstedte Næringsbevis henholsvis som Skrædder og Marscandiser da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperentens Begjæring taget til Følge idet Borgerskabsbrevet som Kjøbmand paategnedes hans anmeldte ældre Næringskontrakt.

Petrærius

1874, den 21. Februar fremstod for Raahusprotokollen Jens Peter Caspersen født i Slagelse Sct. Mikkels Sogn d. 22. Marts 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i

Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter lev Comperenten et begjærede Borgerskabmeddelt.

Petrærius

1874, den 25. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Henrik Hansen født i Spjellerup By 29. Juli 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 27. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Iversen født i Hvibjerg Førslev Sogn d. 5. September 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værthusholder her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 17. April fremstod or Raadhusprotokollen Hans Henrik Reisiger Agathon Daase født i Næstved den 17. August 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand heri Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenen det begjærde Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 17. April frematod for Raadhusprotokollen Valdemar Julius Nygaard Daase født i Næstved den 21. April 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som som KJøbmand her i Byen og da intet herfo fantes at være til HInter lev Comperenn det begjærede Borgerskb meddelt.

Petrærius

1874, den 20 April fremstod fo Raadhusprotokollen JOHan Casper Reisse f, i Haderslev 2. Marts 1821 og begjærede sig mddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen hvilket Borgerskab da intet ikjendes at være til hinter blev Comperenten meddelt,

Petrærius

1874, en 27. April fremstod for Raahusprotokollen Poul Frederik Viggo Handrup f. i Næstved d. 12. April 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da intet herfor fandtes at ære til Hinter blev Comperenten det begjæree Borgerskab meddelt.

Patrærius

1974, den 19. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christian Larsen født i Bakkebølle7. August 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detalist her i Byen, hvilket Borgerskab eftersom intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1874, den 23. Maj fremstod or Raadhusprotokollen Theodor Julius Steffensen født i Kjøbenhavn 9. Oktober 1850 og idet han foreviste Kong. Bevilling af 15. April 1874 for ham til at være fuldmyndig begjærede han sig meddelt Borgerskab som Barbeer her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 27. Juli fremsrod for Raadhusprotokollen Jens Vejgaard Larsen født i født i Foldager By, Ørre Sogn , Hammerum Herred d. 12. Februar 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 28. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Carl Teodor Pedersen født i født i Assens d. 29. Marts 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Compernten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 11. August fremstod for Raadhuprotokollen Adolph Christian Galle født i Næstved d. 6. Januar 1825 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Vinhandel her i Byen og da intet herfor fandtes at vær til hinter blev Comperenten det begjæree Borgerskab mddelt.

Petrærius

1874, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Provantør Sigismund Godthof Thomsen født i København d. 17. Marts 1831 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen og da intet herfor fandtes at være il hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 15. September blev efter denne fremvist Begjæring det af Peder Christian Niceien under 22. Oktober 1868 anmeldte Borgerskab som Bager, ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel i Næstved,

Petrærius

1874, den 17. Oktober fmstod or Raadhusprotokollen Jørgen Frederik Larsen født i Kjøbenhavn den 8. April 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen og da intet herfor fandt at være til hinter lev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Peter Andersen født i Kjøbenhavn d. 27. December 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Grov- og Kleinsmed her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medelt.

Petrærius

1874, den 15. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Niels Andreasen født i Kalundborg d. 5. Juni 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Industrimontør her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comporenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 19. Oktober blev efter derved fremkommen Begjæring og da intet herfor fandtes at være til hinter meddelt FRk. THora Herremer Bang født i Odense den 20. Oktober 1838 Næringsbrev paa at drive Detailhandel i Næsrved.

Petrærius

1874, den 22. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Peter Jacob Andreas Linde født i Svendborg d. 1. Juni 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Rebslager her i Byen og da intet herfor fandtes til hinter blev Compernten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 22. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Georg Theodor Dragstedt født i Kjerteminde d. 1. November 1822 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da herfor intet fandtes at være til hinter blev Comperentn det bejærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 24. Oktober fremstod or Raadhusprotokollen Jens Albert Knudsen født i Kjøbenhavn den 13. Juni 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab aom Gjæstgiver og Bager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 28. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Adolph Juel Høyer født i Næstved d. 3. Maj 1836 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 31. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Christian Julius Borup født i Valby, Hvidovre d. 2. Juni 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 4, November fremstod for Raadhuprotokollen Christian Andresen fød i Lu 23. Februar 1837 og begjærede ig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Buen og da intet hefor fandtes at være til hinter bæev Comperenten det begjærede Borrskab meddelt.-

Petrærius

1874 den 11 November fremstod for Raadhusprotokollen Alfred William Jensen født i Nysted d. 9. Oktober 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab om Garver her i Byen- Efter at Komperenten i den Anledning tilstedelig havde legimiteret sin personlige Berettigelse blev det ham af Borgmesteren betydet at der af Byraadet bl.a. er foretaget den Forandring i den her for Byen gjældende Sundhedsvedtægs tidligere Indhold at Garveri ikkun kan drives udenfor Byen i en Afstand som af Sundhedspolitiet bestemmer, samt endvidere at § 21 i Sundhedsvedtægten udgaar, ligesom Komperenten ogsaa mindes om Byraadets afslaaende Svar paa hans og Medandrager-Skrivelse til samme af 31. f. M. om Anlæg af Garveri paa en af dem tilkjøbt Ejendom i Vinhusgade under de af dem deri nærmere anførte Vilkaar og at det attraaede Borgerskab følgelig kun kan meddeles paa Vilkaar af at dette ikke kjender anden Udførelse af Næringen, end den, som til enhver Tid kan bestaa og harmonerer med de for Byens Sundhedsvæsen gjældende Bestemmlser og Vedtægter. Da Komperenten uagtet saadant Tilkjendegivende, erklørede sin Begjæring blev han nu meddelt Borgerskab i Vinhusgade, Næstved dog med behørigt Forbehold i Overenkomst med alt Foranført. 1874, den 12. November fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Hvalsø, født i KJøbenhavn 31. Oktober 1843 og begjærede sig medelt Borgrskab som Garver he i Byen. Efter at Komperenten i den Anledning tilstrækklig havde legimiteret sin personælige Berettiglse blev det ham af Borgmesteren betydet, at der af Byraadet bl.a. er foretaget en Foranding i den for Byen gjældende Sundhedsvedtægts tidligere Indhold, at Garveri ikke kan drives udenfor Byen i en Afstand, som af Sundhedspolitiet bestemmes, samt endvidere at § 21 i Sundhedsvvetægten udgaar, ligesom Komperenten ogsaa mindes om Byraadets afslaaende Svar paa hans og Medandrager–Skrivelse til Samme af 31. f.M. om Anlæg af Garveri paa en af dem tilkjøbt Ejendom i Vinhusgade under de af dem deri endvidere anførte Vilkaar, og at det attraaede Borgerskab følgelig kun kan meddeles paa Vilkaar af at dette ikke kjender anden Udøvelse af Næringsvej end den, som til enhver Tid kan bestaa og harmonerer med de for Byens Sundhedsvæsen gjældende Bestemmelser og Vedtægter. Da Komperenten uagtet saadan Tilkjendegivelse erklærer sin Begjæring, blev han nu meddelt Borgerskab som Garver i Næstved med behørigt Forbehold i Overensstemmelse med alt Foranført. Petrærius

Petrærius

1874, den 17. November fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Mercedes Petersen født i København 2. September 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Tømrer her i Byen, og da intet herfor fandtes at væe l HInter blv Comperenten det bgjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123

Made with FlippingBook - Online magazine maker